สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด

ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว กลุ่ม
1 18 กุมภาพันธ์ 2564 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านบาโงย
2 2 กุมภาพันธ์ 2564 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
3 26 มกราคม 2564 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านเกะรอ
4 26 มกราคม 2564 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านเกะรอ
5 15 มกราคม 2564 รับสมัครนักเรียนประจำปี ๒๕๖๔ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
6 13 มกราคม 2564 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
7 11 มกราคม 2564 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
8 28 ธันวาคม 2563 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านสาคอ
9 23 ธันวาคม 2563 ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินปี2564 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24
10 23 ธันวาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านไทรงาม
11 21 ธันวาคม 2563 ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 ฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน โครงการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24
12 21 ธันวาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นอัตราจ้างครูผู้ทรงฯ ปีงบ 64 โรงเรียนบ้านไทรงาม
13 18 ธันวาคม 2563 เผยแพร่ผลงาน นางรัชฎาภรณ์ เพชรมณี โรงเรียนอนุบาลยะลา
14 7 ธันวาคม 2563 ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 (บ้านบาโงยบาแด) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24
15 3 ธันวาคม 2563 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านปอเยาะ
16 3 ธันวาคม 2563 ประกาศรับสมัครครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ2564 (เอกปฐมวัย) โรงเรียนบ้านไทรงาม
17 30 พฤศจิกายน 2563 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการ ๒๕๖๓ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
18 30 พฤศจิกายน 2563 ประกาศมาตรฐานโรงเรียนบ้านปาโจ ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านปาโจ
19 5 พฤศจิกายน 2563 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนอนุบาลยะลา
20 2 พฤศจิกายน 2563 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
21 2 พฤศจิกายน 2563 มารดา ผู้อำนวยโรงเรียนเสียชีวิต โรงเรียนศรีพัฒนาราม
22 19 ตุลาคม 2563 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนอนุบาลยะลา
23 7 ตุลาคม 2563 แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านบันนังบูโย
24 5 ตุลาคม 2563 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
25 28 กันยายน 2563 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
26 14 กันยายน 2563 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านวังพญา
27 6 สิงหาคม 2563 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
28 23 กรกฎาคม 2563 เยี่ยมโรงเรียน โรงเรียนบ้านปูลัย
29 15 กรกฎาคม 2563 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านโกตาบารู
30 18 มิถุนายน 2563 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนอนุบาลยะลา
31 9 มิถุนายน 2563 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านแบหอ
32 6 มิถุนายน 2563 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านโกตาบารู
33 5 มิถุนายน 2563 เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
34 22 พฤษภาคม 2563 เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) โรงเรียนบ้านปอเยาะ
35 7 พฤษภาคม 2563 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนพัฒนาบาลอ
36 5 พฤษภาคม 2563 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านกะตูปะ
37 14 เมษายน 2563 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านบาโงย
38 14 เมษายน 2563 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านบาโงย
39 31 มีนาคม 2563 ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกธุรการโรงเรียน โรงเรียนวัดหน้าถ้ำ
40 30 มีนาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบธุรการโรงเรียน โรงเรียนวัดหน้าถ้ำ
41 20 มีนาคม 2563 รับสมัครธุรการโรงเรียน โรงเรียนวัดหน้าถ้ำ
42 24 มีนาคม 2563 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนอนุบาลยะลา
43 24 มีนาคม 2563 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนอนุบาลยะลา
44 11 มีนาคม 2563 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนอนุบาลยะลา
45 9 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านนาเตย หมู่ที่ 3 ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โรงเรียนบ้านนาเตย
46 5 มีนาคม 2563 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านปาแตรายอ
47 25 กุมภาพันธ์ 2563 รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านคูวอ
48 25 กุมภาพันธ์ 2563 การประเมินสัมฤทธิผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบือมัง โรงเรียนบ้านบือมัง
49 24 กุมภาพันธ์ 2563 รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านปุโรง
50 14 กุมภาพันธ์ 2563 รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านต้นแซะ
51 11 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศรับสมัครนักเรียน ปี2563 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24
52 5 กุมภาพันธ์ 2563 เยี่ยมโรงเรียน โรงเรียนศรีพัฒนาราม
53 31 มกราคม 2563 บิดาข้าราชการครูถึงแก่กรรม โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
54 31 มกราคม 2563 ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินปี2563 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24
55 29 มกราคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนบ้านพงยือไร
56 29 มกราคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โรงเรียนบ้านจำปูน
57 29 มกราคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน โรงเรียนบ้านกาลูปัง
58 29 มกราคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน โครงการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนบ้านจือนือแร
59 28 มกราคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน
60 27 มกราคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านกาลูปัง
61 28 มกราคม 2563 ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 ฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน โครงการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24
62 27 มกราคม 2563 ประกาศโรงเรียนบ้านพงยือไร โรงเรียนบ้านพงยือไร
63 27 มกราคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ โรงเรียนบ้านจำปูน
64 26 มกราคม 2563 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน โครงการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านจือนือแร
65 25 มกราคม 2563 ประกาศโรงเรียนบ้านจำปูน โรงเรียนบ้านจำปูน
66 25 มกราคม 2563 ประกาศโรงเรียนบ้านรั้วตะวัน รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน โครงการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน
67 24 มกราคม 2563 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านปอเยาะ
68 24 มกราคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน โครงการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงเรียนวัดหน้าถ้ำ
69 22 มกราคม 2563 มารดาครูถึงแก่กรรม โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
70 19 พฤศจิกายน 2562 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านกอตอตือระ
71 19 ธันวาคม 2562 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านกอตอตือระ
72 22 มกราคม 2563 ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านกือเม็ง
73 22 มกราคม 2563 ผอ.สพป.ยะลา เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังพญา
74 20 มกราคม 2563 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน โรงเรียนบ้านสะเอะใน
75 13 มกราคม 2563 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านยือโระ
76 13 มกราคม 2563 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านพงยือไร
77 13 มกราคม 2563 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านกาลูปัง
78 15 มกราคม 2563 ประกาศโรงเรียนบ้านจำปูน โรงเรียนบ้านจำปูน
79 13 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านจือนือแรรับสมัครครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านจือนือแร
80 13 มกราคม 2563 ประกาศโรงเรียนบ้านรั้วตะวัน เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน(ปฐมวัย) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน
81 13 มกราคม 2563 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านปอเยาะ
82 13 มกราคม 2563 ประกาศโรงเรียนบ้านบือมัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านบือมัง
83 13 มกราคม 2563 ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 (บ้านบาโงยบาแด) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24
84 13 มกราคม 2563 ประกาศโรงเรียนวัดหน้าถ้ำ(พุทธไสยานุสรณ์)รับสมัครครูผู้ทรงคุณค่าเอกปฐมวัย โรงเรียนวัดหน้าถ้ำ
85 13 มกราคม 2563 บุคลากรเสียชีวิต โรงเรียนศรีพัฒนาราม
86 10 มกราคม 2563 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านมาแฮ
87 8 มกราคม 2563 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนอนุบาลยะลา
88 3 มกราคม 2563 การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
89 24 ธันวาคม 2562 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
90 28 พฤศจิกายน 2562 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนอนุบาลยะลา
91 22 พฤศจิกายน 2562 ประกาศรับสมัครธุรการโรงเรียนบ้านลือมุ โรงเรียนบ้านลือมุ
92 31 ตุลาคม 2562 กำหนดปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2562 โรงเรียนบ้านเบญญา
93 30 ตุลาคม 2562 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบือดองพัฒนา
94 12 ตุลาคม 2562 กำหนดปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
95 11 ตุลาคม 2562 กำหนดปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
96 1 กุมภาพันธ์ 2557 เผยแพ่รผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านรามัน
97 23 กันยายน 2562 ต้อนรับครูใหม่ โรงเรียนวัดชมพูสถิต
98 17 กันยายน 2562 แก้ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน โรงเรียนบ้านสาคอ
99 17 กันยายน 2562 กิจกรรมศึกษานิเทศก์มาเยี่ยมโรงเรียน โรงเรียนบ้านสาคอ
100 17 กันยายน 2562 กิจกรรมเกษตรพอเพียง โรงเรียนบ้านสาคอ
101 17 กันยายน 2562 กิจกรรมโครงการยุวชลกรเรียนรู้ชลประทาน โรงเรียนบ้านสาคอ
102 16 กันยายน 2562 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โรงเรียนบ้านสาคอ
103 16 กันยายน 2562 กิจกรรมกีฬา โรงเรียนบ้านสาคอ
104 16 กันยายน 2562 กิจกรรมโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านสาคอ
105 16 กันยายน 2562 กิจกรรมส่งเสริมทักษะการงานอาชีพ โรงเรียนบ้านสาคอ
106 16 กันยายน 2562 กิจกรรมมอบของให้กับนักเรียนต้อนรับวันฮารีรายอ โรงเรียนบ้านสาคอ
107 16 กันยายน 2562 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนบ้านสาคอ
108 16 กันยายน 2562 กิจกรรมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี2562 โรงเรียนบ้านสาคอ
109 16 กันยายน 2562 กิจกรรมประชุมติดตามงานธุรการชั้นเรียน โรงเรียนบ้านสาคอ
110 16 กันยายน 2562 กิจกรรมสานสายสัมพันธ์สู่ฝันความสำเร็จ โรงเรียนบ้านสาคอ
111 16 กันยายน 2562 กิจกรรม"ปลาส้มส่งเสริมทักษะอาชีพ" โรงเรียนบ้านสาคอ
112 16 กันยายน 2562 การประเมินผู้บริหารโรงเรียน โรงเรียนบ้านสาคอ
113 16 กันยายน 2562 เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านสาคอ
114 16 กันยายน 2562 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนบ้านสาคอ
115 16 กันยายน 2562 กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการแยกขยะ โรงเรียนบ้านสาคอ
116 16 กันยายน 2562 เข้าร่วมโครงการสังคมหัวแข็งปีที่3 โรงเรียนบ้านสาคอ
117 16 กันยายน 2562 กิจกรรมคัดแยกขยะแลกของ โรงเรียนบ้านสาคอ
118 16 กันยายน 2562 กิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน โรงเรียนบ้านสาคอ
119 16 กันยายน 2562 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โรงเรียนบ้านสาคอ
120 16 กันยายน 2562 กิจกรรมเพาะเลี้ยงเห็ดเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านสาคอ
121 16 กันยายน 2562 กิจกรรมเกษตรโรงเรียน โรงเรียนบ้านสาคอ
122 16 กันยายน 2562 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านสาคอ
123 16 กันยายน 2562 กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ โรงเรียนบ้านสาคอ
124 16 กันยายน 2562 กิจกรรมเข้าร่วมโครงการวสส.ยะลา ส่งเสริมทันตสุขภาพเพื่อรอยยิ้มของชาวยะลา โรงเรียนบ้านสาคอ
125 16 กันยายน 2562 คณะกรรมการตรวจนับจำนวนนักเรียนที่มีตัวอยู่จริง โรงเรียนบ้านสาคอ
126 16 กันยายน 2562 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนบ้านสาคอ
127 16 กันยายน 2562 กิจกรรมจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในบริเวณโรงเรียนบ้านสาคอ โรงเรียนบ้านสาคอ
128 16 กันยายน 2562 กิจกรรมจัดบรรยากาศในห้องสมุดให้มีชีวิต โรงเรียนบ้านสาคอ
129 16 กันยายน 2562 ประชุมครู ชี้แจงงาน4ฝ่าย โรงเรียนบ้านสาคอ
130 16 กันยายน 2562 ฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่กระจายโรคหัด โรงเรียนบ้านสาคอ
131 10 กันยายน 2562 รายงานผลการจัดกิจกรรมเกมกลางแจ้งแบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนบ้านป่าพ้อ โรงเรียนบ้านป่าพ้อ
132 9 กันยายน 2562 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศีกษา สายงานบริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านปูลัย
133 4 กันยายน 2562 ประชุมคณะครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านสาคอ
134 4 กันยายน 2562 โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนบ้านสาคอ
135 4 กันยายน 2562 มอบกระเช้าอาหารเสริม โรงเรียนบ้านสาคอ
136 4 กันยายน 2562 เปิดทำการภาคเรียนที่2/2561 โรงเรียนบ้านสาคอ
137 4 กันยายน 2562 ประชุมก่อนปิดภาคเรียน โรงเรียนบ้านสาคอ
138 28 สิงหาคม 2562 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
139 19 สิงหาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเด็กยากจนพิเศษ 62 โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
140 11 สิงหาคม 2562 ประเมินเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
141 6 สิงหาคม 2562 การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านจาหนัน
142 5 สิงหาคม 2562 ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24
143 5 สิงหาคม 2562 มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง
144 24 กรกฎาคม 2562 “ก า ร ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ จ ร ว ด ข ว ด น้ำ “ กับกิจกรรมจรวดขวดน้ำระดับประเทศครั้งที่ ๑๔ โรงเรียนบ้านปาแตรายอ
145 6 มิถุนายน 2562 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
146 22 พฤษภาคม 2562 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านจำปูน
147 15 พฤษภาคม 2562 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175
148 13 พฤษภาคม 2562 กำหนดเปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๑/๒๕๖๒ โรงเรียนประชาอุทิศ
149 13 พฤษภาคม 2562 เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
150 13 พฤษภาคม 2562 เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
151 13 พฤษภาคม 2562 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
152 7 พฤษภาคม 2562 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
