โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ศูนย์เครือข่ายลุ่มน้ำสายบุรี วันที่สี่

 

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายมูหามัดไซดี มะปีเยาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ พร้อมด้วยครู จำนวน 3 คนและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 12 คน และโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายลุ่มแม่น้ำสายบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 จำนวน 231 คน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ซาฟารีเวิลด์ Safari World กิจกรรมดังนี้ Safari Park เป็นสวนสัตว์เปิดที่สามารถเข้าไปชมสัตว์บรรยากาศแบบทุ่งหญ้าในแอฟริกา เช่น ยีราฟ, ม้าลาย,นกกระจอกเทศ,แรดขาว, แบล็คบั๊ค,นกกระเรียนหงอนพู่, สิงโต,เสือโคร่ง เป็นต้น Marine Park สวนน้ำ มีสัตว์น้ำ สวนสัตว์แบบในกรง และการแสดงโชว์ต่างๆ เช่น การแสดงลิงอุรังอุตัง การแสดงสตั้นท์ การแสดงโลมาและวาฬขาว การแสดงสงครามจารกรรม การแสดงนก และยังมีสวนนกมาคอว์ บ่อจระเข้ การแสดงช้าง เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการทัศนศึกษาสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพฯ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้นักเรียนได้รับความสนุกสนานกับการชมความสามารถของสัตว์ เก็บไว้เป็นต้นทุนในการดำรงชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ข่าว : ภาพ/งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน


โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ บันทึกข้อมูลเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1