ประกาศจัดซื้อโทรทัศน์และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่โดยวิธีพิเศษ

 

ด้วยโรงเรียนบ้านเกียรติ มีความประสงค์จะจัดซื้อโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงโดยวิธีพิเศษ รายละเอียดตามประกาศ


โรงเรียนบ้านเกียรติ บันทึกข้อมูลเมื่อ 20 สิงหาคม 2558

ข่าวสารอื่นๆ ของโรงเรียนบ้านเกียรติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1