153 4 พฤษภาคม 2562 เผยแพ่รผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านรามัน
154 30 เมษายน 2562 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านรามัน
155 25 เมษายน 2562 เผยแพ่รผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านรามัน
156 24 เมษายน 2562 เผยแพ่รผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านรามัน
157 22 เมษายน 2562 เผยแพ่รผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175
158 10 เมษายน 2562 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
159 27 มีนาคม 2562 เผยแพร่ผลงานทางวิชการ โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง
160 24 มีนาคม 2562 กิจกรรม "ลงแขกเกี่ยวข้าว" ของโรงเรียนบ้านยือโร๊ะ โรงเรียนบ้านยือโระ
161 21 มีนาคม 2562 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านรามัน
162 18 มีนาคม 2562 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านยะต๊ะ
163 13 มีนาคม 2562 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬาสี “ คุรุฯ เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
164 5 มีนาคม 2562 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
165 4 มีนาคม 2562 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
166 4 มีนาคม 2562 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนวัดชมพูสถิต
167 25 กุมภาพันธ์ 2562 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
168 18 กุมภาพันธ์ 2562 บิดาข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134
169 10 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานธุรการ โรงเรียนบ้านกรงปินัง
170 1 กุมภาพันธ์ 2562 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานธุรการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานธุรการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านกรงปินัง
171 22 มกราคม 2562 การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
172 21 มกราคม 2562 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านท่าสาป
173 14 มกราคม 2562 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โรงเรียนวัดชมพูสถิต
174 14 มกราคม 2562 เผยแพร่งานวิจัยเรื่อง ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรมไมโครซอฟพาวเวอร์พอยต์ Microsoft PowerPoint 2013 โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175
175 30 ธันวาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนสันติวิทยา
176 30 พฤศจิกายน 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
177 9 พฤศจิกายน 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส
178 8 พฤศจิกายน 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
179 8 พฤศจิกายน 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ (นางสาวรอหานี อับดุลเลาะ) โรงเรียนบ้านปาแตรายอ
180 7 พฤศจิกายน 2561 เชิญร่วมเป็นเกียรติ โรงเรียนบ้านปาโจ
181 6 พฤศจิกายน 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านบันนังลูวา
182 2 พฤศจิกายน 2561 ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลยะลา
183 1 พฤศจิกายน 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านปงตา
184 1 พฤศจิกายน 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
185 1 พฤศจิกายน 2561 กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านยะลา
186 25 ตุลาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านแหลมทราย
187 20 ตุลาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนอนุบาลยะลา
188 19 ตุลาคม 2561 กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
189 19 ตุลาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
190 19 ตุลาคม 2561 บิดาข้าราชการครูถึงแก่กรรม โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
191 11 ตุลาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านเกะรอ
192 5 ตุลาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านแหลมทราย โรงเรียนบ้านแหลมทราย
193 5 ตุลาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านแหลมทราย โรงเรียนบ้านแหลมทราย
194 1 ตุลาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนอนุบาลยะลา
195 1 ตุลาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนอนุบาลยะลา
196 1 ตุลาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนอนุบาลยะลา
197 14 กันยายน 2561 .ประกาศ โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
198 3 กันยายน 2561 ประกาศ โรงเรียนบ้านคูวอ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านคูวอ
199 13 กันยายน 2561 มารดาข้าราชการครูถึงแก่กรรม โรงเรียนบ้านตาเซะ
200 29 สิงหาคม 2561 ประกาศ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
201 6 สิงหาคม 2561 ประกาศโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(bidding) โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
202 1 สิงหาคม 2561 ประชาสัมพันธ์เผยแผร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนพัฒนาบาลอ
203 1 สิงหาคม 2561 ประชาสัมพันธ์เผยแผร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนพัฒนาบาลอ
204 31 กรกฎาคม 2561 ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านปูลัย
205 26 กรกฎาคม 2561 ประกาศผู้ชนะ โรงเรียนบ้านกาลอ
206 24 กรกฎาคม 2561 ประกาศโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
207 18 กรกฎาคม 2561 ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ผลงาน โรงเรียนบ้านกือเม็ง
208 17 กรกฎาคม 2561 ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๑ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
209 16 กรกฎาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านรามัน
210 10 กรกฎาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านบุดี
211 3 กรกฎาคม 2561 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน โรงเรียนบ้านคูวอ
212 2 กรกฎาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านคูวอ
213 2 กรกฎาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านคูวอ
214 29 มิถุนายน 2561 ประกาศโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
215 29 มิถุนายน 2561 ประกาศโรงเรียนบ้านสะเอะ โรงเรียนบ้านสะเอะ
216 7 มิถุนายน 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
217 19 มิถุนายน 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านรามัน
218 13 มิถุนายน 2561 ประกาศโรงเรียนบ้านต้นแซะ โรงเรียนบ้านต้นแซะ
219 12 มิถุนายน 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านบุดี
220 11 มิถุนายน 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านพงยือไร
221 7 มิถุนายน 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านตาเซะ
222 6 มิถุนายน 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านตาเซะ
223 4 มิถุนายน 2561 เผยแพร่ผลงานนวัตกรรม โรงเรียนบ้านตาเซะ
224 30 พฤษภาคม 2561 เผยแพร่ผลงาน โรงเรียนบ้านรามัน
225 16 พฤษภาคม 2561 ขอเผยแพร่ผลงานผลงานทางวิชการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24
226 5 พฤษภาคม 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านสะเอะใน
227 1 พฤษภาคม 2561 ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175
228 22 เมษายน 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
229 3 เมษายน 2561 เผยแพร่ข้อมูลวิชาการ โรงเรียนบ้านกือแล
230 2 เมษายน 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
231 1 เมษายน 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
232 30 มีนาคม 2561 ขอเผยเเพร่ผลงานทางวิชการ โรงเรียนบ้านปาโจ
233 30 มีนาคม 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนประชาอุทิศ
234 30 มีนาคม 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนประชาอุทิศ
235 30 มีนาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
236 30 มีนาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
237 29 มีนาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24
238 27 มีนาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านเกะรอ
239 26 มีนาคม 2561 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านรามัน
240 23 มีนาคม 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนอนุบาลยะลา
241 23 มีนาคม 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนอนุบาลยะลา
242 21 มีนาคม 2561 ประกาศโรงเรียนประชาอุทิศ เรื่อง รายการจ้างเหมาจัดทำฐานกิจกรรมทางนํ้า งานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้้ ครั้งที่ ๑๓ ระหว่งวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.เมือง จ.ปัตตานี โรงเรียนประชาอุทิศ
243 21 มีนาคม 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านพงยือไร
244 19 มีนาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
245 13 มีนาคม 2561 "พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6" โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24
246 13 มีนาคม 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24
247 8 มีนาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24
248 7 มีนาคม 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านท่าสาป
249 7 มีนาคม 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านท่าสาป
250 27 กุมภาพันธ์ 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา
251 26 กุมภาพันธ์ 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านบุดี
252 23 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการ 1 ศุกร์ 1 มัสยิดสานใจ โรงเรียนบ้านตะโละ
253 21 กุมภาพันธ์ 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านลือมุ
254 20 กุมภาพันธ์ 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านลือมุ
255 19 กุมภาพันธ์ 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านบือมัง
256 2 กุมภาพันธ์ 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส
257 2 กุมภาพันธ์ 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านบูเกะคละ
258 31 มกราคม 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
259 30 มกราคม 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
260 25 มกราคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านโฉลง
261 25 มกราคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านโฉลง
262 23 มกราคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านโฉลง
263 15 มกราคม 2561 เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
264 10 มกราคม 2561 กิจกรรมวันเด็ก ปี 2561 โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
265 4 มกราคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนประชาอุทิศ
266 27 ธันวาคม 2560 ภรรยาพนักงานบริการเสียชีวิต โรงเรียนบ้านตาเซะ
267 20 ธันวาคม 2560 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
268 18 ธันวาคม 2560 รายงานการพัฒนาทักษะทางด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนชั้น อนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเบอเล้งในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เป็นกลุ่มจากวัสดุเหลือใช้ โรงเรียนบ้านเบอเส้ง
269 16 ธันวาคม 2560 ฌาปนกิจศพบุตรสาวครูจุไร ศรีสมัย โรงเรียนบ้านโฉลง
270 30 พฤศจิกายน 2560 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านบูเกะคละ
271 28 พฤศจิกายน 2560 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านละแอ
272 27 พฤศจิกายน 2560 เผยแพร่ผลงาน โรงเรียนบ้านลือมุ
273 22 พฤศจิกายน 2560 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนประชาอุทิศ
274 22 พฤศจิกายน 2560 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175
275 7 พฤศจิกายน 2560 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบือดองพัฒนา
276 2 พฤศจิกายน 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175
277 2 พฤศจิกายน 2560 กำหนดเปิดภาคเรียน ที่ 2 /2560 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24
278 1 พฤศจิกายน 2560 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านธารแร่
279 1 พฤศจิกายน 2560 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
280 1 พฤศจิกายน 2560 กำหนดเปิดภาคเรียน ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านรามัน
281 1 พฤศจิกายน 2560 กำหนดเปิดภาคเรียน ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
282 30 ตุลาคม 2560 กำหนดเปิดภาคเรียน ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
283 29 ตุลาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
284 9 ตุลาคม 2560 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนบ้านสะเอะใน
285 6 ตุลาคม 2560 ประชาสัมพันธ์โครงการ และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านบือยอง
286 9 ตุลาคม 2560 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน (วิชาเอกภาษาจีน) โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
287 9 กันยายน 2559 ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านบือยอง โรงเรียนบ้านบือยอง
288 26 กันยายน 2560 บิดาข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
289 21 กันยายน 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
290 21 กันยายน 2560 การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านมาแฮ
291 18 กันยายน 2560 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน"ชุมชนสะเตงนอกร่วมใจ การศึกษาไทยก้าวหน้า" โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
292 17 กันยายน 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175
293 17 กันยายน 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านโฉลง
294 27 สิงหาคม 2560 ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านรามัน โรงเรียนบ้านรามัน
295 26 สิงหาคม 2560 มารดาผู้อำนวยการโรงเรียนถึงแก่กรรม โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
296 24 สิงหาคม 2560 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน
297 16 สิงหาคม 2560 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่่งพนักงานรักษาความปลอดภัย โรงเรียนบ้านปาแตรายอ
298 11 สิงหาคม 2560 บิดา ผอ.รัตนา ดำทองเสน เสียชีวิต โรงเรียนบ้านบาโงย
299 5 กรกฎาคม 2560 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
300 25 มิถุนายน 2560 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
301 23 มิถุนายน 2560 ประชาสัมพันธ์ เฟส ของโรงเรียน โรงเรียนบ้านบาโด
302 15 มกราคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านคูวอ
303 22 มิถุนายน 2560 ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านบือเล็ง
304 19 มิถุนายน 2560 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านเกะรอ
305 16 มิถุนายน 2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสานสัมพันธ์สู่ชุมชน โรงเรียนบ้านบาโด
306 13 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการที่ปรึกษา นิเทศ ติดตาม ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแหลมทราย
307 10 มิถุนายน 2560 ความประเสริฐของความรู้ โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา
308 10 มิถุนายน 2560 โอ้ลูกเอ๋ย (ยาบุนัยยฺ) โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา
309 9 มิถุนายน 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านกาดือแป
310 8 มิถุนายน 2560 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(กลุ่มสาระภาษาไทย) โรงเรียนบ้านเกะรอ
311 7 มิถุนายน 2560 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านเกะรอ
