สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

สำนักงานน่าอยู่ บุคลากรเป็นมิตร จิตบริการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ยินดีต้อนรับ...

ข่าวดีสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ที่ต้องการสมัครอีเมล์ของภาครัฐ เพื่อใช้ในระบบ E-GP ท่านสามารถลงทะเบียนด้วยตนได้แล้ว วันนี้ >> คลิ๊กที่นี่เพื่อลงทะเบียน << >> คู่มือการสมัคร OBECMAIL << >> คู่มือการใช้ OBECMAIL << >> เช็คอีเมล์ OBECMAIL <<

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (ว.7) << ดาวน์โหลดเอกสาร >>

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง (ว.13) << ดาวน์โหลดเอกสาร >>

กิจกรรม เขตพื้นที่

คัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563
ประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) โดยใช้ Conquer Maths
ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ยล.1 ครั้งที่ 2/2563

กิจกรรม โรงเรียน/เครือข่าย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่
โรงเรียนในสังกัด
06-08-2563 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ-โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
23-07-2563 เยี่ยมโรงเรียน-โรงเรียนบ้านปูลัย
15-07-2563 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ-โรงเรียนบ้านโกตาบารู
18-06-2563 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ-โรงเรียนอนุบาลยะลา
09-06-2563 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ-โรงเรียนบ้านแบหอ
06-06-2563 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ-โรงเรียนบ้านโกตาบารู

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานเขตพื้นที่
04-08-2563 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างถ่ายเอกสาร โครงการปฐมวัย-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
04-08-2563 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อวัสดุสำนักงาน (อำนวยการ)-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
04-08-2563 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างซ่อมปริ้นเตอร์ (นิเทศ)-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
04-08-2563 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างซ่อมปรื้นเตอร์ กง-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โรงเรียนในสังกัด
04-08-2563 ประกาศโรงเรียนบ้านจะกว๊ะ-โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
04-08-2563 ประกาศโรงเรียนบ้านจะกว๊ะ-โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
04-08-2563 ประกาศโรงเรียนบ้านจะกว๊ะ-โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
04-08-2563 ประกาศโรงเรียนบ้านจะกว๊ะ-โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ

ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Express English โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E)สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยชีลาณี มะสมัน

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ ฉีก ตัด ปะ จากวัสดุธรรมชาติฯ โดยนางแอเสาะ บูงอสายู

การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนคีรีบูรณ์วัฒนา(ตีบุ) โดยนายสุนันท์ โกตัน

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะความรู้ 5 ขั้น เรื่องวงจรไฟฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านปาโจ โดยนางสาวสรีน่า ฤทธิ์โต

ดาวน์โหลดเอกสาร

E-Service

Q&A

ถาม-ตอบ

นายมะนัซรุดดีน ลาเตะ
22-04-2563
สลิปเงินเดือน
ผมนายมะนัซรุดดีน ลาเตะ ครูโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ครับ เมื่อวันที่ 15 เมษายน ที่ผ่านมา ผมทำรีไฟแนนซ์บ้าน จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ไปยังธนาคารอิสลาม แต่ในสลิปเงินเดือน วันที่ 27 เมษายน 2563 ยังคงให้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ครับ ไม่ทราบว่าผมต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับ
สอบถาม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสาวไอเสาะ  ฆานิเซ้ง
22-01-2563
ขอแบบฟอร์มการย้ายข้าราชการ ครู
ขอแบบฟอร์มการย้ายข้าราชการ ครู
สอบถาม กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
นางฉัตรวิไล  อินคง
03-10-2562
การต่อสัญญาจ้าง
อยากทราบว่าครูสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ครูรายเดือน จะมีการต่อสัญญาในรอบถัดไปเมื่อไหร่คะ เพราะตนเองมีชื่อที่โรงเรียนโกตาบารูแต่มาปฏิบัติงาน ณ โรงเรียน ตชด. เฉลิมพระเกียรติฯ ๕๐ พรรษา บ้านไบก์ อาจจะไม่ทราบว่าทางเขตได้มีหนังสือไปยังทางรรใหรือเปล่า และจะต้องดำเนินการอย่างไร ขอบคุณคะ
สอบถาม กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7

ศึกษาธิการจังหวัดยะลา

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา

ศอ.บต.

สำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1