ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 

ตามประกาศ โรงเรียนบ้านปาแตรายอ  เรื่อง ซื้อวัสดุการศึกษาโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ  ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๑ ราย


โรงเรียนบ้านปาแตรายอ บันทึกข้อมูลเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2561

ข่าวสารอื่นๆ ของโรงเรียนบ้านปาแตรายอ

ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว
1 2 มีนาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
2 13 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
3 4 กันยายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
4 28 สิงหาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
5 28 สิงหาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
6 28 สิงหาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
7 7 สิงหาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
8 18 กรกฎาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
9 15 กรกฎาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
10 3 กรกฎาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
11 3 กรกฎาคม 2562 ประกาศซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมนโยบายต้นสังกัดและนโยบายภาครัฐ
12 19 มิถุนายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
13 19 มิถุนายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
14 23 พฤษภาคม 2562 ประกาศโรงเรียนบ้านปาแตรายอ เรื่อง ซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
15 15 พฤษภาคม 2562 ประกาศ โรงเรียนบ้านปาแตรายอ เรื่อง ซื้อวัสดุโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
16 15 พฤษภาคม 2562 ประกาศโรงเรียนบ้านปาแตรายอ เรื่อง ซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
17 26 มีนาคม 2562 ประกาศ โรงเรียนบ้านปาแตรายอ
18 18 มีนาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
19 18 มีนาคม 2562 ประกาศโรงเรียนบ้านปาแตรายอ
20 13 มีนาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
21 13 มีนาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
22 7 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
23 29 มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
24 24 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
25 24 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
26 14 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
27 14 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
28 14 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
29 4 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
30 3 กันยายน 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
31 25 สิงหาคม 2558 การจัดซื้อโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์(แก้ไข)
32 24 ธันวาคม 2557 ประกาศการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก งานหลังคา ฝาผนัง ประตูและทาสี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1