ประกาศโรงเรียนบ้านจะกว๊ะ

 


โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ บันทึกข้อมูลเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2562

ข่าวสารอื่นๆ ของโรงเรียนบ้านจะกว๊ะ

ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว
1 18 กันยายน 2563 ประกาศโรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
2 18 กันยายน 2563 ประกาศโรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
3 3 กันยายน 2563 ประกาศโรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
4 10 สิงหาคม 2563 ประกาศโรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
5 10 สิงหาคม 2563 ประกาศโรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
6 10 สิงหาคม 2563 ประกาศโรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
7 10 สิงหาคม 2563 ประกาศโรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
8 10 สิงหาคม 2563 ประกาศโรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
9 10 สิงหาคม 2563 ประกาศโรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
10 4 สิงหาคม 2563 ประกาศโรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
11 4 สิงหาคม 2563 ประกาศโรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
12 4 สิงหาคม 2563 ประกาศโรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
13 4 สิงหาคม 2563 ประกาศโรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
14 4 สิงหาคม 2563 ประกาศโรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
15 8 กรกฎาคม 2563 ประกาศโรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
16 8 กรกฎาคม 2563 ประกาศโรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
17 28 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศโรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
18 28 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศโรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
19 28 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศโรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
20 17 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศโรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
21 5 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศโรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
22 3 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศโรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
23 3 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศโรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
24 17 มกราคม 2563 ประกาศโรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
25 17 มกราคม 2563 ประกาศโรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
26 3 มกราคม 2563 ประกาศโรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
27 27 ธันวาคม 2562 ประกาศโรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
28 27 ธันวาคม 2562 ประกาศโรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
29 19 พฤศจิกายน 2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุ
30 19 พฤศจิกายน 2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุ
31 19 พฤศจิกายน 2562 ประกาศโรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
32 19 พฤศจิกายน 2562 ประกาศโรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
33 27 กันยายน 2562 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ
34 26 กันยายน 2562 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ
35 26 กันยายน 2562 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ
36 19 กันยายน 2562 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ
37 19 กันยายน 2562 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ
38 19 กันยายน 2562 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ
39 6 กันยายน 2562 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ
40 28 สิงหาคม 2562 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ
41 28 สิงหาคม 2562 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ
42 28 สิงหาคม 2562 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ
43 28 สิงหาคม 2562 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ
44 23 สิงหาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ
45 23 สิงหาคม 2562 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ค่าถ่ายเอกสาร
46 23 สิงหาคม 2562 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
47 5 สิงหาคม 2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุ
48 25 กรกฎาคม 2562 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ
49 25 กรกฎาคม 2562 ประกาศจ้างทำไวนิล
50 25 กรกฎาคม 2562 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
51 25 กรกฎาคม 2562 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ค่าถ่ายเอกสาร
52 4 กรกฎาคม 2562 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ
53 4 กรกฎาคม 2562 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ
54 4 กรกฎาคม 2562 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ
55 4 กรกฎาคม 2562 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ
56 26 มิถุนายน 2562 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ
57 26 มิถุนายน 2562 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ค่าถ่ายเอกสาร
58 26 มิถุนายน 2562 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
59 11 มิถุนายน 2562 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ
60 11 มิถุนายน 2562 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ
61 11 มิถุนายน 2562 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ
62 11 มิถุนายน 2562 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ
63 10 มิถุนายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ
64 10 มิถุนายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุ
65 28 พฤษภาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
66 17 พฤษภาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างจัดทำสติ้กเกอร์ฟิวเจอร์บอร์ดงบก่อนประถมศึกษา
67 17 พฤษภาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างจัดทำสติ้กเกอร์ฟิวเจอร์บอร์ด
68 17 พฤษภาคม 2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
69 17 พฤษภาคม 2562 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ค่าถ่ายเอกสาร
70 28 มีนาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
71 28 มีนาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าถ่ายเอกสาร
72 27 มีนาคม 2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาทำป้ายไวนิว
73 27 มีนาคม 2562 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ
74 22 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล
75 22 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาถ่ายเอกสาร
76 22 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
77 28 มกราคม 2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาถ่ายเอกสาร
78 28 มกราคม 2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
79 28 มกราคม 2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุ
80 22 มกราคม 2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล
81 22 มกราคม 2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุ
82 15 มกราคม 2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุ
83 3 มกราคม 2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุ
84 2 มกราคม 2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุ
85 27 ธันวาคม 2561 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุ
86 26 ธันวาคม 2561 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุ
87 25 ธันวาคม 2561 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุ
88 24 ธันวาคม 2561 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุ
89 19 ธันวาคม 2561 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล
90 11 ธันวาคม 2561 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาค่าถ่ายเอกสาร
91 11 ธันวาคม 2561 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
92 11 ธันวาคม 2561 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุ
93 11 ธันวาคม 2561 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตประจำเดือน พฤศจิกายน
94 11 ธันวาคม 2561 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ต
95 22 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุ คุรุภัณฑ์
96 21 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล
97 21 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุ
98 14 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
99 12 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
100 12 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร
101 9 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุ
102 7 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุ
103 6 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุ
104 1 ตุลาคม 2561 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุ
105 26 กันยายน 2561 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างย้ายเครื่องบันทึกกล้อง cctv
106 25 กันยายน 2561 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุ
107 24 กันยายน 2561 ประกาศโรงเรียนบ้านจะกว๊ะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
108 18 กันยายน 2561 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระบบสองภาษา(ไทย-มลายู) แบบประยุกต์ จังหวัดชายแดนภาคใต้
109 18 กันยายน 2561 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง
110 17 กันยายน 2561 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำป้ายชี้ทางโครงเหล็ก
111 6 กันยายน 2561 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน
112 6 กันยายน 2561 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล
113 4 กันยายน 2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างฟิวเจอร์บอร์ดโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
114 6 พฤศจิกายน 2560 จ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น
115 21 สิงหาคม 2558 การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีพิเศษ
116 8 พฤษภาคม 2558 ประกาศการ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน
117 24 ธันวาคม 2557 ประกาศจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ด้วยวิธีพิเศษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1