ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของบุคลากรทั้งหมดในสังกัด สพป.ยะลา 1

จำนวนบุคลากรทั้งหมด 2,214
ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 187
ฉีดวัคซีนแล้ว 2,027
ร้อยละที่ฉีดวัคซีนแล้ว 91.55

โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง

ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 11:16:36 น.

โรงเรียนในศูนย์เครือข่าย

# โรงเรียน จำนวนบุคลากรทั้งหมด ฉีดวัคซีนแล้ว(%) ยังไม่ฉีด
1 โรงเรียนบ้านเบญญา 20 20 (100.00) 20
2 โรงเรียนบ้านตาเซะ 30 30 (100.00) 30
3 โรงเรียนศรีพัฒนาราม 10 8 (80.00) 2
4 โรงเรียนบ้านวังธราธิปวิทยา 14 14 (100.00) 14
5 โรงเรียนบ้านพร่อน 23 21 (91.30) 2
6 โรงเรียนบ้านตาสา 19 18 (94.74) 1
7 โรงเรียนบ้านจาหนัน 14 13 (92.86) 1
8 โรงเรียนบ้านยุโป (รุ่งวิทยา) 10 10 (100.00) 10
9 โรงเรียนวัดชมพูสถิต 11 11 (100.00) 11
10 โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง 12 12 (100.00) 12
11 โรงเรียนบ้านบาโด 10 10 (100.00) 10