ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของบุคลากรทั้งหมดในสังกัด สพป.ยะลา 1

ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 13:45:30 น.
จำนวนบุคลากรทั้งหมด 2,211
ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 256
ฉีดวัคซีนแล้ว 1,955
ร้อยละที่ฉีดวัคซีนแล้ว 88.42
# อำเภอ ฉีดวัคซีนแล้ว (%) ยังไม่ฉีดวัคซีน
1 อำเภอเมือง 917 (91.70) 83
2 อำเภอกรงปินัง 202 (91.40) 19
3 อำเภอรามัน 836 (84.44) 154