สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

สำนักงานน่าอยู่ บุคลากรเป็นมิตร จิตบริการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ยินดีต้อนรับ...

ข่าวดีสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ที่ต้องการสมัครอีเมล์ของภาครัฐ เพื่อใช้ในระบบ E-GP ท่านสามารถลงทะเบียนด้วยตนได้แล้ว วันนี้ >> คลิ๊กที่นี่เพื่อลงทะเบียน << >> คู่มือการสมัคร OBECMAIL << >> คู่มือการใช้ OBECMAIL << >> เช็คอีเมล์ OBECMAIL <<

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (ว.7) << ดาวน์โหลดเอกสาร >>

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง (ว.13) << ดาวน์โหลดเอกสาร >>

กิจกรรม เขตพื้นที่

ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิการประถมศึกษาจังหวัดยะลา ครั้งที่ 2 /2563
ผอ.สพป.ยล.1 ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.ร.ร.คณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา
พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 39/2563

กิจกรรม โรงเรียน/เครือข่าย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่
โรงเรียนในสังกัด
19-10-2563 เผยแพร่ผลงานวิชาการ-โรงเรียนอนุบาลยะลา
07-10-2563 แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ-โรงเรียนบ้านบันนังบูโย
05-10-2563 เผยแพร่ผลงานวิชาการ-โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
28-09-2563 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ-โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
14-09-2563 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา-โรงเรียนบ้านวังพญา
06-08-2563 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ-โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
23-07-2563 เยี่ยมโรงเรียน-โรงเรียนบ้านปูลัย
15-07-2563 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ-โรงเรียนบ้านโกตาบารู

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานเขตพื้นที่
04-09-2563 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ 16 รายการ ปี งบประมาณ 2563-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
21-08-2563 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ Shopping List ประจำปีงบประมาณ 2563-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
21-08-2563 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างถ่ายเอกสารโครงการโปร่งใส-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
21-08-2563 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อวัสดุโครงการคุณธรรม-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โรงเรียนในสังกัด

ผลงานทางวิชาการ

รายงานผลการจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบหุ่นและวาดภาพตามจินตนาการเพื่อ พัฒนาทักษะทางด้านภาษาด้านการฟังและการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลชั้นปีที่ 3 โรงเรียนบ้านกูวิง โดยนางรุสนี เจะเตะ

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสะเอะ โดยนางแคทลียา โกตัน

การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ โดยนายธีระศักดิ์ ภัททิยากุล

รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคุณลักษณะด้านจิต วิทยาศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยการจัดประสบการณ์ ตามแนวคิด ไฮสโคป โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยนางโสรายา ชุมประเวศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

E-Service

Q&A

ถาม-ตอบ

นายมะนัซรุดดีน ลาเตะ
22-04-2563
สลิปเงินเดือน
ผมนายมะนัซรุดดีน ลาเตะ ครูโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ครับ เมื่อวันที่ 15 เมษายน ที่ผ่านมา ผมทำรีไฟแนนซ์บ้าน จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ไปยังธนาคารอิสลาม แต่ในสลิปเงินเดือน วันที่ 27 เมษายน 2563 ยังคงให้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ครับ ไม่ทราบว่าผมต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับ
สอบถาม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสาวไอเสาะ  ฆานิเซ้ง
22-01-2563
ขอแบบฟอร์มการย้ายข้าราชการ ครู
ขอแบบฟอร์มการย้ายข้าราชการ ครู
สอบถาม กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
นางฉัตรวิไล  อินคง
03-10-2562
การต่อสัญญาจ้าง
อยากทราบว่าครูสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ครูรายเดือน จะมีการต่อสัญญาในรอบถัดไปเมื่อไหร่คะ เพราะตนเองมีชื่อที่โรงเรียนโกตาบารูแต่มาปฏิบัติงาน ณ โรงเรียน ตชด. เฉลิมพระเกียรติฯ ๕๐ พรรษา บ้านไบก์ อาจจะไม่ทราบว่าทางเขตได้มีหนังสือไปยังทางรรใหรือเปล่า และจะต้องดำเนินการอย่างไร ขอบคุณคะ
สอบถาม กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7

ศึกษาธิการจังหวัดยะลา

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา

ศอ.บต.

สำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1