รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร : โรงเรียนวัดหน้าถ้ำ

โครงงานคุณธรรมจิตอาสา
     วันที่ 3 กันยายน 2554 โรงเรียนวัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์) นำโดยครูเนาวรัตน์ น้อยพงษ์ เป็นตัวแทนกลุ่มมิตรภาพนำเสนอจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในส่วน Best Practice คือ โครงงานคุณธรรมจิตอาสา เน้นคุณลักษณะความมีคุณธรรมตามหลักสูตร 8 ประการ และใฝ่ดี ใฝ่เรียนรู้ให้กับนักเรียน จรรยา ภาพ/ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 03-09-2554
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนวัดหน้าถ้ำ
  1 2 3 4 5 6 7 8 page 1 / 8
 อาลัย ... อาวรณ์[04-10-2554]
 เมืองไทย เมืองคนดี[04-10-2554]
 รับโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับสถานศึกษา[04-10-2554]
 กิจกรรม รู้จัก รักบ้านเรา[25-09-2554]
 สองมือน้อยนิด คืนชีวิตให้ลำน้ำ [03-09-2554]
 สัมมนาบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน[27-08-2554]
 รวมใจวัยใสเข้าค่ายปฏิบัติธรรม[20-08-2554]
 กองทุนแม่ขจัดสิ้นภัยยาเสพติด [20-08-2554]
 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา[03-08-2554]
 บริษัท 3 broadband มอบ internet ให้กับโรงเรียน[01-08-2554]
 เทียนพรรษาพัฒนาจิต[01-08-2554]
 รู้จัก โรคมือ เท้า ปาก กับ ผอ.โรงพยาบาลตำบลหน้าถ้ำ[31-07-2554]
 กาชาดจังหวัดยะลา มอบนมUHT[27-07-2554]
 วันภาษาไทยแห่งชาติ[27-07-2554]
 สอนเป็น เห็นผล คนยกย่อง[27-07-2554]
 “ มอบ...อินทผลัมรับรอมฏอน "[26-07-2554]
 เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยกับครูทหาร[19-07-2554]
 ต้อนรับเพื่อนๆ[11-07-2554]
 ต้อนรับผู้ตรวจราชการ[11-07-2554]
 ร้านแสงชัย ยะลา มอบชุดนักเรียน[11-07-2554]

หน้าแรก