เรื่องการจ้างเหมาการก่อสร้างรั้วคอนกรีดบล็อก

 

ด้วยโรงเรียนบ้านจาหนัน หมู่ที่ 6 ตำบลพร่อน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา มีความประสงค์จะจ้าง เหมา รายการการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก โดยวิธีพิเศษ ในครั้งนี้ เป็นเงิน 108,000 บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน)


โรงเรียนบ้านจาหนัน บันทึกข้อมูลเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2558

ข่าวสารอื่นๆ ของโรงเรียนบ้านจาหนัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1