ประกาศราคากลางปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

 

ด้วยโรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา มีความประสงค์จะปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ


โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา บันทึกข้อมูลเมื่อ 7 กันยายน 2558

ข่าวสารอื่นๆ ของโรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1