สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

สำนักงานน่าอยู่ บุคลากรเป็นมิตร จิตบริการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ยินดีต้อนรับ...

ข่าวดีสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ที่ต้องการสมัครอีเมล์ของภาครัฐ เพื่อใช้ในระบบ E-GP ท่านสามารถลงทะเบียนด้วยตนได้แล้ว วันนี้ >> คลิ๊กที่นี่เพื่อลงทะเบียน << >> คู่มือการสมัคร OBECMAIL << >> คู่มือการใช้ OBECMAIL << >> เช็คอีเมล์ OBECMAIL <<

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (ว.7) << ดาวน์โหลดเอกสาร >>

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง (ว.13) << ดาวน์โหลดเอกสาร >>

กิจกรรม เขตพื้นที่

ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ยล. 1 ครั้งที่ 3/2563
สพป.ยล.1 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต “ลูกเสือ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์”
ร่วมแสดงความยินดีกับศึกษาธิการจังหวัดยะลา คนใหม่

กิจกรรม โรงเรียน/เครือข่าย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่
โรงเรียนในสังกัด
05-11-2563 เผยแพร่ผลงานวิชาการ-โรงเรียนอนุบาลยะลา
02-11-2563 เผยแพร่ผลงานวิชาการ-โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
02-11-2563 มารดา ผู้อำนวยโรงเรียนเสียชีวิต-โรงเรียนศรีพัฒนาราม
19-10-2563 เผยแพร่ผลงานวิชาการ-โรงเรียนอนุบาลยะลา
07-10-2563 แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ-โรงเรียนบ้านบันนังบูโย
05-10-2563 เผยแพร่ผลงานวิชาการ-โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
28-09-2563 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ-โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
14-09-2563 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา-โรงเรียนบ้านวังพญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานเขตพื้นที่
11-11-2563 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างทำตรายาง รักษาราชการ-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
04-09-2563 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ 16 รายการ ปี งบประมาณ 2563-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
21-08-2563 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ Shopping List ประจำปีงบประมาณ 2563-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
21-08-2563 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างถ่ายเอกสารโครงการโปร่งใส-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
21-08-2563 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อวัสดุโครงการคุณธรรม-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ผลงานทางวิชาการ

รายงานผลการพัฒนาความสามารถทางภาษาด้านการฟังและการพูด ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนบ้านสะเอะ โดยใช้กิจกรรมเคลื่อนไหวและ จังหวะประกอบสื่อการเคลื่อนไหว โดยนางดานิลา บือราเฮง

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบือยอง โดยนางสาวกีฟละห์ มาโซ

รายงานผลการพัฒนาความสามารถครูวิชาการโรงเรียนขยายโอกาสในการนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ IPDEP สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 โดยนายยะมะลูดิน นิยาแม

รายงานการใช้แบบฝึกกิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เรื่อง อสมการ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยนางสาวไลลา สะมะแอ

ดาวน์โหลดเอกสาร

E-Service

Q&A

ถาม-ตอบ

นายมะนัซรุดดีน ลาเตะ
22-04-2563
สลิปเงินเดือน
ผมนายมะนัซรุดดีน ลาเตะ ครูโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ครับ เมื่อวันที่ 15 เมษายน ที่ผ่านมา ผมทำรีไฟแนนซ์บ้าน จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ไปยังธนาคารอิสลาม แต่ในสลิปเงินเดือน วันที่ 27 เมษายน 2563 ยังคงให้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ครับ ไม่ทราบว่าผมต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับ
สอบถาม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสาวไอเสาะ  ฆานิเซ้ง
22-01-2563
ขอแบบฟอร์มการย้ายข้าราชการ ครู
ขอแบบฟอร์มการย้ายข้าราชการ ครู
สอบถาม กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
นางฉัตรวิไล  อินคง
03-10-2562
การต่อสัญญาจ้าง
อยากทราบว่าครูสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ครูรายเดือน จะมีการต่อสัญญาในรอบถัดไปเมื่อไหร่คะ เพราะตนเองมีชื่อที่โรงเรียนโกตาบารูแต่มาปฏิบัติงาน ณ โรงเรียน ตชด. เฉลิมพระเกียรติฯ ๕๐ พรรษา บ้านไบก์ อาจจะไม่ทราบว่าทางเขตได้มีหนังสือไปยังทางรรใหรือเปล่า และจะต้องดำเนินการอย่างไร ขอบคุณคะ
สอบถาม กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7

ศึกษาธิการจังหวัดยะลา

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา

ศอ.บต.

สำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1