สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

สำนักงานน่าอยู่ บุคลากรเป็นมิตร จิตบริการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ยินดีต้อนรับ...

ข่าวดีสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ที่ต้องการสมัครอีเมล์ของภาครัฐ เพื่อใช้ในระบบ E-GP ท่านสามารถลงทะเบียนด้วยตนได้แล้ว วันนี้ >> คลิ๊กที่นี่เพื่อลงทะเบียน << >> คู่มือการสมัคร OBECMAIL << >> คู่มือการใช้ OBECMAIL << >> เช็คอีเมล์ OBECMAIL <<

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (ว.7) << ดาวน์โหลดเอกสาร >>

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง (ว.13) << ดาวน์โหลดเอกสาร >>

กิจกรรม เขตพื้นที่

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ที่ปฏิบัติงานในรอบ 1 ปี เพิ่มเติม
รองผอ.สพป.ยล.1 ร่วมพบปะกับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สพป.ยะลา เขต 1 ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมด้านสถานที่ของผู้ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

กิจกรรม โรงเรียน/เครือข่าย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่
10-06-2564 แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร วันที่ 8 มิ.ย.64-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
09-06-2564 แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างรายเดือนเหมาประจำเดือนพฤษภาคม-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โรงเรียนในสังกัด
10-06-2564 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ-โรงเรียนบ้านบาตัน
07-06-2564 เผยแพร่ผลงานวิชาการ-โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
07-06-2564 เผยแพร่ผลงานวิชาการ-โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
28-05-2564 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ-โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
27-05-2564 เผยแพร่ผลงานวิชาการ-โรงเรียนบ้านบาตัน
17-05-2564 รายงานการประเมินตนเอง-โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
04-05-2564 เลื่อนกำหนดการจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน-โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานเขตพื้นที่
09-06-2564 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อวัสดุงานบ้าน-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
09-06-2564 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อตลับหมึก (การเงิน)-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
09-06-2564 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างซ่อมโต๊ะทำงาน-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
09-06-2564 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
09-06-2564 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างกำจัดขยะ-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ผลงานทางวิชาการ

ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกสนุกคิดคณิตหรรษาเพื่อ พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านสะเตง) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยนางรอซียะ อาแว

ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านปาโจ โดยนายแสนสุข สะนี

รายงานผลการพัฒนาการนิเทศการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ของครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศูนย์เครือข่ายสันกาลาคีรี โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ APDER สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 โดยนายอครัญญ บากา

ผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยวิธีการเรียนรู้แบบโครงการเพื่อ พัฒนาพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง) สำนักการศึกษาเทศบาลยะลา โดยนางวาสนา พันธ์เจริญ

ดาวน์โหลดเอกสาร

E-Service

Q&A

ถาม-ตอบ

นายมะนัซรุดดีน ลาเตะ
22-04-2563
สลิปเงินเดือน
ผมนายมะนัซรุดดีน ลาเตะ ครูโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ครับ เมื่อวันที่ 15 เมษายน ที่ผ่านมา ผมทำรีไฟแนนซ์บ้าน จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ไปยังธนาคารอิสลาม แต่ในสลิปเงินเดือน วันที่ 27 เมษายน 2563 ยังคงให้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ครับ ไม่ทราบว่าผมต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับ
สอบถาม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสาวไอเสาะ  ฆานิเซ้ง
22-01-2563
ขอแบบฟอร์มการย้ายข้าราชการ ครู
ขอแบบฟอร์มการย้ายข้าราชการ ครู
สอบถาม กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
นางฉัตรวิไล  อินคง
03-10-2562
การต่อสัญญาจ้าง
อยากทราบว่าครูสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ครูรายเดือน จะมีการต่อสัญญาในรอบถัดไปเมื่อไหร่คะ เพราะตนเองมีชื่อที่โรงเรียนโกตาบารูแต่มาปฏิบัติงาน ณ โรงเรียน ตชด. เฉลิมพระเกียรติฯ ๕๐ พรรษา บ้านไบก์ อาจจะไม่ทราบว่าทางเขตได้มีหนังสือไปยังทางรรใหรือเปล่า และจะต้องดำเนินการอย่างไร ขอบคุณคะ
สอบถาม กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7

ศึกษาธิการจังหวัดยะลา

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา

ศอ.บต.

สำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1