ประกาศจัดซื้อโทรทัศน์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีพิเศษ

 

ด้วยโรงเรียนบ้านปาโจมีความประสงค์จะจัดซื้อโทรทัศน์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียดตามประกาศ


โรงเรียนบ้านปาโจ บันทึกข้อมูลเมื่อ 19 สิงหาคม 2558

ข่าวสารอื่นๆ ของโรงเรียนบ้านปาโจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1