สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด

ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว กลุ่ม
1 18 มกราคม 2563 ประกาศโรงเรียนบ้านป่าพ้อ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนบ้านป่าพ้อ
2 17 มกราคม 2563 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
3 13 มกราคม 2563 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านพงยือไร
4 13 มกราคม 2563 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านกาลูปัง
5 15 มกราคม 2563 ประกาศโรงเรียนบ้านจำปูน โรงเรียนบ้านจำปูน
6 13 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านจือนือแรรับสมัครครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านจือนือแร
7 13 มกราคม 2563 ประกาศโรงเรียนบ้านรั้วตะวัน เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน(ปฐมวัย) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน
8 13 มกราคม 2563 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านปอเยาะ
9 13 มกราคม 2563 ประกาศโรงเรียนบ้านบือมัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านบือมัง
10 13 มกราคม 2563 ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 (บ้านบาโงยบาแด) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24
11 13 มกราคม 2563 ประกาศโรงเรียนวัดหน้าถ้ำ(พุทธไสยานุสรณ์)รับสมัครครูผู้ทรงคุณค่าเอกปฐมวัย โรงเรียนวัดหน้าถ้ำ
12 13 มกราคม 2563 บุคลากรเสียชีวิต โรงเรียนศรีพัฒนาราม
13 10 มกราคม 2563 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านมาแฮ
14 8 มกราคม 2563 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนอนุบาลยะลา
15 3 มกราคม 2563 การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
16 24 ธันวาคม 2562 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
17 28 พฤศจิกายน 2562 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนอนุบาลยะลา
18 22 พฤศจิกายน 2562 ประกาศรับสมัครธุรการโรงเรียนบ้านลือมุ โรงเรียนบ้านลือมุ
19 31 ตุลาคม 2562 กำหนดปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2562 โรงเรียนบ้านเบญญา
20 30 ตุลาคม 2562 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบือดองพัฒนา
21 12 ตุลาคม 2562 กำหนดปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
22 11 ตุลาคม 2562 กำหนดปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
23 1 กุมภาพันธ์ 2557 เผยแพ่รผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านรามัน
24 23 กันยายน 2562 ต้อนรับครูใหม่ โรงเรียนวัดชมพูสถิต
25 17 กันยายน 2562 แก้ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน โรงเรียนบ้านสาคอ
26 17 กันยายน 2562 กิจกรรมศึกษานิเทศก์มาเยี่ยมโรงเรียน โรงเรียนบ้านสาคอ
27 17 กันยายน 2562 กิจกรรมเกษตรพอเพียง โรงเรียนบ้านสาคอ
28 17 กันยายน 2562 กิจกรรมโครงการยุวชลกรเรียนรู้ชลประทาน โรงเรียนบ้านสาคอ
29 16 กันยายน 2562 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โรงเรียนบ้านสาคอ
30 16 กันยายน 2562 กิจกรรมกีฬา โรงเรียนบ้านสาคอ
31 16 กันยายน 2562 กิจกรรมโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านสาคอ
32 16 กันยายน 2562 กิจกรรมส่งเสริมทักษะการงานอาชีพ โรงเรียนบ้านสาคอ
33 16 กันยายน 2562 กิจกรรมมอบของให้กับนักเรียนต้อนรับวันฮารีรายอ โรงเรียนบ้านสาคอ
34 16 กันยายน 2562 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนบ้านสาคอ
35 16 กันยายน 2562 กิจกรรมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี2562 โรงเรียนบ้านสาคอ
36 16 กันยายน 2562 กิจกรรมประชุมติดตามงานธุรการชั้นเรียน โรงเรียนบ้านสาคอ
37 16 กันยายน 2562 กิจกรรมสานสายสัมพันธ์สู่ฝันความสำเร็จ โรงเรียนบ้านสาคอ
38 16 กันยายน 2562 กิจกรรม"ปลาส้มส่งเสริมทักษะอาชีพ" โรงเรียนบ้านสาคอ
39 16 กันยายน 2562 การประเมินผู้บริหารโรงเรียน โรงเรียนบ้านสาคอ
40 16 กันยายน 2562 เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านสาคอ
41 16 กันยายน 2562 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนบ้านสาคอ
42 16 กันยายน 2562 กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการแยกขยะ โรงเรียนบ้านสาคอ
43 16 กันยายน 2562 เข้าร่วมโครงการสังคมหัวแข็งปีที่3 โรงเรียนบ้านสาคอ
44 16 กันยายน 2562 กิจกรรมคัดแยกขยะแลกของ โรงเรียนบ้านสาคอ
45 16 กันยายน 2562 กิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน โรงเรียนบ้านสาคอ
46 16 กันยายน 2562 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โรงเรียนบ้านสาคอ
47 16 กันยายน 2562 กิจกรรมเพาะเลี้ยงเห็ดเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านสาคอ
48 16 กันยายน 2562 กิจกรรมเกษตรโรงเรียน โรงเรียนบ้านสาคอ
49 16 กันยายน 2562 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านสาคอ
50 16 กันยายน 2562 กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ โรงเรียนบ้านสาคอ
51 16 กันยายน 2562 กิจกรรมเข้าร่วมโครงการวสส.ยะลา ส่งเสริมทันตสุขภาพเพื่อรอยยิ้มของชาวยะลา โรงเรียนบ้านสาคอ
52 16 กันยายน 2562 คณะกรรมการตรวจนับจำนวนนักเรียนที่มีตัวอยู่จริง โรงเรียนบ้านสาคอ
53 16 กันยายน 2562 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนบ้านสาคอ
54 16 กันยายน 2562 กิจกรรมจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในบริเวณโรงเรียนบ้านสาคอ โรงเรียนบ้านสาคอ
55 16 กันยายน 2562 กิจกรรมจัดบรรยากาศในห้องสมุดให้มีชีวิต โรงเรียนบ้านสาคอ
56 16 กันยายน 2562 ประชุมครู ชี้แจงงาน4ฝ่าย โรงเรียนบ้านสาคอ
57 16 กันยายน 2562 ฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่กระจายโรคหัด โรงเรียนบ้านสาคอ
58 10 กันยายน 2562 รายงานผลการจัดกิจกรรมเกมกลางแจ้งแบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนบ้านป่าพ้อ โรงเรียนบ้านป่าพ้อ
59 9 กันยายน 2562 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศีกษา สายงานบริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านปูลัย
60 4 กันยายน 2562 ประชุมคณะครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านสาคอ
61 4 กันยายน 2562 โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนบ้านสาคอ
62 4 กันยายน 2562 มอบกระเช้าอาหารเสริม โรงเรียนบ้านสาคอ
63 4 กันยายน 2562 เปิดทำการภาคเรียนที่2/2561 โรงเรียนบ้านสาคอ
64 4 กันยายน 2562 ประชุมก่อนปิดภาคเรียน โรงเรียนบ้านสาคอ
65 28 สิงหาคม 2562 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
66 19 สิงหาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเด็กยากจนพิเศษ 62 โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
67 11 สิงหาคม 2562 ประเมินเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
68 6 สิงหาคม 2562 การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านจาหนัน
69 5 สิงหาคม 2562 ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24
70 5 สิงหาคม 2562 มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง
71 24 กรกฎาคม 2562 “ก า ร ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ จ ร ว ด ข ว ด น้ำ “ กับกิจกรรมจรวดขวดน้ำระดับประเทศครั้งที่ ๑๔ โรงเรียนบ้านปาแตรายอ
72 6 มิถุนายน 2562 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
73 22 พฤษภาคม 2562 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านจำปูน
74 15 พฤษภาคม 2562 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175
75 13 พฤษภาคม 2562 กำหนดเปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๑/๒๕๖๒ โรงเรียนประชาอุทิศ
76 13 พฤษภาคม 2562 เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
77 13 พฤษภาคม 2562 เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
78 13 พฤษภาคม 2562 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
79 7 พฤษภาคม 2562 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
80 4 พฤษภาคม 2562 เผยแพ่รผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านรามัน
81 30 เมษายน 2562 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านรามัน
82 25 เมษายน 2562 เผยแพ่รผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านรามัน
83 24 เมษายน 2562 เผยแพ่รผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านรามัน
84 22 เมษายน 2562 เผยแพ่รผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175
85 10 เมษายน 2562 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
86 27 มีนาคม 2562 เผยแพร่ผลงานทางวิชการ โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง
87 24 มีนาคม 2562 กิจกรรม "ลงแขกเกี่ยวข้าว" ของโรงเรียนบ้านยือโร๊ะ โรงเรียนบ้านยือโระ
88 21 มีนาคม 2562 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านรามัน
89 18 มีนาคม 2562 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านยะต๊ะ
90 13 มีนาคม 2562 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬาสี “ คุรุฯ เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
91 5 มีนาคม 2562 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
92 4 มีนาคม 2562 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
93 4 มีนาคม 2562 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนวัดชมพูสถิต
94 25 กุมภาพันธ์ 2562 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
95 18 กุมภาพันธ์ 2562 บิดาข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134
96 10 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานธุรการ โรงเรียนบ้านกรงปินัง
97 1 กุมภาพันธ์ 2562 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานธุรการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานธุรการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านกรงปินัง
98 22 มกราคม 2562 การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
99 21 มกราคม 2562 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านท่าสาป
100 14 มกราคม 2562 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โรงเรียนวัดชมพูสถิต
101 14 มกราคม 2562 เผยแพร่งานวิจัยเรื่อง ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรมไมโครซอฟพาวเวอร์พอยต์ Microsoft PowerPoint 2013 โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175
102 30 ธันวาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนสันติวิทยา
103 30 พฤศจิกายน 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
104 9 พฤศจิกายน 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส
105 8 พฤศจิกายน 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
106 8 พฤศจิกายน 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ (นางสาวรอหานี อับดุลเลาะ) โรงเรียนบ้านปาแตรายอ
107 7 พฤศจิกายน 2561 เชิญร่วมเป็นเกียรติ โรงเรียนบ้านปาโจ
108 6 พฤศจิกายน 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านบันนังลูวา
109 2 พฤศจิกายน 2561 ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลยะลา
110 1 พฤศจิกายน 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านปงตา
111 1 พฤศจิกายน 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
112 1 พฤศจิกายน 2561 กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านยะลา
113 25 ตุลาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านแหลมทราย
114 20 ตุลาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนอนุบาลยะลา
115 19 ตุลาคม 2561 กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
116 19 ตุลาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
117 19 ตุลาคม 2561 บิดาข้าราชการครูถึงแก่กรรม โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
118 11 ตุลาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านเกะรอ
119 5 ตุลาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านแหลมทราย โรงเรียนบ้านแหลมทราย
120 5 ตุลาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านแหลมทราย โรงเรียนบ้านแหลมทราย
121 1 ตุลาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนอนุบาลยะลา
122 1 ตุลาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนอนุบาลยะลา
123 1 ตุลาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนอนุบาลยะลา
124 14 กันยายน 2561 .ประกาศ โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
125 3 กันยายน 2561 ประกาศ โรงเรียนบ้านคูวอ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านคูวอ
126 13 กันยายน 2561 มารดาข้าราชการครูถึงแก่กรรม โรงเรียนบ้านตาเซะ
127 29 สิงหาคม 2561 ประกาศ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
128 21 สิงหาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านแบหอ
129 6 สิงหาคม 2561 ประกาศโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(bidding) โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
130 1 สิงหาคม 2561 ประชาสัมพันธ์เผยแผร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนพัฒนาบาลอ
131 1 สิงหาคม 2561 ประชาสัมพันธ์เผยแผร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนพัฒนาบาลอ
132 31 กรกฎาคม 2561 ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านปูลัย
133 26 กรกฎาคม 2561 ประกาศผู้ชนะ โรงเรียนบ้านกาลอ
134 24 กรกฎาคม 2561 ประกาศโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
135 18 กรกฎาคม 2561 ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ผลงาน โรงเรียนบ้านกือเม็ง
136 17 กรกฎาคม 2561 ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๑ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
137 16 กรกฎาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านรามัน
138 10 กรกฎาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านบุดี
139 3 กรกฎาคม 2561 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน โรงเรียนบ้านคูวอ
140 2 กรกฎาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านคูวอ
141 2 กรกฎาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านคูวอ
142 29 มิถุนายน 2561 ประกาศโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
143 29 มิถุนายน 2561 ประกาศโรงเรียนบ้านสะเอะ โรงเรียนบ้านสะเอะ
144 7 มิถุนายน 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
145 19 มิถุนายน 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านรามัน
146 13 มิถุนายน 2561 ประกาศโรงเรียนบ้านต้นแซะ โรงเรียนบ้านต้นแซะ
147 12 มิถุนายน 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านบุดี
148 11 มิถุนายน 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านพงยือไร
149 7 มิถุนายน 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านตาเซะ
