รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร : โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ (ปฐมวัย)
            เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554 ว่าที่ร้อยตรีอับดุลรอแม การีอูมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ จัดกิกจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โดยพานักเรียนและผู้ปกครองระดับอนุบาล  พร้อมด้วยคณะครูไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดสงขลา ซึ่งได้แก่ สวนสัตว์สงขลา ไอซ์โดมและศูนย์การค้าบิ๊กซี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากสภาพจริง มีความเสียสละ มีวินัยและมีจิตสาธารณะ และมีความสุขในการเรียนรู้ อีกทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
**ฮาบีบะห์/ภาพ/ข่าว**
บันทึกข้อมูลเมื่อ 04-02-2554
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
  1 2 3 4 5 6 7 page 1 / 7
 โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี ๒๕๕๕[04-10-2554]
 ติดตามโครงการตามกลยุทธ์ที่ 6[03-10-2554]
 "ยะลายาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้ ประจำปี ๒๕๕๕"[01-10-2554]
 เตรียมแสดงนิทรรศการ"ผลงานอันเป็นเลิศ"[21-09-2554]
 ต้อนรับครูใหม่[20-09-2554]
 รอมฎอนสัมพันธ์[17-08-2554]
 เตรียมการก่อนประกวดการแข่งขันฯ[17-08-2554]
 "มหกรรมลูกเสือเพื่อเฉลิมพระเกียรติ" [10-08-2554]
 วันภาษาไทยแห่งชาติ[01-08-2554]
 ประชุมกลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำสายบุรี[01-08-2554]
 นิเทศโครงการทวิภาษา[31-07-2554]
 ตัวแทนสพป.ยล.๑ [20-07-2554]
 กีฬา-กรีฑา สัมพันธ์ชุมชนกลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำสายบุรี[11-07-2554]
 ประชุมกลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำสายบุรี[20-06-2554]
 หนูน้อยวิทยาศาสตร์[20-06-2554]
 กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด[19-06-2554]
 ตัวแทนกลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำสายบุรี[19-06-2554]
 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ.[31-05-2554]
 ศึกษาดูงาน[15-05-2554]
 ประชุมเตรีมความพร้อม[15-05-2554]

หน้าแรก