รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร : โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง

เข้าร่วมแข่งขันมหกรรมวิชาการกลุ่มโรงเรียนดงตาล
        เมื่อวันที่  ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๔  นักเรียนโรงเรียนบ้านบูเกะบือราแงได้เข้าร่วมแข่งขันมหกรรมวิชาการของกลุ่มโรงเรียนดงตาล  ซึ่งทางโรงเรียนบ้านบูเกะบือราแงได้เป็นตัวแทนระดับกลุ่มได้แก่  กิจกรรมเล่านิทานระดับปฐมวัย  กิจกรรมปั้นดินนำ้มัน(ประติมากรรมลอยตัว)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑-๓  และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔-๖รวมทั้งหมด  11 รายการท่ีได้เป็นตัวแทนกลุ่มไปแข่งยะลายาลันอีกคร้ัง 
                                                                       มาหามะ  :  ข่าว/ภาพ
              

บันทึกข้อมูลเมื่อ 24-07-2554
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 page 1 / 11
 ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ [03-10-2554]
 สถานศึกษาดีเด่นของจังหวัดยะลา[03-10-2554]
 อบรมคุณธรรม จริยธรรม[21-09-2554]
 รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง[21-09-2554]
 เพื่อกราบบังคมทูล[21-09-2554]
 เข้าร่วมกิจกรรมกรีทานักเรียน[15-09-2554]
 เข้าค่ายนักกีฬาเพื่อเตรียมความพร้อม[15-09-2554]
 โครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๕๕[06-09-2554]
 อบรมความรู้เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ [06-09-2554]
 กิจกรรมพัฒนาทักษะครูผู้สอนอิสลามศึกษา [31-08-2554]
 การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนดงตาล[31-08-2554]
 ประชุมผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนดงตาล[29-08-2554]
 คัดเลือกกรีฑากลุ่มโรงเรียนดงตาล[28-08-2554]
 กิจกรรมโรงเรียนคู่ขนาน[27-08-2554]
 ซักซ้อมยะลายาลันของกลุ่มโรงเรียนดงตาล[23-08-2554]
  ประชุมคณะกรรมการยะลายาลัน[23-08-2554]
 ศิษย์เก่าช่วยซักซ้อม[23-08-2554]
 เก็บผลผลิตทางการเกษตร[23-08-2554]
 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา[14-08-2554]
 เก็บผลผลิตเพื่อจัดปรุงอาหาร[10-08-2554]

หน้าแรก