สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

สำนักงานน่าอยู่ บุคลากรเป็นมิตร จิตบริการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ยินดีต้อนรับ...

ข่าวดีสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ที่ต้องการสมัครอีเมล์ของภาครัฐ เพื่อใช้ในระบบ E-GP ท่านสามารถลงทะเบียนด้วยตนได้แล้ว วันนี้ >> คลิ๊กที่นี่เพื่อลงทะเบียน << >> คู่มือการสมัคร OBECMAIL << >> คู่มือการใช้ OBECMAIL << >> เช็คอีเมล์ OBECMAIL <<

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (ว.7) << ดาวน์โหลดเอกสาร >>

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง (ว.13) << ดาวน์โหลดเอกสาร >>

กิจกรรม เขตพื้นที่

รองผอ.สพป.ยะลา เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2564
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)
ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 คนใหม่

กิจกรรม โรงเรียน/เครือข่าย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่
25-02-2564 แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างรายเดือน-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
25-02-2564 แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนศอ.บต.พนักงานราชการ-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โรงเรียนในสังกัด
18-02-2564 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ-โรงเรียนบ้านบาโงย
02-02-2564 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ-โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
26-01-2564 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ-โรงเรียนบ้านเกะรอ
26-01-2564 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ-โรงเรียนบ้านเกะรอ
15-01-2564 รับสมัครนักเรียนประจำปี ๒๕๖๔-โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
13-01-2564 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ-โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
11-01-2564 เผยแพร่ผลงานวิชาการ-โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
28-12-2563 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ-โรงเรียนบ้านสาคอ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานเขตพื้นที่
18-02-2564 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อวัสดุการเกษตร-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
18-02-2564 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อวัสดุ โครงการนิเทศติดตาม-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
18-02-2564 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อวัสดุ กลุ่มอำนวยการ-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
18-02-2564 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างทำตรายาง กลุ่มบุคคล-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
08-02-2564 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างทำป้ายไวนิลบริจาคโลหิต-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โรงเรียนในสังกัด

ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กลยุทธ์แม่แบบแก้ปัญหา "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" โรงเรียนบ้านเกาะจัน จังหวัดปัตตานี หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2560-2561 โดยนายอะห์หมัด สาและ

การพัฒนารูปแบบการนิเทศด้วยการสะท้อนผลเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครสวรรค์ โดยนายยศพัฒน์ ธนอัครสวัสดิ์

การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน โรงเรียนบ้านตะโละซูแม ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา โดยสุนทร ดำทองเสน

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบือยอง โดยนางสาวกีฟละห์ มาโซ

ดาวน์โหลดเอกสาร

E-Service

Q&A

ถาม-ตอบ

นายมะนัซรุดดีน ลาเตะ
22-04-2563
สลิปเงินเดือน
ผมนายมะนัซรุดดีน ลาเตะ ครูโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ครับ เมื่อวันที่ 15 เมษายน ที่ผ่านมา ผมทำรีไฟแนนซ์บ้าน จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ไปยังธนาคารอิสลาม แต่ในสลิปเงินเดือน วันที่ 27 เมษายน 2563 ยังคงให้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ครับ ไม่ทราบว่าผมต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับ
สอบถาม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสาวไอเสาะ  ฆานิเซ้ง
22-01-2563
ขอแบบฟอร์มการย้ายข้าราชการ ครู
ขอแบบฟอร์มการย้ายข้าราชการ ครู
สอบถาม กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
นางฉัตรวิไล  อินคง
03-10-2562
การต่อสัญญาจ้าง
อยากทราบว่าครูสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ครูรายเดือน จะมีการต่อสัญญาในรอบถัดไปเมื่อไหร่คะ เพราะตนเองมีชื่อที่โรงเรียนโกตาบารูแต่มาปฏิบัติงาน ณ โรงเรียน ตชด. เฉลิมพระเกียรติฯ ๕๐ พรรษา บ้านไบก์ อาจจะไม่ทราบว่าทางเขตได้มีหนังสือไปยังทางรรใหรือเปล่า และจะต้องดำเนินการอย่างไร ขอบคุณคะ
สอบถาม กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7

ศึกษาธิการจังหวัดยะลา

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา

ศอ.บต.

สำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1