รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร : โรงเรียนคุรุชนพัฒนา

แข่งขันทักษะวิชาการ"ยะลายาลันกลุ่มมิตรภาพ"
    

    จากการส่งเด็กนักเรียนเข้าไปแข่งขัน ทักษะวิชาการยะลายาลันของกลุ่มมิตรภาพ ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2554  ทางโรงเรียนคุรุชนพัฒนาสามารถเข้าเป็นตัวแทนในการแข่งขันระดับ สพป. 5 รายการด้วยกันคือ 1. การสร้างภาพปะติดระดับอนุบาล  2. ปั้นดินน้ำมันระดับอนุบาล  3. อนาซีดภาษาไทย ป.1- ป.3  4. อนาซีดมลายู ป.1- ป.3  5. การแข่งขันหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-Book) ป.4-ป.6

ไซซูดิง/ภาพ /รัตนา/ข่าว

บันทึกข้อมูลเมื่อ 20-08-2554
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนคุรุชนพัฒนา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 page 1 / 9
 ยะลา ยาลัน[03-10-2554]
 สุขภาพดีถ้วนหน้าอนุบาล-ป.4[19-09-2554]
 ชนะเลิศ 11 ขา สมานฉันท์ 5 ชายแดนใต้ [18-09-2554]
 ร่วมมหกรรมกรีฑาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๕ [17-09-2554]
 วิ่ง 11ขาสามัคคี[10-09-2554]
 กิจกรรมยะลายาลัน(กลุ่มมิตรภาพ)[07-09-2554]
 Say no for Drug[05-09-2554]
 Demi Ibu[04-09-2554]
 ส่งบุคลากรครูย้าย[28-08-2554]
 เยี่ยมโรงเรียน[22-08-2554]
 Salam Idil Fitri[20-08-2554]
 อบรมเตรียมต้อนรับวันรายอ[17-08-2554]
 มือบนรอมมาฎอน[16-08-2554]
 ประชุมครูและบุคลากร[16-08-2554]
 ร่วมบำเพ็ญกุศลมารดาครูกุลนิดา[16-08-2554]
  Sentence for Romadhon[15-08-2554]
 ฆอตัมอัล-กุรอาน[12-08-2554]
 ร่วมปฏิบัติธรรม ณ วัดนิโรธสังฆาราม[10-08-2554]
 กิจกรรมการอ่านอัลกุรอาน[10-08-2554]
 ประชุมคณะกรรมการทุนรอมฎอน[09-08-2554]

หน้าแรก