จ้างก่อสร้าง อาคาร สพฐ.4 ( 4 ที่นั่ง ) โรงเรียนบ้านสะเอะใน โดยวิธีพิเศษ

 


โรงเรียนบ้านสะเอะใน บันทึกข้อมูลเมื่อ 2 มีนาคม 2558

ข่าวสารอื่นๆ ของโรงเรียนบ้านสะเอะใน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1