สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

สำนักงานน่าอยู่ บุคลากรเป็นมิตร จิตบริการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ยินดีต้อนรับ...

ข่าวดีสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ที่ต้องการสมัครอีเมล์ของภาครัฐ เพื่อใช้ในระบบ E-GP ท่านสามารถลงทะเบียนด้วยตนได้แล้ว วันนี้ >> คลิ๊กที่นี่เพื่อลงทะเบียน << >> คู่มือการสมัคร OBECMAIL << >> คู่มือการใช้ OBECMAIL << >> เช็คอีเมล์ OBECMAIL <<

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (ว.7) << ดาวน์โหลดเอกสาร >>

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง (ว.13) << ดาวน์โหลดเอกสาร >>

กิจกรรม เขตพื้นที่

สพป.ยล.1 จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564
ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รองผอ.สพป.ยล.1 พร้อมบุคลากรร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายมาโนชญ์ ธรรมเจริญ ครูโรงเรียนบ้านท่าสาป

กิจกรรม โรงเรียน/เครือข่าย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่
สมุดพกเตือนสิทธิ ข้าราชการเกษียณปี 2564-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โรงเรียนในสังกัด
18-09-2564 รายงานมาตรฐานของโรงเรียนศรีพัฒนาราม-โรงเรียนศรีพัฒนาราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานเขตพื้นที่
31-05-2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร 1)ประจำเดือน พฤษภาคม 2564-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
30-04-2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร 1)ประจำเดือน เมษายน 2564-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
31-03-2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร 1)ประจำเดือน มีนาคม 2564-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ผลงานทางวิชาการ

รายงานผลการพัฒนาความสามารถของครูคณิตศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ 5 ร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 โดยนางสาวนุชนารถ เหมเทพ

รายงานพัฒนาการนิเทศการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขนาดเล็ก ศูนย์เครือข่ายสามพญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 โดยนางสาวนวภรณ์ ปัญญา

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ประกอบ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) โดยนายยุทธชัย เรณูนวล

รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเล่นกีฬาเปตองโดยใช้ทักษะปฏิบัติตามแนวทฤษฎีของ ธอร์นไดค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ โดยนางสาวกฤติกา ทองงาม

ดาวน์โหลดเอกสาร

E-Service

Q&A

ถาม-ตอบ (Q&A)

นางฐิติยา ดิษฐประยูร
29-04-2564
สอบถามเกี่ยวกับการรับเงินดำรงชีพของข้าราชการบำนาญ
การขอรับเงินดำรงชีพของข้าราชการบำนาญอายุครบ 65 ปี ต้องปฏิบัติอย่างไรในช่วงโรคระบาดโควิค-19 เนื่องจากผู้ขอรับเงินอาศัยอยู่กรุงเทพ
คำตอบจาก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ให้อายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ สามารถส่งแบบสรจ.3ทางไปรษณีย์ได้เลยค่ะ
นางสาว​ลา​ตี​ฟะ​ห์​ หะ​มะ​
18-02-2564
ส่งคลิปสั้นโดยใช้แอพ​ Tiktok โครงการ​รณรงค์​วันวาเลนไทน์​
ส่งคลิปทางไหนค่ะ​
คำตอบจาก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ลงคลิปในแอพ TikTok ได้เลยค่ะ พร้อมติดแฮชแท็ก #Valentineyala1 และส่งชื่อTikTok (ชื่อผู้ใช้) ของนักเรียนหรือครู ไปยังกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
นางสาวกัสมา มาโซ
25-01-2564
E-money
พอดีไปเปลี่ยนรหัส e-money แล้วปรากฎว่าเข้าไปดูไม่ได้ค่ะ จะติดต่อที่ไหนค่ะ
คำตอบจาก กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สามารถติดต่อได้ที่คุณกนกวรรณ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นางสาวอามาล สาและเร๊ะ
06-12-2563
ตำแหน่งว่าง(ครู)
สวัสดีค่ะ ดิฉันขอสอบถามตำแหน่งว่าง การย้ายข้าราชการครูค่ะ
คำตอบจาก กลุ่มบริหารงานบุคคล
ตอนนี้รอการrพิจารณาย้ายครั่้งท่ี 2 ในเดือนตุลาคม 2564 ซึ่งจะมีตำแหน่งว่างประมาณ 10 อัตราค่่่ะ โดยใช้คำร้องเดิมท่ียื่นเดือนมกราคม 2564
นายมะนัซรุดดีน ลาเตะ
22-04-2563
สลิปเงินเดือน
ผมนายมะนัซรุดดีน ลาเตะ ครูโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ครับ เมื่อวันที่ 15 เมษายน ที่ผ่านมา ผมทำรีไฟแนนซ์บ้าน จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ไปยังธนาคารอิสลาม แต่ในสลิปเงินเดือน วันที่ 27 เมษายน 2563 ยังคงให้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ครับ ไม่ทราบว่าผมต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับ
คำตอบจาก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นำหลักฐานการปิดบัญชีของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ไปแจ้งเจ้าหน้าที่กลุุ่มงานการเงินคะ
นางสาวไอเสาะ ฆานิเซ้ง
22-01-2563
ขอแบบฟอร์มการย้ายข้าราชการ ครู
ขอแบบฟอร์มการย้ายข้าราชการ ครู
คำตอบจาก กลุ่มบริหารงานบุคคล
ให้ดูจาก นส.สำนักงาน ก.ค.ศ. ว 24 ลว.28 ธ.ค.59 ค่ะ
นางฉัตรวิไล  อินคง
03-10-2562
การต่อสัญญาจ้าง
อยากทราบว่าครูสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ครูรายเดือน จะมีการต่อสัญญาในรอบถัดไปเมื่อไหร่คะ เพราะตนเองมีชื่อที่โรงเรียนโกตาบารูแต่มาปฏิบัติงาน ณ โรงเรียน ตชด. เฉลิมพระเกียรติฯ 50 พรรษา บ้านไบก์ อาจจะไม่ทราบว่าทางเขตได้มีหนังสือไปยังทาง ร.ร.หรือเปล่า และจะต้องดำเนินการอย่างไร ขอบคุณคะ
คำตอบจาก กลุ่มบริหารงานบุคคล
หากมีการต่่อสัญญาจ้าง เขตจะจ้งไปท่ี ร.ร.บ้านโกตาบารู ๆ ก็จะแจ้ง ร.ร.ตชด. ให้น้องประสาน ร.ร.บ้านโกตาบารูโดยตรงก็ได้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7

ศึกษาธิการจังหวัดยะลา

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา

ศอ.บต.

สำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1