สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด

ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว กลุ่ม
1 5 พฤศจิกายน 2563 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนอนุบาลยะลา
2 2 พฤศจิกายน 2563 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
3 2 พฤศจิกายน 2563 มารดา ผู้อำนวยโรงเรียนเสียชีวิต โรงเรียนศรีพัฒนาราม
4 19 ตุลาคม 2563 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนอนุบาลยะลา
5 7 ตุลาคม 2563 แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านบันนังบูโย
6 5 ตุลาคม 2563 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
7 28 กันยายน 2563 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
8 14 กันยายน 2563 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านวังพญา
9 6 สิงหาคม 2563 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
10 23 กรกฎาคม 2563 เยี่ยมโรงเรียน โรงเรียนบ้านปูลัย
11 15 กรกฎาคม 2563 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านโกตาบารู
12 18 มิถุนายน 2563 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนอนุบาลยะลา
13 9 มิถุนายน 2563 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านแบหอ
14 6 มิถุนายน 2563 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านโกตาบารู
15 5 มิถุนายน 2563 เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
16 22 พฤษภาคม 2563 เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) โรงเรียนบ้านปอเยาะ
17 7 พฤษภาคม 2563 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนพัฒนาบาลอ
18 5 พฤษภาคม 2563 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านกะตูปะ
19 14 เมษายน 2563 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านบาโงย
20 14 เมษายน 2563 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านบาโงย
21 31 มีนาคม 2563 ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกธุรการโรงเรียน โรงเรียนวัดหน้าถ้ำ
22 30 มีนาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบธุรการโรงเรียน โรงเรียนวัดหน้าถ้ำ
23 20 มีนาคม 2563 รับสมัครธุรการโรงเรียน โรงเรียนวัดหน้าถ้ำ
24 24 มีนาคม 2563 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนอนุบาลยะลา
25 24 มีนาคม 2563 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนอนุบาลยะลา
26 11 มีนาคม 2563 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนอนุบาลยะลา
27 9 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านนาเตย หมู่ที่ 3 ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โรงเรียนบ้านนาเตย
28 5 มีนาคม 2563 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านปาแตรายอ
29 25 กุมภาพันธ์ 2563 รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านคูวอ
30 25 กุมภาพันธ์ 2563 การประเมินสัมฤทธิผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบือมัง โรงเรียนบ้านบือมัง
31 24 กุมภาพันธ์ 2563 รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านปุโรง
32 14 กุมภาพันธ์ 2563 รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านต้นแซะ
33 11 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศรับสมัครนักเรียน ปี2563 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24
34 5 กุมภาพันธ์ 2563 เยี่ยมโรงเรียน โรงเรียนศรีพัฒนาราม
35 31 มกราคม 2563 บิดาข้าราชการครูถึงแก่กรรม โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
36 31 มกราคม 2563 ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินปี2563 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24
37 29 มกราคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนบ้านพงยือไร
38 29 มกราคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โรงเรียนบ้านจำปูน
39 29 มกราคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน โรงเรียนบ้านกาลูปัง
40 29 มกราคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน โครงการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนบ้านจือนือแร
41 28 มกราคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน
42 27 มกราคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านกาลูปัง
43 28 มกราคม 2563 ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 ฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน โครงการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24
44 27 มกราคม 2563 ประกาศโรงเรียนบ้านพงยือไร โรงเรียนบ้านพงยือไร
45 27 มกราคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ โรงเรียนบ้านจำปูน
46 26 มกราคม 2563 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน โครงการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านจือนือแร
47 25 มกราคม 2563 ประกาศโรงเรียนบ้านจำปูน โรงเรียนบ้านจำปูน
48 25 มกราคม 2563 ประกาศโรงเรียนบ้านรั้วตะวัน รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน โครงการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน
49 24 มกราคม 2563 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านปอเยาะ
50 24 มกราคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน โครงการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงเรียนวัดหน้าถ้ำ
51 22 มกราคม 2563 มารดาครูถึงแก่กรรม โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
52 19 พฤศจิกายน 2562 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านกอตอตือระ
53 19 ธันวาคม 2562 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านกอตอตือระ
54 22 มกราคม 2563 ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านกือเม็ง
55 22 มกราคม 2563 ผอ.สพป.ยะลา เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังพญา
56 20 มกราคม 2563 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน โรงเรียนบ้านสะเอะใน
57 13 มกราคม 2563 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านยือโระ
58 13 มกราคม 2563 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านพงยือไร
59 13 มกราคม 2563 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านกาลูปัง
60 15 มกราคม 2563 ประกาศโรงเรียนบ้านจำปูน โรงเรียนบ้านจำปูน
61 13 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านจือนือแรรับสมัครครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านจือนือแร
62 13 มกราคม 2563 ประกาศโรงเรียนบ้านรั้วตะวัน เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน(ปฐมวัย) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน
63 13 มกราคม 2563 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านปอเยาะ
64 13 มกราคม 2563 ประกาศโรงเรียนบ้านบือมัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านบือมัง
65 13 มกราคม 2563 ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 (บ้านบาโงยบาแด) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24
66 13 มกราคม 2563 ประกาศโรงเรียนวัดหน้าถ้ำ(พุทธไสยานุสรณ์)รับสมัครครูผู้ทรงคุณค่าเอกปฐมวัย โรงเรียนวัดหน้าถ้ำ
67 13 มกราคม 2563 บุคลากรเสียชีวิต โรงเรียนศรีพัฒนาราม
68 10 มกราคม 2563 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านมาแฮ
69 8 มกราคม 2563 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนอนุบาลยะลา
70 3 มกราคม 2563 การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
71 24 ธันวาคม 2562 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
72 28 พฤศจิกายน 2562 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนอนุบาลยะลา
73 22 พฤศจิกายน 2562 ประกาศรับสมัครธุรการโรงเรียนบ้านลือมุ โรงเรียนบ้านลือมุ
74 31 ตุลาคม 2562 กำหนดปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2562 โรงเรียนบ้านเบญญา
75 30 ตุลาคม 2562 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบือดองพัฒนา
76 12 ตุลาคม 2562 กำหนดปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
77 11 ตุลาคม 2562 กำหนดปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
78 1 กุมภาพันธ์ 2557 เผยแพ่รผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านรามัน
79 23 กันยายน 2562 ต้อนรับครูใหม่ โรงเรียนวัดชมพูสถิต
80 17 กันยายน 2562 แก้ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน โรงเรียนบ้านสาคอ
81 17 กันยายน 2562 กิจกรรมศึกษานิเทศก์มาเยี่ยมโรงเรียน โรงเรียนบ้านสาคอ
82 17 กันยายน 2562 กิจกรรมเกษตรพอเพียง โรงเรียนบ้านสาคอ
83 17 กันยายน 2562 กิจกรรมโครงการยุวชลกรเรียนรู้ชลประทาน โรงเรียนบ้านสาคอ
84 16 กันยายน 2562 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โรงเรียนบ้านสาคอ
85 16 กันยายน 2562 กิจกรรมกีฬา โรงเรียนบ้านสาคอ
86 16 กันยายน 2562 กิจกรรมโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านสาคอ
87 16 กันยายน 2562 กิจกรรมส่งเสริมทักษะการงานอาชีพ โรงเรียนบ้านสาคอ
88 16 กันยายน 2562 กิจกรรมมอบของให้กับนักเรียนต้อนรับวันฮารีรายอ โรงเรียนบ้านสาคอ
89 16 กันยายน 2562 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนบ้านสาคอ
90 16 กันยายน 2562 กิจกรรมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี2562 โรงเรียนบ้านสาคอ
91 16 กันยายน 2562 กิจกรรมประชุมติดตามงานธุรการชั้นเรียน โรงเรียนบ้านสาคอ
92 16 กันยายน 2562 กิจกรรมสานสายสัมพันธ์สู่ฝันความสำเร็จ โรงเรียนบ้านสาคอ
93 16 กันยายน 2562 กิจกรรม"ปลาส้มส่งเสริมทักษะอาชีพ" โรงเรียนบ้านสาคอ
94 16 กันยายน 2562 การประเมินผู้บริหารโรงเรียน โรงเรียนบ้านสาคอ
95 16 กันยายน 2562 เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านสาคอ
96 16 กันยายน 2562 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนบ้านสาคอ
97 16 กันยายน 2562 กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการแยกขยะ โรงเรียนบ้านสาคอ
98 16 กันยายน 2562 เข้าร่วมโครงการสังคมหัวแข็งปีที่3 โรงเรียนบ้านสาคอ
99 16 กันยายน 2562 กิจกรรมคัดแยกขยะแลกของ โรงเรียนบ้านสาคอ
100 16 กันยายน 2562 กิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน โรงเรียนบ้านสาคอ
101 16 กันยายน 2562 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โรงเรียนบ้านสาคอ
102 16 กันยายน 2562 กิจกรรมเพาะเลี้ยงเห็ดเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านสาคอ
103 16 กันยายน 2562 กิจกรรมเกษตรโรงเรียน โรงเรียนบ้านสาคอ
104 16 กันยายน 2562 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านสาคอ
105 16 กันยายน 2562 กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ โรงเรียนบ้านสาคอ
106 16 กันยายน 2562 กิจกรรมเข้าร่วมโครงการวสส.ยะลา ส่งเสริมทันตสุขภาพเพื่อรอยยิ้มของชาวยะลา โรงเรียนบ้านสาคอ
107 16 กันยายน 2562 คณะกรรมการตรวจนับจำนวนนักเรียนที่มีตัวอยู่จริง โรงเรียนบ้านสาคอ
108 16 กันยายน 2562 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนบ้านสาคอ
109 16 กันยายน 2562 กิจกรรมจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในบริเวณโรงเรียนบ้านสาคอ โรงเรียนบ้านสาคอ
110 16 กันยายน 2562 กิจกรรมจัดบรรยากาศในห้องสมุดให้มีชีวิต โรงเรียนบ้านสาคอ
111 16 กันยายน 2562 ประชุมครู ชี้แจงงาน4ฝ่าย โรงเรียนบ้านสาคอ
112 16 กันยายน 2562 ฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่กระจายโรคหัด โรงเรียนบ้านสาคอ
113 10 กันยายน 2562 รายงานผลการจัดกิจกรรมเกมกลางแจ้งแบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนบ้านป่าพ้อ โรงเรียนบ้านป่าพ้อ
114 9 กันยายน 2562 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศีกษา สายงานบริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านปูลัย
115 4 กันยายน 2562 ประชุมคณะครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านสาคอ
116 4 กันยายน 2562 โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนบ้านสาคอ
117 4 กันยายน 2562 มอบกระเช้าอาหารเสริม โรงเรียนบ้านสาคอ
118 4 กันยายน 2562 เปิดทำการภาคเรียนที่2/2561 โรงเรียนบ้านสาคอ
119 4 กันยายน 2562 ประชุมก่อนปิดภาคเรียน โรงเรียนบ้านสาคอ
120 28 สิงหาคม 2562 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
121 19 สิงหาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเด็กยากจนพิเศษ 62 โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
122 11 สิงหาคม 2562 ประเมินเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
123 6 สิงหาคม 2562 การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านจาหนัน
124 5 สิงหาคม 2562 ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24
125 5 สิงหาคม 2562 มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง
126 24 กรกฎาคม 2562 “ก า ร ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ จ ร ว ด ข ว ด น้ำ “ กับกิจกรรมจรวดขวดน้ำระดับประเทศครั้งที่ ๑๔ โรงเรียนบ้านปาแตรายอ
127 6 มิถุนายน 2562 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
128 22 พฤษภาคม 2562 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านจำปูน
129 15 พฤษภาคม 2562 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175
130 13 พฤษภาคม 2562 กำหนดเปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๑/๒๕๖๒ โรงเรียนประชาอุทิศ
131 13 พฤษภาคม 2562 เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
132 13 พฤษภาคม 2562 เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
133 13 พฤษภาคม 2562 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
134 7 พฤษภาคม 2562 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
135 4 พฤษภาคม 2562 เผยแพ่รผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านรามัน
136 30 เมษายน 2562 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านรามัน
137 25 เมษายน 2562 เผยแพ่รผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านรามัน
138 24 เมษายน 2562 เผยแพ่รผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านรามัน
139 22 เมษายน 2562 เผยแพ่รผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175
140 10 เมษายน 2562 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
141 27 มีนาคม 2562 เผยแพร่ผลงานทางวิชการ โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง
142 24 มีนาคม 2562 กิจกรรม "ลงแขกเกี่ยวข้าว" ของโรงเรียนบ้านยือโร๊ะ โรงเรียนบ้านยือโระ
143 21 มีนาคม 2562 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านรามัน
144 18 มีนาคม 2562 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านยะต๊ะ
145 13 มีนาคม 2562 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬาสี “ คุรุฯ เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
146 5 มีนาคม 2562 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
147 4 มีนาคม 2562 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
148 4 มีนาคม 2562 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนวัดชมพูสถิต
149 25 กุมภาพันธ์ 2562 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
150 18 กุมภาพันธ์ 2562 บิดาข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134
151 10 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานธุรการ โรงเรียนบ้านกรงปินัง
152 1 กุมภาพันธ์ 2562 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานธุรการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานธุรการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านกรงปินัง
