รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร : โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส

โครงการสร้างขวัญกำลังใจบุคลากร
     โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ตามโครงการสร้างขวัญกำลังใจบุคลากร และต้อนรับปิดภาคเรียน นำโดย ผอ.สุมาลี ลิ่มทิพยศักดิ์ ได้พาคณะครูไปศึกษาดูงานการทำอาชีพประมง โดยให้บุคลากรได้ร่วมกิจกรรมตกปลาหมึก ตกปลา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2552 ณ ทะเลสตูล บริเวณเกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล
ภาพ/ข่าว : มุคลิส คอลออาแซ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 03-04-2552
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนบ้านบึงน้ำใส
  1 2 3 page 1 / 3
 รายการ ช่วยคิด ช่วยทำ[07-09-2552]
 """เลือกประธาน""""[31-07-2552]
 ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง...[18-07-2552]
 กีฬา-กรีฑา...[13-07-2552]
 ร่วมงาน ยะลา 1 เกมส์[05-07-2552]
 รอง แม่ทัพภาพ เยี่ยมโรงเรียน[02-06-2552]
 ..รองนายกเยี่ยม..[23-05-2552]
 โรงเรียนบ้านตะโลหะลอศึกษาดูงานประกันภายใน[11-03-2552]
 สอบNT[11-03-2552]
 สอบ O-NET ๕๔[27-02-2552]
 ประกันคุณภาพภายนอกรอบ๓[27-02-2552]
 ศน.นิเทศการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ[02-02-2552]
 .....ราชภัฏเยี่ยม.....[22-01-2552]
 อบรมวินัยข้าราชการครู[19-01-2552]
 จัดสอบ Pre-Onet 54[19-01-2552]
 ควันหลงวันเด็กแห่งชาติ[19-01-2552]
 เมื่อน้ำผ่านไป.......[02-01-2552]
 น้ำท่วมครั้ง ๒[02-01-2552]
 ฉลองเทศกาลปีใหม่[01-01-2552]
 ผอ.มอบของขวัญปีใหม่[30-12-2552]

หน้าแรก