ประกาศโรงเรียนบ้านกาลอ

 

การกำหนดราคากลางจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน


โรงเรียนบ้านกาลอ บันทึกข้อมูลเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2558

ข่าวสารอื่นๆ ของโรงเรียนบ้านกาลอ

ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว
1 3 กันยายน 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2 24 สิงหาคม 2561 ประกาศโรงเรียนบ้านกาลอ เรื่อง จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน
3 13 มิถุนายน 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้่าง
4 13 พฤศจิกายน 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านกาลอ
5 13 พฤศจิกายน 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านกาลอ
6 5 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านกาลอ เรื่อง การจัดซื้อ โดยวิธีพิเศษ รายการครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการและการเรียนการสอนและการเรียนรู้อาชีพ โรงเรียนบ้านกาลอ หมู่ที่ 3 ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
7 4 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านกาลอ เรื่อง การจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง ) โดยวิธีพิเศษ โรงเรียนบ้านกาลอ หมู่ที่ 3 ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1