แนวทางการดำเนินคดี

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด


กลุ่มกฏหมายและคดี บันทึกข้อมูลเมื่อ 16 กันยายน 2562

ข่าวสารอื่นๆ ของกลุ่มกฏหมายและคดี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1