312 2 มิถุนายน 2560 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(สาระคณิตศาสตร์) โรงเรียนบ้านกือเม็ง
313 1 มิถุนายน 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านโกตาบารู
314 1 มิถุนายน 2560 ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านบือเล็ง
315 31 พฤษภาคม 2560 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(สาระสังคมศึกษาฯ) โรงเรียนบ้านกือเม็ง
316 31 พฤษภาคม 2560 การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านตาเซะ
317 25 พฤษภาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่นวัตกรรมเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษตามหลัก Phonics โดยใช้ชุดการสอน โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส
318 25 พฤษภาคม 2560 ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
319 23 พฤษภาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ โรงเรียนอนุบาลยะลา โรงเรียนอนุบาลยะลา
320 23 พฤษภาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส
321 16 พฤษภาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านโกตาบารู
322 16 พฤษภาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านโกตาบารู
323 16 พฤษภาคม 2560 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านกือเม็ง
324 15 พฤษภาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านรามัน
325 12 พฤษภาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านรามัน
326 9 พฤษภาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
327 9 เมษายน 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านรามัน
328 30 มีนาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านปุโรง
329 30 มีนาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านปุโรง
330 28 มีนาคม 2560 งานวันบัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านสาคอ
331 22 มีนาคม 2560 มอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
332 19 มีนาคม 2560 การมอบตัวนักเรียนใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลยะลา
333 19 มีนาคม 2560 การมอบตัวนักเรียนใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลยะลา
334 16 มีนาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านเกะรอ
335 14 มีนาคม 2560 รายงานตัวนักเรียนใหม่ชั้นบริบาล 1 (3ขวบ) โรงเรียนอนุบาลยะลา
336 12 มีนาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
337 8 มีนาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านบูเกะคละ
338 6 มีนาคม 2560 มารดาอดีตครูโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ถึงแก่กรรม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
339 31 ตุลาคม 2559 เปิดภาคเรียนที่2/2559 โรงเรียนบ้านแบหอ
340 29 ตุลาคม 2559 กำหนดเปิดภาคเรียน ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
341 21 กันยายน 2559 งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ โรงเรียนบ้านปาโจ
342 19 กันยายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านบาตัน
343 7 กันยายน 2559 ประกาศโรงเรียนบ้านกาลูปัง โรงเรียนบ้านกาลูปัง
344 9 กันยายน 2559 การจ้างติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โรงเรียนบ้านปาดาฮัน
345 8 กันยายน 2559 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านยะลา
346 1 กันยายน 2559 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านบาตัน
347 24 สิงหาคม 2559 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
348 22 สิงหาคม 2559 จัดกิจกรรมอาเซียน ประจำปี๒๕๕๙ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
349 13 สิงหาคม 2559 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านต้นแซะ
350 10 สิงหาคม 2559 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 โรงเรียนบ้านเกียรติ
351 10 สิงหาคม 2559 กิจกรรมวันแม่ ปี 2559 โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
352 9 สิงหาคม 2559 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านโฉลง
353 9 สิงหาคม 2559 ลูกจ้างประจำ เสียชีวิต โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
354 4 สิงหาคม 2559 ตลาดนัดอาเซียน โรงเรียนบ้านท่าสาป
355 27 กรกฎาคม 2559 การแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2559 "ประดู่เกมส์" โรงเรียนบ้านเกียรติ
356 13 กรกฎาคม 2559 ขอเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิด/มอบห้องสมุดเอไอเอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
357 17 มิถุนายน 2559 เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านกือเม็ง
358 8 มิถุนายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
359 29 มีนาคม 2559 กิจกรรมวันพระมิ่งขวัญการประถมศึกษา กิจกรรมวันแห่งเกียรติยศและกิจกรรมบัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
360 27 มีนาคม 2559 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านตาโละ
361 24 มีนาคม 2559 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านต้นแซะ
362 21 มีนาคม 2559 กิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ"บัณฑิตน้อย" โรงเรียนบ้านสาคอ
363 21 มีนาคม 2559 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านบูเกะคละ
364 17 มีนาคม 2559 กิจกรรมบัณฑิตน้อยประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
365 2 มีนาคม 2559 กิจกรรมค่ายสัมพันธ์ชุมชนระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
366 15 กุมภาพันธ์ 2559 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง โรงเรียนบ้านรามัน
367 11 กุมภาพันธ์ 2559 การย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ โรงเรียนบ้านจำปูน
368 3 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส
369 1 กุมภาพันธ์ 2559 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมกรแข่งขันฟุตบอลฯ "โกตา จูเนียร์ คัพ" ครั้งที่ ๑ โรงเรียนบ้านโกตาบารู
370 1 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครูผู้สอนคณิตศาสตร์) โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส
371 29 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
372 29 มกราคม 2559 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ) โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
373 27 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านจำปูน
374 27 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูวิกฤต โรงเรียนบ้านสะเอะใน
375 27 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนบ้านตาเซะ
376 27 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านธารแร่
377 27 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนคีรีบูรวัฒนา
378 27 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
379 26 มกราคม 2559 ประกาศการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาซ่อมแซมบ้านพักครูโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
380 26 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านจำปูน
381 26 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครูผู้สอนภาษาไทย) โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
382 25 มกราคม 2559 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครูผู้สอนคณิตศาสตร์) โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส
383 25 มกราคม 2559 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครูผู้สอนคณิตศาสตร์) โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส
384 25 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูวิกฤต โรงเรียนบ้านสะเอะใน
385 22 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ) โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
386 18 มกราคม 2559 จัดติว O-net แคมป์ โรงเรียนบ้านรามัน
387 18 มกราคม 2559 ขอเชิญร่วมงานศพมารดาอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
388 14 มกราคม 2559 รับสมัครสอบคัดสรรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูวิกฤต โรงเรียนบ้านสะเอะใน
389 14 มกราคม 2559 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านจำปูน
390 13 มกราคม 2559 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
391 12 มกราคม 2559 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ) โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
392 12 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนบ้านตาเซะ
393 12 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านธารแร่
394 12 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนคีรีบูรวัฒนา
395 12 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
396 8 มกราคม 2559 กิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านรามัน
397 6 มกราคม 2559 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านจำปูน
398 6 มกราคม 2559 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี “ต้นแซะเกมส์ to be number one” ปีการศึกษา 2558 และ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 โรงเรียนบ้านต้นแซะ
399 5 มกราคม 2559 วันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านยะลา
400 5 มกราคม 2559 ยิ้มรับปีใหม่สดใสวันเด็ก ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านเจาะบือแม
401 5 มกราคม 2559 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 โรงเรียนบ้านปาโจ
402 29 ธันวาคม 2558 HAPPY NEW YEAR 2016 โรงเรียนบ้านโกตาบารู
403 29 ธันวาคม 2558 จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านบาโงย
404 29 ธันวาคม 2558 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านหัวถนน จังหวัดสงขลา โรงเรียนบ้านโกตาบารู
405 28 ธันวาคม 2558 รับสมัครวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนคีรีบูรวัฒนา
406 28 ธันวาคม 2558 รับสมัครวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านธารแร่
407 28 ธันวาคม 2558 รับสมัครวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
408 28 ธันวาคม 2558 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนบ้านตาเซะ
409 21 ธันวาคม 2558 บุตรของข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนบ้านกะตูปะ
410 18 ธันวาคม 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านตะโละหะลอเรื่อง การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
411 11 ธันวาคม 2558 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพี่เลี้ยงปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลยะลา โรงเรียนอนุบาลยะลา
412 8 ธันวาคม 2558 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
413 2 ธันวาคม 2558 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนบ้านโฉลง
414 2 ธันวาคม 2558 มารดา พนักงานราชการ เสียชีวิต โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
415 2 ธันวาคม 2558 สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ต่ำแหน่งครูพี่เลี้ยงปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลยะลา
416 27 พฤศจิกายน 2558 บิดาข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนวัดชมพูสถิต
417 23 พฤศจิกายน 2558 ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ โรงเรียนบ้านเจาะบือแม
418 13 พฤศจิกายน 2558 แจ้งกำหนดการเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ โรงเรียนบ้านเจาะบือแม
419 12 พฤศจิกายน 2558 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
420 9 พฤศจิกายน 2558 ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะโตคนใหม่ โรงเรียนบ้านสะโต
421 8 พฤศจิกายน 2558 งานเลี้ยงต้อนรับ ผู้อำนวยการ ซาลีตา เจะมิง โรงเรียนบ้านบาตัน
422 5 พฤศจิกายน 2558 ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
423 3 พฤศจิกายน 2558 ประกาศจัดจ้างสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนคีรีบูรวัฒนา
424 3 พฤศจิกายน 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านบาโงย โรงเรียนบ้านบาโงย
425 3 พฤศจิกายน 2558 มารดาข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
426 2 พฤศจิกายน 2558 ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านละแอเสียชีวิต โรงเรียนบ้านละแอ
427 2 พฤศจิกายน 2558 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1-2558 โรงเรียนบ้านปอเยาะ
428 2 พฤศจิกายน 2558 แจ้งกำหนดการเดินทางเข้ารับตำแหน่งใหม่ โรงเรียนบ้านกูวา
429 31 ตุลาคม 2558 ประกาศวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านโฉลง
430 31 ตุลาคม 2558 กำหนดวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
431 29 ตุลาคม 2558 ผอ.เดินทางรับตำแหน่งใหม่ โรงเรียนบ้านต้นแซะ
432 29 ตุลาคม 2558 ประกาศโรงเรียนสามแยกบ้านเนียง(สิทธิพันธ์อนุกูล) เรื่อง การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ รายการปรับปรุงอาคารเรียน แบบ สปช. 2/28 (ส้วม) ปูพื้นกระเบื้อง เคลือบ และสุขภัณฑ์ ปรับปรุง สนามปูพื้นคอนกรีต บล็อก โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง(สิทธิพันธ์อนุกูล) โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
433 27 ตุลาคม 2558 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134
434 21 ตุลาคม 2558 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาเปลี่ยนผนังคอนกรีต ประตู-หนัาต่าง อาคารแบบเรียน โรงเรียนบ้านจาหนัน
435 8 ตุลาคม 2558 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านปาโจ โรงเรียนบ้านปาโจ
436 29 กันยายน 2558 ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแต่ผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนบ้านยะลา
437 29 กันยายน 2558 งานเกษียณอายุราชการ ผอ.อารีเพ็ง ดาราหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูวอ โรงเรียนบ้านคูวอ
438 28 กันยายน 2558 กิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชนเชิดชูครูเกษียณอายุราชการ โรงเรียนบ้านบาตัน
439 28 กันยายน 2558 งานเกษียณอายุราชการ คุณครูมณี สุคันธวณิช โรงเรียนบ้านไม้แก่น
440 22 กันยายน 2558 ลูกจ้างประจำเสียชีวิต โรงเรียนบ้านยะต๊ะ
441 17 กันยายน 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านกาลอ โรงเรียนบ้านกาลอ
442 16 กันยายน 2558 มารดาข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนบ้านท่าสาป
443 14 กันยายน 2558 กิจกรรมการแข่งขันไม้แก่นเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
444 11 กันยายน 2558 ประกาศโรงเรียนสามแยกบ้านเนียง(สิทธิพันธ์อนุกูล) เรื่อง ผู้ชนะในการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีพิเศษ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
445 8 กันยายน 2558 จัดกิจกรรมการแข่งขันกรีฑานักเรียนศูนย์เครือข่ายโกตาบารู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านโกตาบารู
446 8 กันยายน 2558 ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีพิเศษ โรงเรียนบ้านเกะรอ
447 4 กันยายน 2558 มารดาข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
448 3 กันยายน 2558 ประกาศผู้ชนะในการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงโดยวิธีพิเศษ โรงเรียนบ้านอาเหอูโต๊ะ
449 3 กันยายน 2558 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175
450 1 กันยายน 2558 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
451 31 สิงหาคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175
452 28 สิงหาคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูวิทยากรอิสลามศึกษา(แบบเข้ม)โรงเรียนบ้านสะเอะ โรงเรียนบ้านสะเอะ
453 27 สิงหาคม 2558 ประกาศผู้ผ่านสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกวิทยากรอิสลมศึกษา โรงเรียนบ้านสะเอะ
