ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน

 

ตามที่โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ มีดครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนไปร่วมงานศิลปหัตถกรรม ผุ้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายอับดุลรอนิง มันเม๊าะ


โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ บันทึกข้อมูลเมื่อ 7 มกราคม 2562

ข่าวสารอื่นๆ ของโรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่

ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว
1 26 สิงหาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ไปศึกษาดูงาน
2 26 สิงหาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ไปศึกษาดูงาน
3 13 มีนาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดหนังสือ
4 13 มีนาคม 2562 ประกาศผุู้ชนะเสนอราคา
5 25 มกราคม 2562 ประกาศผ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษา
6 7 มกราคม 2562 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน
7 7 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาใช้ในโครงการ ผลิตสื่อ ปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 7 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาใช้ในโครงการ ผลิตสื่อ ปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 28 กันยายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เครื่องแต่งกายปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1