ประกาศจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา โดยวิธีพิเศษ

 

ด้วยโรงเรียนบ้านปุโรง ตำบลปุโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา จะดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา โดยวิธีพิเศษ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้ สุรศักดิ์ /ประชาสัมพันธ์


โรงเรียนบ้านปุโรง บันทึกข้อมูลเมื่อ 13 มกราคม 2558

ข่าวสารอื่นๆ ของโรงเรียนบ้านปุโรง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1