ต้อนรับคณะกรรมการตรวจนับนักเรียน

 

ประไพ ทิพากรเกียรติ พร้อมคณะครูและบุคลากร ได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจนับจำนวนนักเรียนที่มีตัวอยู่จริง นำโดย นายอครัญญ บากา ศึกษานิเทศ สพป.ยล.1 พร้อมด้วย นายดลเล๊าะ หมัดอะดั้ม เจ้าหน้าที่ห้อง ICT สพป.ยล.1และทีมงานเพื่อนำข้อมูลดำเนินการในระดับเขตพื้นที่ ในระดับสพฐ.ในการจัดสรรงบประมาณครั้งต่อไป การดำเนินงานตรวจนับนักเรียนเป็นไปอย่างเรียบร้อย ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้


โรงเรียนบ้านสาคอ บันทึกข้อมูลเมื่อ 17 กันยายน 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1