454 26 สิงหาคม 2558 ประกาศผลการสรรหาพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน
455 25 สิงหาคม 2558 ประกาศโรงเรียนสามแยกบ้านเนียง(สิทธิพันธ์อนุกูล) เรื่อง การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีพิเศษ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
456 25 สิงหาคม 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านบือมัง โรงเรียนบ้านบือมัง
457 24 สิงหาคม 2558 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูวิทยากรอิสลามศึกษา(แบบเข้ม)โรงเรียนบ้านสะเอะ โรงเรียนบ้านสะเอะ
458 22 สิงหาคม 2558 โรงเรียนบ้านโฉลง ได้ประกาศราคากลางระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โรงเรียนบ้านโฉลง
459 20 สิงหาคม 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านกาลอ โรงเรียนบ้านกาลอ
460 19 สิงหาคม 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านรั้วตะวัน โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน
461 19 สิงหาคม 2558 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์การสรรหาพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน
462 18 สิงหาคม 2558 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน
463 17 สิงหาคม 2558 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง วิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175
464 16 สิงหาคม 2558 รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านตาเซะ
465 14 สิงหาคม 2558 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านตาเซะ
466 10 สิงหาคม 2558 กิจกรรมวันแม่ ปี 2558 โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
467 10 สิงหาคม 2558 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นวิทยากรอิสลามศึกษา โครงการจัดการเรียนการสอนอิสลามแบบเข้มในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านสะเอะ
468 10 สิงหาคม 2558 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านตาเซะ
469 10 สิงหาคม 2558 ประกาศ : ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนบ้านตะโละ
470 9 สิงหาคม 2558 ประกาศผลการเลือกสรรพนักราชการ โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน
471 9 สิงหาคม 2558 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนบ้านปาโจ
472 8 สิงหาคม 2558 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนประชาอุทิศ
473 8 สิงหาคม 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านบูเกะคละ เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านบูเกะคละ
474 8 สิงหาคม 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านกะตูปะ เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนบ้านกะตูปะ
475 6 สิงหาคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ วิชาเอกประถมศึกษา โรงเรียนบ้านตะโละ
476 6 สิงหาคม 2558 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนประชาอุทิศ
477 6 สิงหาคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน
478 6 สิงหาคม 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านบูเกะคละ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านบูเกะคละ
479 6 สิงหาคม 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านกะตูปะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนบ้านกะตูปะ
480 6 สิงหาคม 2558 รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านปาโจ
481 6 สิงหาคม 2558 ประกาศรายชื่ผู้ผ่านการเลือกสรรและสรรหาพนักงานราชการโรงเรียนบ้านสะเอะ โรงเรียนบ้านสะเอะ
482 5 สิงหาคม 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านสะเอะ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนบ้านสะเอะ
483 5 สิงหาคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วิชาเอกประถมศึกษา โรงเรียนบ้านตะโละ
484 4 สิงหาคม 2558 ประกาศ การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ รายการรายการค่าติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โรงเรียนบ้านปาโจ
485 3 สิงหาคม 2558 จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
486 3 สิงหาคม 2558 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา โรงเรียนบ้านกะตูปะ
487 2 สิงหาคม 2558 ประกาศ : รับสมัครพนังานราชการ วิชาเอกประถมศึกษา (แก้ไขใหม่) โรงเรียนบ้านตะโละ
488 31 กรกฎาคม 2558 เผยแพร่คู่มือประชาชนโรงเรียนบ้านตะโละซูแม โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
489 29 กรกฎาคม 2558 รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ วิชาเอกประถมศึกษา โรงเรียนบ้านตะโละ
490 29 กรกฎาคม 2558 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา โรงเรียนบ้านตะโละ
491 29 กรกฎาคม 2558 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ (แก้ไขล่าสุด) โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน
492 29 กรกฎาคม 2558 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการโรงเรียนบ้านสะเอะ โรงเรียนบ้านสะเอะ
493 27 กรกฎาคม 2558 คู่มือประชาชนพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โรงเรียนบ้านท่าสาป
494 26 กรกฎาคม 2558 มารดาข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
495 25 กรกฎาคม 2558 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านปาโจ
496 24 กรกฎาคม 2558 ประกาศโรงเรียนประชาอุทิศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนประชาอุทิศ
497 24 กรกฎาคม 2558 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน
498 23 กรกฎาคม 2558 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านบูเกะคละ
499 22 กรกฎาคม 2558 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา โรงเรียนบ้านตะโละ
500 22 กรกฎาคม 2558 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านต้นแซะ
501 13 กรกฎาคม 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์) โรงเรียนบ้านลิมุด
502 13 กรกฎาคม 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านบาตัน โรงเรียนบ้านบาตัน
503 9 กรกฎาคม 2558 ขอเชิญร่วมละศีลอด กิจกรรมรอมฎอนอัลมูบารอกสานสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านต้นแซะ
504 2 กรกฎาคม 2558 บิดาข้าราชการเสียชีวิต โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134
505 1 กรกฎาคม 2558 การจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมปูพื้นกระเบื้องใต้อาคารเรียน ฯ โรงเรียนบ้านปาดาฮัน
506 29 มิถุนายน 2558 การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษรายการค่าติดตั้งขยายเขตปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โรงเรียนศรีพัฒนาราม
507 29 มิถุนายน 2558 แจกพันธุ์กล้าไม่้ยืนต้น โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
508 23 มิถุนายน 2558 ประกาศผลสอบแข่งขันวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านจำปูน
509 23 มิถุนายน 2558 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตําแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านพงยือไร
510 23 มิถุนายน 2558 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตําแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านโฉลง
511 23 มิถุนายน 2558 บิดาข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
512 19 มิถุนายน 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราราชการ โรงเรียนบ้านพงยือไร
513 19 มิถุนายน 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านโฉลง
514 19 มิถุนายน 2558 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม(แบบเข้ม) โรงเรียนบ้านจำปูน
515 18 มิถุนายน 2558 บิดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาเหอูโต๊ะเสียชีวิต โรงเรียนบ้านอาเหอูโต๊ะ
516 18 มิถุนายน 2558 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลตำแหน่งวิทยากรสอนอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านบันนังบูโย
517 11 มิถุนายน 2558 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
518 11 มิถุนายน 2558 ประกาศผลการสอบคัดเลือก วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านคูวอ
519 11 มิถุนายน 2558 แก้ไขประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลามแบบเข้ม โรงเรียนบ้านโฉลง
520 10 มิถุนายน 2558 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนวัดลำพะยา
521 10 มิถุนายน 2558 ประกาศผลการสอบคัดเลือก วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านบันนังบูโย
522 8 มิถุนายน 2558 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
523 8 มิถุนายน 2558 บิดาข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนอนุบาลยะลา
524 8 มิถุนายน 2558 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านคูวอ
525 8 มิถุนายน 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก โรงเรียนบ้านบันนังบูโย
526 6 มิถุนายน 2558 รับสมัครพนักงานราชการสอนอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านพงยือไร
527 6 มิถุนายน 2558 รับสมัครพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านพงยือไร
528 4 มิถุนายน 2558 ประกาศ รับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม(แบบเข้ม)เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านโฉลง
529 3 มิถุนายน 2558 ประกาศ รับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม(แบบเข้ม)เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านจำปูน
530 2 มิถุนายน 2558 แจ้งกำหนดการเดินทางเข้ารับตำแหน่งใหม่ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
531 2 มิถุนายน 2558 สามีข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
532 2 มิถุนายน 2558 แจ้งกำหนดการเดินทางเข้ารับตำแหน่งใหม่ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
533 28 พฤษภาคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกภาษาไทย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
534 28 พฤษภาคม 2558 ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
535 28 พฤษภาคม 2558 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งวิทยากรสอนอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านบันนังบูโย
536 26 พฤษภาคม 2558 ประกาศรับสมัครครูอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
537 26 พฤษภาคม 2558 ประกาศรายชื่ผู้มีสิทธิ์สอบ โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
538 26 พฤษภาคม 2558 ประกาศรับสมัครครูอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านคูวอ
539 25 พฤษภาคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
540 25 พฤษภาคม 2558 มารดาข้าราชการเสียชีวิต โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน
541 25 พฤษภาคม 2558 แจ้งกำหนดการเดินทางรับตำแหน่งใหม่ โรงเรียนบ้านโฉลง
542 22 พฤษภาคม 2558 ประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม(รายชั่วโมง)เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านจำปูน
543 20 พฤษภาคม 2558 ประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม (รายชั่วโมง) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านโฉลง
544 19 พฤษภาคม 2558 ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
545 18 พฤษภาคม 2558 ประกาศรับสมัครครูอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
546 15 พฤษภาคม 2558 ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนอนุบาลยะลา
547 12 พฤษภาคม 2558 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
548 11 พฤษภาคม 2558 ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
549 9 พฤษภาคม 2558 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการจ้างก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน
550 9 พฤษภาคม 2558 ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
551 9 พฤษภาคม 2558 จ้างก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านปาดาฮัน
552 6 พฤษภาคม 2558 กำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
553 6 พฤษภาคม 2558 กำหนดเปิดจำหน่ายอุปกรณ์การเรียนประจำปี ๒๕๕๘ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
554 24 เมษายน 2558 ข้าราชการเสียชีวิต โรงเรียนบ้านบูเกะคละ
555 23 เมษายน 2558 ซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียน ป.พิเศษ รั้วคอนกรีตบล๊อกทึบ และประตู โรงเรียนวัดชมพูสถิต
556 20 เมษายน 2558 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกและสรรหาครูสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
557 13 เมษายน 2558 ประกาศ ปิด - เปิด โรงเรียนบ้านตาเซะ สพป.ยล.1 โรงเรียนบ้านตาเซะ
558 11 เมษายน 2558 กำหนดการ ปิด - เปิด โรงเรียน โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
559 10 เมษายน 2558 ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านกะตูปะ
560 7 เมษายน 2558 สรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
561 21 มีนาคม 2558 ขอเชิญร่วมงานบัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านโฉลง
562 23 มีนาคม 2558 มารดาข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
563 20 มีนาคม 2558 ขอเชิญร่วมงานบัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านยะลา
564 20 มีนาคม 2558 อบรมครู"การนิเทศภายในโรงเรียน" โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
565 19 มีนาคม 2558 เชิญร่วมงาน กิจกรรมบัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านไม้แก่น
566 19 มีนาคม 2558 เชิญร่วมงาน "วันบัณฑิตน้อย" โรงเรียนบ้านบาตัน
567 16 มีนาคม 2558 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย (บทคัดย่อ) โรงเรียนบ้านต้นแซะ
568 16 มีนาคม 2558 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โรงเรียนบ้านตะโละ
569 12 มีนาคม 2558 การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำวัน 2557 โรงเรียนบ้านสะเอะ
570 12 มีนาคม 2558 ขอเชิญร่วมบริจาคการกุศล โรงเรียนบ้านโฉลง
571 11 มีนาคม 2558 ประกาศการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โรงเรียนบ้านวังพญา
572 11 มีนาคม 2558 รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวังธราธิปวิทยา
573 9 มีนาคม 2558 กิจกรรมไม้แก่นเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
574 6 มีนาคม 2558 ประกาศการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โรงเรียนบ้านธารแร่
575 6 มีนาคม 2558 ประกาศโรงเรียนวัดลำพะยา "มิ่งชูชาติ ขวัญราษฎร์นารี" เรื่อง การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ รายการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนวัดลำพะยา
576 5 มีนาคม 2558 เลือกตั้งสภานักเรียน โรงเรียนบ้านโฉลง โรงเรียนบ้านโฉลง
577 5 มีนาคม 2558 การรับสมัครนักเรียน โรงเรียนบ้านโฉลง
578 5 มีนาคม 2558 กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน (Open House) โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
579 5 มีนาคม 2558 ทัศนศึกษาจังหวัดตรัง โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
580 2 มีนาคม 2558 เปิดเผยราคากลาง โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134
581 2 มีนาคม 2558 รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านพอแม็ง
582 2 มีนาคม 2558 ประกาศการจ้างโดยวิธีพิเศษ โรงเรียนบ้านพอแม็ง
583 23 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๔ (บ้านบาโงยบาแด ) (ฉบับที่ 2) เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกแบบทึบความยาว 110 เมตร ขนาดความสูงอิฐ 9 ก้อน มีฐานราก โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24
584 23 กุมภาพันธ์ 2558 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตร​นารี ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาพญา​งาม โรงเรียนบ้านไม้แก่น
