รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร : โรงเรียนบ้านบุรินทร์

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบุรินทร์
    

เมื่อวันที่  ๒๔  มกราคม  ๒๕๕๔  นายประสิทธิ์  หนูกุ้ง     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษายะลา เขต ๑          ได้ตรวจเยี่ยม    พบปะ และให้กำลังใจคณะครูบุคลากรโรงเรียนบ้านบุรินทร์   ได้สอบถามและแสดงความเป็นห่วงในเรื่องความปลอดภัย  การเตรียมการสอบวัดผลระดับชาติ(O –NET) และความต้องการให้บุคลากรทุกคนมีความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพครู   

คณะครู-บุคลากรโรงเรียนบ้านบุรินทร์  ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง  มา ณ โอกาสนี้

                                                อับดุลเราะมาน/ภาพ,ข่าว

บันทึกข้อมูลเมื่อ 24-01-2554
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนบ้านบุรินทร์
  1 2 3 page 1 / 3
 เลี้ยงเกษียณ[17-09-2554]
 กรีฑากลุ่ม[04-09-2554]
 มอบของเดือนรอมฎอน[09-08-2554]
 ถวายเทียนพรรษา[06-08-2554]
 เด็กใต้ตะลุยกรุง[30-07-2554]
 เศรษฐกิจพอเพียง[20-07-2554]
 วันกตัญญู[04-07-2554]
 วันงดสูบบุหรี่โลก[07-06-2554]
 บุคลากรย้าย[24-05-2554]
 บัณฑิตน้อย[04-04-2554]
 กีฬาส่งเสริมสุขภาพต้านยาเสพติด[29-03-2554]
 ศึกษาดูงาน[28-03-2554]
 ติดตามงาน[12-03-2554]
 เยี่ยมโรงเรียน[12-03-2554]
 เรียนรู้เรื่องภัยยาเสพติด[29-02-2554]
 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ[27-02-2554]
 นิเทศ[02-02-2554]
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน[01-02-2554]
 ค่ายภาษาอังกฤษ[27-01-2554]
 กิจกรรมโรงเรียน[25-01-2554]

หน้าแรก