153 22 มกราคม 2562 การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
154 21 มกราคม 2562 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านท่าสาป
155 14 มกราคม 2562 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โรงเรียนวัดชมพูสถิต
156 14 มกราคม 2562 เผยแพร่งานวิจัยเรื่อง ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรมไมโครซอฟพาวเวอร์พอยต์ Microsoft PowerPoint 2013 โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175
157 30 ธันวาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนสันติวิทยา
158 30 พฤศจิกายน 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
159 9 พฤศจิกายน 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส
160 8 พฤศจิกายน 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
161 8 พฤศจิกายน 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ (นางสาวรอหานี อับดุลเลาะ) โรงเรียนบ้านปาแตรายอ
162 7 พฤศจิกายน 2561 เชิญร่วมเป็นเกียรติ โรงเรียนบ้านปาโจ
163 6 พฤศจิกายน 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านบันนังลูวา
164 2 พฤศจิกายน 2561 ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลยะลา
165 1 พฤศจิกายน 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านปงตา
166 1 พฤศจิกายน 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
167 1 พฤศจิกายน 2561 กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านยะลา
168 25 ตุลาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านแหลมทราย
169 20 ตุลาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนอนุบาลยะลา
170 19 ตุลาคม 2561 กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
171 19 ตุลาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
172 19 ตุลาคม 2561 บิดาข้าราชการครูถึงแก่กรรม โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
173 11 ตุลาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านเกะรอ
174 5 ตุลาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านแหลมทราย โรงเรียนบ้านแหลมทราย
175 5 ตุลาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านแหลมทราย โรงเรียนบ้านแหลมทราย
176 1 ตุลาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนอนุบาลยะลา
177 1 ตุลาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนอนุบาลยะลา
178 1 ตุลาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนอนุบาลยะลา
179 14 กันยายน 2561 .ประกาศ โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
180 3 กันยายน 2561 ประกาศ โรงเรียนบ้านคูวอ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านคูวอ
181 13 กันยายน 2561 มารดาข้าราชการครูถึงแก่กรรม โรงเรียนบ้านตาเซะ
182 29 สิงหาคม 2561 ประกาศ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
183 6 สิงหาคม 2561 ประกาศโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(bidding) โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
184 1 สิงหาคม 2561 ประชาสัมพันธ์เผยแผร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนพัฒนาบาลอ
185 1 สิงหาคม 2561 ประชาสัมพันธ์เผยแผร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนพัฒนาบาลอ
186 31 กรกฎาคม 2561 ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านปูลัย
187 26 กรกฎาคม 2561 ประกาศผู้ชนะ โรงเรียนบ้านกาลอ
188 24 กรกฎาคม 2561 ประกาศโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
189 18 กรกฎาคม 2561 ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ผลงาน โรงเรียนบ้านกือเม็ง
190 17 กรกฎาคม 2561 ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๑ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
191 16 กรกฎาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านรามัน
192 10 กรกฎาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านบุดี
193 3 กรกฎาคม 2561 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน โรงเรียนบ้านคูวอ
194 2 กรกฎาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านคูวอ
195 2 กรกฎาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านคูวอ
196 29 มิถุนายน 2561 ประกาศโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
197 29 มิถุนายน 2561 ประกาศโรงเรียนบ้านสะเอะ โรงเรียนบ้านสะเอะ
198 7 มิถุนายน 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
199 19 มิถุนายน 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านรามัน
200 13 มิถุนายน 2561 ประกาศโรงเรียนบ้านต้นแซะ โรงเรียนบ้านต้นแซะ
201 12 มิถุนายน 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านบุดี
202 11 มิถุนายน 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านพงยือไร
203 7 มิถุนายน 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านตาเซะ
204 6 มิถุนายน 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านตาเซะ
205 4 มิถุนายน 2561 เผยแพร่ผลงานนวัตกรรม โรงเรียนบ้านตาเซะ
206 30 พฤษภาคม 2561 เผยแพร่ผลงาน โรงเรียนบ้านรามัน
207 16 พฤษภาคม 2561 ขอเผยแพร่ผลงานผลงานทางวิชการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24
208 5 พฤษภาคม 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านสะเอะใน
209 1 พฤษภาคม 2561 ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175
210 22 เมษายน 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
211 3 เมษายน 2561 เผยแพร่ข้อมูลวิชาการ โรงเรียนบ้านกือแล
212 2 เมษายน 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
213 1 เมษายน 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
214 30 มีนาคม 2561 ขอเผยเเพร่ผลงานทางวิชการ โรงเรียนบ้านปาโจ
215 30 มีนาคม 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนประชาอุทิศ
216 30 มีนาคม 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนประชาอุทิศ
217 30 มีนาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
218 30 มีนาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
219 29 มีนาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24
220 27 มีนาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านเกะรอ
221 26 มีนาคม 2561 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านรามัน
222 23 มีนาคม 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนอนุบาลยะลา
223 23 มีนาคม 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนอนุบาลยะลา
224 21 มีนาคม 2561 ประกาศโรงเรียนประชาอุทิศ เรื่อง รายการจ้างเหมาจัดทำฐานกิจกรรมทางนํ้า งานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้้ ครั้งที่ ๑๓ ระหว่งวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.เมือง จ.ปัตตานี โรงเรียนประชาอุทิศ
225 21 มีนาคม 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านพงยือไร
226 19 มีนาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
227 13 มีนาคม 2561 "พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6" โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24
228 13 มีนาคม 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24
229 8 มีนาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24
230 7 มีนาคม 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านท่าสาป
231 7 มีนาคม 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านท่าสาป
232 27 กุมภาพันธ์ 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา
233 26 กุมภาพันธ์ 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านบุดี
234 23 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการ 1 ศุกร์ 1 มัสยิดสานใจ โรงเรียนบ้านตะโละ
235 21 กุมภาพันธ์ 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านลือมุ
236 20 กุมภาพันธ์ 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านลือมุ
237 19 กุมภาพันธ์ 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านบือมัง
238 2 กุมภาพันธ์ 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส
239 2 กุมภาพันธ์ 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านบูเกะคละ
240 31 มกราคม 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
241 30 มกราคม 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
242 25 มกราคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านโฉลง
243 25 มกราคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านโฉลง
244 23 มกราคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านโฉลง
245 15 มกราคม 2561 เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
246 10 มกราคม 2561 กิจกรรมวันเด็ก ปี 2561 โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
247 4 มกราคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนประชาอุทิศ
248 27 ธันวาคม 2560 ภรรยาพนักงานบริการเสียชีวิต โรงเรียนบ้านตาเซะ
249 20 ธันวาคม 2560 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
250 18 ธันวาคม 2560 รายงานการพัฒนาทักษะทางด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนชั้น อนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเบอเล้งในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เป็นกลุ่มจากวัสดุเหลือใช้ โรงเรียนบ้านเบอเส้ง
251 16 ธันวาคม 2560 ฌาปนกิจศพบุตรสาวครูจุไร ศรีสมัย โรงเรียนบ้านโฉลง
252 30 พฤศจิกายน 2560 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านบูเกะคละ
253 28 พฤศจิกายน 2560 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านละแอ
254 27 พฤศจิกายน 2560 เผยแพร่ผลงาน โรงเรียนบ้านลือมุ
255 22 พฤศจิกายน 2560 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนประชาอุทิศ
256 22 พฤศจิกายน 2560 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175
257 7 พฤศจิกายน 2560 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบือดองพัฒนา
258 2 พฤศจิกายน 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175
259 2 พฤศจิกายน 2560 กำหนดเปิดภาคเรียน ที่ 2 /2560 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24
260 1 พฤศจิกายน 2560 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านธารแร่
261 1 พฤศจิกายน 2560 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
262 1 พฤศจิกายน 2560 กำหนดเปิดภาคเรียน ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านรามัน
263 1 พฤศจิกายน 2560 กำหนดเปิดภาคเรียน ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
264 30 ตุลาคม 2560 กำหนดเปิดภาคเรียน ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
265 29 ตุลาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
266 9 ตุลาคม 2560 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนบ้านสะเอะใน
267 6 ตุลาคม 2560 ประชาสัมพันธ์โครงการ และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านบือยอง
268 9 ตุลาคม 2560 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน (วิชาเอกภาษาจีน) โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
269 9 กันยายน 2559 ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านบือยอง โรงเรียนบ้านบือยอง
270 26 กันยายน 2560 บิดาข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
271 21 กันยายน 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
272 21 กันยายน 2560 การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านมาแฮ
273 18 กันยายน 2560 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน"ชุมชนสะเตงนอกร่วมใจ การศึกษาไทยก้าวหน้า" โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
274 17 กันยายน 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175
275 17 กันยายน 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านโฉลง
276 27 สิงหาคม 2560 ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านรามัน โรงเรียนบ้านรามัน
277 26 สิงหาคม 2560 มารดาผู้อำนวยการโรงเรียนถึงแก่กรรม โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
278 24 สิงหาคม 2560 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน
279 16 สิงหาคม 2560 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่่งพนักงานรักษาความปลอดภัย โรงเรียนบ้านปาแตรายอ
280 11 สิงหาคม 2560 บิดา ผอ.รัตนา ดำทองเสน เสียชีวิต โรงเรียนบ้านบาโงย
281 5 กรกฎาคม 2560 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
282 25 มิถุนายน 2560 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
283 23 มิถุนายน 2560 ประชาสัมพันธ์ เฟส ของโรงเรียน โรงเรียนบ้านบาโด
284 15 มกราคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านคูวอ
285 22 มิถุนายน 2560 ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านบือเล็ง
286 19 มิถุนายน 2560 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านเกะรอ
287 16 มิถุนายน 2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสานสัมพันธ์สู่ชุมชน โรงเรียนบ้านบาโด
288 13 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการที่ปรึกษา นิเทศ ติดตาม ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแหลมทราย
289 10 มิถุนายน 2560 ความประเสริฐของความรู้ โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา
290 10 มิถุนายน 2560 โอ้ลูกเอ๋ย (ยาบุนัยยฺ) โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา
291 9 มิถุนายน 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านกาดือแป
292 8 มิถุนายน 2560 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(กลุ่มสาระภาษาไทย) โรงเรียนบ้านเกะรอ
293 7 มิถุนายน 2560 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านเกะรอ
294 2 มิถุนายน 2560 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(สาระคณิตศาสตร์) โรงเรียนบ้านกือเม็ง
295 1 มิถุนายน 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านโกตาบารู
296 1 มิถุนายน 2560 ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านบือเล็ง
297 31 พฤษภาคม 2560 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(สาระสังคมศึกษาฯ) โรงเรียนบ้านกือเม็ง
298 31 พฤษภาคม 2560 การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านตาเซะ
299 25 พฤษภาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่นวัตกรรมเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษตามหลัก Phonics โดยใช้ชุดการสอน โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส
300 25 พฤษภาคม 2560 ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
301 23 พฤษภาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ โรงเรียนอนุบาลยะลา โรงเรียนอนุบาลยะลา
302 23 พฤษภาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส
303 16 พฤษภาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านโกตาบารู
304 16 พฤษภาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านโกตาบารู
305 16 พฤษภาคม 2560 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านกือเม็ง
306 15 พฤษภาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านรามัน
307 12 พฤษภาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านรามัน
308 9 พฤษภาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