585 20 กุมภาพันธ์ 2558 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านโฉลง
586 20 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์) โรงเรียนบ้านลิมุด
587 20 กุมภาพันธ์ 2558 เปิดเผยราคากลาง โรงเรียนวังธราธิปวิทยา
588 17 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านกือเม็ง
589 17 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านกือเม็ง
590 17 กุมภาพันธ์ 2558 การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา๒๔๔๘ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
591 16 กุมภาพันธ์ 2558 การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านเกะรอ
592 16 กุมภาพันธ์ 2558 การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านเกะรอ
593 11 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านจำปูนการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านจำปูน
594 11 กุมภาพันธ์ 2558 บิดาพนักงานราชการเสียชีวิต โรงเรียนบ้านไทรงาม
595 5 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
596 2 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านกาลูปัง โรงเรียนบ้านกาลูปัง
597 30 มกราคม 2558 ผลการสอบแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนบ้านปาโจ
598 29 มกราคม 2558 เปิดเผยราคากลาง โรงเรียนบ้านพอแม็ง
599 27 มกราคม 2558 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนศรีพัฒนาราม
600 26 มกราคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวิทยากรสอนศาสนาอิสลามแบบเข้ม โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
601 26 มกราคม 2558 ประกาศรายชื่อวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้มผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนวังธราธิปวิทยา
602 26 มกราคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนบ้านลือมุ
603 23 มกราคม 2558 ประกาศยื่นซองประกวดราคา อาคารเรียน สปช.105/29 โรงเรียนพัฒนาบาลอ
604 22 มกราคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(เพิ่มเติม)คัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
605 21 มกราคม 2558 ประชุมสภาสันติสุข โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
606 8 มกราคม 2558 ประกาศจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักครู โดยวิธีพิเศษ โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
607 8 มกราคม 2558 รับของขวัญวันเด็ก ปี 2558 โรงเรียนบ้านปงตา
608 8 มกราคม 2558 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 โรงเรียนบ้านท่าสาป
609 7 มกราคม 2558 ประกาศจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนคีรีบูรวัฒนา
610 6 มกราคม 2558 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
611 6 มกราคม 2558 จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี ๒๕๕๘ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
612 5 มกราคม 2558 ประกาศจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา โดยวิธีพิเศษ โรงเรียนบ้านไทรงาม
613 5 มกราคม 2558 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
614 29 ธันวาคม 2557 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( โอเน็ตแคมป์ ) โรงเรียนบ้านรามัน
615 28 ธันวาคม 2557 ประกาศ จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านละแอ
616 26 ธันวาคม 2557 ประกาศจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โดยวิธีพิเศษ โรงเรียนบ้านไทรงาม
617 19 ธันวาคม 2557 ประกาศ จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม โรงเรียนบ้านท่าสาป
618 23 ธันวาคม 2557 ประกาศการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างชำรุด โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา
619 23 ธันวาคม 2557 ประการโรงเรียนบ้านกือแล การจัดจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน สปช 102/26 โรงเรียนบ้านกือแล
620 19 ธันวาคม 2557 เปิดเผยราคากลางโรงเรียนบ้านโกตาบารู โรงเรียนบ้านโกตาบารู
621 18 ธันวาคม 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนวังธราธิปวิทยา
622 18 ธันวาคม 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์-ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
623 18 ธันวาคม 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านลือมุ
624 16 ธันวาคม 2557 มารดาข้าราชการเสียชีวิต โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134
625 16 ธันวาคม 2557 เปิดเผยราคากลางโรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา
626 16 ธันวาคม 2557 การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านมาแฮ
627 15 ธันวาคม 2557 แบบเปิดเผยราคากลาง โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง
628 15 ธันวาคม 2557 การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านมาแฮ
629 8 ธันวาคม 2557 บิดาข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
630 3 ธันวาคม 2557 กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวา มหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านรามัน
631 3 ธันวาคม 2557 กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวา มหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
632 1 ธันวาคม 2557 รับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม(แบบเข้ม)เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนวังธราธิปวิทยา
633 1 ธันวาคม 2557 รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม(รายเดือน) โรงเรียนบ้านลือมุ
634 1 ธันวาคม 2557 กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
635 1 ธันวาคม 2557 รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
636 1 ธันวาคม 2557 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส
637 1 ธันวาคม 2557 โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆาได้รับเชิญคณะครูเข้าร่วมรับประทานอาหารเนื่องในงานพิธีมงคลสมรสศิษย์เก่า โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา
638 21 พฤศจิกายน 2557 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านเบญญา
639 19 พฤศจิกายน 2557 ประกาศโรงเรียนวังธราธิปวิทยา เรื่อง รับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม(รายชั่วโมง)เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนวังธราธิปวิทยา
640 18 พฤศจิกายน 2557 เชิญร่วมงานเลี้ยงย้ายผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนสันติวิทยา
641 12 พฤศจิกายน 2557 บิดาข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนบ้านต้นแซะ
642 11 พฤศจิกายน 2557 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน
643 7 พฤศจิกายน 2557 กำหนดการจัดงานแสดงความยินดีกับ ผอ.อาบัส สาเหล็ม โรงเรียนพัฒนาบาลอ
644 7 พฤศจิกายน 2557 มารดาครูอนุบาลยะลา ถึงแก่กรรม โรงเรียนอนุบาลยะลา
645 26 ตุลาคม 2557 แจ้งข่าวการกุศล บิดาของอดีตครูของโรงเรียนเสียชีวิต โรงเรียนบ้านเบญญา
646 26 ตุลาคม 2557 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านอูเป๊าะ
647 3 ตุลาคม 2557 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนวัดลำใหม่
648 1 ตุลาคม 2557 บิดาผู้อำนวยการโรงเรียนถึงแก่กรรม โรงเรียนวัดลำใหม่
649 25 กันยายน 2557 จัดกิจกรรมสายใยรัก สายใยผูกพัน โรงเรียนบ้านไม้แก่น
650 16 กันยายน 2557 แบหอเกมส์57 โรงเรียนบ้านแบหอ
651 16 กันยายน 2557 แบหอเกมส์57 โรงเรียนบ้านแบหอ
652 15 กันยายน 2557 ประก่าศราคากลางจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ โรงเรียนบ้านบาตัน
653 8 กันยายน 2557 แจ้งกำหนดการเดินทางรับตำแหน่งใหม่ของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเซะ โรงเรียนบ้านตาเซะ
654 8 กันยายน 2557 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านท่าสาป
655 26 สิงหาคม 2557 ขอแสดงความเสียใจ โรงเรียนบ้านท่าสาป
656 25 สิงหาคม 2557 ขอความอนเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านบูเกะคละ
657 20 สิงหาคม 2557 บ้านพนักงานราชการประสบอัคคีภัย โรงเรียนบ้านปูลัย
658 20 สิงหาคม 2557 มารดาของอดีตข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนบ้านเบญญา
659 19 สิงหาคม 2557 ประชุมเสวนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (ศูนย์เครือข่ายกรงปินัง) โรงเรียนบ้านกรงปินัง
660 14 สิงหาคม 2557 บิดาข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนบ้านตาเซะ
661 13 สิงหาคม 2557 บิดานักการภารโรงเสียชีวิต โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
662 7 สิงหาคม 2557 จัดกิจกรรม " วันแม่แห่งชาติ" ประจำปี 2557 โรงเรียนบ้านบาโงย
663 6 สิงหาคม 2557 ขอแสดงความยินดี โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านโกตาบารู
664 1 สิงหาคม 2557 ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนแบบ108ล/30 โรงเรียนอนุบาลยะลา โรงเรียนอนุบาลยะลา
665 24 กรกฎาคม 2557 สกย.อำเภอรามันมอบอุปกรณ์กีฬา โรงเรียนบ้านเจาะบือแม
666 24 กรกฎาคม 2557 นักการภารโรงเสียชีวิต โรงเรียนบ้านต้นแซะ
667 22 กรกฎาคม 2557 ขอแสดงความยินดีโรงเรียนศูนย์เครือข่ายร่มเกล้า โรงเรียนบ้านท่าสาป
668 20 กรกฎาคม 2557 ขอเชิญร่วมกิจกรรมละศีลอด โรงเรียนบ้านเจาะบือแม
669 17 กรกฎาคม 2557 ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง (ครูผู้สอนปฐมวัย) โรงเรียนอนุบาลยะลา
670 16 กรกฎาคม 2557 กำหนดการฌาปนกิจศพนายนพ อินทสาท โรงเรียนบือดองพัฒนา
671 16 กรกฎาคม 2557 กำหนดการฌาปนกิจศพนายนพ อินทสาท โรงเรียนบือดองพัฒนา
672 16 กรกฎาคม 2557 ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา เรื่องให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา มารายงานตัวเพิ่มเติม โรงเรียนอนุบาลยะลา
673 15 กรกฎาคม 2557 ข้าราชการเสียชีวิต (โรงเรียนบือดองพัฒนา) โรงเรียนบือดองพัฒนา
674 15 กรกฎาคม 2557 ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง (ครูผู้สอนปฐมวัย) โรงเรียนอนุบาลยะลา
675 13 กรกฎาคม 2557 มารดาข้าราชการเสียชีวิต โรงเรียนบ้านเจาะบือแม
676 9 กรกฎาคม 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลยะลา
677 6 กรกฎาคม 2557 ข้าราชการเสียชีวิต โรงเรียนบ้านยือโระ
678 2 กรกฎาคม 2557 ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลยะลา
679 30 มิถุนายน 2557 ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง (ครูผู้สอนปฐมวัย) โรงเรียนอนุบาลยะลา
680 26 มิถุนายน 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลยะลา โรงเรียนอนุบาลยะลา
681 26 มิถุนายน 2557 ขอเชิญร่วมงานศพคุณพ่อของ ผอ. อนุวัตร จันทรกรานต์ โรงเรียนบ้านยือโระ
682 26 มิถุนายน 2557 ขอเชิญร่วมงานกีฬาสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนบ้านพงยือไร
683 25 มิถุนายน 2557 กิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชนบ้านเกียรติ โรงเรียนบ้านเกียรติ
684 23 มิถุนายน 2557 โครงการสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน
685 23 มิถุนายน 2557 ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลยะลา
686 22 มิถุนายน 2557 ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ชุมชน(เจาะบือแมเกมส์) โรงเรียนบ้านเจาะบือแม
687 3 ธันวาคม 2557 กำหนดจัดกิจกรรมเทิดพระ เกียรติ ๕ ธันวา มหาราช โรงเรียนบ้านรามัน
688 22 มิถุนายน 2557 ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนสันติวิทยา
689 20 มิถุนายน 2557 ขอเชิญร่วมเป็นร่วมโครงการกีฬาสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนบ้านต้นแซะ
690 19 มิถุนายน 2557 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนบ้านปาโจ
691 18 มิถุนายน 2557 การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ Budo Game 2014 โรงเรียนบ้านกำปงบือแน โรงเรียนบ้านกำปงบือแน
692 18 มิถุนายน 2557 จัดกิจกรรมต้อนรับรอมฎอนและสัมพันธํชุมชน โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
693 18 มิถุนายน 2557 การแข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนบ้านรามัน
694 17 มิถุนายน 2557 กีฬาสีภายในโรงเรียน โรงเรียนบ้านจือนือแร
695 14 มิถุนายน 2557 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
696 13 มิถุนายน 2557 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง
697 13 มิถุนายน 2557 การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ชุมชน สู้ภัยยาเสพติด ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านโฉลง
698 12 มิถุนายน 2557 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง
699 12 มิถุนายน 2557 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง
700 12 มิถุนายน 2557 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง
701 11 มิถุนายน 2557 วันสถาปนาโรงเรียนบ้านยือโร๊ะ โรงเรียนบ้านยือโระ
702 11 มิถุนายน 2557 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
703 10 มิถุนายน 2557 ข้าราชการครูถึงแก่กรรม โรงเรียนบ้านนาเตย
704 6 มิถุนายน 2557 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านกาลอ
705 5 มิถุนายน 2557 ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านจือนือแร
706 4 มิถุนายน 2557 รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โครงการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาแบบเข้มในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
707 21 พฤษภาคม 2557 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านกรงปินัง
708 20 พฤษภาคม 2557 กิจกรรมตลาดนัดภูมิปัญญา โรงเรียนบ้านบาตัน
709 17 พฤษภาคม 2557 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์เครือข่ายกรงปินัง (เลื่อนเดินทาง) โรงเรียนสันติวิทยา
710 16 พฤษภาคม 2557 สุดยอด 152 โรงเรียน ลดใช้พลังงานระดับจังหวัด โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน
711 15 พฤษภาคม 2557 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนบ้านแหลมทราย
712 15 พฤษภาคม 2557 มารดาครูถึงแก่กรรม โรงเรียนบ้านโกตาบารู
713 13 พฤษภาคม 2557 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดเรียนและแจกคูปองเครืองแบบนักเรียน โรงเรียนสันติวิทยา
714 13 พฤษภาคม 2557 ประกาศเปิดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านแบหอ
715 26 มีนาคม 2557 ประกาศโรงเรียนบ้านสะเอะ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นวิทยากรอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านสะเอะ
716 25 มีนาคม 2557 เชิญร่วมเป็นเกียรติ "วันแห่งความภาคภูมิใจ" โรงเรียนบ้านลือมุ
717 23 มีนาคม 2557 กิจกรรม "วันแห่งความสำเร็จ" ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านจาหนัน โรงเรียนบ้านจาหนัน
718 21 มีนาคม 2557 การแข่งกีฬาสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
719 21 มีนาคม 2557 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านสะเอะ โรงเรียนบ้านสะเอะ
720 20 มีนาคม 2557 กิจกรรมสานฝันวัยเด็ก...ปีที่ ๔ โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134
721 20 มีนาคม 2557 กิจกรรมสานฝันวัยเด็ก...ปีที่ ๔ โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134
722 18 มีนาคม 2557 งานบัณฑิตน้อยและวันแห่งความสำเร็จ ประจำปี ๒๕๕๖ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
723 18 มีนาคม 2557 กิจกรรมค่ายลูกเสือคุณธรรม บูรณาการทักษะชีวิต ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
724 17 มีนาคม 2557 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านสะเอะ
725 17 มีนาคม 2557 กิจกรรมสู่ฝัน...วันแห่งความสำเร็จ(บัณฑิตน้อย) โรงเรียนบ้านจำปูน
726 17 มีนาคม 2557 กิจกรรมสู่ฝัน วันสำเร็จ โรงเรียนบ้านกาลูปัง
727 17 มีนาคม 2557 งานชุมนุมลูกเสือ ศูนย์เครือข่ายกรงปินัง ๒๕๕๖ โรงเรียนสันติวิทยา
