สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
Yala Primary Educational Service Area Office 1


>> เข้าเว็บไซต์ สพป.ยะลา เขต 1 <<

 ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัด สพป.ยะลา เขต 1 ทุกโรง เข้าไปกรอกข้อมูลสภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์
http://202.29.172.140/obecdata/ โดยใช้รหัส SMIS 8 หลัก ในการล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 มีนาคม 2558 -->ดูรายชื่อโรงเรียนที่กรอกข้อมูลไปแล้ว<-- 

 ดูผลประกาศสอบรองผอ.และผอ.โรงเรียน
      - สพป.ยะลา เขต 1
      - สพป.ยะลา เขต 2
      - สพป.ยะลา เขต 3
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ/ผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุฯ
      - รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ
      - รายชื่อผู้มีสิทธิ
      - ข้อเสนอแนะฯ 
      - กำหนดรหัสวิชาที่ใช้ในการสอบฯ 
      - กำหนดห้องสอบสัมภาษณ์การสอบฯ 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
12 ถ.สุขยางค์ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โทรศัพท์ 073-211707 โทรสาร 073-213519
อีเมล์ : yla1@obec.go.th