150 6 มิถุนายน 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านตาเซะ
151 4 มิถุนายน 2561 เผยแพร่ผลงานนวัตกรรม โรงเรียนบ้านตาเซะ
152 30 พฤษภาคม 2561 เผยแพร่ผลงาน โรงเรียนบ้านรามัน
153 16 พฤษภาคม 2561 ขอเผยแพร่ผลงานผลงานทางวิชการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24
154 5 พฤษภาคม 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านสะเอะใน
155 1 พฤษภาคม 2561 ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175
156 22 เมษายน 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
157 3 เมษายน 2561 เผยแพร่ข้อมูลวิชาการ โรงเรียนบ้านกือแล
158 2 เมษายน 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
159 1 เมษายน 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
160 30 มีนาคม 2561 ขอเผยเเพร่ผลงานทางวิชการ โรงเรียนบ้านปาโจ
161 30 มีนาคม 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนประชาอุทิศ
162 30 มีนาคม 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนประชาอุทิศ
163 30 มีนาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
164 30 มีนาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
165 29 มีนาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24
166 27 มีนาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านเกะรอ
167 26 มีนาคม 2561 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านรามัน
168 23 มีนาคม 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนอนุบาลยะลา
169 23 มีนาคม 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนอนุบาลยะลา
170 21 มีนาคม 2561 ประกาศโรงเรียนประชาอุทิศ เรื่อง รายการจ้างเหมาจัดทำฐานกิจกรรมทางนํ้า งานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้้ ครั้งที่ ๑๓ ระหว่งวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.เมือง จ.ปัตตานี โรงเรียนประชาอุทิศ
171 21 มีนาคม 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านพงยือไร
172 19 มีนาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
173 13 มีนาคม 2561 "พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6" โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24
174 13 มีนาคม 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24
175 8 มีนาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24
176 7 มีนาคม 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านท่าสาป
177 7 มีนาคม 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านท่าสาป
178 27 กุมภาพันธ์ 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา
179 26 กุมภาพันธ์ 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านบุดี
180 23 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการ 1 ศุกร์ 1 มัสยิดสานใจ โรงเรียนบ้านตะโละ
181 21 กุมภาพันธ์ 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านลือมุ
182 20 กุมภาพันธ์ 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านลือมุ
183 19 กุมภาพันธ์ 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านบือมัง
184 2 กุมภาพันธ์ 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส
185 2 กุมภาพันธ์ 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านบูเกะคละ
186 31 มกราคม 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
187 30 มกราคม 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
188 25 มกราคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านโฉลง
189 25 มกราคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านโฉลง
190 23 มกราคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านโฉลง
191 15 มกราคม 2561 เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
192 10 มกราคม 2561 กิจกรรมวันเด็ก ปี 2561 โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
193 4 มกราคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนประชาอุทิศ
194 27 ธันวาคม 2560 ภรรยาพนักงานบริการเสียชีวิต โรงเรียนบ้านตาเซะ
195 20 ธันวาคม 2560 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
196 18 ธันวาคม 2560 รายงานการพัฒนาทักษะทางด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนชั้น อนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเบอเล้งในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เป็นกลุ่มจากวัสดุเหลือใช้ โรงเรียนบ้านเบอเส้ง
197 16 ธันวาคม 2560 ฌาปนกิจศพบุตรสาวครูจุไร ศรีสมัย โรงเรียนบ้านโฉลง
198 30 พฤศจิกายน 2560 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านบูเกะคละ
199 28 พฤศจิกายน 2560 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านละแอ
200 27 พฤศจิกายน 2560 เผยแพร่ผลงาน โรงเรียนบ้านลือมุ
201 22 พฤศจิกายน 2560 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนประชาอุทิศ
202 22 พฤศจิกายน 2560 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175
203 7 พฤศจิกายน 2560 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบือดองพัฒนา
204 2 พฤศจิกายน 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175
205 2 พฤศจิกายน 2560 กำหนดเปิดภาคเรียน ที่ 2 /2560 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24
206 1 พฤศจิกายน 2560 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านธารแร่
207 1 พฤศจิกายน 2560 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
208 1 พฤศจิกายน 2560 กำหนดเปิดภาคเรียน ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านรามัน
209 1 พฤศจิกายน 2560 กำหนดเปิดภาคเรียน ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
210 30 ตุลาคม 2560 กำหนดเปิดภาคเรียน ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
211 29 ตุลาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
212 9 ตุลาคม 2560 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนบ้านสะเอะใน
213 6 ตุลาคม 2560 ประชาสัมพันธ์โครงการ และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านบือยอง
214 9 ตุลาคม 2560 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน (วิชาเอกภาษาจีน) โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
215 9 กันยายน 2559 ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านบือยอง โรงเรียนบ้านบือยอง
216 26 กันยายน 2560 บิดาข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
217 21 กันยายน 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
218 21 กันยายน 2560 การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านมาแฮ
219 18 กันยายน 2560 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน"ชุมชนสะเตงนอกร่วมใจ การศึกษาไทยก้าวหน้า" โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
220 17 กันยายน 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175
221 17 กันยายน 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านโฉลง
222 27 สิงหาคม 2560 ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านรามัน โรงเรียนบ้านรามัน
223 26 สิงหาคม 2560 มารดาผู้อำนวยการโรงเรียนถึงแก่กรรม โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
224 24 สิงหาคม 2560 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน
225 16 สิงหาคม 2560 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่่งพนักงานรักษาความปลอดภัย โรงเรียนบ้านปาแตรายอ
226 11 สิงหาคม 2560 บิดา ผอ.รัตนา ดำทองเสน เสียชีวิต โรงเรียนบ้านบาโงย
227 5 กรกฎาคม 2560 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
228 25 มิถุนายน 2560 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
229 23 มิถุนายน 2560 ประชาสัมพันธ์ เฟส ของโรงเรียน โรงเรียนบ้านบาโด
230 15 มกราคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านคูวอ
231 22 มิถุนายน 2560 ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านบือเล็ง
232 19 มิถุนายน 2560 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านเกะรอ
233 16 มิถุนายน 2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสานสัมพันธ์สู่ชุมชน โรงเรียนบ้านบาโด
234 13 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการที่ปรึกษา นิเทศ ติดตาม ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแหลมทราย
235 10 มิถุนายน 2560 ความประเสริฐของความรู้ โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา
236 10 มิถุนายน 2560 โอ้ลูกเอ๋ย (ยาบุนัยยฺ) โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา
237 9 มิถุนายน 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านกาดือแป
238 8 มิถุนายน 2560 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(กลุ่มสาระภาษาไทย) โรงเรียนบ้านเกะรอ
239 7 มิถุนายน 2560 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านเกะรอ
240 2 มิถุนายน 2560 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(สาระคณิตศาสตร์) โรงเรียนบ้านกือเม็ง
241 1 มิถุนายน 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านโกตาบารู
242 1 มิถุนายน 2560 ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านบือเล็ง
243 31 พฤษภาคม 2560 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(สาระสังคมศึกษาฯ) โรงเรียนบ้านกือเม็ง
244 31 พฤษภาคม 2560 การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านตาเซะ
245 25 พฤษภาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่นวัตกรรมเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษตามหลัก Phonics โดยใช้ชุดการสอน โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส
246 25 พฤษภาคม 2560 ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
247 23 พฤษภาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ โรงเรียนอนุบาลยะลา โรงเรียนอนุบาลยะลา
248 23 พฤษภาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส
249 16 พฤษภาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านโกตาบารู
250 16 พฤษภาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านโกตาบารู
251 16 พฤษภาคม 2560 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านกือเม็ง
252 15 พฤษภาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านรามัน
253 12 พฤษภาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านรามัน
254 9 พฤษภาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
255 9 เมษายน 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านรามัน
256 30 มีนาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านปุโรง
257 30 มีนาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านปุโรง
258 28 มีนาคม 2560 งานวันบัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านสาคอ
259 22 มีนาคม 2560 มอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
260 19 มีนาคม 2560 การมอบตัวนักเรียนใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลยะลา
261 19 มีนาคม 2560 การมอบตัวนักเรียนใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลยะลา
262 16 มีนาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านเกะรอ
263 14 มีนาคม 2560 รายงานตัวนักเรียนใหม่ชั้นบริบาล 1 (3ขวบ) โรงเรียนอนุบาลยะลา
264 12 มีนาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
265 8 มีนาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านบูเกะคละ
266 6 มีนาคม 2560 มารดาอดีตครูโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ถึงแก่กรรม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
267 31 ตุลาคม 2559 เปิดภาคเรียนที่2/2559 โรงเรียนบ้านแบหอ
268 29 ตุลาคม 2559 กำหนดเปิดภาคเรียน ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
269 21 กันยายน 2559 งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ โรงเรียนบ้านปาโจ
270 19 กันยายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านบาตัน
271 7 กันยายน 2559 ประกาศโรงเรียนบ้านกาลูปัง โรงเรียนบ้านกาลูปัง
272 9 กันยายน 2559 การจ้างติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โรงเรียนบ้านปาดาฮัน
273 8 กันยายน 2559 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านยะลา
274 1 กันยายน 2559 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านบาตัน
275 24 สิงหาคม 2559 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
276 22 สิงหาคม 2559 จัดกิจกรรมอาเซียน ประจำปี๒๕๕๙ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
277 13 สิงหาคม 2559 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านต้นแซะ
278 10 สิงหาคม 2559 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 โรงเรียนบ้านเกียรติ
279 10 สิงหาคม 2559 กิจกรรมวันแม่ ปี 2559 โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
280 9 สิงหาคม 2559 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านโฉลง
281 9 สิงหาคม 2559 ลูกจ้างประจำ เสียชีวิต โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
282 4 สิงหาคม 2559 ตลาดนัดอาเซียน โรงเรียนบ้านท่าสาป
283 27 กรกฎาคม 2559 การแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2559 "ประดู่เกมส์" โรงเรียนบ้านเกียรติ
284 13 กรกฎาคม 2559 ขอเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิด/มอบห้องสมุดเอไอเอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
285 17 มิถุนายน 2559 เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านกือเม็ง
286 8 มิถุนายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
287 29 มีนาคม 2559 กิจกรรมวันพระมิ่งขวัญการประถมศึกษา กิจกรรมวันแห่งเกียรติยศและกิจกรรมบัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
288 27 มีนาคม 2559 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านตาโละ
289 24 มีนาคม 2559 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านต้นแซะ
290 21 มีนาคม 2559 กิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ"บัณฑิตน้อย" โรงเรียนบ้านสาคอ
291 21 มีนาคม 2559 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านบูเกะคละ
292 17 มีนาคม 2559 กิจกรรมบัณฑิตน้อยประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
293 2 มีนาคม 2559 กิจกรรมค่ายสัมพันธ์ชุมชนระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
294 15 กุมภาพันธ์ 2559 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง โรงเรียนบ้านรามัน
295 11 กุมภาพันธ์ 2559 การย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ โรงเรียนบ้านจำปูน
296 3 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส
297 1 กุมภาพันธ์ 2559 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมกรแข่งขันฟุตบอลฯ "โกตา จูเนียร์ คัพ" ครั้งที่ ๑ โรงเรียนบ้านโกตาบารู
298 1 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครูผู้สอนคณิตศาสตร์) โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส
299 29 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
300 29 มกราคม 2559 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ) โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
301 27 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านจำปูน
302 27 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูวิกฤต โรงเรียนบ้านสะเอะใน
303 27 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนบ้านตาเซะ
304 27 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านธารแร่
305 27 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนคีรีบูรวัฒนา
306 27 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
307 26 มกราคม 2559 ประกาศการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาซ่อมแซมบ้านพักครูโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
308 26 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านจำปูน
309 26 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครูผู้สอนภาษาไทย) โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
310 25 มกราคม 2559 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครูผู้สอนคณิตศาสตร์) โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส
311 25 มกราคม 2559 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครูผู้สอนคณิตศาสตร์) โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส
312 25 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูวิกฤต โรงเรียนบ้านสะเอะใน
313 22 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ) โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
314 18 มกราคม 2559 จัดติว O-net แคมป์ โรงเรียนบ้านรามัน
315 18 มกราคม 2559 ขอเชิญร่วมงานศพมารดาอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
316 14 มกราคม 2559 รับสมัครสอบคัดสรรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูวิกฤต โรงเรียนบ้านสะเอะใน
317 14 มกราคม 2559 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านจำปูน
318 13 มกราคม 2559 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
319 12 มกราคม 2559 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ) โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
320 12 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนบ้านตาเซะ
321 12 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านธารแร่
322 12 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนคีรีบูรวัฒนา
323 12 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
324 8 มกราคม 2559 กิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านรามัน
325 6 มกราคม 2559 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านจำปูน
326 6 มกราคม 2559 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี “ต้นแซะเกมส์ to be number one” ปีการศึกษา 2558 และ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 โรงเรียนบ้านต้นแซะ
327 5 มกราคม 2559 วันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านยะลา
328 5 มกราคม 2559 ยิ้มรับปีใหม่สดใสวันเด็ก ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านเจาะบือแม
329 5 มกราคม 2559 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 โรงเรียนบ้านปาโจ
330 29 ธันวาคม 2558 HAPPY NEW YEAR 2016 โรงเรียนบ้านโกตาบารู
331 29 ธันวาคม 2558 จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านบาโงย
332 29 ธันวาคม 2558 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านหัวถนน จังหวัดสงขลา โรงเรียนบ้านโกตาบารู
333 28 ธันวาคม 2558 รับสมัครวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนคีรีบูรวัฒนา
334 28 ธันวาคม 2558 รับสมัครวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านธารแร่
335 28 ธันวาคม 2558 รับสมัครวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
336 28 ธันวาคม 2558 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนบ้านตาเซะ
337 21 ธันวาคม 2558 บุตรของข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนบ้านกะตูปะ
338 18 ธันวาคม 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านตะโละหะลอเรื่อง การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
339 11 ธันวาคม 2558 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพี่เลี้ยงปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลยะลา โรงเรียนอนุบาลยะลา
340 8 ธันวาคม 2558 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
341 2 ธันวาคม 2558 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนบ้านโฉลง
342 2 ธันวาคม 2558 มารดา พนักงานราชการ เสียชีวิต โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
343 2 ธันวาคม 2558 สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ต่ำแหน่งครูพี่เลี้ยงปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลยะลา
344 27 พฤศจิกายน 2558 บิดาข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนวัดชมพูสถิต
345 23 พฤศจิกายน 2558 ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ โรงเรียนบ้านเจาะบือแม
346 13 พฤศจิกายน 2558 แจ้งกำหนดการเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ โรงเรียนบ้านเจาะบือแม
347 12 พฤศจิกายน 2558 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
348 9 พฤศจิกายน 2558 ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะโตคนใหม่ โรงเรียนบ้านสะโต
349 8 พฤศจิกายน 2558 งานเลี้ยงต้อนรับ ผู้อำนวยการ ซาลีตา เจะมิง โรงเรียนบ้านบาตัน
350 5 พฤศจิกายน 2558 ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
351 3 พฤศจิกายน 2558 ประกาศจัดจ้างสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนคีรีบูรวัฒนา
352 3 พฤศจิกายน 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านบาโงย โรงเรียนบ้านบาโงย
353 3 พฤศจิกายน 2558 มารดาข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
354 2 พฤศจิกายน 2558 ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านละแอเสียชีวิต โรงเรียนบ้านละแอ
355 2 พฤศจิกายน 2558 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1-2558 โรงเรียนบ้านปอเยาะ
356 2 พฤศจิกายน 2558 แจ้งกำหนดการเดินทางเข้ารับตำแหน่งใหม่ โรงเรียนบ้านกูวา
357 31 ตุลาคม 2558 ประกาศวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านโฉลง
358 31 ตุลาคม 2558 กำหนดวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
359 29 ตุลาคม 2558 ผอ.เดินทางรับตำแหน่งใหม่ โรงเรียนบ้านต้นแซะ
360 29 ตุลาคม 2558 ประกาศโรงเรียนสามแยกบ้านเนียง(สิทธิพันธ์อนุกูล) เรื่อง การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ รายการปรับปรุงอาคารเรียน แบบ สปช. 2/28 (ส้วม) ปูพื้นกระเบื้อง เคลือบ และสุขภัณฑ์ ปรับปรุง สนามปูพื้นคอนกรีต บล็อก โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง(สิทธิพันธ์อนุกูล) โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
361 27 ตุลาคม 2558 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134
362 21 ตุลาคม 2558 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาเปลี่ยนผนังคอนกรีต ประตู-หนัาต่าง อาคารแบบเรียน โรงเรียนบ้านจาหนัน
363 8 ตุลาคม 2558 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านปาโจ โรงเรียนบ้านปาโจ
364 29 กันยายน 2558 ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแต่ผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนบ้านยะลา
365 29 กันยายน 2558 งานเกษียณอายุราชการ ผอ.อารีเพ็ง ดาราหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูวอ โรงเรียนบ้านคูวอ
366 28 กันยายน 2558 กิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชนเชิดชูครูเกษียณอายุราชการ โรงเรียนบ้านบาตัน
367 28 กันยายน 2558 งานเกษียณอายุราชการ คุณครูมณี สุคันธวณิช โรงเรียนบ้านไม้แก่น
368 22 กันยายน 2558 ลูกจ้างประจำเสียชีวิต โรงเรียนบ้านยะต๊ะ
369 17 กันยายน 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านกาลอ โรงเรียนบ้านกาลอ
370 16 กันยายน 2558 มารดาข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนบ้านท่าสาป
371 14 กันยายน 2558 กิจกรรมการแข่งขันไม้แก่นเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
372 11 กันยายน 2558 ประกาศโรงเรียนสามแยกบ้านเนียง(สิทธิพันธ์อนุกูล) เรื่อง ผู้ชนะในการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีพิเศษ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
373 8 กันยายน 2558 จัดกิจกรรมการแข่งขันกรีฑานักเรียนศูนย์เครือข่ายโกตาบารู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านโกตาบารู
374 8 กันยายน 2558 ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีพิเศษ โรงเรียนบ้านเกะรอ
375 4 กันยายน 2558 มารดาข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
376 3 กันยายน 2558 ประกาศผู้ชนะในการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงโดยวิธีพิเศษ โรงเรียนบ้านอาเหอูโต๊ะ
377 3 กันยายน 2558 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175
378 1 กันยายน 2558 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
379 31 สิงหาคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175
380 28 สิงหาคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูวิทยากรอิสลามศึกษา(แบบเข้ม)โรงเรียนบ้านสะเอะ โรงเรียนบ้านสะเอะ
381 27 สิงหาคม 2558 ประกาศผู้ผ่านสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกวิทยากรอิสลมศึกษา โรงเรียนบ้านสะเอะ
382 26 สิงหาคม 2558 ประกาศผลการสรรหาพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน
383 25 สิงหาคม 2558 ประกาศโรงเรียนสามแยกบ้านเนียง(สิทธิพันธ์อนุกูล) เรื่อง การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีพิเศษ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
384 25 สิงหาคม 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านบือมัง โรงเรียนบ้านบือมัง
385 24 สิงหาคม 2558 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูวิทยากรอิสลามศึกษา(แบบเข้ม)โรงเรียนบ้านสะเอะ โรงเรียนบ้านสะเอะ
386 22 สิงหาคม 2558 โรงเรียนบ้านโฉลง ได้ประกาศราคากลางระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โรงเรียนบ้านโฉลง
387 20 สิงหาคม 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านกาลอ โรงเรียนบ้านกาลอ
388 19 สิงหาคม 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านรั้วตะวัน โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน
389 19 สิงหาคม 2558 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์การสรรหาพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน
390 18 สิงหาคม 2558 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน
391 17 สิงหาคม 2558 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง วิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175
392 16 สิงหาคม 2558 รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านตาเซะ
393 14 สิงหาคม 2558 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านตาเซะ
394 10 สิงหาคม 2558 กิจกรรมวันแม่ ปี 2558 โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
395 10 สิงหาคม 2558 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นวิทยากรอิสลามศึกษา โครงการจัดการเรียนการสอนอิสลามแบบเข้มในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านสะเอะ
396 10 สิงหาคม 2558 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านตาเซะ
397 10 สิงหาคม 2558 ประกาศ : ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนบ้านตะโละ
398 9 สิงหาคม 2558 ประกาศผลการเลือกสรรพนักราชการ โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน
399 9 สิงหาคม 2558 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนบ้านปาโจ
400 8 สิงหาคม 2558 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนประชาอุทิศ
401 8 สิงหาคม 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านบูเกะคละ เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านบูเกะคละ
402 8 สิงหาคม 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านกะตูปะ เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนบ้านกะตูปะ
403 6 สิงหาคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ วิชาเอกประถมศึกษา โรงเรียนบ้านตะโละ
404 6 สิงหาคม 2558 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนประชาอุทิศ
405 6 สิงหาคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน
406 6 สิงหาคม 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านบูเกะคละ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านบูเกะคละ
407 6 สิงหาคม 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านกะตูปะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนบ้านกะตูปะ
408 6 สิงหาคม 2558 รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านปาโจ
409 6 สิงหาคม 2558 ประกาศรายชื่ผู้ผ่านการเลือกสรรและสรรหาพนักงานราชการโรงเรียนบ้านสะเอะ โรงเรียนบ้านสะเอะ
410 5 สิงหาคม 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านสะเอะ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนบ้านสะเอะ
411 5 สิงหาคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วิชาเอกประถมศึกษา โรงเรียนบ้านตะโละ
412 4 สิงหาคม 2558 ประกาศ การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ รายการรายการค่าติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โรงเรียนบ้านปาโจ
413 3 สิงหาคม 2558 จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
414 3 สิงหาคม 2558 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา โรงเรียนบ้านกะตูปะ
415 2 สิงหาคม 2558 ประกาศ : รับสมัครพนังานราชการ วิชาเอกประถมศึกษา (แก้ไขใหม่) โรงเรียนบ้านตะโละ
416 31 กรกฎาคม 2558 เผยแพร่คู่มือประชาชนโรงเรียนบ้านตะโละซูแม โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
417 29 กรกฎาคม 2558 รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ วิชาเอกประถมศึกษา โรงเรียนบ้านตะโละ
418 29 กรกฎาคม 2558 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา โรงเรียนบ้านตะโละ
419 29 กรกฎาคม 2558 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ (แก้ไขล่าสุด) โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน
420 29 กรกฎาคม 2558 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการโรงเรียนบ้านสะเอะ โรงเรียนบ้านสะเอะ
421 27 กรกฎาคม 2558 คู่มือประชาชนพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โรงเรียนบ้านท่าสาป
422 26 กรกฎาคม 2558 มารดาข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
423 25 กรกฎาคม 2558 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านปาโจ
424 24 กรกฎาคม 2558 ประกาศโรงเรียนประชาอุทิศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนประชาอุทิศ
425 24 กรกฎาคม 2558 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน
426 23 กรกฎาคม 2558 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านบูเกะคละ
427 22 กรกฎาคม 2558 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา โรงเรียนบ้านตะโละ
428 22 กรกฎาคม 2558 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านต้นแซะ
429 13 กรกฎาคม 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์) โรงเรียนบ้านลิมุด
430 13 กรกฎาคม 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านบาตัน โรงเรียนบ้านบาตัน
431 9 กรกฎาคม 2558 ขอเชิญร่วมละศีลอด กิจกรรมรอมฎอนอัลมูบารอกสานสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านต้นแซะ
432 2 กรกฎาคม 2558 บิดาข้าราชการเสียชีวิต โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134
433 1 กรกฎาคม 2558 การจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมปูพื้นกระเบื้องใต้อาคารเรียน ฯ โรงเรียนบ้านปาดาฮัน
434 29 มิถุนายน 2558 การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษรายการค่าติดตั้งขยายเขตปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โรงเรียนศรีพัฒนาราม
435 29 มิถุนายน 2558 แจกพันธุ์กล้าไม่้ยืนต้น โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
436 23 มิถุนายน 2558 ประกาศผลสอบแข่งขันวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านจำปูน
437 23 มิถุนายน 2558 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตําแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านพงยือไร
438 23 มิถุนายน 2558 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตําแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านโฉลง
439 23 มิถุนายน 2558 บิดาข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
440 19 มิถุนายน 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราราชการ โรงเรียนบ้านพงยือไร
441 19 มิถุนายน 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านโฉลง
442 19 มิถุนายน 2558 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม(แบบเข้ม) โรงเรียนบ้านจำปูน
443 18 มิถุนายน 2558 บิดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาเหอูโต๊ะเสียชีวิต โรงเรียนบ้านอาเหอูโต๊ะ
444 18 มิถุนายน 2558 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลตำแหน่งวิทยากรสอนอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านบันนังบูโย
445 11 มิถุนายน 2558 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
446 11 มิถุนายน 2558 ประกาศผลการสอบคัดเลือก วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านคูวอ
447 11 มิถุนายน 2558 แก้ไขประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลามแบบเข้ม โรงเรียนบ้านโฉลง
448 10 มิถุนายน 2558 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนวัดลำพะยา
449 10 มิถุนายน 2558 ประกาศผลการสอบคัดเลือก วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านบันนังบูโย
450 8 มิถุนายน 2558 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
451 8 มิถุนายน 2558 บิดาข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนอนุบาลยะลา
452 8 มิถุนายน 2558 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านคูวอ
453 8 มิถุนายน 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก โรงเรียนบ้านบันนังบูโย
454 6 มิถุนายน 2558 รับสมัครพนักงานราชการสอนอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านพงยือไร
455 6 มิถุนายน 2558 รับสมัครพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านพงยือไร
456 4 มิถุนายน 2558 ประกาศ รับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม(แบบเข้ม)เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านโฉลง
457 3 มิถุนายน 2558 ประกาศ รับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม(แบบเข้ม)เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านจำปูน
458 2 มิถุนายน 2558 แจ้งกำหนดการเดินทางเข้ารับตำแหน่งใหม่ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
459 2 มิถุนายน 2558 สามีข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
460 2 มิถุนายน 2558 แจ้งกำหนดการเดินทางเข้ารับตำแหน่งใหม่ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
461 28 พฤษภาคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกภาษาไทย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
462 28 พฤษภาคม 2558 ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
463 28 พฤษภาคม 2558 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งวิทยากรสอนอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านบันนังบูโย
464 26 พฤษภาคม 2558 ประกาศรับสมัครครูอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
465 26 พฤษภาคม 2558 ประกาศรายชื่ผู้มีสิทธิ์สอบ โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
466 26 พฤษภาคม 2558 ประกาศรับสมัครครูอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านคูวอ
467 25 พฤษภาคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
468 25 พฤษภาคม 2558 มารดาข้าราชการเสียชีวิต โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน
469 25 พฤษภาคม 2558 แจ้งกำหนดการเดินทางรับตำแหน่งใหม่ โรงเรียนบ้านโฉลง
470 22 พฤษภาคม 2558 ประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม(รายชั่วโมง)เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านจำปูน
471 20 พฤษภาคม 2558 ประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม (รายชั่วโมง) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านโฉลง
472 19 พฤษภาคม 2558 ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
473 18 พฤษภาคม 2558 ประกาศรับสมัครครูอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
474 15 พฤษภาคม 2558 ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนอนุบาลยะลา
475 12 พฤษภาคม 2558 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
476 11 พฤษภาคม 2558 ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
477 9 พฤษภาคม 2558 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการจ้างก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน
478 9 พฤษภาคม 2558 ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
479 9 พฤษภาคม 2558 จ้างก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านปาดาฮัน
480 6 พฤษภาคม 2558 กำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
481 6 พฤษภาคม 2558 กำหนดเปิดจำหน่ายอุปกรณ์การเรียนประจำปี ๒๕๕๘ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
482 24 เมษายน 2558 ข้าราชการเสียชีวิต โรงเรียนบ้านบูเกะคละ
483 23 เมษายน 2558 ซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียน ป.พิเศษ รั้วคอนกรีตบล๊อกทึบ และประตู โรงเรียนวัดชมพูสถิต
484 20 เมษายน 2558 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกและสรรหาครูสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
485 13 เมษายน 2558 ประกาศ ปิด - เปิด โรงเรียนบ้านตาเซะ สพป.ยล.1 โรงเรียนบ้านตาเซะ
486 11 เมษายน 2558 กำหนดการ ปิด - เปิด โรงเรียน โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
487 10 เมษายน 2558 ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านกะตูปะ
488 7 เมษายน 2558 สรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
489 21 มีนาคม 2558 ขอเชิญร่วมงานบัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านโฉลง
490 23 มีนาคม 2558 มารดาข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
491 20 มีนาคม 2558 ขอเชิญร่วมงานบัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านยะลา
492 20 มีนาคม 2558 อบรมครู"การนิเทศภายในโรงเรียน" โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
493 19 มีนาคม 2558 เชิญร่วมงาน กิจกรรมบัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านไม้แก่น
494 19 มีนาคม 2558 เชิญร่วมงาน "วันบัณฑิตน้อย" โรงเรียนบ้านบาตัน
495 16 มีนาคม 2558 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย (บทคัดย่อ) โรงเรียนบ้านต้นแซะ
496 16 มีนาคม 2558 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โรงเรียนบ้านตะโละ
497 12 มีนาคม 2558 การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำวัน 2557 โรงเรียนบ้านสะเอะ
498 12 มีนาคม 2558 ขอเชิญร่วมบริจาคการกุศล โรงเรียนบ้านโฉลง
499 11 มีนาคม 2558 ประกาศการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โรงเรียนบ้านวังพญา
500 11 มีนาคม 2558 รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวังธราธิปวิทยา
501 9 มีนาคม 2558 กิจกรรมไม้แก่นเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
502 6 มีนาคม 2558 ประกาศการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โรงเรียนบ้านธารแร่
503 6 มีนาคม 2558 ประกาศโรงเรียนวัดลำพะยา "มิ่งชูชาติ ขวัญราษฎร์นารี" เรื่อง การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ รายการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนวัดลำพะยา
504 5 มีนาคม 2558 เลือกตั้งสภานักเรียน โรงเรียนบ้านโฉลง โรงเรียนบ้านโฉลง
505 5 มีนาคม 2558 การรับสมัครนักเรียน โรงเรียนบ้านโฉลง
506 5 มีนาคม 2558 กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน (Open House) โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
507 5 มีนาคม 2558 ทัศนศึกษาจังหวัดตรัง โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
508 2 มีนาคม 2558 เปิดเผยราคากลาง โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134
509 2 มีนาคม 2558 รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านพอแม็ง
510 2 มีนาคม 2558 ประกาศการจ้างโดยวิธีพิเศษ โรงเรียนบ้านพอแม็ง
511 23 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๔ (บ้านบาโงยบาแด ) (ฉบับที่ 2) เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกแบบทึบความยาว 110 เมตร ขนาดความสูงอิฐ 9 ก้อน มีฐานราก โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24
512 23 กุมภาพันธ์ 2558 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตร​นารี ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาพญา​งาม โรงเรียนบ้านไม้แก่น
513 20 กุมภาพันธ์ 2558 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านโฉลง
514 20 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์) โรงเรียนบ้านลิมุด
515 20 กุมภาพันธ์ 2558 เปิดเผยราคากลาง โรงเรียนวังธราธิปวิทยา
516 17 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านกือเม็ง
517 17 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านกือเม็ง
518 17 กุมภาพันธ์ 2558 การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา๒๔๔๘ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
519 16 กุมภาพันธ์ 2558 การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านเกะรอ
520 16 กุมภาพันธ์ 2558 การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านเกะรอ
521 11 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านจำปูนการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านจำปูน
522 11 กุมภาพันธ์ 2558 บิดาพนักงานราชการเสียชีวิต โรงเรียนบ้านไทรงาม
523 5 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
524 2 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านกาลูปัง โรงเรียนบ้านกาลูปัง
525 30 มกราคม 2558 ผลการสอบแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนบ้านปาโจ
526 29 มกราคม 2558 เปิดเผยราคากลาง โรงเรียนบ้านพอแม็ง
527 27 มกราคม 2558 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนศรีพัฒนาราม
528 26 มกราคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวิทยากรสอนศาสนาอิสลามแบบเข้ม โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
529 26 มกราคม 2558 ประกาศรายชื่อวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้มผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนวังธราธิปวิทยา
530 26 มกราคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนบ้านลือมุ
531 23 มกราคม 2558 ประกาศยื่นซองประกวดราคา อาคารเรียน สปช.105/29 โรงเรียนพัฒนาบาลอ
532 22 มกราคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(เพิ่มเติม)คัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
533 21 มกราคม 2558 ประชุมสภาสันติสุข โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
534 8 มกราคม 2558 ประกาศจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักครู โดยวิธีพิเศษ โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
535 8 มกราคม 2558 รับของขวัญวันเด็ก ปี 2558 โรงเรียนบ้านปงตา
536 8 มกราคม 2558 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 โรงเรียนบ้านท่าสาป
537 7 มกราคม 2558 ประกาศจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนคีรีบูรวัฒนา
538 6 มกราคม 2558 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
539 6 มกราคม 2558 จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี ๒๕๕๘ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
540 5 มกราคม 2558 ประกาศจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา โดยวิธีพิเศษ โรงเรียนบ้านไทรงาม
541 5 มกราคม 2558 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
542 29 ธันวาคม 2557 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( โอเน็ตแคมป์ ) โรงเรียนบ้านรามัน
543 28 ธันวาคม 2557 ประกาศ จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านละแอ
544 26 ธันวาคม 2557 ประกาศจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โดยวิธีพิเศษ โรงเรียนบ้านไทรงาม
545 19 ธันวาคม 2557 ประกาศ จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม โรงเรียนบ้านท่าสาป
546 23 ธันวาคม 2557 ประกาศการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างชำรุด โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา
547 23 ธันวาคม 2557 ประการโรงเรียนบ้านกือแล การจัดจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน สปช 102/26 โรงเรียนบ้านกือแล
548 19 ธันวาคม 2557 เปิดเผยราคากลางโรงเรียนบ้านโกตาบารู โรงเรียนบ้านโกตาบารู
549 18 ธันวาคม 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนวังธราธิปวิทยา
550 18 ธันวาคม 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์-ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
551 18 ธันวาคม 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านลือมุ
552 16 ธันวาคม 2557 มารดาข้าราชการเสียชีวิต โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134
553 16 ธันวาคม 2557 เปิดเผยราคากลางโรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา
554 16 ธันวาคม 2557 การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านมาแฮ
555 15 ธันวาคม 2557 แบบเปิดเผยราคากลาง โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง
556 15 ธันวาคม 2557 การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านมาแฮ
557 8 ธันวาคม 2557 บิดาข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
558 3 ธันวาคม 2557 กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวา มหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านรามัน
559 3 ธันวาคม 2557 กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวา มหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
560 1 ธันวาคม 2557 รับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม(แบบเข้ม)เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนวังธราธิปวิทยา
561 1 ธันวาคม 2557 รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม(รายเดือน) โรงเรียนบ้านลือมุ
562 1 ธันวาคม 2557 กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
563 1 ธันวาคม 2557 รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
564 1 ธันวาคม 2557 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส
565 1 ธันวาคม 2557 โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆาได้รับเชิญคณะครูเข้าร่วมรับประทานอาหารเนื่องในงานพิธีมงคลสมรสศิษย์เก่า โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา
566 21 พฤศจิกายน 2557 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านเบญญา
567 19 พฤศจิกายน 2557 ประกาศโรงเรียนวังธราธิปวิทยา เรื่อง รับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม(รายชั่วโมง)เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนวังธราธิปวิทยา
568 18 พฤศจิกายน 2557 เชิญร่วมงานเลี้ยงย้ายผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนสันติวิทยา
569 12 พฤศจิกายน 2557 บิดาข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนบ้านต้นแซะ
570 11 พฤศจิกายน 2557 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน
571 7 พฤศจิกายน 2557 กำหนดการจัดงานแสดงความยินดีกับ ผอ.อาบัส สาเหล็ม โรงเรียนพัฒนาบาลอ
572 7 พฤศจิกายน 2557 มารดาครูอนุบาลยะลา ถึงแก่กรรม โรงเรียนอนุบาลยะลา
573 26 ตุลาคม 2557 แจ้งข่าวการกุศล บิดาของอดีตครูของโรงเรียนเสียชีวิต โรงเรียนบ้านเบญญา
574 26 ตุลาคม 2557 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านอูเป๊าะ
575 3 ตุลาคม 2557 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนวัดลำใหม่
576 1 ตุลาคม 2557 บิดาผู้อำนวยการโรงเรียนถึงแก่กรรม โรงเรียนวัดลำใหม่
577 25 กันยายน 2557 จัดกิจกรรมสายใยรัก สายใยผูกพัน โรงเรียนบ้านไม้แก่น
578 16 กันยายน 2557 แบหอเกมส์57 โรงเรียนบ้านแบหอ
579 16 กันยายน 2557 แบหอเกมส์57 โรงเรียนบ้านแบหอ
580 15 กันยายน 2557 ประก่าศราคากลางจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ โรงเรียนบ้านบาตัน
581 8 กันยายน 2557 แจ้งกำหนดการเดินทางรับตำแหน่งใหม่ของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเซะ โรงเรียนบ้านตาเซะ
582 8 กันยายน 2557 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านท่าสาป
583 26 สิงหาคม 2557 ขอแสดงความเสียใจ โรงเรียนบ้านท่าสาป
584 25 สิงหาคม 2557 ขอความอนเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านบูเกะคละ
585 20 สิงหาคม 2557 บ้านพนักงานราชการประสบอัคคีภัย โรงเรียนบ้านปูลัย
586 20 สิงหาคม 2557 มารดาของอดีตข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนบ้านเบญญา
587 19 สิงหาคม 2557 ประชุมเสวนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (ศูนย์เครือข่ายกรงปินัง) โรงเรียนบ้านกรงปินัง
588 14 สิงหาคม 2557 บิดาข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนบ้านตาเซะ
589 13 สิงหาคม 2557 บิดานักการภารโรงเสียชีวิต โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
590 7 สิงหาคม 2557 จัดกิจกรรม " วันแม่แห่งชาติ" ประจำปี 2557 โรงเรียนบ้านบาโงย
591 6 สิงหาคม 2557 ขอแสดงความยินดี โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านโกตาบารู
592 1 สิงหาคม 2557 ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนแบบ108ล/30 โรงเรียนอนุบาลยะลา โรงเรียนอนุบาลยะลา
593 24 กรกฎาคม 2557 สกย.อำเภอรามันมอบอุปกรณ์กีฬา โรงเรียนบ้านเจาะบือแม
594 24 กรกฎาคม 2557 นักการภารโรงเสียชีวิต โรงเรียนบ้านต้นแซะ
595 22 กรกฎาคม 2557 ขอแสดงความยินดีโรงเรียนศูนย์เครือข่ายร่มเกล้า โรงเรียนบ้านท่าสาป
596 20 กรกฎาคม 2557 ขอเชิญร่วมกิจกรรมละศีลอด โรงเรียนบ้านเจาะบือแม
597 17 กรกฎาคม 2557 ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง (ครูผู้สอนปฐมวัย) โรงเรียนอนุบาลยะลา
598 16 กรกฎาคม 2557 กำหนดการฌาปนกิจศพนายนพ อินทสาท โรงเรียนบือดองพัฒนา
599 16 กรกฎาคม 2557 กำหนดการฌาปนกิจศพนายนพ อินทสาท โรงเรียนบือดองพัฒนา
600 16 กรกฎาคม 2557 ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา เรื่องให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา มารายงานตัวเพิ่มเติม โรงเรียนอนุบาลยะลา
601 15 กรกฎาคม 2557 ข้าราชการเสียชีวิต (โรงเรียนบือดองพัฒนา) โรงเรียนบือดองพัฒนา
602 15 กรกฎาคม 2557 ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง (ครูผู้สอนปฐมวัย) โรงเรียนอนุบาลยะลา
603 13 กรกฎาคม 2557 มารดาข้าราชการเสียชีวิต โรงเรียนบ้านเจาะบือแม
604 9 กรกฎาคม 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลยะลา
605 6 กรกฎาคม 2557 ข้าราชการเสียชีวิต โรงเรียนบ้านยือโระ
606 2 กรกฎาคม 2557 ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลยะลา
607 30 มิถุนายน 2557 ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง (ครูผู้สอนปฐมวัย) โรงเรียนอนุบาลยะลา
608 26 มิถุนายน 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลยะลา โรงเรียนอนุบาลยะลา
609 26 มิถุนายน 2557 ขอเชิญร่วมงานศพคุณพ่อของ ผอ. อนุวัตร จันทรกรานต์ โรงเรียนบ้านยือโระ
610 26 มิถุนายน 2557 ขอเชิญร่วมงานกีฬาสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนบ้านพงยือไร
611 25 มิถุนายน 2557 กิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชนบ้านเกียรติ โรงเรียนบ้านเกียรติ
612 23 มิถุนายน 2557 โครงการสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน
613 23 มิถุนายน 2557 ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลยะลา
614 22 มิถุนายน 2557 ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ชุมชน(เจาะบือแมเกมส์) โรงเรียนบ้านเจาะบือแม
615 3 ธันวาคม 2557 กำหนดจัดกิจกรรมเทิดพระ เกียรติ ๕ ธันวา มหาราช โรงเรียนบ้านรามัน
616 22 มิถุนายน 2557 ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนสันติวิทยา
617 20 มิถุนายน 2557 ขอเชิญร่วมเป็นร่วมโครงการกีฬาสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนบ้านต้นแซะ
618 19 มิถุนายน 2557 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนบ้านปาโจ
619 18 มิถุนายน 2557 การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ Budo Game 2014 โรงเรียนบ้านกำปงบือแน โรงเรียนบ้านกำปงบือแน
620 18 มิถุนายน 2557 จัดกิจกรรมต้อนรับรอมฎอนและสัมพันธํชุมชน โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
621 18 มิถุนายน 2557 การแข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนบ้านรามัน
622 17 มิถุนายน 2557 กีฬาสีภายในโรงเรียน โรงเรียนบ้านจือนือแร
623 14 มิถุนายน 2557 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
624 13 มิถุนายน 2557 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง
625 13 มิถุนายน 2557 การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ชุมชน สู้ภัยยาเสพติด ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านโฉลง
626 12 มิถุนายน 2557 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง
627 12 มิถุนายน 2557 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง
628 12 มิถุนายน 2557 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง
629 11 มิถุนายน 2557 วันสถาปนาโรงเรียนบ้านยือโร๊ะ โรงเรียนบ้านยือโระ
630 11 มิถุนายน 2557 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
631 10 มิถุนายน 2557 ข้าราชการครูถึงแก่กรรม โรงเรียนบ้านนาเตย
632 6 มิถุนายน 2557 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านกาลอ
633 5 มิถุนายน 2557 ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านจือนือแร
634 4 มิถุนายน 2557 รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โครงการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาแบบเข้มในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
635 21 พฤษภาคม 2557 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านกรงปินัง
636 20 พฤษภาคม 2557 กิจกรรมตลาดนัดภูมิปัญญา โรงเรียนบ้านบาตัน
637 17 พฤษภาคม 2557 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์เครือข่ายกรงปินัง (เลื่อนเดินทาง) โรงเรียนสันติวิทยา
638 16 พฤษภาคม 2557 สุดยอด 152 โรงเรียน ลดใช้พลังงานระดับจังหวัด โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน
639 15 พฤษภาคม 2557 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนบ้านแหลมทราย
640 15 พฤษภาคม 2557 มารดาครูถึงแก่กรรม โรงเรียนบ้านโกตาบารู
641 13 พฤษภาคม 2557 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดเรียนและแจกคูปองเครืองแบบนักเรียน โรงเรียนสันติวิทยา
642 13 พฤษภาคม 2557 ประกาศเปิดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านแบหอ
643 26 มีนาคม 2557 ประกาศโรงเรียนบ้านสะเอะ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นวิทยากรอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านสะเอะ
644 25 มีนาคม 2557 เชิญร่วมเป็นเกียรติ "วันแห่งความภาคภูมิใจ" โรงเรียนบ้านลือมุ
645 23 มีนาคม 2557 กิจกรรม "วันแห่งความสำเร็จ" ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านจาหนัน โรงเรียนบ้านจาหนัน
646 21 มีนาคม 2557 การแข่งกีฬาสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
647 21 มีนาคม 2557 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านสะเอะ โรงเรียนบ้านสะเอะ
648 20 มีนาคม 2557 กิจกรรมสานฝันวัยเด็ก...ปีที่ ๔ โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134
649 20 มีนาคม 2557 กิจกรรมสานฝันวัยเด็ก...ปีที่ ๔ โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134
650 18 มีนาคม 2557 งานบัณฑิตน้อยและวันแห่งความสำเร็จ ประจำปี ๒๕๕๖ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
651 18 มีนาคม 2557 กิจกรรมค่ายลูกเสือคุณธรรม บูรณาการทักษะชีวิต ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
652 17 มีนาคม 2557 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านสะเอะ
653 17 มีนาคม 2557 กิจกรรมสู่ฝัน...วันแห่งความสำเร็จ(บัณฑิตน้อย) โรงเรียนบ้านจำปูน
654 17 มีนาคม 2557 กิจกรรมสู่ฝัน วันสำเร็จ โรงเรียนบ้านกาลูปัง
655 17 มีนาคม 2557 งานชุมนุมลูกเสือ ศูนย์เครือข่ายกรงปินัง ๒๕๕๖ โรงเรียนสันติวิทยา
656 16 มีนาคม 2557 กิจกรรมบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบือดองพัฒนา
657 16 มีนาคม 2557 กิจกรรมบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
658 16 มีนาคม 2557 กิจกรรมบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
659 15 มีนาคม 2557 กิจกรรมบัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านปาโจ
660 19 มีนาคม 2557 ประกาศสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบ้านปาโจ
661 14 มีนาคม 2557 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนบ้านสะโต
662 14 มีนาคม 2557 พีธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนสำเร็จการศึกษาประจำปี 2556 โรงเรียนพัฒนาบาลอ
663 14 มีนาคม 2557 เรียนเชิญร่วมกิจกรรมบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านต้นแซะ
664 14 มีนาคม 2557 กิจกรรมบัณฑิตน้อยและงานนิทรรศการผลงานครูนักเรียนสู่อาเซียน โรงเรียนบ้านพงยือไร
665 13 มีนาคม 2557 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนโรงเรียนบ้านบึงน้ำใส โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส
666 13 มีนาคม 2557 กิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส
667 13 มีนาคม 2557 กิจกรรมบัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านไม้แก่น
668 12 มีนาคม 2557 เชิญร่วมกิจกรรมบัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175
669 12 มีนาคม 2557 งานชุมนุมลูกเสือเครือข่ายกรงปินัง โรงเรียนบ้านแบหอ
670 25 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านกอตอตือระ
671 25 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านพงยือไร
672 22 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านบันนังลูวา
673 21 กุมภาพันธ์ 2557 ชมรมครูอิสลามศึกษา สพป ยล ๑ โรงเรียนบือดองพัฒนา
674 20 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านเกะรอ
675 20 กุมภาพันธ์ 2557 กิจกรรม Day Camp ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านบาตัน
676 18 กุมภาพันธ์ 2557 แจ้งเด็กนักเรียนเสียชีวิต โรงเรียนบ้านรามัน
677 18 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านไทรงาม
678 18 กุมภาพันธ์ 2557 แจ้งนัก่รียนเสียชีวิต โรงเรียนบ้านสะโต
679 16 กุมภาพันธ์ 2557 รับสมัครนักเรียนชั้น อนุบาล ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านลิมุด
680 9 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูพี่เลีัยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านต้นแซะ
681 7 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โรงเรียนบ้านต้นแซะ
682 6 กุมภาพันธ์ 2557 รับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านต้นแซะ
683 5 กุมภาพันธ์ 2557 โครงการค่ายเรียนรู้ โรงเรียนบ้านรามัน
684 3 กุมภาพันธ์ 2557 กิจกรรมการติว O-net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านบาตัน
