ผอ.สพป.ยล.1 ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องแก่ทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบใน จชต.ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.  นายวิสุทธิ์  ชูมัง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องแก่ทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2562  ภายใต้โครงการติดตามประเมินผลการช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างความรู้ ความเข้าใจภารกิจความรับผิดชอบ และการดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ในการสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยได้รับเกียรติจาก  นายการุณ  สกุลประดิษฐ์  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี  และมีแขกผู้มีเกียรติ นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง เข้าร่วม จำนวนกว่า 400 คน ณ ห้องพญาตานี 2  โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว   อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี


บันทึกข้อมูลเมื่อ 16 กันยายน 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1