รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร : กลุ่มอำนวยการ

การแข่งขันรอบคัดเลือก ร้องเพลงคาราโอเกะ
    เมื่อวันที่่ ๓-๕ กันยายน ๒๕๕๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ จัดการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ รอบคัดเลือก ประเภทต่าง ๆ ณ ห้างสรรพสินค้าโคลีเซี่ยม อ.เมืองยะลา จ.ยะลา เพื่อประกวดรอบชิงชนะเลิศในงานมหกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้ ครั้งที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ผลการประกวด มีดังนี้
ประเภทเพลงไทยสากล ระดับประถมศึกษา(ชาย)
     ด.ช.ธันวา คงเทพ ร.ร.อนุบาลยะลา  ด.ช.ฮัมดี สาและรี ร.ร.บ้านตะโละหะลอ  ด.ช.อัฟนันต์ สาและ ร.ร.บ้านจำปูน ด.ช.อิรผาน เจะโด ร.ร.บ้านทำนบ ด.ช.อารีฟีล ดือราแม ร.ร.บ้านพร่อน
ประเภทเพลงไทยสากล ระดับประถมศึกษา(หญิง)
     ด.ญ.โซเฟีย  กูโน๊ะ  ร.ร.บ้านบือมัง ด.ญ.ณัชชา  จำนง ร.ร.อนุบาลยะลา ด.ญ.สโรชา แก้วคงทน ร.ร.นิบงชนูปถัมภ์ ด.ญ.อาวาตีฟ หะยีวานิ ร.ร.เทศบาล ๕ ด.ญ.นัฐริกา ขวัญเรือน บ้านบาละ
ประเภทเพลงไทยสากล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)
     ด.ช.ธนพัฒน์ ทองมณี ร.ร.บ้านบาละ ด.ช.อาลี กาโล ร.ร.บ้านสะเอะ ด.ช.อัชชา  มะลี ร.ร.บ้านตะโละหะลอ ด.ช.อารีฟ อาบูเล็ง ร.ร.บ้านโกตาบารู
ประเภทเพลงไทยสากล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง)
     ด.ญ.ซารีปะ  หะเดวา ร.ร.บ้านท่าสาป ด.ญ.ฟายียะ ซามะ ร.ร.บ้านสะเอะ ด.ญ.อนุสรา ปะวะโพตะโก ร.ร.บ้านตังกาเด็ง ด.ญ.อรวี พรหมเพ็ชร ด.ญ.พาตีเมาะ  สาะเหาะ ร.ร.บ้านตะโละหะลอ
ประเภทเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับประถมศึกษา(ชาย)
     ด.ช.อัพนันต์  สาและ ร.ร.บ้านจำปูน ด.ช.อัมรี เจะแวดอเลาะ ร.ร.บ้านตันหยง ด.ช.อาลีฟ ตาเฮ ร.ร.บ้านกรงปินัง ด.ช.กฤติพิสิฐ บุญช่วย ร.ร.อนุบาลยะลา ด.ช.ฮัมดี สาและรี ร.ร.บ้านตะโละหะลอ
ประเภทเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับประถมศึกษา(หญิง)
    ด.ญ.ณัฐริกา ขวัญเรือน ร.ร.บ้านบาละ ด.ญ.ซาลูวา ลาได ร.ร.บ้านปาแดรู ด.ญ.ภรชิตา ชูแผ้วสะอาด ร.ร.บันนังสตาอินทรฉัตรฯ ด.ญ.จุฑามาศ มีทอง ร.ร.อนุบาลยะลา ด.ญ.ทิชา บุญเรืองรอง ร.ร.นิบงชนูปถัมภ์
ประเภทเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)
    ด.ช.อารีฟ อาบูเล็ง ร.ร.บ้านโกตาบารู ด.ช.ธนพัฒน์ ทองมณี ร.ร.บ้านบาละ ด.ช.ธีรเดช อินทร์ชื่น ร.ร.ลำพะยาประชานุเคราะห์ ด.ช.อัชฮา มะลี ร.ร.บ้านตะโละหะลอ ด.ช.อาลี กาโล ร.ร.บ้านสะเอะ
ประเภทเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง)
    ด.ญ.พาตีเมาะ สาะเหาะ ร.ร.บ้านตะโละหะลอ ด.ญ.กนกพร พรหมเพ็ชร ร.ร.บ้านบาละ ด.ญ.นภลักษณ์ บุญรุ่ง ร.ร.ยะลาบำรุงผดุงประชา ด.ญ.ฟายียะ ซามะ ร.ร.บ้านสะเอะ ด.ญ.นูรมี พฤกทุ ร.ร.บ้านโกตาบารู
ประเภทเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับประถมศึกษา(ชาย)
    ด.ช.สูฮัยมี หะยียูโซ๊ะ ร.ร.บ้านทำนบ ด.ช.สุรัตน์ พัธชาติ ร.ร.ยะลาบำรุงผดุงประชา ด.ช.มูฮัมหมัดซับรี สาเล็ง ร.ร.บ้านโฉลง ด.ช.สุทธิพงศ์ พรชัยสุรีย์ ร.ร.อนุบาลยะลา ด.ช.ฮาเซ็น ปูแล ร.ร.บ้านตะโละหะลอ
ประเภทเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับประถมศึกษา(หญิง)
    ด.ญ.เยาวนี กะลูแป ร.ร.บ้านปาแดรู ด.ญ.นูรไลลา อิแต ร.ร.บ้านท่าสาป ด.ญ.โซเฟีย กูโน๊ะ ร.ร.บ้านบือมัง ด.ญ.ณัฎฐนิชา ถมทอง ร.ร.อนุบาลยะลา ด.ญ.สโรชา แก้วคงทน ร.ร.นิบงชนูปถัมภ์
ประเภทเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)
     ด.ช.อดิศักดิ์ หลังสนะ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๙๔ นายกิตติศักดิ์ กูลณรงค์ ร.ร.บ้านบาละ ด.ช.มาหะมะ แวสาแม ร.ร.บ้านสะเอะ ร.ร.บ้านกรงปินัง
ประเภทเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง)
    ด.ญ.สุนิสา เชี่ยวชล ร.ร.เทศบาล ๕ ด.ญ.สโรชา อีสา ร.ร.บ้านตังกาเด็ง ด.ญ.จันทิวา เหวรมา ร.ร.วัดรังสิตาวาส ด.ญ.สุรอยยา มะดีกา ร.ร.บ้านท่าสาป ด.ญ.อรวี พรหมเพ็ชร ร.ร.บ้านบาละ