309 9 เมษายน 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านรามัน
310 30 มีนาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านปุโรง
311 30 มีนาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านปุโรง
312 28 มีนาคม 2560 งานวันบัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านสาคอ
313 22 มีนาคม 2560 มอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
314 19 มีนาคม 2560 การมอบตัวนักเรียนใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลยะลา
315 19 มีนาคม 2560 การมอบตัวนักเรียนใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลยะลา
316 16 มีนาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านเกะรอ
317 14 มีนาคม 2560 รายงานตัวนักเรียนใหม่ชั้นบริบาล 1 (3ขวบ) โรงเรียนอนุบาลยะลา
318 12 มีนาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
319 8 มีนาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านบูเกะคละ
320 6 มีนาคม 2560 มารดาอดีตครูโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ถึงแก่กรรม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
321 31 ตุลาคม 2559 เปิดภาคเรียนที่2/2559 โรงเรียนบ้านแบหอ
322 29 ตุลาคม 2559 กำหนดเปิดภาคเรียน ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
323 21 กันยายน 2559 งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ โรงเรียนบ้านปาโจ
324 19 กันยายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านบาตัน
325 7 กันยายน 2559 ประกาศโรงเรียนบ้านกาลูปัง โรงเรียนบ้านกาลูปัง
326 9 กันยายน 2559 การจ้างติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โรงเรียนบ้านปาดาฮัน
327 8 กันยายน 2559 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านยะลา
328 1 กันยายน 2559 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านบาตัน
329 24 สิงหาคม 2559 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
330 22 สิงหาคม 2559 จัดกิจกรรมอาเซียน ประจำปี๒๕๕๙ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
331 13 สิงหาคม 2559 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านต้นแซะ
332 10 สิงหาคม 2559 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 โรงเรียนบ้านเกียรติ
333 10 สิงหาคม 2559 กิจกรรมวันแม่ ปี 2559 โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
334 9 สิงหาคม 2559 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านโฉลง
335 9 สิงหาคม 2559 ลูกจ้างประจำ เสียชีวิต โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
336 4 สิงหาคม 2559 ตลาดนัดอาเซียน โรงเรียนบ้านท่าสาป
337 27 กรกฎาคม 2559 การแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2559 "ประดู่เกมส์" โรงเรียนบ้านเกียรติ
338 13 กรกฎาคม 2559 ขอเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิด/มอบห้องสมุดเอไอเอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
339 17 มิถุนายน 2559 เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านกือเม็ง
340 8 มิถุนายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
341 29 มีนาคม 2559 กิจกรรมวันพระมิ่งขวัญการประถมศึกษา กิจกรรมวันแห่งเกียรติยศและกิจกรรมบัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
342 27 มีนาคม 2559 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านตาโละ
343 24 มีนาคม 2559 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านต้นแซะ
344 21 มีนาคม 2559 กิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ"บัณฑิตน้อย" โรงเรียนบ้านสาคอ
345 21 มีนาคม 2559 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านบูเกะคละ
346 17 มีนาคม 2559 กิจกรรมบัณฑิตน้อยประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
347 2 มีนาคม 2559 กิจกรรมค่ายสัมพันธ์ชุมชนระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
348 15 กุมภาพันธ์ 2559 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง โรงเรียนบ้านรามัน
349 11 กุมภาพันธ์ 2559 การย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ โรงเรียนบ้านจำปูน
350 3 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส
351 1 กุมภาพันธ์ 2559 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมกรแข่งขันฟุตบอลฯ "โกตา จูเนียร์ คัพ" ครั้งที่ ๑ โรงเรียนบ้านโกตาบารู
352 1 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครูผู้สอนคณิตศาสตร์) โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส
353 29 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
354 29 มกราคม 2559 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ) โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
355 27 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านจำปูน
356 27 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูวิกฤต โรงเรียนบ้านสะเอะใน
357 27 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนบ้านตาเซะ
358 27 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านธารแร่
359 27 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนคีรีบูรวัฒนา
360 27 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
361 26 มกราคม 2559 ประกาศการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาซ่อมแซมบ้านพักครูโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
362 26 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านจำปูน
363 26 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครูผู้สอนภาษาไทย) โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
364 25 มกราคม 2559 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครูผู้สอนคณิตศาสตร์) โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส
365 25 มกราคม 2559 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครูผู้สอนคณิตศาสตร์) โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส
366 25 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูวิกฤต โรงเรียนบ้านสะเอะใน
367 22 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ) โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
368 18 มกราคม 2559 จัดติว O-net แคมป์ โรงเรียนบ้านรามัน
369 18 มกราคม 2559 ขอเชิญร่วมงานศพมารดาอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
370 14 มกราคม 2559 รับสมัครสอบคัดสรรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูวิกฤต โรงเรียนบ้านสะเอะใน
371 14 มกราคม 2559 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านจำปูน
372 13 มกราคม 2559 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
373 12 มกราคม 2559 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ) โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
374 12 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนบ้านตาเซะ
375 12 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านธารแร่
376 12 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนคีรีบูรวัฒนา
377 12 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
378 8 มกราคม 2559 กิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านรามัน
379 6 มกราคม 2559 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านจำปูน
380 6 มกราคม 2559 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี “ต้นแซะเกมส์ to be number one” ปีการศึกษา 2558 และ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 โรงเรียนบ้านต้นแซะ
381 5 มกราคม 2559 วันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านยะลา
382 5 มกราคม 2559 ยิ้มรับปีใหม่สดใสวันเด็ก ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านเจาะบือแม
383 5 มกราคม 2559 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 โรงเรียนบ้านปาโจ
384 29 ธันวาคม 2558 HAPPY NEW YEAR 2016 โรงเรียนบ้านโกตาบารู
385 29 ธันวาคม 2558 จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านบาโงย
386 29 ธันวาคม 2558 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านหัวถนน จังหวัดสงขลา โรงเรียนบ้านโกตาบารู
387 28 ธันวาคม 2558 รับสมัครวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนคีรีบูรวัฒนา
388 28 ธันวาคม 2558 รับสมัครวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านธารแร่
389 28 ธันวาคม 2558 รับสมัครวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
390 28 ธันวาคม 2558 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนบ้านตาเซะ
391 21 ธันวาคม 2558 บุตรของข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนบ้านกะตูปะ
392 18 ธันวาคม 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านตะโละหะลอเรื่อง การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
393 11 ธันวาคม 2558 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพี่เลี้ยงปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลยะลา โรงเรียนอนุบาลยะลา
394 8 ธันวาคม 2558 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
395 2 ธันวาคม 2558 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนบ้านโฉลง
396 2 ธันวาคม 2558 มารดา พนักงานราชการ เสียชีวิต โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
397 2 ธันวาคม 2558 สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ต่ำแหน่งครูพี่เลี้ยงปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลยะลา
398 27 พฤศจิกายน 2558 บิดาข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนวัดชมพูสถิต
399 23 พฤศจิกายน 2558 ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ โรงเรียนบ้านเจาะบือแม
400 13 พฤศจิกายน 2558 แจ้งกำหนดการเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ โรงเรียนบ้านเจาะบือแม
401 12 พฤศจิกายน 2558 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
402 9 พฤศจิกายน 2558 ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะโตคนใหม่ โรงเรียนบ้านสะโต
403 8 พฤศจิกายน 2558 งานเลี้ยงต้อนรับ ผู้อำนวยการ ซาลีตา เจะมิง โรงเรียนบ้านบาตัน
404 5 พฤศจิกายน 2558 ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
405 3 พฤศจิกายน 2558 ประกาศจัดจ้างสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนคีรีบูรวัฒนา
406 3 พฤศจิกายน 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านบาโงย โรงเรียนบ้านบาโงย
407 3 พฤศจิกายน 2558 มารดาข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
408 2 พฤศจิกายน 2558 ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านละแอเสียชีวิต โรงเรียนบ้านละแอ
409 2 พฤศจิกายน 2558 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1-2558 โรงเรียนบ้านปอเยาะ
410 2 พฤศจิกายน 2558 แจ้งกำหนดการเดินทางเข้ารับตำแหน่งใหม่ โรงเรียนบ้านกูวา
411 31 ตุลาคม 2558 ประกาศวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านโฉลง
412 31 ตุลาคม 2558 กำหนดวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
413 29 ตุลาคม 2558 ผอ.เดินทางรับตำแหน่งใหม่ โรงเรียนบ้านต้นแซะ
414 29 ตุลาคม 2558 ประกาศโรงเรียนสามแยกบ้านเนียง(สิทธิพันธ์อนุกูล) เรื่อง การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ รายการปรับปรุงอาคารเรียน แบบ สปช. 2/28 (ส้วม) ปูพื้นกระเบื้อง เคลือบ และสุขภัณฑ์ ปรับปรุง สนามปูพื้นคอนกรีต บล็อก โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง(สิทธิพันธ์อนุกูล) โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
415 27 ตุลาคม 2558 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134
416 21 ตุลาคม 2558 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาเปลี่ยนผนังคอนกรีต ประตู-หนัาต่าง อาคารแบบเรียน โรงเรียนบ้านจาหนัน
417 8 ตุลาคม 2558 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านปาโจ โรงเรียนบ้านปาโจ
418 29 กันยายน 2558 ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแต่ผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนบ้านยะลา
419 29 กันยายน 2558 งานเกษียณอายุราชการ ผอ.อารีเพ็ง ดาราหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูวอ โรงเรียนบ้านคูวอ
420 28 กันยายน 2558 กิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชนเชิดชูครูเกษียณอายุราชการ โรงเรียนบ้านบาตัน
421 28 กันยายน 2558 งานเกษียณอายุราชการ คุณครูมณี สุคันธวณิช โรงเรียนบ้านไม้แก่น
422 22 กันยายน 2558 ลูกจ้างประจำเสียชีวิต โรงเรียนบ้านยะต๊ะ
423 17 กันยายน 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านกาลอ โรงเรียนบ้านกาลอ
424 16 กันยายน 2558 มารดาข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนบ้านท่าสาป
425 14 กันยายน 2558 กิจกรรมการแข่งขันไม้แก่นเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
426 11 กันยายน 2558 ประกาศโรงเรียนสามแยกบ้านเนียง(สิทธิพันธ์อนุกูล) เรื่อง ผู้ชนะในการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีพิเศษ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
427 8 กันยายน 2558 จัดกิจกรรมการแข่งขันกรีฑานักเรียนศูนย์เครือข่ายโกตาบารู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านโกตาบารู
428 8 กันยายน 2558 ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีพิเศษ โรงเรียนบ้านเกะรอ
429 4 กันยายน 2558 มารดาข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
430 3 กันยายน 2558 ประกาศผู้ชนะในการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงโดยวิธีพิเศษ โรงเรียนบ้านอาเหอูโต๊ะ
431 3 กันยายน 2558 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175
432 1 กันยายน 2558 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
433 31 สิงหาคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175
434 28 สิงหาคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูวิทยากรอิสลามศึกษา(แบบเข้ม)โรงเรียนบ้านสะเอะ โรงเรียนบ้านสะเอะ
435 27 สิงหาคม 2558 ประกาศผู้ผ่านสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกวิทยากรอิสลมศึกษา โรงเรียนบ้านสะเอะ
436 26 สิงหาคม 2558 ประกาศผลการสรรหาพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน
437 25 สิงหาคม 2558 ประกาศโรงเรียนสามแยกบ้านเนียง(สิทธิพันธ์อนุกูล) เรื่อง การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีพิเศษ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
438 25 สิงหาคม 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านบือมัง โรงเรียนบ้านบือมัง
439 24 สิงหาคม 2558 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูวิทยากรอิสลามศึกษา(แบบเข้ม)โรงเรียนบ้านสะเอะ โรงเรียนบ้านสะเอะ
440 22 สิงหาคม 2558 โรงเรียนบ้านโฉลง ได้ประกาศราคากลางระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โรงเรียนบ้านโฉลง
441 20 สิงหาคม 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านกาลอ โรงเรียนบ้านกาลอ
442 19 สิงหาคม 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านรั้วตะวัน โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน
443 19 สิงหาคม 2558 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์การสรรหาพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน
444 18 สิงหาคม 2558 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน
445 17 สิงหาคม 2558 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง วิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175
