"ซื้อหนังสือและสื่อการเรียนเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยวิธีตกลงราคา"

 

     โรงเรียนบ้านบุดี จัดซื้อหนังสือและสื่อการเรียนเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยวิธีตกลงราคา กับบริษัท เซ็นเตอร์เอ็ดดูเคชั่น จำกัด


โรงเรียนบ้านบุดี บันทึกข้อมูลเมื่อ 1 เมษายน 2556

ข่าวสารอื่นๆ ของโรงเรียนบ้านบุดี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1