สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

สำนักงานน่าอยู่ บุคลากรเป็นมิตร จิตบริการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ยินดีต้อนรับ...

ข่าวดีสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ที่ต้องการสมัครอีเมล์ของภาครัฐ เพื่อใช้ในระบบ E-GP ท่านสามารถลงทะเบียนด้วยตนได้แล้ว วันนี้ >> คลิ๊กที่นี่เพื่อลงทะเบียน << >> คู่มือการสมัคร OBECMAIL << >> คู่มือการใช้ OBECMAIL << >> เช็คอีเมล์ OBECMAIL <<

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (ว.7) << ดาวน์โหลดเอกสาร >>

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง (ว.13) << ดาวน์โหลดเอกสาร >>

กิจกรรม เขตพื้นที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 (สพป.ยะลา เขต 1) จัดถุงยังชีพแจกนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ติดเชื้อโควิด 19
ประชุมติดตามการจัดทำรายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รองผอ.สพป.ยะลา เขต 1 พร้อมคณะลงพื้นที่โรงเรียนบ้านตะโละสดาร์ติดตามการก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26

กิจกรรม โรงเรียน/เครือข่าย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่
สมุดพกเตือนสิทธิ ข้าราชการเกษียณปี 2564-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
14-07-2564 โอนเงินค่าเช่าบ้าน เดือน มิ.ย. 2564-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โรงเรียนในสังกัด
22-07-2564 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ-โรงเรียนบ้านปาแตรายอ
10-07-2564 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ-โรงเรียนบ้านกาลูปัง
09-07-2564 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ-โรงเรียนบ้านปาแตรายอ
08-07-2564 เผยแพร่ผลงานวิชาการ-โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
25-06-2564 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ-โรงเรียนบ้านธารแร่
10-06-2564 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ-โรงเรียนบ้านบาตัน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานเขตพื้นที่
31-05-2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร 1)ประจำเดือน พฤษภาคม 2564-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
30-04-2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร 1)ประจำเดือน เมษายน 2564-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
31-03-2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร 1)ประจำเดือน มีนาคม 2564-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ผลงานทางวิชาการ

ผลการพัฒนาค่านิยมในเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยนางวาสนา พันธ์เจริญ

การพัฒนารูปแบบการนิเทศด้วยการสะท้อนผลเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครสวรรค์ โดยนายยศพัฒน์ ธนอัครสวัสดิ์

แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านจือนือแร โดยนางภาณี พรหมสุวรรณ

การนิเทศเชิงรุกเพื่อพัฒนาความสามารถครูปฐมวัยในการจัดทำโครงงาน ตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 โดยนางปราณี อ่องหลี

ดาวน์โหลดเอกสาร

E-Service

Q&A

ถาม-ตอบ

นายมะนัซรุดดีน ลาเตะ
22-04-2563
สลิปเงินเดือน
ผมนายมะนัซรุดดีน ลาเตะ ครูโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ครับ เมื่อวันที่ 15 เมษายน ที่ผ่านมา ผมทำรีไฟแนนซ์บ้าน จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ไปยังธนาคารอิสลาม แต่ในสลิปเงินเดือน วันที่ 27 เมษายน 2563 ยังคงให้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ครับ ไม่ทราบว่าผมต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับ
สอบถาม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสาวไอเสาะ  ฆานิเซ้ง
22-01-2563
ขอแบบฟอร์มการย้ายข้าราชการ ครู
ขอแบบฟอร์มการย้ายข้าราชการ ครู
สอบถาม กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
นางฉัตรวิไล  อินคง
03-10-2562
การต่อสัญญาจ้าง
อยากทราบว่าครูสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ครูรายเดือน จะมีการต่อสัญญาในรอบถัดไปเมื่อไหร่คะ เพราะตนเองมีชื่อที่โรงเรียนโกตาบารูแต่มาปฏิบัติงาน ณ โรงเรียน ตชด. เฉลิมพระเกียรติฯ ๕๐ พรรษา บ้านไบก์ อาจจะไม่ทราบว่าทางเขตได้มีหนังสือไปยังทางรรใหรือเปล่า และจะต้องดำเนินการอย่างไร ขอบคุณคะ
สอบถาม กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7

ศึกษาธิการจังหวัดยะลา

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา

ศอ.บต.

สำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1