446 16 สิงหาคม 2558 รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านตาเซะ
447 14 สิงหาคม 2558 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านตาเซะ
448 10 สิงหาคม 2558 กิจกรรมวันแม่ ปี 2558 โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
449 10 สิงหาคม 2558 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นวิทยากรอิสลามศึกษา โครงการจัดการเรียนการสอนอิสลามแบบเข้มในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านสะเอะ
450 10 สิงหาคม 2558 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านตาเซะ
451 10 สิงหาคม 2558 ประกาศ : ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนบ้านตะโละ
452 9 สิงหาคม 2558 ประกาศผลการเลือกสรรพนักราชการ โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน
453 9 สิงหาคม 2558 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนบ้านปาโจ
454 8 สิงหาคม 2558 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนประชาอุทิศ
455 8 สิงหาคม 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านบูเกะคละ เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านบูเกะคละ
456 8 สิงหาคม 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านกะตูปะ เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนบ้านกะตูปะ
457 6 สิงหาคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ วิชาเอกประถมศึกษา โรงเรียนบ้านตะโละ
458 6 สิงหาคม 2558 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนประชาอุทิศ
459 6 สิงหาคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน
460 6 สิงหาคม 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านบูเกะคละ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านบูเกะคละ
461 6 สิงหาคม 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านกะตูปะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนบ้านกะตูปะ
462 6 สิงหาคม 2558 รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านปาโจ
463 6 สิงหาคม 2558 ประกาศรายชื่ผู้ผ่านการเลือกสรรและสรรหาพนักงานราชการโรงเรียนบ้านสะเอะ โรงเรียนบ้านสะเอะ
464 5 สิงหาคม 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านสะเอะ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนบ้านสะเอะ
465 5 สิงหาคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วิชาเอกประถมศึกษา โรงเรียนบ้านตะโละ
466 4 สิงหาคม 2558 ประกาศ การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ รายการรายการค่าติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โรงเรียนบ้านปาโจ
467 3 สิงหาคม 2558 จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
468 3 สิงหาคม 2558 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา โรงเรียนบ้านกะตูปะ
469 2 สิงหาคม 2558 ประกาศ : รับสมัครพนังานราชการ วิชาเอกประถมศึกษา (แก้ไขใหม่) โรงเรียนบ้านตะโละ
470 31 กรกฎาคม 2558 เผยแพร่คู่มือประชาชนโรงเรียนบ้านตะโละซูแม โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
471 29 กรกฎาคม 2558 รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ วิชาเอกประถมศึกษา โรงเรียนบ้านตะโละ
472 29 กรกฎาคม 2558 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา โรงเรียนบ้านตะโละ
473 29 กรกฎาคม 2558 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ (แก้ไขล่าสุด) โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน
474 29 กรกฎาคม 2558 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการโรงเรียนบ้านสะเอะ โรงเรียนบ้านสะเอะ
475 27 กรกฎาคม 2558 คู่มือประชาชนพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โรงเรียนบ้านท่าสาป
476 26 กรกฎาคม 2558 มารดาข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
477 25 กรกฎาคม 2558 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านปาโจ
478 24 กรกฎาคม 2558 ประกาศโรงเรียนประชาอุทิศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนประชาอุทิศ
479 24 กรกฎาคม 2558 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน
480 23 กรกฎาคม 2558 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านบูเกะคละ
481 22 กรกฎาคม 2558 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา โรงเรียนบ้านตะโละ
482 22 กรกฎาคม 2558 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านต้นแซะ
483 13 กรกฎาคม 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์) โรงเรียนบ้านลิมุด
484 13 กรกฎาคม 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านบาตัน โรงเรียนบ้านบาตัน
485 9 กรกฎาคม 2558 ขอเชิญร่วมละศีลอด กิจกรรมรอมฎอนอัลมูบารอกสานสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านต้นแซะ
486 2 กรกฎาคม 2558 บิดาข้าราชการเสียชีวิต โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134
487 1 กรกฎาคม 2558 การจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมปูพื้นกระเบื้องใต้อาคารเรียน ฯ โรงเรียนบ้านปาดาฮัน
488 29 มิถุนายน 2558 การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษรายการค่าติดตั้งขยายเขตปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โรงเรียนศรีพัฒนาราม
489 29 มิถุนายน 2558 แจกพันธุ์กล้าไม่้ยืนต้น โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
490 23 มิถุนายน 2558 ประกาศผลสอบแข่งขันวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านจำปูน
491 23 มิถุนายน 2558 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตําแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านพงยือไร
492 23 มิถุนายน 2558 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตําแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านโฉลง
493 23 มิถุนายน 2558 บิดาข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
494 19 มิถุนายน 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราราชการ โรงเรียนบ้านพงยือไร
495 19 มิถุนายน 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านโฉลง
496 19 มิถุนายน 2558 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม(แบบเข้ม) โรงเรียนบ้านจำปูน
497 18 มิถุนายน 2558 บิดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาเหอูโต๊ะเสียชีวิต โรงเรียนบ้านอาเหอูโต๊ะ
498 18 มิถุนายน 2558 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลตำแหน่งวิทยากรสอนอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านบันนังบูโย
499 11 มิถุนายน 2558 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
500 11 มิถุนายน 2558 ประกาศผลการสอบคัดเลือก วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านคูวอ
501 11 มิถุนายน 2558 แก้ไขประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลามแบบเข้ม โรงเรียนบ้านโฉลง
502 10 มิถุนายน 2558 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนวัดลำพะยา
503 10 มิถุนายน 2558 ประกาศผลการสอบคัดเลือก วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านบันนังบูโย
504 8 มิถุนายน 2558 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
505 8 มิถุนายน 2558 บิดาข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนอนุบาลยะลา
506 8 มิถุนายน 2558 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านคูวอ
507 8 มิถุนายน 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก โรงเรียนบ้านบันนังบูโย
508 6 มิถุนายน 2558 รับสมัครพนักงานราชการสอนอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านพงยือไร
509 6 มิถุนายน 2558 รับสมัครพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านพงยือไร
510 4 มิถุนายน 2558 ประกาศ รับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม(แบบเข้ม)เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านโฉลง
511 3 มิถุนายน 2558 ประกาศ รับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม(แบบเข้ม)เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านจำปูน
512 2 มิถุนายน 2558 แจ้งกำหนดการเดินทางเข้ารับตำแหน่งใหม่ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
513 2 มิถุนายน 2558 สามีข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
514 2 มิถุนายน 2558 แจ้งกำหนดการเดินทางเข้ารับตำแหน่งใหม่ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
515 28 พฤษภาคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกภาษาไทย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
516 28 พฤษภาคม 2558 ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
517 28 พฤษภาคม 2558 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งวิทยากรสอนอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านบันนังบูโย
518 26 พฤษภาคม 2558 ประกาศรับสมัครครูอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
519 26 พฤษภาคม 2558 ประกาศรายชื่ผู้มีสิทธิ์สอบ โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
520 26 พฤษภาคม 2558 ประกาศรับสมัครครูอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านคูวอ
521 25 พฤษภาคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
522 25 พฤษภาคม 2558 มารดาข้าราชการเสียชีวิต โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน
523 25 พฤษภาคม 2558 แจ้งกำหนดการเดินทางรับตำแหน่งใหม่ โรงเรียนบ้านโฉลง
524 22 พฤษภาคม 2558 ประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม(รายชั่วโมง)เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านจำปูน
525 20 พฤษภาคม 2558 ประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม (รายชั่วโมง) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านโฉลง
526 19 พฤษภาคม 2558 ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
527 18 พฤษภาคม 2558 ประกาศรับสมัครครูอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
528 15 พฤษภาคม 2558 ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนอนุบาลยะลา
529 12 พฤษภาคม 2558 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
530 11 พฤษภาคม 2558 ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
531 9 พฤษภาคม 2558 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการจ้างก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน
532 9 พฤษภาคม 2558 ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
533 9 พฤษภาคม 2558 จ้างก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านปาดาฮัน
534 6 พฤษภาคม 2558 กำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
535 6 พฤษภาคม 2558 กำหนดเปิดจำหน่ายอุปกรณ์การเรียนประจำปี ๒๕๕๘ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
536 24 เมษายน 2558 ข้าราชการเสียชีวิต โรงเรียนบ้านบูเกะคละ
537 23 เมษายน 2558 ซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียน ป.พิเศษ รั้วคอนกรีตบล๊อกทึบ และประตู โรงเรียนวัดชมพูสถิต
538 20 เมษายน 2558 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกและสรรหาครูสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
539 13 เมษายน 2558 ประกาศ ปิด - เปิด โรงเรียนบ้านตาเซะ สพป.ยล.1 โรงเรียนบ้านตาเซะ
540 11 เมษายน 2558 กำหนดการ ปิด - เปิด โรงเรียน โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
541 10 เมษายน 2558 ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านกะตูปะ
542 7 เมษายน 2558 สรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
543 21 มีนาคม 2558 ขอเชิญร่วมงานบัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านโฉลง
544 23 มีนาคม 2558 มารดาข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
545 20 มีนาคม 2558 ขอเชิญร่วมงานบัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านยะลา
546 20 มีนาคม 2558 อบรมครู"การนิเทศภายในโรงเรียน" โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
547 19 มีนาคม 2558 เชิญร่วมงาน กิจกรรมบัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านไม้แก่น
548 19 มีนาคม 2558 เชิญร่วมงาน "วันบัณฑิตน้อย" โรงเรียนบ้านบาตัน
549 16 มีนาคม 2558 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย (บทคัดย่อ) โรงเรียนบ้านต้นแซะ
550 16 มีนาคม 2558 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โรงเรียนบ้านตะโละ
551 12 มีนาคม 2558 การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำวัน 2557 โรงเรียนบ้านสะเอะ
552 12 มีนาคม 2558 ขอเชิญร่วมบริจาคการกุศล โรงเรียนบ้านโฉลง
553 11 มีนาคม 2558 ประกาศการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โรงเรียนบ้านวังพญา
554 11 มีนาคม 2558 รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวังธราธิปวิทยา
555 9 มีนาคม 2558 กิจกรรมไม้แก่นเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
556 6 มีนาคม 2558 ประกาศการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โรงเรียนบ้านธารแร่
557 6 มีนาคม 2558 ประกาศโรงเรียนวัดลำพะยา "มิ่งชูชาติ ขวัญราษฎร์นารี" เรื่อง การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ รายการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนวัดลำพะยา
558 5 มีนาคม 2558 เลือกตั้งสภานักเรียน โรงเรียนบ้านโฉลง โรงเรียนบ้านโฉลง
559 5 มีนาคม 2558 การรับสมัครนักเรียน โรงเรียนบ้านโฉลง
560 5 มีนาคม 2558 กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน (Open House) โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
561 5 มีนาคม 2558 ทัศนศึกษาจังหวัดตรัง โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
562 2 มีนาคม 2558 เปิดเผยราคากลาง โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134
563 2 มีนาคม 2558 รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านพอแม็ง
564 2 มีนาคม 2558 ประกาศการจ้างโดยวิธีพิเศษ โรงเรียนบ้านพอแม็ง
565 23 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๔ (บ้านบาโงยบาแด ) (ฉบับที่ 2) เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกแบบทึบความยาว 110 เมตร ขนาดความสูงอิฐ 9 ก้อน มีฐานราก โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24
566 23 กุมภาพันธ์ 2558 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตร​นารี ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาพญา​งาม โรงเรียนบ้านไม้แก่น
567 20 กุมภาพันธ์ 2558 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านโฉลง
568 20 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์) โรงเรียนบ้านลิมุด
569 20 กุมภาพันธ์ 2558 เปิดเผยราคากลาง โรงเรียนวังธราธิปวิทยา
570 17 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านกือเม็ง
571 17 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านกือเม็ง
572 17 กุมภาพันธ์ 2558 การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา๒๔๔๘ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
573 16 กุมภาพันธ์ 2558 การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านเกะรอ
574 16 กุมภาพันธ์ 2558 การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านเกะรอ
575 11 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านจำปูนการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านจำปูน
576 11 กุมภาพันธ์ 2558 บิดาพนักงานราชการเสียชีวิต โรงเรียนบ้านไทรงาม
