ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม

 


โรงเรียนบ้านบาตัน บันทึกข้อมูลเมื่อ 24 กันยายน 2559

ข่าวสารอื่นๆ ของโรงเรียนบ้านบาตัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1