728 16 มีนาคม 2557 กิจกรรมบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบือดองพัฒนา
729 16 มีนาคม 2557 กิจกรรมบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
730 16 มีนาคม 2557 กิจกรรมบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
731 15 มีนาคม 2557 กิจกรรมบัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านปาโจ
732 19 มีนาคม 2557 ประกาศสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบ้านปาโจ
733 14 มีนาคม 2557 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนบ้านสะโต
734 14 มีนาคม 2557 พีธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนสำเร็จการศึกษาประจำปี 2556 โรงเรียนพัฒนาบาลอ
735 14 มีนาคม 2557 เรียนเชิญร่วมกิจกรรมบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านต้นแซะ
736 14 มีนาคม 2557 กิจกรรมบัณฑิตน้อยและงานนิทรรศการผลงานครูนักเรียนสู่อาเซียน โรงเรียนบ้านพงยือไร
737 13 มีนาคม 2557 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนโรงเรียนบ้านบึงน้ำใส โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส
738 13 มีนาคม 2557 กิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส
739 13 มีนาคม 2557 กิจกรรมบัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านไม้แก่น
740 12 มีนาคม 2557 เชิญร่วมกิจกรรมบัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175
741 12 มีนาคม 2557 งานชุมนุมลูกเสือเครือข่ายกรงปินัง โรงเรียนบ้านแบหอ
742 25 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านกอตอตือระ
743 25 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านพงยือไร
744 22 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านบันนังลูวา
745 21 กุมภาพันธ์ 2557 ชมรมครูอิสลามศึกษา สพป ยล ๑ โรงเรียนบือดองพัฒนา
746 20 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านเกะรอ
747 20 กุมภาพันธ์ 2557 กิจกรรม Day Camp ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านบาตัน
748 18 กุมภาพันธ์ 2557 แจ้งเด็กนักเรียนเสียชีวิต โรงเรียนบ้านรามัน
749 18 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านไทรงาม
750 18 กุมภาพันธ์ 2557 แจ้งนัก่รียนเสียชีวิต โรงเรียนบ้านสะโต
751 16 กุมภาพันธ์ 2557 รับสมัครนักเรียนชั้น อนุบาล ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านลิมุด
752 9 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูพี่เลีัยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านต้นแซะ
753 7 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โรงเรียนบ้านต้นแซะ
754 6 กุมภาพันธ์ 2557 รับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านต้นแซะ
755 5 กุมภาพันธ์ 2557 โครงการค่ายเรียนรู้ โรงเรียนบ้านรามัน
756 3 กุมภาพันธ์ 2557 กิจกรรมการติว O-net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านบาตัน
757 28 มกราคม 2557 การขอมีบัตรสำหรับครูอิสลามศึกษา โรงเรียนบือดองพัฒนา
758 28 มกราคม 2557 บิดา ธุรการเสียชีวิต โรงเรียนศรีพัฒนาราม
759 24 มกราคม 2557 กิจกรรมการติว O-net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านเกะรอ
760 24 มกราคม 2557 กิจกรรมติวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของศูนย์เครือข่ายพญางาม โรงเรียนบือดองพัฒนา
761 22 มกราคม 2557 กิจกรรมอาเซียนเดย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านบาตัน
762 22 มกราคม 2557 กิจกรรมเมาลิดและอาซูรอ ประจำปีการศึกษา๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
763 21 มกราคม 2557 ติว O-net โรงเรียนบ้านรามัน
764 20 มกราคม 2557 กิจกรรมติวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของศูนย์เครือข่ายพญางาม โรงเรียนบ้านไม้แก่น
765 14 มกราคม 2557 บิดาผอ.เบญจวรรณ สมาด เสียชีวิต โรงเรียนบ้านต้นแซะ
766 14 มกราคม 2557 พานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โรงเรียนบ้านปาดาฮัน
767 13 มกราคม 2557 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ โรงเรียนวัดลำใหม่
768 13 มกราคม 2557 บิดาข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนบ้านเบญญา
769 10 มกราคม 2557 เชิญร่วมกิจกรรมวันเด็ก ปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านลิมุด
770 10 มกราคม 2557 ขอเชิญร่วมต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ โรงเรียนศรีพัฒนาราม
771 10 มกราคม 2557 งานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านท่าสาป
772 9 มกราคม 2557 การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
773 8 มกราคม 2557 จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านพงยือไร
774 8 มกราคม 2557 การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านรามัน
775 8 มกราคม 2557 ประกาศโรงเรียนบ้านจาหนัน เรื่อง รับสมัครวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้มเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านจาหนัน
776 8 มกราคม 2557 ประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลามรายชั่วโมง โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
777 7 มกราคม 2557 ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเมาลิด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านแหลมทราย
778 7 มกราคม 2557 ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
779 7 มกราคม 2557 งานวันเด็กโรงเรียนบ้านจือนือแร โรงเรียนบ้านจือนือแร
780 7 มกราคม 2557 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
781 7 มกราคม 2557 ประกาศรับสมัครวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม ฯ (แก้ไข) โรงเรียนบ้านกูวา
782 6 มกราคม 2557 ขอเชิญร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่ โรงเรียนบ้านบาตัน
783 6 มกราคม 2557 ประกาศรับสมัครวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม ฯ โรงเรียนบ้านพงยือไร
784 6 มกราคม 2557 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนวัดลำใหม่
785 6 มกราคม 2557 การจัดกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
786 5 มกราคม 2557 ส่งส.ค.ส ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านพงยือไร
787 3 มกราคม 2557 ประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม(แบบเข้ม) โรงเรียนบ้านต้นแซะ
788 3 มกราคม 2557 จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 โรงเรียนบ้านบันนังลูวา
789 3 มกราคม 2557 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านกรงปินัง
790 3 มกราคม 2557 การจัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านปาโจ
791 2 มกราคม 2557 ประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลามรายชั่วโมง โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
792 2 มกราคม 2557 การจัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านสะโต
793 2 มกราคม 2557 ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557 โรงเรียนบ้านลิมุด
794 30 ธันวาคม 2556 กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านบาตัน
795 30 ธันวาคม 2556 กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง
796 27 ธันวาคม 2556 ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
797 27 ธันวาคม 2556 กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
798 27 ธันวาคม 2556 กิจกรรมวันเด็กและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านเกียรติ
799 27 ธันวาคม 2556 กิจกรรมต้อนรับปีใหม่และวันเด็กประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
800 26 ธันวาคม 2556 เชิญร่วมกิจกรรมวันเด็ก 2014 โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175
801 26 ธันวาคม 2556 กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านพงยือไร
802 26 ธันวาคม 2556 กิจกรรมต้อนรับปีใหม่และวันเด็กประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านแหลมทราย
803 26 ธันวาคม 2556 กิจกรรมวันสำคัญวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 โรงเรียนบ้านเกะรอ
804 25 ธันวาคม 2556 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 โรงเรียนบ้านปาดาฮัน
805 24 ธันวาคม 2556 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านสะเอะ
806 24 ธันวาคม 2556 HAPPY NEW YEAR 2014 โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
807 24 ธันวาคม 2556 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็ก ปี๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านปุโรง
808 24 ธันวาคม 2556 คู่สมรสข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
809 24 ธันวาคม 2556 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ โรงเรียนวัดลำพะยา
810 23 ธันวาคม 2556 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
811 20 ธันวาคม 2556 แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการ สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนวัดลำพะยา
812 19 ธันวาคม 2556 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านสะโต
813 19 ธันวาคม 2556 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
814 19 ธันวาคม 2556 นักเรียนศึกษาเส้นทางธรรมชาติหุบเขาลำพญา โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
815 19 ธันวาคม 2556 รับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม(รายชั่วโมง) โรงเรียนบ้านต้นแซะ
816 18 ธันวาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการ สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนวัดลำพะยา
817 18 ธันวาคม 2556 ประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม(รายชั่วโมง)เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านจาหนัน
818 18 ธันวาคม 2556 ประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลามรายชั่วโมง โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
819 12 ธันวาคม 2556 โรงเรียนบ้านยะต๊ะมาศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านตะโละ
820 12 ธันวาคม 2556 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนศรีพัฒนาราม
821 11 ธันวาคม 2556 ขอเชิญร่วมเป็นเกียติต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกือเม็ง โรงเรียนบ้านกือเม็ง
822 9 ธันวาคม 2556 โรงเรียนบ้านนาเตยมาศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านตะโละ
823 9 ธันวาคม 2556 การซ้อมแผนเผชิญเหตุในการระวังป้องกันบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
824 9 ธันวาคม 2556 ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โรงเรียนศรีพัฒนาราม
825 9 ธันวาคม 2556 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนวัดลำพะยา
826 4 ธันวาคม 2556 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนศรีพัฒนาราม
827 4 ธันวาคม 2556 กิจกรรม “5 ธันวา เทิดไท้ องค์ราชัน” โรงเรียนศรีพัฒนาราม
828 3 ธันวาคม 2556 กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวา มหาราช โรงเรียนบ้านรามัน
829 3 ธันวาคม 2556 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนบ้านโกตาบารู
830 3 ธันวาคม 2556 เปิดโลกแห่งการเรียนกับครูภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนบ้านยะต๊ะ
831 3 ธันวาคม 2556 กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 5 ธันวา มหาราช โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
832 3 ธันวาคม 2556 รับการประเมิน สมศ.รอบสาม โรงเรียนบ้านเกะรอ
833 3 ธันวาคม 2556 รร.บ้านจือนือแรจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านจือนือแร
834 3 ธันวาคม 2556 จัดกิจจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2556 โรงเรียนบ้านบาตัน
835 3 ธันวาคม 2556 มารดาครูถึงแก่กรรม โรงเรียนบ้านบาตัน
836 3 ธันวาคม 2556 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนบ้านยือโระ
837 3 ธันวาคม 2556 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
838 30 พฤศจิกายน 2556 ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งวิทยากรครูสอนศาสนาอิสลามแบบเข้ม ปีงบประมาณ 2557 โรงเรียนบ้านปอเยาะ
839 25 พฤศจิกายน 2556 การแข่งขันกีฬาภายใน "แบหอเกมส์"56 โรงเรียนบ้านแบหอ
840 25 พฤศจิกายน 2556 ขอเชิญเป็นเกียรติร่วมกิจกรรมอาซูรอและเมาลิดสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านต้นแซะ
841 23 พฤศจิกายน 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก โรงเรียนบ้านปอเยาะ
842 19 พฤศจิกายน 2556 ประกาศโรงเรียนบ้านปอเยาะ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นวิทยากรอิสลามศึกษา(ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม) โครงการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาแบบเข้มในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านปอเยาะ
843 14 พฤศจิกายน 2556 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
844 13 พฤศจิกายน 2556 ประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม(รายชั่วโมง) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านพงยือไร
845 13 พฤศจิกายน 2556 รับการประเมิน สมศ.รอบสาม โรงเรียนวัดลำใหม่
846 12 พฤศจิกายน 2556 เชิญชมการแข่งขันกรีฑานักเรียน ศูนย์เครือข่ายโกตาบารู โรงเรียนบ้านโกตาบารู
847 12 พฤศจิกายน 2556 รับการประเมิน สมศ.รอบสาม โรงเรียนบ้านต้นแซะ
848 7 พฤศจิกายน 2556 ขอเชิญร่วมส่งผู้อำนวยการโรงเรียนไปรับตำแหน่งใหม่ โรงเรียนบ้านตาโละสดาห์
849 4 พฤศจิกายน 2556 ประเมินภายนอกรอบสาม โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
850 4 พฤศจิกายน 2556 ขอเชิญร่วมส่งผู้อำนวยการโรงเรียนย้ายไปรับตำแหน่ง โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
851 4 พฤศจิกายน 2556 ขอเชิญร่วมเป็นเกียติต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเซะ โรงเรียนบ้านตาเซะ
852 1 พฤศจิกายน 2556 อดีตข้าราชการครูถึงแก่กรรม โรงเรียนบ้านปุโรง
853 29 ตุลาคม 2556 กำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
854 26 ตุลาคม 2556 ประกาศปิด-เปิด โรงเรียนเรียน โรงเรียนบ้านสะเอะ
855 24 ตุลาคม 2556 กำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านตาเซะ
856 24 ตุลาคม 2556 ประกาศโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์รับสมัครครูพี่เลี้ยง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
857 20 ตุลาคม 2556 ประกาศปิด-เปิด โรงเรียนเรียน โรงเรียนบ้านไม้แก่น
858 18 ตุลาคม 2556 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2556 โรงเรียนบ้านบันนังลูวา
859 16 ตุลาคม 2556 ประกาศปิด - เปิดโรเรียน โรงเรียนบ้านกาลูปัง
860 16 ตุลาคม 2556 ปิด - เปิด การเรียน โรงเรียนบ้านยือโระ
861 14 ตุลาคม 2556 อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำแผนการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ โรงเรียนบ้านลือมุ
862 14 ตุลาคม 2556 ประกาศปิด-เปิด เรียน โรงเรียนบ้านลือมุ
863 14 ตุลาคม 2556 ประกาศเปิด - ปิด โรงเรียน โรงเรียนบ้านยะลา
864 12 ตุลาคม 2556 กำหนด ปิด-เปิด โรงเรียน โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
865 11 ตุลาคม 2556 กำหนดปิด เปิด โรงเรียนบ้านแบหอ
866 11 ตุลาคม 2556 กำหนดการ ปิด-เปิด โรงเรียน โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
867 10 ตุลาคม 2556 กำหนด ปิด - เปิด โรงเรียน โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส
868 10 ตุลาคม 2556 ประกาศ กำหนด การเปิด - ปิด สถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านพงยือไร
869 10 ตุลาคม 2556 กำหนด ปิด-เปิด โรงเรียน โรงเรียนบ้านต้นแซะ
870 10 ตุลาคม 2556 กำหนดการปิด - เปิดเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง(สิทธิพันธ์อนุกูล) โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
871 9 ตุลาคม 2556 กำหนดปิดภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๕๖ โรงเรียนสันติวิทยา
