สพป.ยะลา เขต 1 เรียกบรรจุพนักงานราชการ 19 อัตรา

วันที่ 13 กันยายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 เรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 17 อัตรา และตำแหน่งครูผู้สอนอิสลาม จำนวน 2 อัตราเพื่อเข้าทำสัญญาจ้างเพื่อเริ่มปฏิบัติงานจริงตามโรงเรียนต่างๆ ในสังกัดวันที่ 16 กันยายนนี้ ในการนี้ นางพวงนิตย์ วิชญรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้เข้าชี้แจงเรื่องการทำสัญญาจ้าง และพูดคุยเรื่องสวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานราชการทุกคนต้องรับทราบและถือปฏิบัติอีกด้วย


บันทึกข้อมูลเมื่อ 13 กันยายน 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1