รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร : โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ

ขอต้อนรับครูบรรจุใหม่สู่โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
       23  มิถุนายน 2554 โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ ขอแสดงความยินดีและต้อนรับครูบรรจุใหม่สู่รั้วจะกว๊ะ ด้วยความยินดียิ่ง เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน ผู้บริหารจึงไปรับตัวเข้าโรงเรียนด้วยตนเอง ณ สพป.ยะลา 1 และให้โอวาทกับคณะครูคนใหม่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและพัฒนาตนเองต่อไป   โนรอาซาร์ ข่าว/  ลีฮะห์ ภาพ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 24-06-2554
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
  1 2 3 page 1 / 3
 การแข่งขัน ยะลา-ยาลัน 55[30-09-2554]
 รับทุนการศึกษา[25-08-2554]
 ASEAN LEARNING[12-08-2554]
 รอมฎอมสัมพันธ์[09-08-2554]
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน[26-06-2554]
 แข่งขันทักษะวิชาการ สบย.12[20-06-2554]
 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ[01-04-2554]
 กิจกรรมบัณฑิตน้อย[01-04-2554]
 กิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์[01-04-2554]
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ[01-04-2554]
 ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส[03-03-2554]
 ทัศนศึกษา ณ จังหวัดสงขลา[03-03-2554]
 เปิดประตูสู่อาเซียน[03-03-2554]
 ค่ายวิชาการเรื่อง "เปิดประตูสู่อาเซียน"[29-02-2554]
 พ่นยาฆ่ายุงและตัวริ้นในโรงเรียนบ้านจะกว๊ะ[18-02-2554]
 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ[18-01-2554]
 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช[06-12-2554]
 ประสบอุทกภัย[28-11-2554]
 ประเมินครูดีเด่น[28-11-2554]
 แจกข้าวสารเนื่องในวันรายออีดิ้ลอัฏฮา[08-11-2554]

หน้าแรก