เข้าเว็บไซต์ สพป.ยะลา เขต 1


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
12 ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ 073-211707 โทรสาร 073-213519
อีเมล์ : yla1@obec.go.th , yalakhet1@gmail.com