ประกาศจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โดยวิธีพิเศษ

 

ด้วยโรงเรียนบ้านปุโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา จะดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ก โดยวิธีพิเศษ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้


โรงเรียนบ้านปุโรง บันทึกข้อมูลเมื่อ 25 ธันวาคม 2557

ข่าวสารอื่นๆ ของโรงเรียนบ้านปุโรง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1