การเพาะเลี้ยงเห็ด

 

14/1/62 โรงเรียนบ้านสาคอ ได้ดำเนินการเพาะเลี้ยงเห็ด โดยให้นักเรียนช่วยกันดูแล รดน้ำให้ชุ่มฉ่ำเพื่อเห็ดจะได้เติบโตและเก็บเกี่ยวได้ ในวันนี้ได้เวลาเก็บเกี่ยว นำเห็ดมาประกอบอาหารเป็นอาหารมื้อกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน เด็กๆต่างมีความสุขจากการได้เก็บเกี่ยวและได้รับประทานอาหารเมนูที่อร่อยสุดฝีมือของผู้ประกอบอาหารกลางวัน


โรงเรียนบ้านสาคอ บันทึกข้อมูลเมื่อ 17 กันยายน 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1