872 9 ตุลาคม 2556 กำหนดปิดภาคเรียนที่ ๑ โรงเรียนบ้านรามัน
873 9 ตุลาคม 2556 กำหนดปิดภาคเรียนที่ ๑ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
874 26 กันยายน 2556 ประกาศผลการคัดเลือกวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม(แบบเข้ม)เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง
875 23 กันยายน 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม(แบบเข้ม) โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง
876 18 กันยายน 2556 ประกาศผลการคัดเลือกวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม (แบบเข้ม) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านกำปงบือแน
877 16 กันยายน 2556 ร่วมแสดงกิจกรรมของนักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนบ้านกรงปินัง โรงเรียนบ้านกรงปินัง
878 15 กันยายน 2556 ผลการคัดเลือกตัวแทนระดับศูนย์เครือข่ายโกตาบารู โรงเรียนบ้านโกตาบารู
879 13 กันยายน 2556 ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่ง ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านกำปงบือแน
880 12 กันยายน 2556 การแข่งขันกีฬาและกรีฑา ระดับศูนย์เครือข่ายพญางาม โรงเรียนบ้านไม้แก่น
881 10 กันยายน 2556 ประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม (แบบเข้ม) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านกำปงบือแน
882 10 กันยายน 2556 แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับศูนย์เครือข่ายรามัน โรงเรียนบ้านรามัน
883 10 กันยายน 2556 ตลาดลำใหม่เกมส์ โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
884 10 กันยายน 2556 จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์เครือข่ายลุ่มน้ำสายบุรี โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
885 10 กันยายน 2556 แข่งขันทักษะทางวิชาการ " ยะลา ยาลัน 2556 " .... โรงเรียนสันติวิทยา
886 9 กันยายน 2556 ประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม (แบบเข้ม) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง
887 9 กันยายน 2556 ประกาศผลการคัดเลือกวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม (แบบเข้ม) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านกำปงบือแน
888 6 กันยายน 2556 ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลยะลา
889 6 กันยายน 2556 กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการงาน ยะลา-ยาลัน ระดับเครือข่ายสันกาลาคีรี โรงเรียนบ้านปงตา
890 5 กันยายน 2556 ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือกการสรรหาพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมโรงเรียนบ้านโกตาบารู โรงเรียนบ้านโกตาบารู
891 4 กันยายน 2556 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม โรงเรียนบ้านโกตาบารู
892 3 กันยายน 2556 กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการงาน ยะลา-ยาลัน ระดับเครือข่ายพญางาม โรงเรียนบ้านไม้แก่น
893 3 กันยายน 2556 ขอเชิญร่วมกิจกรรม โรงเรียนบ้านสะเอะใน
894 2 กันยายน 2556 ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่ง ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านกำปงบือแน
895 2 กันยายน 2556 ร่วมไว้อาลัยและแสดงความเสียใจกับผอ.โรงเรียน โรงเรียนบ้านพงยือไร
896 2 กันยายน 2556 รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม โรงเรียนบ้านโกตาบารู
897 2 กันยายน 2556 ขอเชิญร่วมเปิดเศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้พิการและการเสวนาทางวิชาการ โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
898 31 สิงหาคม 2556 เชฺิญชมกีฬาถ้ำศิลป์เกมส์ โรงเรียนบ้านบันนังลูวา
899 29 สิงหาคม 2556 เชิญชมขบวนพาเหรดและร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายใน โรงเรียนบ้านพงยือไร
900 28 สิงหาคม 2556 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตําแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านปาดาฮัน
901 28 สิงหาคม 2556 ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนอิสลาม โรงเรียนบ้านยะต๊ะ
902 28 สิงหาคม 2556 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนบ้านจำปูน
903 28 สิงหาคม 2556 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตําแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านโฉลง
904 27 สิงหาคม 2556 ร่วม "จิบน้ำชาเพื่อพัฒนาการศึกษา" โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
905 26 สิงหาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านจำปูน
906 26 สิงหาคม 2556 ประกาศราชื่อผูมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลืก โรงเรียนบ้านยะต๊ะ
907 25 สิงหาคม 2556 ประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม (แบบเข้ม) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านกำปงบือแน
908 23 สิงหาคม 2556 กีฬาสีจตุรมิตรสานสัมพันธ์เกมส์ โรงเรียนบ้านไทรงาม
909 23 สิงหาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงาราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านโฉลง
910 23 สิงหาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านปาดาฮัน
911 21 สิงหาคม 2556 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านรามัน โรงเรียนบ้านรามัน
912 21 สิงหาคม 2556 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลยะลา โรงเรียนอนุบาลยะลา
913 21 สิงหาคม 2556 ขายทอดตลาดอาคารประกอบบ้านพักครู จำนวน ๓ หลัง โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
914 20 สิงหาคม 2556 แก้ไขประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม(แบบเข้ม) โรงเรียนบ้านยะต๊ะ
915 19 สิงหาคม 2556 ประกาศผลการคัดเลือกผลงาน Best Practice ของโรงเรียนในฝัน โรงเรียนบ้านท่าสาป
916 18 สิงหาคม 2556 ยกเลิกผลการประกาศการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง
917 14 สิงหาคม 2556 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม(แบบเข้ม) โรงเรียนบ้านยะต๊ะ
918 14 สิงหาคม 2556 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไปโรงเรียนบ้านจำปูน โรงเรียนบ้านจำปูน
919 14 สิงหาคม 2556 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านปาดาฮัน
920 13 สิงหาคม 2556 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง
921 13 สิงหาคม 2556 ประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลามแบบเข้ม เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านโฉลง
922 13 สิงหาคม 2556 ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
923 12 สิงหาคม 2556 จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมวันอาเซียน และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
924 12 สิงหาคม 2556 ข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนบ้านเจาะบือแม
925 9 สิงหาคม 2556 กิจกรรมสานสายใยในวันอีดิลฟิฏรี โรงเรียนบ้านมาแฮ
926 6 สิงหาคม 2556 จัดกิจกรรมวันแม่ โรงเรียนบ้านรามัน
927 6 สิงหาคม 2556 กิจกรรมวันแม่ โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
928 6 สิงหาคม 2556 กิจกรรม "นิบงก้าวไกล พาไทยสูอาเซียน" โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
929 6 สิงหาคม 2556 คัดเลือก Best Practice ระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านรามัน
930 6 สิงหาคม 2556 เรียนรู้ประเทศสมาชิก เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
931 5 สิงหาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง
932 5 สิงหาคม 2556 ค่ายวิทยาศาสตร์ปฐมวัย “สร้างระบบคิด ปลูกจิต วิทยาศาสตร์” โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
933 1 สิงหาคม 2556 ประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม (รายชั่วโมง) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านกำปงบือแน
934 1 สิงหาคม 2556 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตําแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม(ฉบับแก้ไข) โรงเรียนบ้านบาโงย
935 1 สิงหาคม 2556 กิจกรรมวันอาเซียน (Asian Day) โรงเรียนบ้านลิมุด
936 1 สิงหาคม 2556 มอบทุนเดือนรอมฎอน โรงเรียนบ้านรามัน
937 30 กรกฎาคม 2556 ประกาสรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม (รายชั่วโมง) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง
938 24 ตุลาคม 2556 สพป.ยล.1 ร่วมกิจกรรมอำลา ส่ง ผอ.วิทยาศิลป์ สะอา รับตำแหน่ง รองผอ. สช. โรงเรียนบ้านจาหนัน
939 29 กรกฎาคม 2556 ค่ายวิชาการ "ภาษาไทยพาเพลิน" โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
940 29 กรกฎาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านจาหนัน
941 27 กรกฎาคม 2556 ประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศานาอิสลาม (รายชั่วโมง) โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง
942 27 กรกฎาคม 2556 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านปาดาฮัน
943 26 กรกฎาคม 2556 ประกาศการรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม(รายชั่วโมง) โรงเรียนบ้านยะต๊ะ
944 25 กรกฎาคม 2556 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านโฉลง
945 25 กรกฎาคม 2556 กิจกรรม นิบงก้าวไกล พาไทยสู่อาเซียน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
946 24 กรกฎาคม 2556 กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ (การละศีลอด) โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
947 24 กรกฎาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงาราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านบาโงย
948 24 กรกฎาคม 2556 กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ (การละศีลอด) โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
949 23 กรกฎาคม 2556 อบรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัย ศูนย์เครือข่ายกรงปินัง โรงเรียนบ้านกรงปินัง
950 19 กรกฎาคม 2556 ร่วมถวายเทียนพรรษา โรงเรียนบ้านรามัน
951 18 กรกฎาคม 2556 ประเมินโรงเรียน โรงเรียนบ้านรามัน
952 18 กรกฎาคม 2556 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านจาหนัน
953 15 กรกฎาคม 2556 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาอนุรักษ์วัฒนธรรม โรงเรียนบ้านพงยือไร
954 13 กรกฎาคม 2556 กิจกรรมบริการอนามัยโรงเรียน โรงเรียนประชาอุทิศ
955 13 กรกฎาคม 2556 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนประชาอุทิศ
956 13 กรกฎาคม 2556 โครงการสร้างสนามเปตอง โรงเรียนประชาอุทิศ
957 13 กรกฎาคม 2556 ร่วมกิจกรรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนประชาอุทิศ
958 12 กรกฎาคม 2556 ประกาศรับสมัครพนักงาราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านบาโงย
959 11 กรกฎาคม 2556 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนบ้านสะเอะ
960 10 กรกฎาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูสอนอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
961 10 กรกฎาคม 2556 รับมอมจักรยานในโครงการจักรยานเพื่อน้อง โรงเรียนบ้านบาตัน
962 10 กรกฎาคม 2556 รับมอมจักรยานในโครงการจักรยานให้น้อง โรงเรียนบ้านบาตัน
963 9 กรกฎาคม 2556 กิจกรรมการอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านโกตาบารู
964 9 กรกฎาคม 2556 นำเสนอผลงานพอเพียง โรงเรียนวัดรังสิตาวาส
965 9 กรกฎาคม 2556 ต้อนรับเดือนรอมฎอนอัลมูบาร๊อก(1434) โรงเรียนบ้านบาตัน
966 8 กรกฎาคม 2556 โครงการมอบจักรยานจากคุณเพชรมาร์ และเพื่อน ๆ ก๊วนธนุ และน้อง ๆ The Star โรงเรียนบ้านลือมุ
967 8 กรกฎาคม 2556 นำเสนอผลงานโรงเรียนพอเพียง โรงเรียนบ้านบาตัน
968 8 กรกฎาคม 2556 อบรมการลงข้อมูลพัสดุในระบบ EGP โรงเรียนบ้านรามัน
969 7 กรกฎาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูสอนอิสลามศึกษา(แบบเข้ม) โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
970 6 กรกฎาคม 2556 ร่วมประชุมปฏิบัติการ โรงเรียนประชาอุทิศ
971 6 กรกฎาคม 2556 กิจกรรมนำเสนอผลงาน โรงเรียนประชาอุทิศ
972 5 กรกฎาคม 2556 รับรองการตรวจเยี่ยม โรงเรียนประชาอุทิศ
973 5 กรกฎาคม 2556 ประชุมสภาตำบลบันนังสาเรง โรงเรียนประชาอุทิศ
974 4 กรกฎาคม 2556 ค่ายคลีนิคภาษาไทย โรงเรียนบ้านรามัน
975 2 กรกฎาคม 2556 กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนบ้านรามัน
976 1 กรกฎาคม 2556 ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง ครูสอนอิสลามศึกษา(แบบเข้ม) โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
977 1 กรกฎาคม 2556 ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูสอนอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
978 1 กรกฎาคม 2556 ก่ารแข่งกีฬาสีโรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
979 1 กรกฎาคม 2556 งาน"Sukan Perjaya ยาลอสัมพันธ์" ประจำปี2556 โรงเรียนบ้านยะลา
980 1 กรกฎาคม 2556 การแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายในประจำปี2556 โรงเรียนบ้านยะลา
981 30 มิถุนายน 2556 การแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
982 29 มิถุนายน 2556 เข้าร่วมประชุม สำนักงาน อบต.บันนังสาเรง โรงเรียนประชาอุทิศ
983 29 มิถุนายน 2556 ร่วมเป็นเกียรติงานกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนประชาอุทิศ
984 29 มิถุนายน 2556 ให้ขวัญกำลังใจ โรงเรียนประชาอุทิศ
985 29 มิถุนายน 2556 วันสถาปนาลูกเสือ ประจำปี 2556 โรงเรียนประชาอุทิศ
986 29 มิถุนายน 2556 การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนประชาอุทิศ
987 29 มิถุนายน 2556 ประเมิน ลูกจ้าง ประจำ ในโครงการ รางวัล เพชรเสมา เขต 1 โรงเรียนประชาอุทิศ
988 29 มิถุนายน 2556 ประเมินครู เพชรเสมา ยะลาเขต 1 โรงเรียนประชาอุทิศ
989 28 มิถุนายน 2556 แจ้งยอดผู้แสดงความจำนงทำผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนบ้านลือมุ
990 28 มิถุนายน 2556 กิจกรรมไม้แก่นเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
991 28 มิถุนายน 2556 แจ้งยอดผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมทำผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านลือมุ
992 27 มิถุนายน 2556 ซ้อมผจญเหตุเพลิงไหม้ โรงเรียนบ้านพงยือไร
993 27 มิถุนายน 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูสอนอิสลามศึกษา(แบบเข้ม) โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
994 27 มิถุนายน 2556 ประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์คัดเลือกบุคคลเป็นวิทยากรอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
995 26 มิถุนายน 2556 ขอเชิญชมกีฬาชุมชนสัมพันธ์ชาวสะเอะ โรงเรียนบ้านสะเอะ
996 26 มิถุนายน 2556 แจ้งยอดผู้แสดงความจำนงทำผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนบ้านลือมุ
997 26 มิถุนายน 2556 ผลการสอบคัดเลือกวิทยากรอิสลามศึกษา ( แบบเข้ม ) โรงเรียนบ้านบือมัง โรงเรียนบ้านบือมัง
998 26 มิถุนายน 2556 ประกาศผลการคัดเลือกวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านตะโละซูแม โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
999 25 มิถุนายน 2556 จัดกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
1000 25 มิถุนายน 2556 กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนบ้านรามัน
1001 25 มิถุนายน 2556 LD ศึกษาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนบ้านยือโระ
1002 25 มิถุนายน 2556 ค่ายวิทย์สัมพันธ์ โรงเรียนบ้านยือโระ
1003 24 มิถุนายน 2556 รับสมัครอบรมเชิญปฏิบัติการทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านลือมุ
1004 24 มิถุนายน 2556 จัดกิจกรรมวันสนทรภู่ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
1005 24 มิถุนายน 2556 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเป็นวิทยากรอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