577 5 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
578 2 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านกาลูปัง โรงเรียนบ้านกาลูปัง
579 30 มกราคม 2558 ผลการสอบแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนบ้านปาโจ
580 29 มกราคม 2558 เปิดเผยราคากลาง โรงเรียนบ้านพอแม็ง
581 27 มกราคม 2558 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนศรีพัฒนาราม
582 26 มกราคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวิทยากรสอนศาสนาอิสลามแบบเข้ม โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
583 26 มกราคม 2558 ประกาศรายชื่อวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้มผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนวังธราธิปวิทยา
584 26 มกราคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนบ้านลือมุ
585 23 มกราคม 2558 ประกาศยื่นซองประกวดราคา อาคารเรียน สปช.105/29 โรงเรียนพัฒนาบาลอ
586 22 มกราคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(เพิ่มเติม)คัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
587 21 มกราคม 2558 ประชุมสภาสันติสุข โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
588 8 มกราคม 2558 ประกาศจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักครู โดยวิธีพิเศษ โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
589 8 มกราคม 2558 รับของขวัญวันเด็ก ปี 2558 โรงเรียนบ้านปงตา
590 8 มกราคม 2558 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 โรงเรียนบ้านท่าสาป
591 7 มกราคม 2558 ประกาศจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนคีรีบูรวัฒนา
592 6 มกราคม 2558 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
593 6 มกราคม 2558 จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี ๒๕๕๘ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
594 5 มกราคม 2558 ประกาศจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา โดยวิธีพิเศษ โรงเรียนบ้านไทรงาม
595 5 มกราคม 2558 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
596 29 ธันวาคม 2557 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( โอเน็ตแคมป์ ) โรงเรียนบ้านรามัน
597 28 ธันวาคม 2557 ประกาศ จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านละแอ
598 26 ธันวาคม 2557 ประกาศจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โดยวิธีพิเศษ โรงเรียนบ้านไทรงาม
599 19 ธันวาคม 2557 ประกาศ จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม โรงเรียนบ้านท่าสาป
600 23 ธันวาคม 2557 ประกาศการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างชำรุด โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา
601 23 ธันวาคม 2557 ประการโรงเรียนบ้านกือแล การจัดจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน สปช 102/26 โรงเรียนบ้านกือแล
602 19 ธันวาคม 2557 เปิดเผยราคากลางโรงเรียนบ้านโกตาบารู โรงเรียนบ้านโกตาบารู
603 18 ธันวาคม 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนวังธราธิปวิทยา
604 18 ธันวาคม 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์-ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
605 18 ธันวาคม 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านลือมุ
606 16 ธันวาคม 2557 มารดาข้าราชการเสียชีวิต โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134
607 16 ธันวาคม 2557 เปิดเผยราคากลางโรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา
608 16 ธันวาคม 2557 การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านมาแฮ
609 15 ธันวาคม 2557 แบบเปิดเผยราคากลาง โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง
610 15 ธันวาคม 2557 การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านมาแฮ
611 8 ธันวาคม 2557 บิดาข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
612 3 ธันวาคม 2557 กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวา มหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านรามัน
613 3 ธันวาคม 2557 กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวา มหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
614 1 ธันวาคม 2557 รับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม(แบบเข้ม)เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนวังธราธิปวิทยา
615 1 ธันวาคม 2557 รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม(รายเดือน) โรงเรียนบ้านลือมุ
616 1 ธันวาคม 2557 กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
617 1 ธันวาคม 2557 รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
618 1 ธันวาคม 2557 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส
619 1 ธันวาคม 2557 โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆาได้รับเชิญคณะครูเข้าร่วมรับประทานอาหารเนื่องในงานพิธีมงคลสมรสศิษย์เก่า โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา
620 21 พฤศจิกายน 2557 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านเบญญา
621 19 พฤศจิกายน 2557 ประกาศโรงเรียนวังธราธิปวิทยา เรื่อง รับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม(รายชั่วโมง)เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนวังธราธิปวิทยา
622 18 พฤศจิกายน 2557 เชิญร่วมงานเลี้ยงย้ายผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนสันติวิทยา
623 12 พฤศจิกายน 2557 บิดาข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนบ้านต้นแซะ
624 11 พฤศจิกายน 2557 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน
625 7 พฤศจิกายน 2557 กำหนดการจัดงานแสดงความยินดีกับ ผอ.อาบัส สาเหล็ม โรงเรียนพัฒนาบาลอ
626 7 พฤศจิกายน 2557 มารดาครูอนุบาลยะลา ถึงแก่กรรม โรงเรียนอนุบาลยะลา
627 26 ตุลาคม 2557 แจ้งข่าวการกุศล บิดาของอดีตครูของโรงเรียนเสียชีวิต โรงเรียนบ้านเบญญา
628 26 ตุลาคม 2557 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านอูเป๊าะ
629 3 ตุลาคม 2557 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนวัดลำใหม่
630 1 ตุลาคม 2557 บิดาผู้อำนวยการโรงเรียนถึงแก่กรรม โรงเรียนวัดลำใหม่
631 25 กันยายน 2557 จัดกิจกรรมสายใยรัก สายใยผูกพัน โรงเรียนบ้านไม้แก่น
632 16 กันยายน 2557 แบหอเกมส์57 โรงเรียนบ้านแบหอ
633 16 กันยายน 2557 แบหอเกมส์57 โรงเรียนบ้านแบหอ
634 15 กันยายน 2557 ประก่าศราคากลางจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ โรงเรียนบ้านบาตัน
635 8 กันยายน 2557 แจ้งกำหนดการเดินทางรับตำแหน่งใหม่ของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเซะ โรงเรียนบ้านตาเซะ
636 8 กันยายน 2557 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านท่าสาป
637 26 สิงหาคม 2557 ขอแสดงความเสียใจ โรงเรียนบ้านท่าสาป
638 25 สิงหาคม 2557 ขอความอนเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านบูเกะคละ
639 20 สิงหาคม 2557 บ้านพนักงานราชการประสบอัคคีภัย โรงเรียนบ้านปูลัย
640 20 สิงหาคม 2557 มารดาของอดีตข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนบ้านเบญญา
641 19 สิงหาคม 2557 ประชุมเสวนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (ศูนย์เครือข่ายกรงปินัง) โรงเรียนบ้านกรงปินัง
642 14 สิงหาคม 2557 บิดาข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนบ้านตาเซะ
643 13 สิงหาคม 2557 บิดานักการภารโรงเสียชีวิต โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
644 7 สิงหาคม 2557 จัดกิจกรรม " วันแม่แห่งชาติ" ประจำปี 2557 โรงเรียนบ้านบาโงย
645 6 สิงหาคม 2557 ขอแสดงความยินดี โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านโกตาบารู
646 1 สิงหาคม 2557 ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนแบบ108ล/30 โรงเรียนอนุบาลยะลา โรงเรียนอนุบาลยะลา
647 24 กรกฎาคม 2557 สกย.อำเภอรามันมอบอุปกรณ์กีฬา โรงเรียนบ้านเจาะบือแม
648 24 กรกฎาคม 2557 นักการภารโรงเสียชีวิต โรงเรียนบ้านต้นแซะ
649 22 กรกฎาคม 2557 ขอแสดงความยินดีโรงเรียนศูนย์เครือข่ายร่มเกล้า โรงเรียนบ้านท่าสาป
650 20 กรกฎาคม 2557 ขอเชิญร่วมกิจกรรมละศีลอด โรงเรียนบ้านเจาะบือแม
651 17 กรกฎาคม 2557 ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง (ครูผู้สอนปฐมวัย) โรงเรียนอนุบาลยะลา
652 16 กรกฎาคม 2557 กำหนดการฌาปนกิจศพนายนพ อินทสาท โรงเรียนบือดองพัฒนา
653 16 กรกฎาคม 2557 กำหนดการฌาปนกิจศพนายนพ อินทสาท โรงเรียนบือดองพัฒนา
654 16 กรกฎาคม 2557 ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา เรื่องให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา มารายงานตัวเพิ่มเติม โรงเรียนอนุบาลยะลา
655 15 กรกฎาคม 2557 ข้าราชการเสียชีวิต (โรงเรียนบือดองพัฒนา) โรงเรียนบือดองพัฒนา
656 15 กรกฎาคม 2557 ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง (ครูผู้สอนปฐมวัย) โรงเรียนอนุบาลยะลา
657 13 กรกฎาคม 2557 มารดาข้าราชการเสียชีวิต โรงเรียนบ้านเจาะบือแม
658 9 กรกฎาคม 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลยะลา
659 6 กรกฎาคม 2557 ข้าราชการเสียชีวิต โรงเรียนบ้านยือโระ
660 2 กรกฎาคม 2557 ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลยะลา
661 30 มิถุนายน 2557 ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง (ครูผู้สอนปฐมวัย) โรงเรียนอนุบาลยะลา
662 26 มิถุนายน 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลยะลา โรงเรียนอนุบาลยะลา
663 26 มิถุนายน 2557 ขอเชิญร่วมงานศพคุณพ่อของ ผอ. อนุวัตร จันทรกรานต์ โรงเรียนบ้านยือโระ
664 26 มิถุนายน 2557 ขอเชิญร่วมงานกีฬาสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนบ้านพงยือไร
665 25 มิถุนายน 2557 กิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชนบ้านเกียรติ โรงเรียนบ้านเกียรติ
666 23 มิถุนายน 2557 โครงการสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน
667 23 มิถุนายน 2557 ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลยะลา
668 22 มิถุนายน 2557 ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ชุมชน(เจาะบือแมเกมส์) โรงเรียนบ้านเจาะบือแม
669 3 ธันวาคม 2557 กำหนดจัดกิจกรรมเทิดพระ เกียรติ ๕ ธันวา มหาราช โรงเรียนบ้านรามัน
670 22 มิถุนายน 2557 ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนสันติวิทยา
671 20 มิถุนายน 2557 ขอเชิญร่วมเป็นร่วมโครงการกีฬาสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนบ้านต้นแซะ
672 19 มิถุนายน 2557 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนบ้านปาโจ
673 18 มิถุนายน 2557 การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ Budo Game 2014 โรงเรียนบ้านกำปงบือแน โรงเรียนบ้านกำปงบือแน
674 18 มิถุนายน 2557 จัดกิจกรรมต้อนรับรอมฎอนและสัมพันธํชุมชน โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
675 18 มิถุนายน 2557 การแข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนบ้านรามัน
676 17 มิถุนายน 2557 กีฬาสีภายในโรงเรียน โรงเรียนบ้านจือนือแร
677 14 มิถุนายน 2557 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
678 13 มิถุนายน 2557 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง
679 13 มิถุนายน 2557 การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ชุมชน สู้ภัยยาเสพติด ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านโฉลง
680 12 มิถุนายน 2557 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง
681 12 มิถุนายน 2557 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง
682 12 มิถุนายน 2557 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง
683 11 มิถุนายน 2557 วันสถาปนาโรงเรียนบ้านยือโร๊ะ โรงเรียนบ้านยือโระ
684 11 มิถุนายน 2557 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
685 10 มิถุนายน 2557 ข้าราชการครูถึงแก่กรรม โรงเรียนบ้านนาเตย
686 6 มิถุนายน 2557 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านกาลอ
687 5 มิถุนายน 2557 ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านจือนือแร
688 4 มิถุนายน 2557 รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โครงการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาแบบเข้มในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
689 21 พฤษภาคม 2557 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านกรงปินัง
690 20 พฤษภาคม 2557 กิจกรรมตลาดนัดภูมิปัญญา โรงเรียนบ้านบาตัน
691 17 พฤษภาคม 2557 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์เครือข่ายกรงปินัง (เลื่อนเดินทาง) โรงเรียนสันติวิทยา
692 16 พฤษภาคม 2557 สุดยอด 152 โรงเรียน ลดใช้พลังงานระดับจังหวัด โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน
693 15 พฤษภาคม 2557 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนบ้านแหลมทราย
694 15 พฤษภาคม 2557 มารดาครูถึงแก่กรรม โรงเรียนบ้านโกตาบารู
695 13 พฤษภาคม 2557 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดเรียนและแจกคูปองเครืองแบบนักเรียน โรงเรียนสันติวิทยา
696 13 พฤษภาคม 2557 ประกาศเปิดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านแบหอ
697 26 มีนาคม 2557 ประกาศโรงเรียนบ้านสะเอะ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นวิทยากรอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านสะเอะ
698 25 มีนาคม 2557 เชิญร่วมเป็นเกียรติ "วันแห่งความภาคภูมิใจ" โรงเรียนบ้านลือมุ
699 23 มีนาคม 2557 กิจกรรม "วันแห่งความสำเร็จ" ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านจาหนัน โรงเรียนบ้านจาหนัน
700 21 มีนาคม 2557 การแข่งกีฬาสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
701 21 มีนาคม 2557 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านสะเอะ โรงเรียนบ้านสะเอะ
702 20 มีนาคม 2557 กิจกรรมสานฝันวัยเด็ก...ปีที่ ๔ โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134
703 20 มีนาคม 2557 กิจกรรมสานฝันวัยเด็ก...ปีที่ ๔ โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134
704 18 มีนาคม 2557 งานบัณฑิตน้อยและวันแห่งความสำเร็จ ประจำปี ๒๕๕๖ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
705 18 มีนาคม 2557 กิจกรรมค่ายลูกเสือคุณธรรม บูรณาการทักษะชีวิต ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
706 17 มีนาคม 2557 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านสะเอะ
707 17 มีนาคม 2557 กิจกรรมสู่ฝัน...วันแห่งความสำเร็จ(บัณฑิตน้อย) โรงเรียนบ้านจำปูน
708 17 มีนาคม 2557 กิจกรรมสู่ฝัน วันสำเร็จ โรงเรียนบ้านกาลูปัง
709 17 มีนาคม 2557 งานชุมนุมลูกเสือ ศูนย์เครือข่ายกรงปินัง ๒๕๕๖ โรงเรียนสันติวิทยา
710 16 มีนาคม 2557 กิจกรรมบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบือดองพัฒนา
711 16 มีนาคม 2557 กิจกรรมบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
712 16 มีนาคม 2557 กิจกรรมบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
713 15 มีนาคม 2557 กิจกรรมบัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านปาโจ
714 19 มีนาคม 2557 ประกาศสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบ้านปาโจ
715 14 มีนาคม 2557 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนบ้านสะโต
716 14 มีนาคม 2557 พีธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนสำเร็จการศึกษาประจำปี 2556 โรงเรียนพัฒนาบาลอ
717 14 มีนาคม 2557 เรียนเชิญร่วมกิจกรรมบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านต้นแซะ
