ทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่

 

17/1/62 โรงเรียนบ้านสาคอ จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โดยพานักเรียนไปศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนสัตว์สงขลา พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ และสนามบินนานาชาติหาดใหญ่


โรงเรียนบ้านสาคอ บันทึกข้อมูลเมื่อ 17 กันยายน 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1