1006 24 มิถุนายน 2556 ทัศนศึกษาภายนอกโรงเรียน โรงเรียนบ้านไม้แก่น
1007 24 มิถุนายน 2556 กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนบ้านไม้แก่น
1008 24 มิถุนายน 2556 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน “ภูมิปัญญา..สู่รั้วโรงเรียน” โรงเรียนบ้านปาโจ
1009 21 มิถุนายน 2556 กิจกรรมสร้างคน มวลชนสานฝัน โรงเรียนบ้านไม้แก่น
1010 21 มิถุนายน 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินภาคความรู้และประเมินภาคความเหมาะสมเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นวิทยากรอิสลาม(แบบเข้า)ในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
1011 21 มิถุนายน 2556 เชิญร่วมงาน“โฉลงเกมส์”มหกรรมกีฬาสัมพันธ์ชุมชน ต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนบ้านโฉลง
1012 20 มิถุนายน 2556 ใต้ร่มพระบารมี..97ปี โกตาบารู โรงเรียนบ้านโกตาบารู
1013 19 มิถุนายน 2556 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านบาโงย
1014 19 มิถุนายน 2556 "ออมทรัพย์กับออมสินครั้งที่๒" โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
1015 19 มิถุนายน 2556 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นวิทยากรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
1016 19 มิถุนายน 2556 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน โรงเรียนบ้านคูวอ
1017 19 มิถุนายน 2556 โรงเรียนบ้านจือนือแรเชิญร่วมงานม “สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น” โรงเรียนบ้านจือนือแร
1018 19 มิถุนายน 2556 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ กิจกรรม รอมฎอนสัมพันธ์ และอาหารจานเด็ด ของดีที่พงยือไร โรงเรียนบ้านพงยือไร
1019 18 มิถุนายน 2556 ประกาศรับสมัคร ครูสอนอิสลามศึกษา(แบบเข้ม) โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
1020 18 มิถุนายน 2556 ติดตามกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนบ้านสะเอะ
1021 17 มิถุนายน 2556 ประกวดกิจกรรม งานมหกรรมวิชาการ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านปาแตรายอ
1022 17 มิถุนายน 2556 "ทุ่งเหรียงสัมพันธ์56" โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
1023 17 มิถุนายน 2556 ประกวดกิจกรรม งานมหกรรมวิชาการ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านปูลัย
1024 15 มิถุนายน 2556 ยินดีกับนักเรียนตัวแทนศูนย์เครือข่ายกรงปินัง รร.สันติวิทยา ยล. ๑ โรงเรียนสันติวิทยา
1025 13 มิถุนายน 2556 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม 1 อัตรา โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
1026 13 มิถุนายน 2556 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านบือมัง
1027 12 มิถุนายน 2556 วิถีชีวิตสู่อาเซียน โรงเรียนประชาอุทิศ
1028 12 มิถุนายน 2556 ร่วมกิจกรรมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนประชาอุทิศ
1029 12 มิถุนายน 2556 การคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนศูนย์เครือข่ายคุรุมิตร โรงเรียนประชาอุทิศ
1030 12 มิถุนายน 2556 ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รางวัลเพชรเสมา โรงเรียนประชาอุทิศ
1031 12 มิถุนายน 2556 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน “เบิกฟ้ากอตอ สู่อาเซียน” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านกอตอตือระ
1032 12 มิถุนายน 2556 เชิญร่วมงานพบปะสังสรรค์ "คืนสู่เหย้าชาวเขียว-เหลือง" โรงเรียนบ้านโกตาบารู
1033 11 มิถุนายน 2556 สะโตเกมส์ ๕๖ โรงเรียนบ้านสะโต
1034 11 มิถุนายน 2556 กิจกรรมกีฬาสีประจำปี โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175
1035 10 มิถุนายน 2556 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูสอนอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
1036 10 มิถุนายน 2556 แจ้งข่าวเกี่ยวกับโครงการทุนใต้ฟ้าเดียวกัน โรงเรียนบ้านลือมุ
1037 10 มิถุนายน 2556 ผลการประเมินครูดีเด่น "เพชรเสมายะลา ๑" ระดับศูนย์เครือข่ายกรงปินัง โรงเรียนบ้านกรงปินัง
1038 8 มิถุนายน 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูสอนอิสลามศึกษา(แบบเข้ม) โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
1039 6 มิถุนายน 2556 ประชุมผู้ปกครองและละหมาดฮาญัติ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
1040 6 มิถุนายน 2556 ศูนย์เครือข่ายกรงปินังออกประเมินครูผู้สอน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนสันติวิทยา
1041 6 มิถุนายน 2556 ประชุมวิชาการศูนย์เครือข่ายรามัน โรงเรียนบ้านรามัน
1042 4 มิถุนายน 2556 ต้อนรับคุณครูคนใหม่ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
1043 4 มิถุนายน 2556 ต้อนรับคุณครูคนใหม่นางลาตีป๊ะ ซารีเดะ โรงเรียนสันติวิทยา
1044 3 มิถุนายน 2556 ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง ครูสอนอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
1045 31 พฤษภาคม 2556 ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
1046 31 พฤษภาคม 2556 ประกาศผลการคัดเลือกสรรพนักงาน๔ตำแหน่ง โรงเรียนอนุบาลยะลา โรงเรียนอนุบาลยะลา
1047 28 พฤษภาคม 2556 ประชุมผู้ปกครองอนุบาล ภาคเรียนที่ 1/2556 โรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะ
1048 27 พฤษภาคม 2556 ต้อนรับ "ครูย้าย" มาใหม่ โรงเรียนบ้านตะโละ
1049 27 พฤษภาคม 2556 จัดเลี้ยงค้างคืน "ส่งครูย้าย" ณ เกาะยอ สงขลา โรงเรียนบ้านตะโละ
1050 26 พฤษภาคม 2556 แสดงความยินดี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
1051 24 พฤษภาคม 2556 งานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนบ้านบันนังลูวา
1052 23 พฤษภาคม 2556 รับครูย้ายมาใหม่ โรงเรียนบ้านรามัน
1053 22 พฤษภาคม 2556 ขอเชิญเป็นเกียรติต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกำปงบือแนคนใหม่ โรงเรียนบ้านกำปงบือแน
1054 22 พฤษภาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนอนุบาลยะลา
1055 21 พฤษภาคม 2556 คณะศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยม นิเทศโรงเรียน โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
1056 21 พฤษภาคม 2556 ผอ.เขต เยี่ยมโรงเรียนบ้านพอแม็ง โรงเรียนบ้านพอแม็ง
1057 17 พฤษภาคม 2556 รับครูย้ายมาใหม่ โรงเรียนประชาอุทิศ
1058 17 พฤษภาคม 2556 ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนประชาอุทิศ
1059 17 พฤษภาคม 2556 การประเมินภายนอกรอบ 3 โรงเรียนบ้านยือโระ
1060 16 พฤษภาคม 2556 ทำความสะอาดโรงเรียน โรงเรียนบ้านกือเม็ง
1061 16 พฤษภาคม 2556 ค่ายอาเซียน โรงเรียนบ้านกาลูปัง
1062 16 พฤษภาคม 2556 เปิดภาคเรียนที่ 1/2556 โรงเรียนศรีพัฒนาราม
1063 15 พฤษภาคม 2556 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนอนุบาลยะลา
1064 15 พฤษภาคม 2556 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านเกะรอ
1065 15 พฤษภาคม 2556 ขอเชิญเป็นเกียรติต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกะรอคนใหม่ โรงเรียนบ้านเกะรอ
1066 14 พฤษภาคม 2556 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านรามัน
1067 14 พฤษภาคม 2556 แจกเครื่งแบบนักเรียน โรงเรียนบ้านตาเซะ
1068 14 พฤษภาคม 2556 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
1069 14 พฤษภาคม 2556 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านลิมุด
1070 14 พฤษภาคม 2556 เปิดเรียนภาคเรียน 1/2556 โรงเรียนบ้านไม้แก่น
1071 13 พฤษภาคม 2556 ประชุมผู้ปกครอง 2556 โรงเรียนบ้านสะโต
1072 12 พฤษภาคม 2556 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง
1073 12 พฤษภาคม 2556 เปิดเทอมแล้วนะ โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
1074 10 พฤษภาคม 2556 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านกอตอตือระ
1075 10 พฤษภาคม 2556 กำหนดเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านลิมุด
1076 10 พฤษภาคม 2556 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนสันติวิทยา
1077 10 พฤษภาคม 2556 ประการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านตาเซะ
1078 10 พฤษภาคม 2556 เปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านบาโด
1079 10 พฤษภาคม 2556 เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา2556 โรงเรียนบ้านแบหอ
1080 10 พฤษภาคม 2556 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านพงยือไร
1081 8 พฤษภาคม 2556 รับหนังสือเรียน จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
1082 8 พฤษภาคม 2556 ประชุมปฎิบัติการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านรามัน
1083 7 พฤษภาคม 2556 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านรามัน
1084 9 เมษายน 2556 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอนอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
1085 8 เมษายน 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสมรรถนะที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
1086 4 เมษายน 2556 แนวทางการปฏิบัติของผู้เข้าสอบในวันสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
1087 4 เมษายน 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
1088 3 เมษายน 2556 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอนอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
1089 25 มีนาคม 2556 กิจกรรมบัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านไม้แก่น
1090 22 มีนาคม 2556 บรรพชาเด็กดีศรีตำบล โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
1091 20 มีนาคม 2556 กิจกรรมบัณฑิตน้อย และโครงการสานสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส
1092 19 มีนาคม 2556 เชิญร่วมงานบรรพชาสามเณร โรงเรียนวัดหน้าถ้ำ
1093 19 มีนาคม 2556 กิจกรรมบัณฑิตน้อย โรงเรียนบือดองพัฒนา
1094 18 มีนาคม 2556 กิจกรรมบัณฑิตน้อย - วันแห่งความสำเร็จ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
1095 18 มีนาคม 2556 กิจกรรมบัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
1096 18 มีนาคม 2556 อบรมเชิงปฏบัติการระบบสำนักงานไร้กระดาษ(In-Office) โรงเรียนบ้านโกตาบารู
1097 18 มีนาคม 2556 เชิญร่วมงานบัณฑิตน้อยโรงเรียนบ้านสะเอะ โรงเรียนบ้านสะเอะ
1098 18 มีนาคม 2556 อดีตข้าราชการครูถึงแก่กรรม โรงเรียนวัดชมพูสถิต
1099 17 มีนาคม 2556 กิจกรรมบัณฑิตน้อยและกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนบ้านลิมุด
1100 15 มีนาคม 2556 โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านพอแม็ง
1101 15 มีนาคม 2556 ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนสันติวิทยา
1102 15 มีนาคม 2556 บัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านรามัน
1103 15 มีนาคม 2556 ประกาศปิด - เปิดโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
1104 14 มีนาคม 2556 กิจกรรมบัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านบาตัน
1105 14 มีนาคม 2556 ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมบัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านเบญญา
1106 13 มีนาคม 2556 งานบัณฑิตน้อย ๒๕๕๕ .... โรงเรียนสันติวิทยา
1107 13 มีนาคม 2556 dfddfd โรงเรียนบ้านตาโละสดาห์
1108 22 ตุลาคม 2555 กิจกรรมเข้าค่ายนักเรียนโรงเรียนตาดีกาเรียนรู้อาเซียน โรงเรียนบ้านกาลูปัง
1109 20 ตุลาคม 2555 ร่วมงานเลี้ยงสมาคมฯ.สบอว.สพป.ยล.๑ โรงเรียนสันติวิทยา
1110 10 ตุลาคม 2555 งานวิชการโรงเรียนเครือขายอนุบาล 14 จังหัดภาคใต้ โรงเรียนอนุบาลยะลา
1111 7 ตุลาคม 2555 ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ โรงเรียนบ้านกอตอตือระ
1112 1 ตุลาคม 2555 ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
1113 1 ตุลาคม 2555 ขอความอนุเคราะห์ส่งครูปฐมวัยเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนอนุบาลยะลา
1114 25 กันยายน 2555 เชิญร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ โรงเรียนวัดชมพูสถิต
1115 24 กันยายน 2555 เชิญร่วมอำลาครูเกษียณก่อนกำหนด โรงเรียนบ้านพงยือไร
1116 10 กันยายน 2555 บิดาข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
1117 22 สิงหาคม 2555 "อดีตข้าราชการครู โรงเรียนบ้านบุดีเสียชีวิต" โรงเรียนบ้านบุดี
1118 16 สิงหาคม 2555 มอบทุนซากาตและเงินช่วยเหลือนักเรียนยากจน โรงเรียนบ้านเบญญา
1119 16 สิงหาคม 2555 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2555 โรงเรียนบ้านบือยอง
1120 10 สิงหาคม 2555 ขอเชิญร่วมงาน "ยะลา ๑ เกมส์" โรงเรียนบ้านโฉลง
1121 9 สิงหาคม 2555 วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านกรงปินัง
1122 9 สิงหาคม 2555 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
1123 9 สิงหาคม 2555 วันแม่แห่งชาติ และพิธีมอบทุนซากาตให้กับนักเรียนยากจนโรงเรียนบ้านกอตอตือร๊ะ โรงเรียนบ้านกอตอตือระ
1124 9 สิงหาคม 2555 แจ้งเวบไซต์โรงเรียนบ้านท่าสาป โรงเรียนบ้านท่าสาป
1125 7 สิงหาคม 2555 กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒ โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
1126 12 กรกฎาคม 2555 กีฬาสานสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
1127 12 กรกฎาคม 2555 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นวิทยากรอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะ
1128 11 กรกฎาคม 2555 กีฬาสัมพันธ์ สร้างสรรค์สามัคคี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
1129 10 กรกฎาคม 2555 ขอเชิญร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านสะโต
1130 9 กรกฎาคม 2555 ขอเชิญร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายในและกีฬาสัมพันธ์ชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านสะเอะใน
1131 2 กรกฎาคม 2555 กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ และนิทรรศการเปิด ประตูสู่สถานศึกษา (OPEN HOUSE) โรงเรียนบ้านคูวอ
1132 28 มิถุนายน 2555 มารดาคู่สมรสของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถึงแก่กรรม โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
1133 26 มิถุนายน 2555 ขอแสดงความเสียใจ อย่างสุดซึ้ง โรงเรียนบ้านสะเอะ
1134 26 มิถุนายน 2555 เหตุคนร้ายยิงชาวบ้านบ้านดูซงโต๊ะแม โรงเรียนบ้านลือมุ
1135 25 มิถุนายน 2555 ก.ต.ป.น. ตรวจโรงเรียน โรงเรียนสันติวิทยา
1136 18 มิถุนายน 2555 กิจกรรมพ่อแม่ผู้ปกครองปฐมวัย โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
1137 18 มิถุนายน 2555 แข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
1138 14 มิถุนายน 2555 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านโกตาบารู
1139 13 มิถุนายน 2555 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง โรงเรียนบ้านรามัน
1140 12 มิถุนายน 2555 ประกาศโรงเรียนบ้านโกตาบารู ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านโกตาบารู
1141 11 มิถุนายน 2555 นักเรียนทุนรัฐบาลมาเลเซีย ประจำปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134
1142 11 มิถุนายน 2555 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน โรงเรียนบ้านปาโจ
1143 6 มิถุนายน 2555 การแข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนบ้านเกะรอ
1144 3 มิถุนายน 2555 สามีข้าราชการครูถึงแก่กรรม โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134
1145 28 พฤษภาคม 2555 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านกาลอ
1146 23 พฤษภาคม 2555 รองนายกรัฐมนตรีและคณะ เยี่ยมโครงการทวิภาษาของโรงเรียนบ้านบึงน้ำใส โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส
1147 23 พฤษภาคม 2555 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านเกะรอ
1148 21 พฤษภาคม 2555 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านกาลอ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1