จัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน) ใต้ถุนโล่ง โดยวิธีพิเศษ

 

จัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน) ใต้ถุนโล่ง โดยวิธีพิเศษ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ โรงเรียนบ้านท่าสาป ตำบล ท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.banthasap.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๓-๒๕๓๑๘๗ ในวันและเวลาราชการ


โรงเรียนบ้านท่าสาป บันทึกข้อมูลเมื่อ 26 มกราคม 2558

ข่าวสารอื่นๆ ของโรงเรียนบ้านท่าสาป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1