718 14 มีนาคม 2557 กิจกรรมบัณฑิตน้อยและงานนิทรรศการผลงานครูนักเรียนสู่อาเซียน โรงเรียนบ้านพงยือไร
719 13 มีนาคม 2557 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนโรงเรียนบ้านบึงน้ำใส โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส
720 13 มีนาคม 2557 กิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส
721 13 มีนาคม 2557 กิจกรรมบัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านไม้แก่น
722 12 มีนาคม 2557 เชิญร่วมกิจกรรมบัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175
723 12 มีนาคม 2557 งานชุมนุมลูกเสือเครือข่ายกรงปินัง โรงเรียนบ้านแบหอ
724 25 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านกอตอตือระ
725 25 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านพงยือไร
726 22 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านบันนังลูวา
727 21 กุมภาพันธ์ 2557 ชมรมครูอิสลามศึกษา สพป ยล ๑ โรงเรียนบือดองพัฒนา
728 20 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านเกะรอ
729 20 กุมภาพันธ์ 2557 กิจกรรม Day Camp ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านบาตัน
730 18 กุมภาพันธ์ 2557 แจ้งเด็กนักเรียนเสียชีวิต โรงเรียนบ้านรามัน
731 18 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านไทรงาม
732 18 กุมภาพันธ์ 2557 แจ้งนัก่รียนเสียชีวิต โรงเรียนบ้านสะโต
733 16 กุมภาพันธ์ 2557 รับสมัครนักเรียนชั้น อนุบาล ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านลิมุด
734 9 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูพี่เลีัยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านต้นแซะ
735 7 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โรงเรียนบ้านต้นแซะ
736 6 กุมภาพันธ์ 2557 รับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านต้นแซะ
737 5 กุมภาพันธ์ 2557 โครงการค่ายเรียนรู้ โรงเรียนบ้านรามัน
738 3 กุมภาพันธ์ 2557 กิจกรรมการติว O-net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านบาตัน
739 28 มกราคม 2557 การขอมีบัตรสำหรับครูอิสลามศึกษา โรงเรียนบือดองพัฒนา
740 28 มกราคม 2557 บิดา ธุรการเสียชีวิต โรงเรียนศรีพัฒนาราม
741 24 มกราคม 2557 กิจกรรมการติว O-net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านเกะรอ
742 24 มกราคม 2557 กิจกรรมติวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของศูนย์เครือข่ายพญางาม โรงเรียนบือดองพัฒนา
743 22 มกราคม 2557 กิจกรรมอาเซียนเดย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านบาตัน
744 22 มกราคม 2557 กิจกรรมเมาลิดและอาซูรอ ประจำปีการศึกษา๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
745 21 มกราคม 2557 ติว O-net โรงเรียนบ้านรามัน
746 20 มกราคม 2557 กิจกรรมติวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของศูนย์เครือข่ายพญางาม โรงเรียนบ้านไม้แก่น
747 14 มกราคม 2557 บิดาผอ.เบญจวรรณ สมาด เสียชีวิต โรงเรียนบ้านต้นแซะ
748 14 มกราคม 2557 พานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โรงเรียนบ้านปาดาฮัน
749 13 มกราคม 2557 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ โรงเรียนวัดลำใหม่
750 13 มกราคม 2557 บิดาข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนบ้านเบญญา
751 10 มกราคม 2557 เชิญร่วมกิจกรรมวันเด็ก ปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านลิมุด
752 10 มกราคม 2557 ขอเชิญร่วมต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ โรงเรียนศรีพัฒนาราม
753 10 มกราคม 2557 งานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านท่าสาป
754 9 มกราคม 2557 การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
755 8 มกราคม 2557 จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านพงยือไร
756 8 มกราคม 2557 การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านรามัน
757 8 มกราคม 2557 ประกาศโรงเรียนบ้านจาหนัน เรื่อง รับสมัครวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้มเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านจาหนัน
758 8 มกราคม 2557 ประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลามรายชั่วโมง โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
759 7 มกราคม 2557 ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเมาลิด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านแหลมทราย
760 7 มกราคม 2557 ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
761 7 มกราคม 2557 งานวันเด็กโรงเรียนบ้านจือนือแร โรงเรียนบ้านจือนือแร
762 7 มกราคม 2557 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
763 7 มกราคม 2557 ประกาศรับสมัครวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม ฯ (แก้ไข) โรงเรียนบ้านกูวา
764 6 มกราคม 2557 ขอเชิญร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่ โรงเรียนบ้านบาตัน
765 6 มกราคม 2557 ประกาศรับสมัครวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม ฯ โรงเรียนบ้านพงยือไร
766 6 มกราคม 2557 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนวัดลำใหม่
767 6 มกราคม 2557 การจัดกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
768 5 มกราคม 2557 ส่งส.ค.ส ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านพงยือไร
769 3 มกราคม 2557 ประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม(แบบเข้ม) โรงเรียนบ้านต้นแซะ
770 3 มกราคม 2557 จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 โรงเรียนบ้านบันนังลูวา
771 3 มกราคม 2557 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านกรงปินัง
772 3 มกราคม 2557 การจัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านปาโจ
773 2 มกราคม 2557 ประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลามรายชั่วโมง โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
774 2 มกราคม 2557 การจัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านสะโต
775 2 มกราคม 2557 ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557 โรงเรียนบ้านลิมุด
776 30 ธันวาคม 2556 กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านบาตัน
777 30 ธันวาคม 2556 กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง
778 27 ธันวาคม 2556 ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
779 27 ธันวาคม 2556 กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
780 27 ธันวาคม 2556 กิจกรรมวันเด็กและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านเกียรติ
781 27 ธันวาคม 2556 กิจกรรมต้อนรับปีใหม่และวันเด็กประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
782 26 ธันวาคม 2556 เชิญร่วมกิจกรรมวันเด็ก 2014 โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175
783 26 ธันวาคม 2556 กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านพงยือไร
784 26 ธันวาคม 2556 กิจกรรมต้อนรับปีใหม่และวันเด็กประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านแหลมทราย
785 26 ธันวาคม 2556 กิจกรรมวันสำคัญวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 โรงเรียนบ้านเกะรอ
786 25 ธันวาคม 2556 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 โรงเรียนบ้านปาดาฮัน
787 24 ธันวาคม 2556 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านสะเอะ
788 24 ธันวาคม 2556 HAPPY NEW YEAR 2014 โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
789 24 ธันวาคม 2556 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็ก ปี๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านปุโรง
790 24 ธันวาคม 2556 คู่สมรสข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
791 24 ธันวาคม 2556 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ โรงเรียนวัดลำพะยา
792 23 ธันวาคม 2556 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
793 20 ธันวาคม 2556 แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการ สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนวัดลำพะยา
794 19 ธันวาคม 2556 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านสะโต
795 19 ธันวาคม 2556 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
796 19 ธันวาคม 2556 นักเรียนศึกษาเส้นทางธรรมชาติหุบเขาลำพญา โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
797 19 ธันวาคม 2556 รับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม(รายชั่วโมง) โรงเรียนบ้านต้นแซะ
798 18 ธันวาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการ สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนวัดลำพะยา
799 18 ธันวาคม 2556 ประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม(รายชั่วโมง)เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านจาหนัน
800 18 ธันวาคม 2556 ประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลามรายชั่วโมง โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
801 12 ธันวาคม 2556 โรงเรียนบ้านยะต๊ะมาศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านตะโละ
802 12 ธันวาคม 2556 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนศรีพัฒนาราม
803 11 ธันวาคม 2556 ขอเชิญร่วมเป็นเกียติต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกือเม็ง โรงเรียนบ้านกือเม็ง
804 9 ธันวาคม 2556 โรงเรียนบ้านนาเตยมาศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านตะโละ
805 9 ธันวาคม 2556 การซ้อมแผนเผชิญเหตุในการระวังป้องกันบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
806 9 ธันวาคม 2556 ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โรงเรียนศรีพัฒนาราม
807 9 ธันวาคม 2556 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนวัดลำพะยา
808 4 ธันวาคม 2556 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนศรีพัฒนาราม
809 4 ธันวาคม 2556 กิจกรรม “5 ธันวา เทิดไท้ องค์ราชัน” โรงเรียนศรีพัฒนาราม
810 3 ธันวาคม 2556 กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวา มหาราช โรงเรียนบ้านรามัน
811 3 ธันวาคม 2556 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนบ้านโกตาบารู
812 3 ธันวาคม 2556 เปิดโลกแห่งการเรียนกับครูภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนบ้านยะต๊ะ
813 3 ธันวาคม 2556 กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 5 ธันวา มหาราช โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
814 3 ธันวาคม 2556 รับการประเมิน สมศ.รอบสาม โรงเรียนบ้านเกะรอ
815 3 ธันวาคม 2556 รร.บ้านจือนือแรจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านจือนือแร
816 3 ธันวาคม 2556 จัดกิจจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2556 โรงเรียนบ้านบาตัน
817 3 ธันวาคม 2556 มารดาครูถึงแก่กรรม โรงเรียนบ้านบาตัน
818 3 ธันวาคม 2556 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนบ้านยือโระ
819 3 ธันวาคม 2556 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
820 30 พฤศจิกายน 2556 ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งวิทยากรครูสอนศาสนาอิสลามแบบเข้ม ปีงบประมาณ 2557 โรงเรียนบ้านปอเยาะ
821 25 พฤศจิกายน 2556 การแข่งขันกีฬาภายใน "แบหอเกมส์"56 โรงเรียนบ้านแบหอ
822 25 พฤศจิกายน 2556 ขอเชิญเป็นเกียรติร่วมกิจกรรมอาซูรอและเมาลิดสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านต้นแซะ
823 23 พฤศจิกายน 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก โรงเรียนบ้านปอเยาะ
824 19 พฤศจิกายน 2556 ประกาศโรงเรียนบ้านปอเยาะ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นวิทยากรอิสลามศึกษา(ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม) โครงการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาแบบเข้มในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านปอเยาะ
825 14 พฤศจิกายน 2556 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
826 13 พฤศจิกายน 2556 ประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม(รายชั่วโมง) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านพงยือไร
827 13 พฤศจิกายน 2556 รับการประเมิน สมศ.รอบสาม โรงเรียนวัดลำใหม่
828 12 พฤศจิกายน 2556 เชิญชมการแข่งขันกรีฑานักเรียน ศูนย์เครือข่ายโกตาบารู โรงเรียนบ้านโกตาบารู
829 12 พฤศจิกายน 2556 รับการประเมิน สมศ.รอบสาม โรงเรียนบ้านต้นแซะ
830 7 พฤศจิกายน 2556 ขอเชิญร่วมส่งผู้อำนวยการโรงเรียนไปรับตำแหน่งใหม่ โรงเรียนบ้านตาโละสดาห์
831 4 พฤศจิกายน 2556 ประเมินภายนอกรอบสาม โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
832 4 พฤศจิกายน 2556 ขอเชิญร่วมส่งผู้อำนวยการโรงเรียนย้ายไปรับตำแหน่ง โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
833 4 พฤศจิกายน 2556 ขอเชิญร่วมเป็นเกียติต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเซะ โรงเรียนบ้านตาเซะ
834 1 พฤศจิกายน 2556 อดีตข้าราชการครูถึงแก่กรรม โรงเรียนบ้านปุโรง
835 29 ตุลาคม 2556 กำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
836 26 ตุลาคม 2556 ประกาศปิด-เปิด โรงเรียนเรียน โรงเรียนบ้านสะเอะ
837 24 ตุลาคม 2556 กำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านตาเซะ
838 24 ตุลาคม 2556 ประกาศโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์รับสมัครครูพี่เลี้ยง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
839 20 ตุลาคม 2556 ประกาศปิด-เปิด โรงเรียนเรียน โรงเรียนบ้านไม้แก่น
840 18 ตุลาคม 2556 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2556 โรงเรียนบ้านบันนังลูวา
841 16 ตุลาคม 2556 ประกาศปิด - เปิดโรเรียน โรงเรียนบ้านกาลูปัง
842 16 ตุลาคม 2556 ปิด - เปิด การเรียน โรงเรียนบ้านยือโระ
843 14 ตุลาคม 2556 อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำแผนการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ โรงเรียนบ้านลือมุ
844 14 ตุลาคม 2556 ประกาศปิด-เปิด เรียน โรงเรียนบ้านลือมุ
845 14 ตุลาคม 2556 ประกาศเปิด - ปิด โรงเรียน โรงเรียนบ้านยะลา
846 12 ตุลาคม 2556 กำหนด ปิด-เปิด โรงเรียน โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
847 11 ตุลาคม 2556 กำหนดปิด เปิด โรงเรียนบ้านแบหอ
848 11 ตุลาคม 2556 กำหนดการ ปิด-เปิด โรงเรียน โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
849 10 ตุลาคม 2556 กำหนด ปิด - เปิด โรงเรียน โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส
850 10 ตุลาคม 2556 ประกาศ กำหนด การเปิด - ปิด สถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านพงยือไร
851 10 ตุลาคม 2556 กำหนด ปิด-เปิด โรงเรียน โรงเรียนบ้านต้นแซะ
852 10 ตุลาคม 2556 กำหนดการปิด - เปิดเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง(สิทธิพันธ์อนุกูล) โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
853 9 ตุลาคม 2556 กำหนดปิดภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๕๖ โรงเรียนสันติวิทยา
854 9 ตุลาคม 2556 กำหนดปิดภาคเรียนที่ ๑ โรงเรียนบ้านรามัน
855 9 ตุลาคม 2556 กำหนดปิดภาคเรียนที่ ๑ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
856 26 กันยายน 2556 ประกาศผลการคัดเลือกวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม(แบบเข้ม)เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง
857 23 กันยายน 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม(แบบเข้ม) โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง
