รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร : โรงเรียนบ้านกรงปินัง

ตรวจสุขภาพช่องฟัน
    

เมื่อวันที่  29 ธันวาคม  2553  ฝ่ายงานทันตสาธารณสุข  อนามัยกรงปินัง  ได้ทำการตรวจสุขภาพช่องฟัน  และอุดฟันหรือเคลือบหลุมร่องฟัน  ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านกรงปินัง  เพื่อป้องกันการสูญเสียฟันแท้  และให้เด็กมีสุขภาพฟันที่ดีในอนาคต  ขอขอบคุณ...อนามัยกรงปินัง  มา    โอกาสนี้ด้วยค่ะ... 

 

                               RCYah ... ภาพ /Pornchanok  ข่าว ...J

บันทึกข้อมูลเมื่อ 30-12-2553
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนบ้านกรงปินัง
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 page 1 / 10
 สภานักเรียนเรียนรู้เรื่องการเลือกตั้ง อบต.กรงปินัง[15-10-2553]
 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา[15-10-2553]
 อบรมครูการงานอาชีพฯ[12-10-2553]
 Symposium สื่อสองภาษาฯเฉลิมพระเกียรติ[07-10-2553]
 ศึกษาดูงานโรงเรียนรางวัลพระราชทาน (โรงเรียนวัดหน้าถ้ำ)[06-10-2553]
 ท่านอยู่เราดีใจ ท่านเกษียณเราคิดถึง[02-10-2553]
 ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้[02-10-2553]
 รับรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน[02-10-2553]
 ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมสภานักเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านกรงปินัง [20-09-2553]
 แจกชุดพละใหม่ให้กับนักเรียน[20-09-2553]
 "วันวานที่พากเพียร ถึงวันเกษียณที่ภาคภูมิใจ"[20-09-2553]
 รับโล่ห์รางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ[19-09-2553]
 รอมาฎอน มีดามี เยาวชนคนดี จังหวัดยะลา ประจำปี ๒๕๕๕[16-09-2553]
 ต้อนรับครูคนใหม่[14-09-2553]
 "ยะลา ๑ เกมส์" [14-09-2553]
 ค่ายการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน[28-08-2553]
 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕[12-08-2553]
 แข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ[09-08-2553]
 การนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาปฐมวัย[09-08-2553]
 ละศีลอด รอมฎอนสัมพันธ์ ปีฮิจเราะห์ ๑๔๓๓[01-08-2553]

หน้าแรก