685 28 มกราคม 2557 การขอมีบัตรสำหรับครูอิสลามศึกษา โรงเรียนบือดองพัฒนา
686 28 มกราคม 2557 บิดา ธุรการเสียชีวิต โรงเรียนศรีพัฒนาราม
687 24 มกราคม 2557 กิจกรรมการติว O-net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านเกะรอ
688 24 มกราคม 2557 กิจกรรมติวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของศูนย์เครือข่ายพญางาม โรงเรียนบือดองพัฒนา
689 22 มกราคม 2557 กิจกรรมอาเซียนเดย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านบาตัน
690 22 มกราคม 2557 กิจกรรมเมาลิดและอาซูรอ ประจำปีการศึกษา๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
691 21 มกราคม 2557 ติว O-net โรงเรียนบ้านรามัน
692 20 มกราคม 2557 กิจกรรมติวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของศูนย์เครือข่ายพญางาม โรงเรียนบ้านไม้แก่น
693 14 มกราคม 2557 บิดาผอ.เบญจวรรณ สมาด เสียชีวิต โรงเรียนบ้านต้นแซะ
694 14 มกราคม 2557 พานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โรงเรียนบ้านปาดาฮัน
695 13 มกราคม 2557 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ โรงเรียนวัดลำใหม่
696 13 มกราคม 2557 บิดาข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนบ้านเบญญา
697 10 มกราคม 2557 เชิญร่วมกิจกรรมวันเด็ก ปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านลิมุด
698 10 มกราคม 2557 ขอเชิญร่วมต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ โรงเรียนศรีพัฒนาราม
699 10 มกราคม 2557 งานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านท่าสาป
700 9 มกราคม 2557 การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
701 8 มกราคม 2557 จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านพงยือไร
702 8 มกราคม 2557 การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านรามัน
703 8 มกราคม 2557 ประกาศโรงเรียนบ้านจาหนัน เรื่อง รับสมัครวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้มเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านจาหนัน
704 8 มกราคม 2557 ประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลามรายชั่วโมง โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
705 7 มกราคม 2557 ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเมาลิด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านแหลมทราย
706 7 มกราคม 2557 ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
707 7 มกราคม 2557 งานวันเด็กโรงเรียนบ้านจือนือแร โรงเรียนบ้านจือนือแร
708 7 มกราคม 2557 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
709 7 มกราคม 2557 ประกาศรับสมัครวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม ฯ (แก้ไข) โรงเรียนบ้านกูวา
710 6 มกราคม 2557 ขอเชิญร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่ โรงเรียนบ้านบาตัน
711 6 มกราคม 2557 ประกาศรับสมัครวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม ฯ โรงเรียนบ้านพงยือไร
712 6 มกราคม 2557 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนวัดลำใหม่
713 6 มกราคม 2557 การจัดกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
714 5 มกราคม 2557 ส่งส.ค.ส ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านพงยือไร
715 3 มกราคม 2557 ประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม(แบบเข้ม) โรงเรียนบ้านต้นแซะ
716 3 มกราคม 2557 จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 โรงเรียนบ้านบันนังลูวา
717 3 มกราคม 2557 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านกรงปินัง
718 3 มกราคม 2557 การจัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านปาโจ
719 2 มกราคม 2557 ประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลามรายชั่วโมง โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
720 2 มกราคม 2557 การจัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านสะโต
721 2 มกราคม 2557 ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557 โรงเรียนบ้านลิมุด
722 30 ธันวาคม 2556 กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านบาตัน
723 30 ธันวาคม 2556 กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง
724 27 ธันวาคม 2556 ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
725 27 ธันวาคม 2556 กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
726 27 ธันวาคม 2556 กิจกรรมวันเด็กและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านเกียรติ
727 27 ธันวาคม 2556 กิจกรรมต้อนรับปีใหม่และวันเด็กประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
728 26 ธันวาคม 2556 เชิญร่วมกิจกรรมวันเด็ก 2014 โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175
729 26 ธันวาคม 2556 กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านพงยือไร
730 26 ธันวาคม 2556 กิจกรรมต้อนรับปีใหม่และวันเด็กประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านแหลมทราย
731 26 ธันวาคม 2556 กิจกรรมวันสำคัญวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 โรงเรียนบ้านเกะรอ
732 25 ธันวาคม 2556 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 โรงเรียนบ้านปาดาฮัน
733 24 ธันวาคม 2556 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านสะเอะ
734 24 ธันวาคม 2556 HAPPY NEW YEAR 2014 โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
735 24 ธันวาคม 2556 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็ก ปี๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านปุโรง
736 24 ธันวาคม 2556 คู่สมรสข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
737 24 ธันวาคม 2556 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ โรงเรียนวัดลำพะยา
738 23 ธันวาคม 2556 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
739 20 ธันวาคม 2556 แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการ สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนวัดลำพะยา
740 19 ธันวาคม 2556 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านสะโต
741 19 ธันวาคม 2556 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
742 19 ธันวาคม 2556 นักเรียนศึกษาเส้นทางธรรมชาติหุบเขาลำพญา โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
743 19 ธันวาคม 2556 รับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม(รายชั่วโมง) โรงเรียนบ้านต้นแซะ
744 18 ธันวาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการ สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนวัดลำพะยา
745 18 ธันวาคม 2556 ประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม(รายชั่วโมง)เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านจาหนัน
746 18 ธันวาคม 2556 ประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลามรายชั่วโมง โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
747 12 ธันวาคม 2556 โรงเรียนบ้านยะต๊ะมาศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านตะโละ
748 12 ธันวาคม 2556 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนศรีพัฒนาราม
749 11 ธันวาคม 2556 ขอเชิญร่วมเป็นเกียติต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกือเม็ง โรงเรียนบ้านกือเม็ง
750 9 ธันวาคม 2556 โรงเรียนบ้านนาเตยมาศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านตะโละ
751 9 ธันวาคม 2556 การซ้อมแผนเผชิญเหตุในการระวังป้องกันบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
752 9 ธันวาคม 2556 ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โรงเรียนศรีพัฒนาราม
753 9 ธันวาคม 2556 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนวัดลำพะยา
754 4 ธันวาคม 2556 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนศรีพัฒนาราม
755 4 ธันวาคม 2556 กิจกรรม “5 ธันวา เทิดไท้ องค์ราชัน” โรงเรียนศรีพัฒนาราม
756 3 ธันวาคม 2556 กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวา มหาราช โรงเรียนบ้านรามัน
757 3 ธันวาคม 2556 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนบ้านโกตาบารู
758 3 ธันวาคม 2556 เปิดโลกแห่งการเรียนกับครูภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนบ้านยะต๊ะ
759 3 ธันวาคม 2556 กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 5 ธันวา มหาราช โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
760 3 ธันวาคม 2556 รับการประเมิน สมศ.รอบสาม โรงเรียนบ้านเกะรอ
761 3 ธันวาคม 2556 รร.บ้านจือนือแรจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านจือนือแร
762 3 ธันวาคม 2556 จัดกิจจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2556 โรงเรียนบ้านบาตัน
763 3 ธันวาคม 2556 มารดาครูถึงแก่กรรม โรงเรียนบ้านบาตัน
764 3 ธันวาคม 2556 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนบ้านยือโระ
765 3 ธันวาคม 2556 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
766 30 พฤศจิกายน 2556 ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งวิทยากรครูสอนศาสนาอิสลามแบบเข้ม ปีงบประมาณ 2557 โรงเรียนบ้านปอเยาะ
767 25 พฤศจิกายน 2556 การแข่งขันกีฬาภายใน "แบหอเกมส์"56 โรงเรียนบ้านแบหอ
768 25 พฤศจิกายน 2556 ขอเชิญเป็นเกียรติร่วมกิจกรรมอาซูรอและเมาลิดสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านต้นแซะ
769 23 พฤศจิกายน 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก โรงเรียนบ้านปอเยาะ
770 19 พฤศจิกายน 2556 ประกาศโรงเรียนบ้านปอเยาะ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นวิทยากรอิสลามศึกษา(ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม) โครงการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาแบบเข้มในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านปอเยาะ
771 14 พฤศจิกายน 2556 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
772 13 พฤศจิกายน 2556 ประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม(รายชั่วโมง) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านพงยือไร
773 13 พฤศจิกายน 2556 รับการประเมิน สมศ.รอบสาม โรงเรียนวัดลำใหม่
774 12 พฤศจิกายน 2556 เชิญชมการแข่งขันกรีฑานักเรียน ศูนย์เครือข่ายโกตาบารู โรงเรียนบ้านโกตาบารู
775 12 พฤศจิกายน 2556 รับการประเมิน สมศ.รอบสาม โรงเรียนบ้านต้นแซะ
776 7 พฤศจิกายน 2556 ขอเชิญร่วมส่งผู้อำนวยการโรงเรียนไปรับตำแหน่งใหม่ โรงเรียนบ้านตาโละสดาห์
777 4 พฤศจิกายน 2556 ประเมินภายนอกรอบสาม โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
778 4 พฤศจิกายน 2556 ขอเชิญร่วมส่งผู้อำนวยการโรงเรียนย้ายไปรับตำแหน่ง โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
779 4 พฤศจิกายน 2556 ขอเชิญร่วมเป็นเกียติต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเซะ โรงเรียนบ้านตาเซะ
780 1 พฤศจิกายน 2556 อดีตข้าราชการครูถึงแก่กรรม โรงเรียนบ้านปุโรง
781 29 ตุลาคม 2556 กำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
782 26 ตุลาคม 2556 ประกาศปิด-เปิด โรงเรียนเรียน โรงเรียนบ้านสะเอะ
783 24 ตุลาคม 2556 กำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านตาเซะ
784 24 ตุลาคม 2556 ประกาศโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์รับสมัครครูพี่เลี้ยง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
785 20 ตุลาคม 2556 ประกาศปิด-เปิด โรงเรียนเรียน โรงเรียนบ้านไม้แก่น
786 18 ตุลาคม 2556 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2556 โรงเรียนบ้านบันนังลูวา
787 16 ตุลาคม 2556 ประกาศปิด - เปิดโรเรียน โรงเรียนบ้านกาลูปัง
788 16 ตุลาคม 2556 ปิด - เปิด การเรียน โรงเรียนบ้านยือโระ
789 14 ตุลาคม 2556 อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำแผนการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ โรงเรียนบ้านลือมุ
790 14 ตุลาคม 2556 ประกาศปิด-เปิด เรียน โรงเรียนบ้านลือมุ
791 14 ตุลาคม 2556 ประกาศเปิด - ปิด โรงเรียน โรงเรียนบ้านยะลา
792 12 ตุลาคม 2556 กำหนด ปิด-เปิด โรงเรียน โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
793 11 ตุลาคม 2556 กำหนดปิด เปิด โรงเรียนบ้านแบหอ
794 11 ตุลาคม 2556 กำหนดการ ปิด-เปิด โรงเรียน โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
795 10 ตุลาคม 2556 กำหนด ปิด - เปิด โรงเรียน โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส
796 10 ตุลาคม 2556 ประกาศ กำหนด การเปิด - ปิด สถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านพงยือไร
797 10 ตุลาคม 2556 กำหนด ปิด-เปิด โรงเรียน โรงเรียนบ้านต้นแซะ
798 10 ตุลาคม 2556 กำหนดการปิด - เปิดเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง(สิทธิพันธ์อนุกูล) โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
799 9 ตุลาคม 2556 กำหนดปิดภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๕๖ โรงเรียนสันติวิทยา
800 9 ตุลาคม 2556 กำหนดปิดภาคเรียนที่ ๑ โรงเรียนบ้านรามัน
801 9 ตุลาคม 2556 กำหนดปิดภาคเรียนที่ ๑ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
802 26 กันยายน 2556 ประกาศผลการคัดเลือกวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม(แบบเข้ม)เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง
803 23 กันยายน 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม(แบบเข้ม) โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง
804 18 กันยายน 2556 ประกาศผลการคัดเลือกวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม (แบบเข้ม) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านกำปงบือแน
805 16 กันยายน 2556 ร่วมแสดงกิจกรรมของนักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนบ้านกรงปินัง โรงเรียนบ้านกรงปินัง
806 15 กันยายน 2556 ผลการคัดเลือกตัวแทนระดับศูนย์เครือข่ายโกตาบารู โรงเรียนบ้านโกตาบารู
807 13 กันยายน 2556 ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่ง ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านกำปงบือแน
808 12 กันยายน 2556 การแข่งขันกีฬาและกรีฑา ระดับศูนย์เครือข่ายพญางาม โรงเรียนบ้านไม้แก่น
809 10 กันยายน 2556 ประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม (แบบเข้ม) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านกำปงบือแน
810 10 กันยายน 2556 แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับศูนย์เครือข่ายรามัน โรงเรียนบ้านรามัน
811 10 กันยายน 2556 ตลาดลำใหม่เกมส์ โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
812 10 กันยายน 2556 จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์เครือข่ายลุ่มน้ำสายบุรี โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
