สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

สำนักงานน่าอยู่ บุคลากรเป็นมิตร จิตบริการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ยินดีต้อนรับ...

ข่าวดีสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ที่ต้องการสมัครอีเมล์ของภาครัฐ เพื่อใช้ในระบบ E-GP ท่านสามารถลงทะเบียนด้วยตนได้แล้ว วันนี้ >> คลิ๊กที่นี่เพื่อลงทะเบียน << >> คู่มือการสมัคร OBECMAIL << >> คู่มือการใช้ OBECMAIL << >> เช็คอีเมล์ OBECMAIL <<

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (ว.7) << ดาวน์โหลดเอกสาร >>

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง (ว.13) << ดาวน์โหลดเอกสาร >>

กิจกรรม เขตพื้นที่

สพฐ. ห่วงใย ลงพื้นที่จังหวัดยะลา ติดตามโรงเรียนน้ำท่วมและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19
รองผอ.สพป.ยล.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสะเอะ ติดตามการเตรียมความพร้อมการรับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปี 2563
รองผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

กิจกรรม โรงเรียน/เครือข่าย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่
08-01-2564 แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ และครูประชารัฐ-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โรงเรียนในสังกัด
15-01-2564 รับสมัครนักเรียนประจำปี ๒๕๖๔-โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
13-01-2564 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ-โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
11-01-2564 เผยแพร่ผลงานวิชาการ-โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
28-12-2563 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ-โรงเรียนบ้านสาคอ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานเขตพื้นที่
14-01-2564 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างถ่ายเอกสารเดือน ธค 63-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
11-01-2564 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างตรวจสภาพรถ-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
06-01-2564 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อเจลแอลกอฮอล์-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
06-01-2564 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อรองเท้าบูท-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ผลงานทางวิชาการ

รายงานผลการพัฒนาความสามารถทางภาษาด้านการฟังและการพูด ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนบ้านสะเอะ โดยใช้กิจกรรมเคลื่อนไหวและ จังหวะประกอบสื่อการเคลื่อนไหว โดยนางดานิลา บือราเฮง

รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคุณลักษณะด้านจิต วิทยาศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยการจัดประสบการณ์ ตามแนวคิด ไฮสโคป โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยนางโสรายา ชุมประเวศ

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยนางสาวสมญา อับดุลบุตร

การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ โดยนายธีระศักดิ์ ภัททิยากุล

ดาวน์โหลดเอกสาร

E-Service

Q&A

ถาม-ตอบ

นายมะนัซรุดดีน ลาเตะ
22-04-2563
สลิปเงินเดือน
ผมนายมะนัซรุดดีน ลาเตะ ครูโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ครับ เมื่อวันที่ 15 เมษายน ที่ผ่านมา ผมทำรีไฟแนนซ์บ้าน จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ไปยังธนาคารอิสลาม แต่ในสลิปเงินเดือน วันที่ 27 เมษายน 2563 ยังคงให้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ครับ ไม่ทราบว่าผมต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับ
สอบถาม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสาวไอเสาะ  ฆานิเซ้ง
22-01-2563
ขอแบบฟอร์มการย้ายข้าราชการ ครู
ขอแบบฟอร์มการย้ายข้าราชการ ครู
สอบถาม กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
นางฉัตรวิไล  อินคง
03-10-2562
การต่อสัญญาจ้าง
อยากทราบว่าครูสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ครูรายเดือน จะมีการต่อสัญญาในรอบถัดไปเมื่อไหร่คะ เพราะตนเองมีชื่อที่โรงเรียนโกตาบารูแต่มาปฏิบัติงาน ณ โรงเรียน ตชด. เฉลิมพระเกียรติฯ ๕๐ พรรษา บ้านไบก์ อาจจะไม่ทราบว่าทางเขตได้มีหนังสือไปยังทางรรใหรือเปล่า และจะต้องดำเนินการอย่างไร ขอบคุณคะ
สอบถาม กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7

ศึกษาธิการจังหวัดยะลา

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา

ศอ.บต.

สำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1