กิจกรรมการประเมินเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน

 

27 / 7 / 62 ผอ.ดร.พิชญประไพ และคณะครู ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น


โรงเรียนบ้านสาคอ บันทึกข้อมูลเมื่อ 17 กันยายน 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1