สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

สำนักงานน่าอยู่ บุคลากรเป็นมิตร จิตบริการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ยินดีต้อนรับ...

ข่าวดีสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ที่ต้องการสมัครอีเมล์ของภาครัฐ เพื่อใช้ในระบบ E-GP ท่านสามารถลงทะเบียนด้วยตนได้แล้ว วันนี้ >> คลิ๊กที่นี่เพื่อลงทะเบียน << >> คู่มือการสมัคร OBECMAIL << >> คู่มือการใช้ OBECMAIL << >> เช็คอีเมล์ OBECMAIL <<

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (ว.7) << ดาวน์โหลดเอกสาร >>

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง (ว.13) << ดาวน์โหลดเอกสาร >>

กิจกรรม เขตพื้นที่

ประชุมบุคลากร กลุ่มนิเทศฯ สังกัด สพป.ยล.1
ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.สพป.ยล.1
ผอ.สพป.ยล.1 ร่วมงานเมาลิดสานสัมพันธ์โรงเรียนคุรุประชาสรรค์

กิจกรรม โรงเรียน/เครือข่าย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่
18-11-2562 โอนเงินค่าจ้างนักการภารโรง (คืนครู) ประจำเดือนตุลาคม 2562-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
18-11-2562 โอนเงินค่าจ้างนักการภารโรง (ปกติ) ประจำเดือนตุลาคม 2562-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
18-11-2562 โอนเงินค่าจ้างครูวิกฤติ ประจำเดือนตุลาคม 2562-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
18-11-2562 โอนเงินค่าจ้างธุรการโรงเรียน ประจำเดือนตุลาคม 2562-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โรงเรียนในสังกัด
31-10-2562 กำหนดปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2562-โรงเรียนบ้านเบญญา
12-10-2562 กำหนดปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ -โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
11-10-2562 กำหนดปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒-โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานเขตพื้นที่
22-11-2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างทำตรายาง-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
22-11-2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อวัสดุสำนักงาน-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
22-11-2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างทำพานพุ่ม-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
18-10-2562 ซื้อสื่อโครงการบ้านนักวิทย์-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
18-10-2562 จ้างซ่อมไฟฟ้าห้องรายา-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โรงเรียนในสังกัด
19-11-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุ-โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
19-11-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุ-โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
19-11-2562 ประกาศโรงเรียนบ้านจะกว๊ะ-โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
19-11-2562 ประกาศโรงเรียนบ้านจะกว๊ะ-โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ

ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กลยุทธ์แม่แบบแก้ปัญหา "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" โรงเรียนบ้านเกาะจัน จังหวัดปัตตานี หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2560-2561 โดยนายอะห์หมัด สาและ

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Express English โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E)สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยชีลาณี มะสมัน

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยนางฐิติยา ดิษฐประยูร

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยนางประไพ ภูมิวณิชกิจ

ดาวโหลดเอกสาร

E-Service

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7

ศึกษาธิการจังหวัดยะลา

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา

ศอ.บต.

สำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1