ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของบุคลากรทั้งหมดในสังกัด สพป.ยะลา 1

จำนวนบุคลากรทั้งหมด 2,211
ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 284
ฉีดวัคซีนแล้ว 1,927
ร้อยละที่ฉีดวัคซีนแล้ว 87.16

โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง

ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 15:46:58 น.

โรงเรียนในศูนย์เครือข่าย

# โรงเรียน จำนวนบุคลากรทั้งหมด ฉีดวัคซีนแล้ว(%) ยังไม่ฉีด
1 โรงเรียนบ้านเบญญา 20 20 (100.00) 20
2 โรงเรียนบ้านตาเซะ 30 30 (100.00) 30
3 โรงเรียนศรีพัฒนาราม 10 8 (80.00) 2
4 โรงเรียนบ้านวังธราธิปวิทยา 14 14 (100.00) 14
5 โรงเรียนบ้านพร่อน 23 21 (91.30) 2
6 โรงเรียนบ้านตาสา 19 17 (89.47) 2
7 โรงเรียนบ้านจาหนัน 14 13 (92.86) 1
8 โรงเรียนบ้านยุโป (รุ่งวิทยา) 10 10 (100.00) 10
9 โรงเรียนวัดชมพูสถิต 11 10 (90.91) 1
10 โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง 12 12 (100.00) 12
11 โรงเรียนบ้านบาโด 10 10 (100.00) 10