รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร : โรงเรียนวัดลำใหม่

กิจกรรม"วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๔"
    

เมื่อวันที่ ๑๑  สิงหาคม ๒๕๕๔ ทางโรงเรียนวัดลำใหม่ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔   ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดพานพุ่มเครื่องสักการะ  การลงนามถวายพระพร  การประกวดระบายสีภาพ/วาดภาพระบายสี  การจัดป้ายนิเทศ รวมทั้งเชิญคุณแม่ของนักเรียนมาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

                                                ข่าวและภาพ/วัธนีย์

บันทึกข้อมูลเมื่อ 15-08-2554
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนวัดลำใหม่
  1 2 page 1 / 2
 กีฬากลุ่มโรงเรียนสามพญา[04-09-2554]
 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ[14-08-2554]
 แห่เทียนพรรษา[10-08-2554]
 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ[27-07-2554]
 ททบ.5 กับรายการร้อยใจไทย ของโรงเรียนวัดลำใหม่[06-07-2554]
 ทัศนศึกษาดูงาน[30-03-2554]
 สอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓[09-03-2554]
 เยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๔[28-02-2554]
 แนะแนวสถานศึกษา[23-02-2554]
 แนะแนวสถานศึกษา[17-02-2554]
 ประเมินอาคารเรียนที่ประสบอุทกภัย[30-01-2554]
 ชมการถ่ายทอดสดมอบนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ[25-01-2554]
 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕[18-01-2554]
 กิจกรรมวันปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555[12-01-2554]
 ตรวจเยี่ยมนิเทศ และติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียน[29-12-2554]
 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้[13-12-2554]
 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ[02-12-2554]
 พิธีปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ [02-12-2554]
 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ[03-10-2554]
 เผยแพร่ผลงานวิชาการ [22-09-2554]

หน้าแรก