ประกาศผู้ชนะการประกวดเสนอราคา(ครั้งที่๒)

 


โรงเรียนบ้านบาตัน บันทึกข้อมูลเมื่อ 18 ธันวาคม 2561

ข่าวสารอื่นๆ ของโรงเรียนบ้านบาตัน

ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว
1 9 เมษายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
2 28 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศราคากลาง
3 17 มกราคม 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
4 18 ธันวาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการประกวดเสนอราคา(ครั้งที่๒)
5 14 ธันวาคม 2561 ประกาศจ้างก่อสร้างถังน้ำ ค.ส.ล.๙/๙
6 13 ธันวาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการประกวดเสนอราคา
7 6 ธันวาคม 2561 ประกาศจ้างก่อสร้างถังน้ำ ค.ส.ล.๙/๙
8 24 พฤศจิกายน 2560 ประกาศโรงเรียนบ้านบาตันเรื่องจัดซื้ออุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
9 24 กันยายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1