สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

สำนักงานน่าอยู่ บุคลากรเป็นมิตร จิตบริการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ยินดีต้อนรับ...

ข่าวดีสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ที่ต้องการสมัครอีเมล์ของภาครัฐ เพื่อใช้ในระบบ E-GP ท่านสามารถลงทะเบียนด้วยตนได้แล้ว วันนี้ >> คลิ๊กที่นี่เพื่อลงทะเบียน << >> คู่มือการสมัคร OBECMAIL << >> คู่มือการใช้ OBECMAIL << >> เช็คอีเมล์ OBECMAIL <<

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (ว.7) << ดาวน์โหลดเอกสาร >>

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง (ว.13) << ดาวน์โหลดเอกสาร >>

กิจกรรม เขตพื้นที่

สพป.ยะลา เขต 1 จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564
ประชุมโครงการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ของผู้เรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอัตรากำลังพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลามครั้งที่1/2564

กิจกรรม โรงเรียน/เครือข่าย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่
31-03-2564 แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพิเศษ สปพ. พนักงานราชการ เดือนมีนาคม 2564-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โรงเรียนในสังกัด
01-04-2564 ขออนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานวิชาการ-โรงเรียนบ้านปุโรง
30-03-2564 เผยแพร่ผลงานวิชาการ-โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง
30-03-2564 เผยแพร่ผลงานวิชาการ-โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง
30-03-2564 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ-โรงเรียนบ้านธารแร่
10-03-2564 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ-โรงเรียนบ้านพร่อน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานเขตพื้นที่
29-03-2564 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างถ่ายเอกสาร เดือน กพ 64-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
03-03-2564 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างขนและกำจัดขยะ-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
01-03-2564 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างทำตรายาง กลุ่มบค,กง-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
01-03-2564 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อวัสดุ กลุ่มอำนวยการ-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ ALSACA Model เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยนางโสรายา ชุมประเวศ

รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเล่นกีฬาเปตองโดยใช้ทักษะปฏิบัติตามแนวทฤษฎีของ ธอร์นไดค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ โดยนางสาวกฤติกา ทองงาม

การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนคีรีบูรณ์วัฒนา(ตีบุ) โดยนายสุนันท์ โกตัน

ผลการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการในเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยนางวาสนา พันธ์เจริญ

ดาวน์โหลดเอกสาร

E-Service

Q&A

ถาม-ตอบ

นายมะนัซรุดดีน ลาเตะ
22-04-2563
สลิปเงินเดือน
ผมนายมะนัซรุดดีน ลาเตะ ครูโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ครับ เมื่อวันที่ 15 เมษายน ที่ผ่านมา ผมทำรีไฟแนนซ์บ้าน จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ไปยังธนาคารอิสลาม แต่ในสลิปเงินเดือน วันที่ 27 เมษายน 2563 ยังคงให้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ครับ ไม่ทราบว่าผมต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับ
สอบถาม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสาวไอเสาะ  ฆานิเซ้ง
22-01-2563
ขอแบบฟอร์มการย้ายข้าราชการ ครู
ขอแบบฟอร์มการย้ายข้าราชการ ครู
สอบถาม กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
นางฉัตรวิไล  อินคง
03-10-2562
การต่อสัญญาจ้าง
อยากทราบว่าครูสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ครูรายเดือน จะมีการต่อสัญญาในรอบถัดไปเมื่อไหร่คะ เพราะตนเองมีชื่อที่โรงเรียนโกตาบารูแต่มาปฏิบัติงาน ณ โรงเรียน ตชด. เฉลิมพระเกียรติฯ ๕๐ พรรษา บ้านไบก์ อาจจะไม่ทราบว่าทางเขตได้มีหนังสือไปยังทางรรใหรือเปล่า และจะต้องดำเนินการอย่างไร ขอบคุณคะ
สอบถาม กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7

ศึกษาธิการจังหวัดยะลา

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา

ศอ.บต.

สำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1