813 10 กันยายน 2556 แข่งขันทักษะทางวิชาการ " ยะลา ยาลัน 2556 " .... โรงเรียนสันติวิทยา
814 9 กันยายน 2556 ประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม (แบบเข้ม) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง
815 9 กันยายน 2556 ประกาศผลการคัดเลือกวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม (แบบเข้ม) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านกำปงบือแน
816 6 กันยายน 2556 ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลยะลา
817 6 กันยายน 2556 กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการงาน ยะลา-ยาลัน ระดับเครือข่ายสันกาลาคีรี โรงเรียนบ้านปงตา
818 5 กันยายน 2556 ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือกการสรรหาพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมโรงเรียนบ้านโกตาบารู โรงเรียนบ้านโกตาบารู
819 4 กันยายน 2556 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม โรงเรียนบ้านโกตาบารู
820 3 กันยายน 2556 กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการงาน ยะลา-ยาลัน ระดับเครือข่ายพญางาม โรงเรียนบ้านไม้แก่น
821 3 กันยายน 2556 ขอเชิญร่วมกิจกรรม โรงเรียนบ้านสะเอะใน
822 2 กันยายน 2556 ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่ง ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านกำปงบือแน
823 2 กันยายน 2556 ร่วมไว้อาลัยและแสดงความเสียใจกับผอ.โรงเรียน โรงเรียนบ้านพงยือไร
824 2 กันยายน 2556 รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม โรงเรียนบ้านโกตาบารู
825 2 กันยายน 2556 ขอเชิญร่วมเปิดเศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้พิการและการเสวนาทางวิชาการ โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
826 31 สิงหาคม 2556 เชฺิญชมกีฬาถ้ำศิลป์เกมส์ โรงเรียนบ้านบันนังลูวา
827 29 สิงหาคม 2556 เชิญชมขบวนพาเหรดและร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายใน โรงเรียนบ้านพงยือไร
828 28 สิงหาคม 2556 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตําแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านปาดาฮัน
829 28 สิงหาคม 2556 ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนอิสลาม โรงเรียนบ้านยะต๊ะ
830 28 สิงหาคม 2556 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนบ้านจำปูน
831 28 สิงหาคม 2556 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตําแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านโฉลง
832 27 สิงหาคม 2556 ร่วม "จิบน้ำชาเพื่อพัฒนาการศึกษา" โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
833 26 สิงหาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านจำปูน
834 26 สิงหาคม 2556 ประกาศราชื่อผูมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลืก โรงเรียนบ้านยะต๊ะ
835 25 สิงหาคม 2556 ประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม (แบบเข้ม) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านกำปงบือแน
836 23 สิงหาคม 2556 กีฬาสีจตุรมิตรสานสัมพันธ์เกมส์ โรงเรียนบ้านไทรงาม
837 23 สิงหาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงาราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านโฉลง
838 23 สิงหาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านปาดาฮัน
839 21 สิงหาคม 2556 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านรามัน โรงเรียนบ้านรามัน
840 21 สิงหาคม 2556 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลยะลา โรงเรียนอนุบาลยะลา
841 21 สิงหาคม 2556 ขายทอดตลาดอาคารประกอบบ้านพักครู จำนวน ๓ หลัง โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
842 20 สิงหาคม 2556 แก้ไขประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม(แบบเข้ม) โรงเรียนบ้านยะต๊ะ
843 19 สิงหาคม 2556 ประกาศผลการคัดเลือกผลงาน Best Practice ของโรงเรียนในฝัน โรงเรียนบ้านท่าสาป
844 18 สิงหาคม 2556 ยกเลิกผลการประกาศการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง
845 14 สิงหาคม 2556 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม(แบบเข้ม) โรงเรียนบ้านยะต๊ะ
846 14 สิงหาคม 2556 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไปโรงเรียนบ้านจำปูน โรงเรียนบ้านจำปูน
847 14 สิงหาคม 2556 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านปาดาฮัน
848 13 สิงหาคม 2556 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง
849 13 สิงหาคม 2556 ประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลามแบบเข้ม เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านโฉลง
850 13 สิงหาคม 2556 ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
851 12 สิงหาคม 2556 จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมวันอาเซียน และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
852 12 สิงหาคม 2556 ข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนบ้านเจาะบือแม
853 9 สิงหาคม 2556 กิจกรรมสานสายใยในวันอีดิลฟิฏรี โรงเรียนบ้านมาแฮ
854 6 สิงหาคม 2556 จัดกิจกรรมวันแม่ โรงเรียนบ้านรามัน
855 6 สิงหาคม 2556 กิจกรรมวันแม่ โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
856 6 สิงหาคม 2556 กิจกรรม "นิบงก้าวไกล พาไทยสูอาเซียน" โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
857 6 สิงหาคม 2556 คัดเลือก Best Practice ระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านรามัน
858 6 สิงหาคม 2556 เรียนรู้ประเทศสมาชิก เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
859 5 สิงหาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง
860 5 สิงหาคม 2556 ค่ายวิทยาศาสตร์ปฐมวัย “สร้างระบบคิด ปลูกจิต วิทยาศาสตร์” โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
861 1 สิงหาคม 2556 ประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม (รายชั่วโมง) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านกำปงบือแน
862 1 สิงหาคม 2556 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตําแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม(ฉบับแก้ไข) โรงเรียนบ้านบาโงย
863 1 สิงหาคม 2556 กิจกรรมวันอาเซียน (Asian Day) โรงเรียนบ้านลิมุด
864 1 สิงหาคม 2556 มอบทุนเดือนรอมฎอน โรงเรียนบ้านรามัน
865 30 กรกฎาคม 2556 ประกาสรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม (รายชั่วโมง) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง
866 24 ตุลาคม 2556 สพป.ยล.1 ร่วมกิจกรรมอำลา ส่ง ผอ.วิทยาศิลป์ สะอา รับตำแหน่ง รองผอ. สช. โรงเรียนบ้านจาหนัน
867 29 กรกฎาคม 2556 ค่ายวิชาการ "ภาษาไทยพาเพลิน" โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
868 29 กรกฎาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านจาหนัน
869 27 กรกฎาคม 2556 ประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศานาอิสลาม (รายชั่วโมง) โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง
870 27 กรกฎาคม 2556 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านปาดาฮัน
871 26 กรกฎาคม 2556 ประกาศการรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม(รายชั่วโมง) โรงเรียนบ้านยะต๊ะ
872 25 กรกฎาคม 2556 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านโฉลง
873 25 กรกฎาคม 2556 กิจกรรม นิบงก้าวไกล พาไทยสู่อาเซียน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
874 24 กรกฎาคม 2556 กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ (การละศีลอด) โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
875 24 กรกฎาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงาราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านบาโงย
876 24 กรกฎาคม 2556 กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ (การละศีลอด) โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
877 23 กรกฎาคม 2556 อบรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัย ศูนย์เครือข่ายกรงปินัง โรงเรียนบ้านกรงปินัง
878 19 กรกฎาคม 2556 ร่วมถวายเทียนพรรษา โรงเรียนบ้านรามัน
879 18 กรกฎาคม 2556 ประเมินโรงเรียน โรงเรียนบ้านรามัน
880 18 กรกฎาคม 2556 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านจาหนัน
881 15 กรกฎาคม 2556 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาอนุรักษ์วัฒนธรรม โรงเรียนบ้านพงยือไร
882 13 กรกฎาคม 2556 กิจกรรมบริการอนามัยโรงเรียน โรงเรียนประชาอุทิศ
883 13 กรกฎาคม 2556 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนประชาอุทิศ
884 13 กรกฎาคม 2556 โครงการสร้างสนามเปตอง โรงเรียนประชาอุทิศ
885 13 กรกฎาคม 2556 ร่วมกิจกรรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนประชาอุทิศ
886 12 กรกฎาคม 2556 ประกาศรับสมัครพนักงาราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านบาโงย
887 11 กรกฎาคม 2556 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนบ้านสะเอะ
888 10 กรกฎาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูสอนอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
889 10 กรกฎาคม 2556 รับมอมจักรยานในโครงการจักรยานเพื่อน้อง โรงเรียนบ้านบาตัน
890 10 กรกฎาคม 2556 รับมอมจักรยานในโครงการจักรยานให้น้อง โรงเรียนบ้านบาตัน
891 9 กรกฎาคม 2556 กิจกรรมการอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านโกตาบารู
892 9 กรกฎาคม 2556 นำเสนอผลงานพอเพียง โรงเรียนวัดรังสิตาวาส
893 9 กรกฎาคม 2556 ต้อนรับเดือนรอมฎอนอัลมูบาร๊อก(1434) โรงเรียนบ้านบาตัน
894 8 กรกฎาคม 2556 โครงการมอบจักรยานจากคุณเพชรมาร์ และเพื่อน ๆ ก๊วนธนุ และน้อง ๆ The Star โรงเรียนบ้านลือมุ
895 8 กรกฎาคม 2556 นำเสนอผลงานโรงเรียนพอเพียง โรงเรียนบ้านบาตัน
896 8 กรกฎาคม 2556 อบรมการลงข้อมูลพัสดุในระบบ EGP โรงเรียนบ้านรามัน
897 7 กรกฎาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูสอนอิสลามศึกษา(แบบเข้ม) โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
898 6 กรกฎาคม 2556 ร่วมประชุมปฏิบัติการ โรงเรียนประชาอุทิศ
899 6 กรกฎาคม 2556 กิจกรรมนำเสนอผลงาน โรงเรียนประชาอุทิศ
900 5 กรกฎาคม 2556 รับรองการตรวจเยี่ยม โรงเรียนประชาอุทิศ
901 5 กรกฎาคม 2556 ประชุมสภาตำบลบันนังสาเรง โรงเรียนประชาอุทิศ
902 4 กรกฎาคม 2556 ค่ายคลีนิคภาษาไทย โรงเรียนบ้านรามัน
903 2 กรกฎาคม 2556 กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนบ้านรามัน
904 1 กรกฎาคม 2556 ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง ครูสอนอิสลามศึกษา(แบบเข้ม) โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
905 1 กรกฎาคม 2556 ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูสอนอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
906 1 กรกฎาคม 2556 ก่ารแข่งกีฬาสีโรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
907 1 กรกฎาคม 2556 งาน"Sukan Perjaya ยาลอสัมพันธ์" ประจำปี2556 โรงเรียนบ้านยะลา
908 1 กรกฎาคม 2556 การแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายในประจำปี2556 โรงเรียนบ้านยะลา
909 30 มิถุนายน 2556 การแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
910 29 มิถุนายน 2556 เข้าร่วมประชุม สำนักงาน อบต.บันนังสาเรง โรงเรียนประชาอุทิศ
911 29 มิถุนายน 2556 ร่วมเป็นเกียรติงานกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนประชาอุทิศ
912 29 มิถุนายน 2556 ให้ขวัญกำลังใจ โรงเรียนประชาอุทิศ
913 29 มิถุนายน 2556 วันสถาปนาลูกเสือ ประจำปี 2556 โรงเรียนประชาอุทิศ
914 29 มิถุนายน 2556 การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนประชาอุทิศ
915 29 มิถุนายน 2556 ประเมิน ลูกจ้าง ประจำ ในโครงการ รางวัล เพชรเสมา เขต 1 โรงเรียนประชาอุทิศ
916 29 มิถุนายน 2556 ประเมินครู เพชรเสมา ยะลาเขต 1 โรงเรียนประชาอุทิศ
917 28 มิถุนายน 2556 แจ้งยอดผู้แสดงความจำนงทำผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนบ้านลือมุ
918 28 มิถุนายน 2556 กิจกรรมไม้แก่นเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
919 28 มิถุนายน 2556 แจ้งยอดผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมทำผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านลือมุ
920 27 มิถุนายน 2556 ซ้อมผจญเหตุเพลิงไหม้ โรงเรียนบ้านพงยือไร
921 27 มิถุนายน 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูสอนอิสลามศึกษา(แบบเข้ม) โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
922 27 มิถุนายน 2556 ประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์คัดเลือกบุคคลเป็นวิทยากรอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
923 26 มิถุนายน 2556 ขอเชิญชมกีฬาชุมชนสัมพันธ์ชาวสะเอะ โรงเรียนบ้านสะเอะ
924 26 มิถุนายน 2556 แจ้งยอดผู้แสดงความจำนงทำผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนบ้านลือมุ
925 26 มิถุนายน 2556 ผลการสอบคัดเลือกวิทยากรอิสลามศึกษา ( แบบเข้ม ) โรงเรียนบ้านบือมัง โรงเรียนบ้านบือมัง
926 26 มิถุนายน 2556 ประกาศผลการคัดเลือกวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านตะโละซูแม โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
927 25 มิถุนายน 2556 จัดกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
928 25 มิถุนายน 2556 กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนบ้านรามัน
929 25 มิถุนายน 2556 LD ศึกษาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนบ้านยือโระ
930 25 มิถุนายน 2556 ค่ายวิทย์สัมพันธ์ โรงเรียนบ้านยือโระ
931 24 มิถุนายน 2556 รับสมัครอบรมเชิญปฏิบัติการทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านลือมุ
932 24 มิถุนายน 2556 จัดกิจกรรมวันสนทรภู่ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
933 24 มิถุนายน 2556 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเป็นวิทยากรอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
934 24 มิถุนายน 2556 ทัศนศึกษาภายนอกโรงเรียน โรงเรียนบ้านไม้แก่น
935 24 มิถุนายน 2556 กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนบ้านไม้แก่น
936 24 มิถุนายน 2556 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน “ภูมิปัญญา..สู่รั้วโรงเรียน” โรงเรียนบ้านปาโจ
937 21 มิถุนายน 2556 กิจกรรมสร้างคน มวลชนสานฝัน โรงเรียนบ้านไม้แก่น
938 21 มิถุนายน 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินภาคความรู้และประเมินภาคความเหมาะสมเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นวิทยากรอิสลาม(แบบเข้า)ในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
939 21 มิถุนายน 2556 เชิญร่วมงาน“โฉลงเกมส์”มหกรรมกีฬาสัมพันธ์ชุมชน ต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนบ้านโฉลง
940 20 มิถุนายน 2556 ใต้ร่มพระบารมี..97ปี โกตาบารู โรงเรียนบ้านโกตาบารู
