รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร : โรงเรียนบ้านกะตูปะ

ตรวจเยี่ยมและนิเทศโรงเรียนบ้านกะตูปะ
      วันที่ 8  มิถุนายน  2554 โรงเรียนบ้านกะตูปะมีความยินดีที่ได้ต้อนรับ ศึกษานิเทศก์ของสพป.ยล.1 ที่มาตรวจเยี่ยมและนิเทศ  และให้คำแนะนำในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   การจัดบรรยากาศห้องเรียน   สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน  เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียี่งขึ้น  ในการนี้  ทางโรงเรียนขอขอบคุณ คณะศึกษานิเทศก์   มา   ณ  โอกาสนี้
บันทึกข้อมูลเมื่อ 09-06-2554
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนบ้านกะตูปะ
  1 2 page 1 / 2
 มอบทุนการศึกษา[24-08-2554]
 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา [24-08-2554]
 วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๕[24-08-2554]
 วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๕[24-08-2554]
 นิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา ปฐมวัย[08-08-2554]
 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน[15-07-2554]
 แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ชุมชน[15-07-2554]
 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา[06-07-2554]
 ต้อนรับสมาชิกใหม่[06-07-2554]
 ตรวจสุขภาพร่างกายและสุขภาพช่องปาก[06-07-2554]
 โครงการฝึกอบรมและเดินรณรงค์ ลด ละ เลิกบุหรี่ [19-06-2554]
 นำนักเรียนทำบัตรประชาชน[16-02-2554]
 กิจกรรมอาซูรอ[26-01-2554]
 การแนะแนว[28-12-2554]
 ศึกษาดูงานที่จังหวัดสตูล[28-12-2554]
 จัดป้ายนิเทศวันสำคัญ(วันรัฐธรรมนูญ)[09-12-2554]
 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ[02-12-2554]
 จัดป้ายนิเทศวันพ่อเเห่งชาติ[01-12-2554]
 เตรียมความพร้อมในการป้องกันอุทกภัยของโรงเรียนบ้านกะตูปะ[23-11-2554]
 การนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษา[16-11-2554]

หน้าแรก