บำเพ็ญประโยชน์

 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.45 น. โรงเรียนบ้านสาคอ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ นำโดยผอ.ดร.พิชญประไพ ทิพากรเกียรติ พร้อมคณะครูและบุคลากร นักเรียน ร่วมกันปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และทำความสะอาดมัสยิดในชุมชน กิจกรรมดังกล่าวทุกคนมีความสุขและมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม


โรงเรียนบ้านสาคอ บันทึกข้อมูลเมื่อ 17 กันยายน 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1