941 19 มิถุนายน 2556 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านบาโงย
942 19 มิถุนายน 2556 "ออมทรัพย์กับออมสินครั้งที่๒" โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
943 19 มิถุนายน 2556 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นวิทยากรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
944 19 มิถุนายน 2556 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน โรงเรียนบ้านคูวอ
945 19 มิถุนายน 2556 โรงเรียนบ้านจือนือแรเชิญร่วมงานม “สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น” โรงเรียนบ้านจือนือแร
946 19 มิถุนายน 2556 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ กิจกรรม รอมฎอนสัมพันธ์ และอาหารจานเด็ด ของดีที่พงยือไร โรงเรียนบ้านพงยือไร
947 18 มิถุนายน 2556 ประกาศรับสมัคร ครูสอนอิสลามศึกษา(แบบเข้ม) โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
948 18 มิถุนายน 2556 ติดตามกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนบ้านสะเอะ
949 17 มิถุนายน 2556 ประกวดกิจกรรม งานมหกรรมวิชาการ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านปาแตรายอ
950 17 มิถุนายน 2556 "ทุ่งเหรียงสัมพันธ์56" โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
951 17 มิถุนายน 2556 ประกวดกิจกรรม งานมหกรรมวิชาการ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านปูลัย
952 15 มิถุนายน 2556 ยินดีกับนักเรียนตัวแทนศูนย์เครือข่ายกรงปินัง รร.สันติวิทยา ยล. ๑ โรงเรียนสันติวิทยา
953 13 มิถุนายน 2556 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม 1 อัตรา โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
954 13 มิถุนายน 2556 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านบือมัง
955 12 มิถุนายน 2556 วิถีชีวิตสู่อาเซียน โรงเรียนประชาอุทิศ
956 12 มิถุนายน 2556 ร่วมกิจกรรมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนประชาอุทิศ
957 12 มิถุนายน 2556 การคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนศูนย์เครือข่ายคุรุมิตร โรงเรียนประชาอุทิศ
958 12 มิถุนายน 2556 ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รางวัลเพชรเสมา โรงเรียนประชาอุทิศ
959 12 มิถุนายน 2556 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน “เบิกฟ้ากอตอ สู่อาเซียน” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านกอตอตือระ
960 12 มิถุนายน 2556 เชิญร่วมงานพบปะสังสรรค์ "คืนสู่เหย้าชาวเขียว-เหลือง" โรงเรียนบ้านโกตาบารู
961 11 มิถุนายน 2556 สะโตเกมส์ ๕๖ โรงเรียนบ้านสะโต
962 11 มิถุนายน 2556 กิจกรรมกีฬาสีประจำปี โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175
963 10 มิถุนายน 2556 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูสอนอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
964 10 มิถุนายน 2556 แจ้งข่าวเกี่ยวกับโครงการทุนใต้ฟ้าเดียวกัน โรงเรียนบ้านลือมุ
965 10 มิถุนายน 2556 ผลการประเมินครูดีเด่น "เพชรเสมายะลา ๑" ระดับศูนย์เครือข่ายกรงปินัง โรงเรียนบ้านกรงปินัง
966 8 มิถุนายน 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูสอนอิสลามศึกษา(แบบเข้ม) โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
967 6 มิถุนายน 2556 ประชุมผู้ปกครองและละหมาดฮาญัติ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
968 6 มิถุนายน 2556 ศูนย์เครือข่ายกรงปินังออกประเมินครูผู้สอน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนสันติวิทยา
969 6 มิถุนายน 2556 ประชุมวิชาการศูนย์เครือข่ายรามัน โรงเรียนบ้านรามัน
970 4 มิถุนายน 2556 ต้อนรับคุณครูคนใหม่ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
971 4 มิถุนายน 2556 ต้อนรับคุณครูคนใหม่นางลาตีป๊ะ ซารีเดะ โรงเรียนสันติวิทยา
972 3 มิถุนายน 2556 ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง ครูสอนอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
973 31 พฤษภาคม 2556 ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
974 31 พฤษภาคม 2556 ประกาศผลการคัดเลือกสรรพนักงาน๔ตำแหน่ง โรงเรียนอนุบาลยะลา โรงเรียนอนุบาลยะลา
975 28 พฤษภาคม 2556 ประชุมผู้ปกครองอนุบาล ภาคเรียนที่ 1/2556 โรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะ
976 27 พฤษภาคม 2556 ต้อนรับ "ครูย้าย" มาใหม่ โรงเรียนบ้านตะโละ
977 27 พฤษภาคม 2556 จัดเลี้ยงค้างคืน "ส่งครูย้าย" ณ เกาะยอ สงขลา โรงเรียนบ้านตะโละ
978 26 พฤษภาคม 2556 แสดงความยินดี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
979 24 พฤษภาคม 2556 งานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนบ้านบันนังลูวา
980 23 พฤษภาคม 2556 รับครูย้ายมาใหม่ โรงเรียนบ้านรามัน
981 22 พฤษภาคม 2556 ขอเชิญเป็นเกียรติต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกำปงบือแนคนใหม่ โรงเรียนบ้านกำปงบือแน
982 22 พฤษภาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนอนุบาลยะลา
983 21 พฤษภาคม 2556 คณะศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยม นิเทศโรงเรียน โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
984 21 พฤษภาคม 2556 ผอ.เขต เยี่ยมโรงเรียนบ้านพอแม็ง โรงเรียนบ้านพอแม็ง
985 17 พฤษภาคม 2556 รับครูย้ายมาใหม่ โรงเรียนประชาอุทิศ
986 17 พฤษภาคม 2556 ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนประชาอุทิศ
987 17 พฤษภาคม 2556 การประเมินภายนอกรอบ 3 โรงเรียนบ้านยือโระ
988 16 พฤษภาคม 2556 ทำความสะอาดโรงเรียน โรงเรียนบ้านกือเม็ง
989 16 พฤษภาคม 2556 ค่ายอาเซียน โรงเรียนบ้านกาลูปัง
990 16 พฤษภาคม 2556 เปิดภาคเรียนที่ 1/2556 โรงเรียนศรีพัฒนาราม
991 15 พฤษภาคม 2556 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนอนุบาลยะลา
992 15 พฤษภาคม 2556 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านเกะรอ
993 15 พฤษภาคม 2556 ขอเชิญเป็นเกียรติต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกะรอคนใหม่ โรงเรียนบ้านเกะรอ
994 14 พฤษภาคม 2556 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านรามัน
995 14 พฤษภาคม 2556 แจกเครื่งแบบนักเรียน โรงเรียนบ้านตาเซะ
996 14 พฤษภาคม 2556 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
997 14 พฤษภาคม 2556 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านลิมุด
998 14 พฤษภาคม 2556 เปิดเรียนภาคเรียน 1/2556 โรงเรียนบ้านไม้แก่น
999 13 พฤษภาคม 2556 ประชุมผู้ปกครอง 2556 โรงเรียนบ้านสะโต
1000 12 พฤษภาคม 2556 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง
1001 12 พฤษภาคม 2556 เปิดเทอมแล้วนะ โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
1002 10 พฤษภาคม 2556 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านกอตอตือระ
1003 10 พฤษภาคม 2556 กำหนดเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านลิมุด
1004 10 พฤษภาคม 2556 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนสันติวิทยา
1005 10 พฤษภาคม 2556 ประการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านตาเซะ
1006 10 พฤษภาคม 2556 เปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านบาโด
1007 10 พฤษภาคม 2556 เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา2556 โรงเรียนบ้านแบหอ
1008 10 พฤษภาคม 2556 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านพงยือไร
1009 8 พฤษภาคม 2556 รับหนังสือเรียน จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
1010 8 พฤษภาคม 2556 ประชุมปฎิบัติการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านรามัน
1011 7 พฤษภาคม 2556 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านรามัน
1012 9 เมษายน 2556 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอนอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
1013 8 เมษายน 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสมรรถนะที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
1014 4 เมษายน 2556 แนวทางการปฏิบัติของผู้เข้าสอบในวันสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
1015 4 เมษายน 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
1016 3 เมษายน 2556 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอนอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
1017 25 มีนาคม 2556 กิจกรรมบัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านไม้แก่น
1018 22 มีนาคม 2556 บรรพชาเด็กดีศรีตำบล โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
1019 20 มีนาคม 2556 กิจกรรมบัณฑิตน้อย และโครงการสานสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส
1020 19 มีนาคม 2556 เชิญร่วมงานบรรพชาสามเณร โรงเรียนวัดหน้าถ้ำ
1021 19 มีนาคม 2556 กิจกรรมบัณฑิตน้อย โรงเรียนบือดองพัฒนา
1022 18 มีนาคม 2556 กิจกรรมบัณฑิตน้อย - วันแห่งความสำเร็จ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
1023 18 มีนาคม 2556 กิจกรรมบัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
1024 18 มีนาคม 2556 อบรมเชิงปฏบัติการระบบสำนักงานไร้กระดาษ(In-Office) โรงเรียนบ้านโกตาบารู
1025 18 มีนาคม 2556 เชิญร่วมงานบัณฑิตน้อยโรงเรียนบ้านสะเอะ โรงเรียนบ้านสะเอะ
1026 18 มีนาคม 2556 อดีตข้าราชการครูถึงแก่กรรม โรงเรียนวัดชมพูสถิต
1027 17 มีนาคม 2556 กิจกรรมบัณฑิตน้อยและกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนบ้านลิมุด
1028 15 มีนาคม 2556 โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านพอแม็ง
1029 15 มีนาคม 2556 ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนสันติวิทยา
1030 15 มีนาคม 2556 บัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านรามัน
1031 15 มีนาคม 2556 ประกาศปิด - เปิดโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
1032 14 มีนาคม 2556 กิจกรรมบัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านบาตัน
1033 14 มีนาคม 2556 ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมบัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านเบญญา
1034 13 มีนาคม 2556 งานบัณฑิตน้อย ๒๕๕๕ .... โรงเรียนสันติวิทยา
1035 13 มีนาคม 2556 dfddfd โรงเรียนบ้านตาโละสดาห์
1036 22 ตุลาคม 2555 กิจกรรมเข้าค่ายนักเรียนโรงเรียนตาดีกาเรียนรู้อาเซียน โรงเรียนบ้านกาลูปัง
1037 20 ตุลาคม 2555 ร่วมงานเลี้ยงสมาคมฯ.สบอว.สพป.ยล.๑ โรงเรียนสันติวิทยา
1038 10 ตุลาคม 2555 งานวิชการโรงเรียนเครือขายอนุบาล 14 จังหัดภาคใต้ โรงเรียนอนุบาลยะลา
1039 7 ตุลาคม 2555 ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ โรงเรียนบ้านกอตอตือระ
1040 1 ตุลาคม 2555 ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
1041 1 ตุลาคม 2555 ขอความอนุเคราะห์ส่งครูปฐมวัยเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนอนุบาลยะลา
1042 25 กันยายน 2555 เชิญร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ โรงเรียนวัดชมพูสถิต
1043 24 กันยายน 2555 เชิญร่วมอำลาครูเกษียณก่อนกำหนด โรงเรียนบ้านพงยือไร
1044 10 กันยายน 2555 บิดาข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
1045 22 สิงหาคม 2555 "อดีตข้าราชการครู โรงเรียนบ้านบุดีเสียชีวิต" โรงเรียนบ้านบุดี
1046 16 สิงหาคม 2555 มอบทุนซากาตและเงินช่วยเหลือนักเรียนยากจน โรงเรียนบ้านเบญญา
1047 16 สิงหาคม 2555 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2555 โรงเรียนบ้านบือยอง
1048 10 สิงหาคม 2555 ขอเชิญร่วมงาน "ยะลา ๑ เกมส์" โรงเรียนบ้านโฉลง
1049 9 สิงหาคม 2555 วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านกรงปินัง
1050 9 สิงหาคม 2555 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
1051 9 สิงหาคม 2555 วันแม่แห่งชาติ และพิธีมอบทุนซากาตให้กับนักเรียนยากจนโรงเรียนบ้านกอตอตือร๊ะ โรงเรียนบ้านกอตอตือระ
1052 9 สิงหาคม 2555 แจ้งเวบไซต์โรงเรียนบ้านท่าสาป โรงเรียนบ้านท่าสาป
1053 7 สิงหาคม 2555 กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒ โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
1054 12 กรกฎาคม 2555 กีฬาสานสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
1055 12 กรกฎาคม 2555 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นวิทยากรอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะ
1056 11 กรกฎาคม 2555 กีฬาสัมพันธ์ สร้างสรรค์สามัคคี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
1057 10 กรกฎาคม 2555 ขอเชิญร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านสะโต
1058 9 กรกฎาคม 2555 ขอเชิญร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายในและกีฬาสัมพันธ์ชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านสะเอะใน
1059 2 กรกฎาคม 2555 กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ และนิทรรศการเปิด ประตูสู่สถานศึกษา (OPEN HOUSE) โรงเรียนบ้านคูวอ
1060 28 มิถุนายน 2555 มารดาคู่สมรสของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถึงแก่กรรม โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
1061 26 มิถุนายน 2555 ขอแสดงความเสียใจ อย่างสุดซึ้ง โรงเรียนบ้านสะเอะ
1062 26 มิถุนายน 2555 เหตุคนร้ายยิงชาวบ้านบ้านดูซงโต๊ะแม โรงเรียนบ้านลือมุ
1063 25 มิถุนายน 2555 ก.ต.ป.น. ตรวจโรงเรียน โรงเรียนสันติวิทยา
1064 18 มิถุนายน 2555 กิจกรรมพ่อแม่ผู้ปกครองปฐมวัย โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
1065 18 มิถุนายน 2555 แข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
1066 14 มิถุนายน 2555 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านโกตาบารู
1067 13 มิถุนายน 2555 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง โรงเรียนบ้านรามัน
1068 12 มิถุนายน 2555 ประกาศโรงเรียนบ้านโกตาบารู ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านโกตาบารู
1069 11 มิถุนายน 2555 นักเรียนทุนรัฐบาลมาเลเซีย ประจำปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134
1070 11 มิถุนายน 2555 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน โรงเรียนบ้านปาโจ
1071 6 มิถุนายน 2555 การแข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนบ้านเกะรอ
1072 3 มิถุนายน 2555 สามีข้าราชการครูถึงแก่กรรม โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134
1073 28 พฤษภาคม 2555 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านกาลอ
1074 23 พฤษภาคม 2555 รองนายกรัฐมนตรีและคณะ เยี่ยมโครงการทวิภาษาของโรงเรียนบ้านบึงน้ำใส โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส
1075 23 พฤษภาคม 2555 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านเกะรอ
1076 21 พฤษภาคม 2555 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านกาลอ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1