ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 

ประกาศ โรงเรียนบ้านปาแตรายอ  เรื่อง ส่งเสริมนโยบายต้นสังกัดและนโยบายภาครัฐ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๑ ราย


โรงเรียนบ้านปาแตรายอ บันทึกข้อมูลเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562

ข่าวสารอื่นๆ ของโรงเรียนบ้านปาแตรายอ

ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว
1 17 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
2 8 กรกฎาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
3 2 มีนาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
4 13 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
5 4 กันยายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
6 28 สิงหาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
7 28 สิงหาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
8 28 สิงหาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
9 7 สิงหาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
10 18 กรกฎาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
11 15 กรกฎาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
12 3 กรกฎาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
13 3 กรกฎาคม 2562 ประกาศซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมนโยบายต้นสังกัดและนโยบายภาครัฐ
14 19 มิถุนายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
15 19 มิถุนายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
16 23 พฤษภาคม 2562 ประกาศโรงเรียนบ้านปาแตรายอ เรื่อง ซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
17 15 พฤษภาคม 2562 ประกาศ โรงเรียนบ้านปาแตรายอ เรื่อง ซื้อวัสดุโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
18 15 พฤษภาคม 2562 ประกาศโรงเรียนบ้านปาแตรายอ เรื่อง ซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
19 26 มีนาคม 2562 ประกาศ โรงเรียนบ้านปาแตรายอ
20 18 มีนาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
21 18 มีนาคม 2562 ประกาศโรงเรียนบ้านปาแตรายอ
22 13 มีนาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
23 13 มีนาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
24 7 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
25 29 มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
26 24 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
27 24 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
28 14 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
29 14 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
30 14 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
31 4 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
32 3 กันยายน 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
33 25 สิงหาคม 2558 การจัดซื้อโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์(แก้ไข)
34 24 ธันวาคม 2557 ประกาศการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก งานหลังคา ฝาผนัง ประตูและทาสี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1