858 18 กันยายน 2556 ประกาศผลการคัดเลือกวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม (แบบเข้ม) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านกำปงบือแน
859 16 กันยายน 2556 ร่วมแสดงกิจกรรมของนักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนบ้านกรงปินัง โรงเรียนบ้านกรงปินัง
860 15 กันยายน 2556 ผลการคัดเลือกตัวแทนระดับศูนย์เครือข่ายโกตาบารู โรงเรียนบ้านโกตาบารู
861 13 กันยายน 2556 ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่ง ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านกำปงบือแน
862 12 กันยายน 2556 การแข่งขันกีฬาและกรีฑา ระดับศูนย์เครือข่ายพญางาม โรงเรียนบ้านไม้แก่น
863 10 กันยายน 2556 ประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม (แบบเข้ม) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านกำปงบือแน
864 10 กันยายน 2556 แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับศูนย์เครือข่ายรามัน โรงเรียนบ้านรามัน
865 10 กันยายน 2556 ตลาดลำใหม่เกมส์ โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
866 10 กันยายน 2556 จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์เครือข่ายลุ่มน้ำสายบุรี โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
867 10 กันยายน 2556 แข่งขันทักษะทางวิชาการ " ยะลา ยาลัน 2556 " .... โรงเรียนสันติวิทยา
868 9 กันยายน 2556 ประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม (แบบเข้ม) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง
869 9 กันยายน 2556 ประกาศผลการคัดเลือกวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม (แบบเข้ม) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านกำปงบือแน
870 6 กันยายน 2556 ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลยะลา
871 6 กันยายน 2556 กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการงาน ยะลา-ยาลัน ระดับเครือข่ายสันกาลาคีรี โรงเรียนบ้านปงตา
872 5 กันยายน 2556 ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือกการสรรหาพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมโรงเรียนบ้านโกตาบารู โรงเรียนบ้านโกตาบารู
873 4 กันยายน 2556 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม โรงเรียนบ้านโกตาบารู
874 3 กันยายน 2556 กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการงาน ยะลา-ยาลัน ระดับเครือข่ายพญางาม โรงเรียนบ้านไม้แก่น
875 3 กันยายน 2556 ขอเชิญร่วมกิจกรรม โรงเรียนบ้านสะเอะใน
876 2 กันยายน 2556 ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่ง ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านกำปงบือแน
877 2 กันยายน 2556 ร่วมไว้อาลัยและแสดงความเสียใจกับผอ.โรงเรียน โรงเรียนบ้านพงยือไร
878 2 กันยายน 2556 รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม โรงเรียนบ้านโกตาบารู
879 2 กันยายน 2556 ขอเชิญร่วมเปิดเศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้พิการและการเสวนาทางวิชาการ โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
880 31 สิงหาคม 2556 เชฺิญชมกีฬาถ้ำศิลป์เกมส์ โรงเรียนบ้านบันนังลูวา
881 29 สิงหาคม 2556 เชิญชมขบวนพาเหรดและร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายใน โรงเรียนบ้านพงยือไร
882 28 สิงหาคม 2556 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตําแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านปาดาฮัน
883 28 สิงหาคม 2556 ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนอิสลาม โรงเรียนบ้านยะต๊ะ
884 28 สิงหาคม 2556 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนบ้านจำปูน
885 28 สิงหาคม 2556 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตําแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านโฉลง
886 27 สิงหาคม 2556 ร่วม "จิบน้ำชาเพื่อพัฒนาการศึกษา" โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
887 26 สิงหาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านจำปูน
888 26 สิงหาคม 2556 ประกาศราชื่อผูมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลืก โรงเรียนบ้านยะต๊ะ
889 25 สิงหาคม 2556 ประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม (แบบเข้ม) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านกำปงบือแน
890 23 สิงหาคม 2556 กีฬาสีจตุรมิตรสานสัมพันธ์เกมส์ โรงเรียนบ้านไทรงาม
891 23 สิงหาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงาราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านโฉลง
892 23 สิงหาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านปาดาฮัน
893 21 สิงหาคม 2556 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านรามัน โรงเรียนบ้านรามัน
894 21 สิงหาคม 2556 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลยะลา โรงเรียนอนุบาลยะลา
895 21 สิงหาคม 2556 ขายทอดตลาดอาคารประกอบบ้านพักครู จำนวน ๓ หลัง โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
896 20 สิงหาคม 2556 แก้ไขประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม(แบบเข้ม) โรงเรียนบ้านยะต๊ะ
897 19 สิงหาคม 2556 ประกาศผลการคัดเลือกผลงาน Best Practice ของโรงเรียนในฝัน โรงเรียนบ้านท่าสาป
898 18 สิงหาคม 2556 ยกเลิกผลการประกาศการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง
899 14 สิงหาคม 2556 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม(แบบเข้ม) โรงเรียนบ้านยะต๊ะ
900 14 สิงหาคม 2556 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไปโรงเรียนบ้านจำปูน โรงเรียนบ้านจำปูน
901 14 สิงหาคม 2556 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านปาดาฮัน
902 13 สิงหาคม 2556 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง
903 13 สิงหาคม 2556 ประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลามแบบเข้ม เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านโฉลง
904 13 สิงหาคม 2556 ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
905 12 สิงหาคม 2556 จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมวันอาเซียน และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
906 12 สิงหาคม 2556 ข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนบ้านเจาะบือแม
907 9 สิงหาคม 2556 กิจกรรมสานสายใยในวันอีดิลฟิฏรี โรงเรียนบ้านมาแฮ
908 6 สิงหาคม 2556 จัดกิจกรรมวันแม่ โรงเรียนบ้านรามัน
909 6 สิงหาคม 2556 กิจกรรมวันแม่ โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
910 6 สิงหาคม 2556 กิจกรรม "นิบงก้าวไกล พาไทยสูอาเซียน" โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
911 6 สิงหาคม 2556 คัดเลือก Best Practice ระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านรามัน
912 6 สิงหาคม 2556 เรียนรู้ประเทศสมาชิก เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
913 5 สิงหาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง
914 5 สิงหาคม 2556 ค่ายวิทยาศาสตร์ปฐมวัย “สร้างระบบคิด ปลูกจิต วิทยาศาสตร์” โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
915 1 สิงหาคม 2556 ประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม (รายชั่วโมง) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านกำปงบือแน
916 1 สิงหาคม 2556 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตําแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม(ฉบับแก้ไข) โรงเรียนบ้านบาโงย
917 1 สิงหาคม 2556 กิจกรรมวันอาเซียน (Asian Day) โรงเรียนบ้านลิมุด
918 1 สิงหาคม 2556 มอบทุนเดือนรอมฎอน โรงเรียนบ้านรามัน
919 30 กรกฎาคม 2556 ประกาสรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม (รายชั่วโมง) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง
920 24 ตุลาคม 2556 สพป.ยล.1 ร่วมกิจกรรมอำลา ส่ง ผอ.วิทยาศิลป์ สะอา รับตำแหน่ง รองผอ. สช. โรงเรียนบ้านจาหนัน
921 29 กรกฎาคม 2556 ค่ายวิชาการ "ภาษาไทยพาเพลิน" โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
922 29 กรกฎาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านจาหนัน
923 27 กรกฎาคม 2556 ประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศานาอิสลาม (รายชั่วโมง) โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง
924 27 กรกฎาคม 2556 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านปาดาฮัน
925 26 กรกฎาคม 2556 ประกาศการรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม(รายชั่วโมง) โรงเรียนบ้านยะต๊ะ
926 25 กรกฎาคม 2556 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านโฉลง
927 25 กรกฎาคม 2556 กิจกรรม นิบงก้าวไกล พาไทยสู่อาเซียน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
928 24 กรกฎาคม 2556 กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ (การละศีลอด) โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
929 24 กรกฎาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงาราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านบาโงย
930 24 กรกฎาคม 2556 กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ (การละศีลอด) โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
931 23 กรกฎาคม 2556 อบรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัย ศูนย์เครือข่ายกรงปินัง โรงเรียนบ้านกรงปินัง
932 19 กรกฎาคม 2556 ร่วมถวายเทียนพรรษา โรงเรียนบ้านรามัน
933 18 กรกฎาคม 2556 ประเมินโรงเรียน โรงเรียนบ้านรามัน
934 18 กรกฎาคม 2556 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านจาหนัน
935 15 กรกฎาคม 2556 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาอนุรักษ์วัฒนธรรม โรงเรียนบ้านพงยือไร
936 13 กรกฎาคม 2556 กิจกรรมบริการอนามัยโรงเรียน โรงเรียนประชาอุทิศ
937 13 กรกฎาคม 2556 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนประชาอุทิศ
938 13 กรกฎาคม 2556 โครงการสร้างสนามเปตอง โรงเรียนประชาอุทิศ
939 13 กรกฎาคม 2556 ร่วมกิจกรรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนประชาอุทิศ
940 12 กรกฎาคม 2556 ประกาศรับสมัครพนักงาราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านบาโงย
941 11 กรกฎาคม 2556 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนบ้านสะเอะ
942 10 กรกฎาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูสอนอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
943 10 กรกฎาคม 2556 รับมอมจักรยานในโครงการจักรยานเพื่อน้อง โรงเรียนบ้านบาตัน
944 10 กรกฎาคม 2556 รับมอมจักรยานในโครงการจักรยานให้น้อง โรงเรียนบ้านบาตัน
945 9 กรกฎาคม 2556 กิจกรรมการอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านโกตาบารู
946 9 กรกฎาคม 2556 นำเสนอผลงานพอเพียง โรงเรียนวัดรังสิตาวาส
947 9 กรกฎาคม 2556 ต้อนรับเดือนรอมฎอนอัลมูบาร๊อก(1434) โรงเรียนบ้านบาตัน
948 8 กรกฎาคม 2556 โครงการมอบจักรยานจากคุณเพชรมาร์ และเพื่อน ๆ ก๊วนธนุ และน้อง ๆ The Star โรงเรียนบ้านลือมุ
949 8 กรกฎาคม 2556 นำเสนอผลงานโรงเรียนพอเพียง โรงเรียนบ้านบาตัน
950 8 กรกฎาคม 2556 อบรมการลงข้อมูลพัสดุในระบบ EGP โรงเรียนบ้านรามัน
951 7 กรกฎาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูสอนอิสลามศึกษา(แบบเข้ม) โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
952 6 กรกฎาคม 2556 ร่วมประชุมปฏิบัติการ โรงเรียนประชาอุทิศ
953 6 กรกฎาคม 2556 กิจกรรมนำเสนอผลงาน โรงเรียนประชาอุทิศ
954 5 กรกฎาคม 2556 รับรองการตรวจเยี่ยม โรงเรียนประชาอุทิศ
955 5 กรกฎาคม 2556 ประชุมสภาตำบลบันนังสาเรง โรงเรียนประชาอุทิศ
956 4 กรกฎาคม 2556 ค่ายคลีนิคภาษาไทย โรงเรียนบ้านรามัน
957 2 กรกฎาคม 2556 กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนบ้านรามัน
958 1 กรกฎาคม 2556 ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง ครูสอนอิสลามศึกษา(แบบเข้ม) โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
959 1 กรกฎาคม 2556 ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูสอนอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
960 1 กรกฎาคม 2556 ก่ารแข่งกีฬาสีโรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
961 1 กรกฎาคม 2556 งาน"Sukan Perjaya ยาลอสัมพันธ์" ประจำปี2556 โรงเรียนบ้านยะลา
962 1 กรกฎาคม 2556 การแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายในประจำปี2556 โรงเรียนบ้านยะลา
963 30 มิถุนายน 2556 การแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
964 29 มิถุนายน 2556 เข้าร่วมประชุม สำนักงาน อบต.บันนังสาเรง โรงเรียนประชาอุทิศ
965 29 มิถุนายน 2556 ร่วมเป็นเกียรติงานกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนประชาอุทิศ
966 29 มิถุนายน 2556 ให้ขวัญกำลังใจ โรงเรียนประชาอุทิศ
967 29 มิถุนายน 2556 วันสถาปนาลูกเสือ ประจำปี 2556 โรงเรียนประชาอุทิศ
968 29 มิถุนายน 2556 การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนประชาอุทิศ
969 29 มิถุนายน 2556 ประเมิน ลูกจ้าง ประจำ ในโครงการ รางวัล เพชรเสมา เขต 1 โรงเรียนประชาอุทิศ
970 29 มิถุนายน 2556 ประเมินครู เพชรเสมา ยะลาเขต 1 โรงเรียนประชาอุทิศ
971 28 มิถุนายน 2556 แจ้งยอดผู้แสดงความจำนงทำผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนบ้านลือมุ
972 28 มิถุนายน 2556 กิจกรรมไม้แก่นเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
973 28 มิถุนายน 2556 แจ้งยอดผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมทำผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านลือมุ
974 27 มิถุนายน 2556 ซ้อมผจญเหตุเพลิงไหม้ โรงเรียนบ้านพงยือไร
975 27 มิถุนายน 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูสอนอิสลามศึกษา(แบบเข้ม) โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
976 27 มิถุนายน 2556 ประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์คัดเลือกบุคคลเป็นวิทยากรอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
977 26 มิถุนายน 2556 ขอเชิญชมกีฬาชุมชนสัมพันธ์ชาวสะเอะ โรงเรียนบ้านสะเอะ
978 26 มิถุนายน 2556 แจ้งยอดผู้แสดงความจำนงทำผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนบ้านลือมุ
979 26 มิถุนายน 2556 ผลการสอบคัดเลือกวิทยากรอิสลามศึกษา ( แบบเข้ม ) โรงเรียนบ้านบือมัง โรงเรียนบ้านบือมัง
980 26 มิถุนายน 2556 ประกาศผลการคัดเลือกวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านตะโละซูแม โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
981 25 มิถุนายน 2556 จัดกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
982 25 มิถุนายน 2556 กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนบ้านรามัน
983 25 มิถุนายน 2556 LD ศึกษาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนบ้านยือโระ
984 25 มิถุนายน 2556 ค่ายวิทย์สัมพันธ์ โรงเรียนบ้านยือโระ
985 24 มิถุนายน 2556 รับสมัครอบรมเชิญปฏิบัติการทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านลือมุ
986 24 มิถุนายน 2556 จัดกิจกรรมวันสนทรภู่ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
987 24 มิถุนายน 2556 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเป็นวิทยากรอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
988 24 มิถุนายน 2556 ทัศนศึกษาภายนอกโรงเรียน โรงเรียนบ้านไม้แก่น
989 24 มิถุนายน 2556 กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนบ้านไม้แก่น
