ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2563

 

วันที่่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางอุบลรัตน์  เจะกายอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบญญา (บุญชอบ  สาครินทร์) ได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเบญญาฯ เพื่อเสนอพิจารณาการรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) พ.ศ. 2563  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเบญญาฯ


โรงเรียนบ้านเบญญา บันทึกข้อมูลเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1