กุลธิดา:โนรียา/ภาพ:ข่าว

บันทึกข้อมูลเมื่อ 06-09-2554
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 page 1 / 52
 แสดงความยินดี[30-10-2554]
 ผอ.สพป.ยล.๑ ประชุมมอบนโยบายการพัฒนาการศึกษา[29-10-2554]
 ร่วมแสดงความยินดี[29-10-2554]
 ต้อนรับ นายเอกรัฐ สมจิต รอง ผอ.สพป.ยล.๑[25-10-2554]
 ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช[23-10-2554]
 ร่วมแสดงความยินดี[22-10-2554]
 สพป.ยะลา เขต ๑ รับการติดตามการดำเนินงานจาก สพฐ. รอบ ๒[22-10-2554]
 ร่วมแสดงความยินดี[19-10-2554]
 ประชุมพบปะบุคลากรในสำนักงาน[19-10-2554]
 ผอ.สพป.ยล.๑ พบปะผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา[17-10-2554]
 ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการติดตามจาก สพฐ.[17-10-2554]
 ร่วมแสดงความยินดีกับ พลตรี เสริมศักดิ์ แสนทวีสุข [17-10-2554]
 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา[17-10-2554]
 ยินดีต้อนรับ ดร.อาดุลย์ พรมแสง และคณะ[16-10-2554]
 ส่งผอ.เขต ย้าย[15-10-2554]
 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.ยล.๑ [15-10-2554]
 อบรมการใช้ Tablet ให้ครู ป.๑[08-10-2554]
 อบรม Tablet ผู้บริหารสถานศึกษา ทุกโรง[05-10-2554]
 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระบบสองภาษา (ไทย-มลายู) กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์[05-10-2554]
 ติดตามการดำเนินงานตามกลยุทธ์ ที่ ๖[04-10-2554]

หน้าแรก