วสส.ยะลาส่งเสริมทันตสุขภาพเพื่อรอยยิ้มของชาวยะลา

 

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30น. ผอ.ดร.พิชญประไพ ทิพากรเกียรติ ได้อนุญาตให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 เข้าร่วมโครงการ วสส.ยะลาส่งเสริมทันตสุขภาพเพื่อรอยยิ้มของชาวยะลา ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ยะลา


โรงเรียนบ้านสาคอ บันทึกข้อมูลเมื่อ 17 กันยายน 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1