ประกาศราคากลางระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

 

โรงเรียนบ้านสะเอะใน ได้ประกาศราคากลางระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง


โรงเรียนบ้านสะเอะใน บันทึกข้อมูลเมื่อ 21 สิงหาคม 2558

ข่าวสารอื่นๆ ของโรงเรียนบ้านสะเอะใน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1