ประกาศการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ

 

ด้วยโรงเรียนธารแร่  มีความประสงค์จะจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ คอนกรีตบล็อค 9 ก้อน ช่วงเสา 2.95 เมตร  ฐานรากตอกเข็ม  รายละเอียดตามไฟล์แนบ


โรงเรียนบ้านธารแร่ บันทึกข้อมูลเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2558

ข่าวสารอื่นๆ ของโรงเรียนบ้านธารแร่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1