ปลูกต้นไม้เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

 

ธันวาคม 2561 เวลา08.45น. ผอ.ดร.พิชญประไพ ทิพากรเกียรติ คณะครู บุคลากรและนักเรียน ช่วยกันปลูกต้นไม้เป็นไม้ดอกไม้ประดับ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติเมื่อวันที่5ธันวาคม ที่ผ่านมา โดย ผอ.รร. คณะครู และนักเรียน นำต้นไม้มาจากบ้าน ซึ่งเป็นต้นไม้หลากชนิดแตกต่างกันไป พร้อมกันนี้ในภาคบ่าย เวลา14.00น. ทุกคนพร้อมกันมีจิตอาสาโดยลงมือกระจายทรายในเขตสนามเด็กเล่นของเด็กอนุบาล เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นระเบียบเรียบร้อย


โรงเรียนบ้านสาคอ บันทึกข้อมูลเมื่อ 17 กันยายน 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1