990 24 มิถุนายน 2556 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน “ภูมิปัญญา..สู่รั้วโรงเรียน” โรงเรียนบ้านปาโจ
991 21 มิถุนายน 2556 กิจกรรมสร้างคน มวลชนสานฝัน โรงเรียนบ้านไม้แก่น
992 21 มิถุนายน 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินภาคความรู้และประเมินภาคความเหมาะสมเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นวิทยากรอิสลาม(แบบเข้า)ในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
993 21 มิถุนายน 2556 เชิญร่วมงาน“โฉลงเกมส์”มหกรรมกีฬาสัมพันธ์ชุมชน ต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนบ้านโฉลง
994 20 มิถุนายน 2556 ใต้ร่มพระบารมี..97ปี โกตาบารู โรงเรียนบ้านโกตาบารู
995 19 มิถุนายน 2556 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านบาโงย
996 19 มิถุนายน 2556 "ออมทรัพย์กับออมสินครั้งที่๒" โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
997 19 มิถุนายน 2556 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นวิทยากรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
998 19 มิถุนายน 2556 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน โรงเรียนบ้านคูวอ
999 19 มิถุนายน 2556 โรงเรียนบ้านจือนือแรเชิญร่วมงานม “สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น” โรงเรียนบ้านจือนือแร
1000 19 มิถุนายน 2556 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ กิจกรรม รอมฎอนสัมพันธ์ และอาหารจานเด็ด ของดีที่พงยือไร โรงเรียนบ้านพงยือไร
1001 18 มิถุนายน 2556 ประกาศรับสมัคร ครูสอนอิสลามศึกษา(แบบเข้ม) โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
1002 18 มิถุนายน 2556 ติดตามกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนบ้านสะเอะ
1003 17 มิถุนายน 2556 ประกวดกิจกรรม งานมหกรรมวิชาการ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านปาแตรายอ
1004 17 มิถุนายน 2556 "ทุ่งเหรียงสัมพันธ์56" โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
1005 17 มิถุนายน 2556 ประกวดกิจกรรม งานมหกรรมวิชาการ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านปูลัย
1006 15 มิถุนายน 2556 ยินดีกับนักเรียนตัวแทนศูนย์เครือข่ายกรงปินัง รร.สันติวิทยา ยล. ๑ โรงเรียนสันติวิทยา
1007 13 มิถุนายน 2556 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม 1 อัตรา โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
1008 13 มิถุนายน 2556 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านบือมัง
1009 12 มิถุนายน 2556 วิถีชีวิตสู่อาเซียน โรงเรียนประชาอุทิศ
1010 12 มิถุนายน 2556 ร่วมกิจกรรมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนประชาอุทิศ
1011 12 มิถุนายน 2556 การคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนศูนย์เครือข่ายคุรุมิตร โรงเรียนประชาอุทิศ
1012 12 มิถุนายน 2556 ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รางวัลเพชรเสมา โรงเรียนประชาอุทิศ
1013 12 มิถุนายน 2556 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน “เบิกฟ้ากอตอ สู่อาเซียน” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านกอตอตือระ
1014 12 มิถุนายน 2556 เชิญร่วมงานพบปะสังสรรค์ "คืนสู่เหย้าชาวเขียว-เหลือง" โรงเรียนบ้านโกตาบารู
1015 11 มิถุนายน 2556 สะโตเกมส์ ๕๖ โรงเรียนบ้านสะโต
1016 11 มิถุนายน 2556 กิจกรรมกีฬาสีประจำปี โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175
1017 10 มิถุนายน 2556 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูสอนอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
1018 10 มิถุนายน 2556 แจ้งข่าวเกี่ยวกับโครงการทุนใต้ฟ้าเดียวกัน โรงเรียนบ้านลือมุ
1019 10 มิถุนายน 2556 ผลการประเมินครูดีเด่น "เพชรเสมายะลา ๑" ระดับศูนย์เครือข่ายกรงปินัง โรงเรียนบ้านกรงปินัง
1020 8 มิถุนายน 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูสอนอิสลามศึกษา(แบบเข้ม) โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
1021 6 มิถุนายน 2556 ประชุมผู้ปกครองและละหมาดฮาญัติ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
1022 6 มิถุนายน 2556 ศูนย์เครือข่ายกรงปินังออกประเมินครูผู้สอน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนสันติวิทยา
1023 6 มิถุนายน 2556 ประชุมวิชาการศูนย์เครือข่ายรามัน โรงเรียนบ้านรามัน
1024 4 มิถุนายน 2556 ต้อนรับคุณครูคนใหม่ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
1025 4 มิถุนายน 2556 ต้อนรับคุณครูคนใหม่นางลาตีป๊ะ ซารีเดะ โรงเรียนสันติวิทยา
1026 3 มิถุนายน 2556 ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง ครูสอนอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
1027 31 พฤษภาคม 2556 ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
1028 31 พฤษภาคม 2556 ประกาศผลการคัดเลือกสรรพนักงาน๔ตำแหน่ง โรงเรียนอนุบาลยะลา โรงเรียนอนุบาลยะลา
1029 28 พฤษภาคม 2556 ประชุมผู้ปกครองอนุบาล ภาคเรียนที่ 1/2556 โรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะ
1030 27 พฤษภาคม 2556 ต้อนรับ "ครูย้าย" มาใหม่ โรงเรียนบ้านตะโละ
1031 27 พฤษภาคม 2556 จัดเลี้ยงค้างคืน "ส่งครูย้าย" ณ เกาะยอ สงขลา โรงเรียนบ้านตะโละ
1032 26 พฤษภาคม 2556 แสดงความยินดี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
1033 24 พฤษภาคม 2556 งานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนบ้านบันนังลูวา
1034 23 พฤษภาคม 2556 รับครูย้ายมาใหม่ โรงเรียนบ้านรามัน
1035 22 พฤษภาคม 2556 ขอเชิญเป็นเกียรติต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกำปงบือแนคนใหม่ โรงเรียนบ้านกำปงบือแน
1036 22 พฤษภาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนอนุบาลยะลา
1037 21 พฤษภาคม 2556 คณะศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยม นิเทศโรงเรียน โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
1038 21 พฤษภาคม 2556 ผอ.เขต เยี่ยมโรงเรียนบ้านพอแม็ง โรงเรียนบ้านพอแม็ง
1039 17 พฤษภาคม 2556 รับครูย้ายมาใหม่ โรงเรียนประชาอุทิศ
1040 17 พฤษภาคม 2556 ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนประชาอุทิศ
1041 17 พฤษภาคม 2556 การประเมินภายนอกรอบ 3 โรงเรียนบ้านยือโระ
1042 16 พฤษภาคม 2556 ทำความสะอาดโรงเรียน โรงเรียนบ้านกือเม็ง
1043 16 พฤษภาคม 2556 ค่ายอาเซียน โรงเรียนบ้านกาลูปัง
1044 16 พฤษภาคม 2556 เปิดภาคเรียนที่ 1/2556 โรงเรียนศรีพัฒนาราม
1045 15 พฤษภาคม 2556 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนอนุบาลยะลา
1046 15 พฤษภาคม 2556 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านเกะรอ
1047 15 พฤษภาคม 2556 ขอเชิญเป็นเกียรติต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกะรอคนใหม่ โรงเรียนบ้านเกะรอ
1048 14 พฤษภาคม 2556 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านรามัน
1049 14 พฤษภาคม 2556 แจกเครื่งแบบนักเรียน โรงเรียนบ้านตาเซะ
1050 14 พฤษภาคม 2556 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
1051 14 พฤษภาคม 2556 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านลิมุด
1052 14 พฤษภาคม 2556 เปิดเรียนภาคเรียน 1/2556 โรงเรียนบ้านไม้แก่น
1053 13 พฤษภาคม 2556 ประชุมผู้ปกครอง 2556 โรงเรียนบ้านสะโต
1054 12 พฤษภาคม 2556 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง
1055 12 พฤษภาคม 2556 เปิดเทอมแล้วนะ โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
1056 10 พฤษภาคม 2556 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านกอตอตือระ
1057 10 พฤษภาคม 2556 กำหนดเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านลิมุด
1058 10 พฤษภาคม 2556 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนสันติวิทยา
1059 10 พฤษภาคม 2556 ประการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านตาเซะ
1060 10 พฤษภาคม 2556 เปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านบาโด
1061 10 พฤษภาคม 2556 เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา2556 โรงเรียนบ้านแบหอ
1062 10 พฤษภาคม 2556 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านพงยือไร
1063 8 พฤษภาคม 2556 รับหนังสือเรียน จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
1064 8 พฤษภาคม 2556 ประชุมปฎิบัติการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านรามัน
1065 7 พฤษภาคม 2556 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านรามัน
1066 9 เมษายน 2556 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอนอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
1067 8 เมษายน 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสมรรถนะที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
1068 4 เมษายน 2556 แนวทางการปฏิบัติของผู้เข้าสอบในวันสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
1069 4 เมษายน 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
1070 3 เมษายน 2556 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอนอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
1071 25 มีนาคม 2556 กิจกรรมบัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านไม้แก่น
1072 22 มีนาคม 2556 บรรพชาเด็กดีศรีตำบล โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
1073 20 มีนาคม 2556 กิจกรรมบัณฑิตน้อย และโครงการสานสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส
1074 19 มีนาคม 2556 เชิญร่วมงานบรรพชาสามเณร โรงเรียนวัดหน้าถ้ำ
1075 19 มีนาคม 2556 กิจกรรมบัณฑิตน้อย โรงเรียนบือดองพัฒนา
1076 18 มีนาคม 2556 กิจกรรมบัณฑิตน้อย - วันแห่งความสำเร็จ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
1077 18 มีนาคม 2556 กิจกรรมบัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
1078 18 มีนาคม 2556 อบรมเชิงปฏบัติการระบบสำนักงานไร้กระดาษ(In-Office) โรงเรียนบ้านโกตาบารู
1079 18 มีนาคม 2556 เชิญร่วมงานบัณฑิตน้อยโรงเรียนบ้านสะเอะ โรงเรียนบ้านสะเอะ
1080 18 มีนาคม 2556 อดีตข้าราชการครูถึงแก่กรรม โรงเรียนวัดชมพูสถิต
1081 17 มีนาคม 2556 กิจกรรมบัณฑิตน้อยและกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนบ้านลิมุด
1082 15 มีนาคม 2556 โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านพอแม็ง
1083 15 มีนาคม 2556 ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนสันติวิทยา
1084 15 มีนาคม 2556 บัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านรามัน
1085 15 มีนาคม 2556 ประกาศปิด - เปิดโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
1086 14 มีนาคม 2556 กิจกรรมบัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านบาตัน
1087 14 มีนาคม 2556 ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมบัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านเบญญา
1088 13 มีนาคม 2556 งานบัณฑิตน้อย ๒๕๕๕ .... โรงเรียนสันติวิทยา
1089 13 มีนาคม 2556 dfddfd โรงเรียนบ้านตาโละสดาห์
1090 22 ตุลาคม 2555 กิจกรรมเข้าค่ายนักเรียนโรงเรียนตาดีกาเรียนรู้อาเซียน โรงเรียนบ้านกาลูปัง
1091 20 ตุลาคม 2555 ร่วมงานเลี้ยงสมาคมฯ.สบอว.สพป.ยล.๑ โรงเรียนสันติวิทยา
1092 10 ตุลาคม 2555 งานวิชการโรงเรียนเครือขายอนุบาล 14 จังหัดภาคใต้ โรงเรียนอนุบาลยะลา
1093 7 ตุลาคม 2555 ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ โรงเรียนบ้านกอตอตือระ
1094 1 ตุลาคม 2555 ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
1095 1 ตุลาคม 2555 ขอความอนุเคราะห์ส่งครูปฐมวัยเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนอนุบาลยะลา
1096 25 กันยายน 2555 เชิญร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ โรงเรียนวัดชมพูสถิต
1097 24 กันยายน 2555 เชิญร่วมอำลาครูเกษียณก่อนกำหนด โรงเรียนบ้านพงยือไร
1098 10 กันยายน 2555 บิดาข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
1099 22 สิงหาคม 2555 "อดีตข้าราชการครู โรงเรียนบ้านบุดีเสียชีวิต" โรงเรียนบ้านบุดี
1100 16 สิงหาคม 2555 มอบทุนซากาตและเงินช่วยเหลือนักเรียนยากจน โรงเรียนบ้านเบญญา
1101 16 สิงหาคม 2555 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2555 โรงเรียนบ้านบือยอง
1102 10 สิงหาคม 2555 ขอเชิญร่วมงาน "ยะลา ๑ เกมส์" โรงเรียนบ้านโฉลง
1103 9 สิงหาคม 2555 วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านกรงปินัง
1104 9 สิงหาคม 2555 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
1105 9 สิงหาคม 2555 วันแม่แห่งชาติ และพิธีมอบทุนซากาตให้กับนักเรียนยากจนโรงเรียนบ้านกอตอตือร๊ะ โรงเรียนบ้านกอตอตือระ
1106 9 สิงหาคม 2555 แจ้งเวบไซต์โรงเรียนบ้านท่าสาป โรงเรียนบ้านท่าสาป
1107 7 สิงหาคม 2555 กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒ โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
1108 12 กรกฎาคม 2555 กีฬาสานสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
1109 12 กรกฎาคม 2555 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นวิทยากรอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะ
1110 11 กรกฎาคม 2555 กีฬาสัมพันธ์ สร้างสรรค์สามัคคี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
1111 10 กรกฎาคม 2555 ขอเชิญร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านสะโต
1112 9 กรกฎาคม 2555 ขอเชิญร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายในและกีฬาสัมพันธ์ชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านสะเอะใน
1113 2 กรกฎาคม 2555 กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ และนิทรรศการเปิด ประตูสู่สถานศึกษา (OPEN HOUSE) โรงเรียนบ้านคูวอ
1114 28 มิถุนายน 2555 มารดาคู่สมรสของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถึงแก่กรรม โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
1115 26 มิถุนายน 2555 ขอแสดงความเสียใจ อย่างสุดซึ้ง โรงเรียนบ้านสะเอะ
1116 26 มิถุนายน 2555 เหตุคนร้ายยิงชาวบ้านบ้านดูซงโต๊ะแม โรงเรียนบ้านลือมุ
1117 25 มิถุนายน 2555 ก.ต.ป.น. ตรวจโรงเรียน โรงเรียนสันติวิทยา
1118 18 มิถุนายน 2555 กิจกรรมพ่อแม่ผู้ปกครองปฐมวัย โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
1119 18 มิถุนายน 2555 แข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
1120 14 มิถุนายน 2555 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านโกตาบารู
1121 13 มิถุนายน 2555 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง โรงเรียนบ้านรามัน
1122 12 มิถุนายน 2555 ประกาศโรงเรียนบ้านโกตาบารู ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านโกตาบารู
1123 11 มิถุนายน 2555 นักเรียนทุนรัฐบาลมาเลเซีย ประจำปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134
1124 11 มิถุนายน 2555 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน โรงเรียนบ้านปาโจ
1125 6 มิถุนายน 2555 การแข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนบ้านเกะรอ
1126 3 มิถุนายน 2555 สามีข้าราชการครูถึงแก่กรรม โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134
1127 28 พฤษภาคม 2555 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านกาลอ
1128 23 พฤษภาคม 2555 รองนายกรัฐมนตรีและคณะ เยี่ยมโครงการทวิภาษาของโรงเรียนบ้านบึงน้ำใส โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส
1129 23 พฤษภาคม 2555 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านเกะรอ
1130 21 พฤษภาคม 2555 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านกาลอ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1