รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร : โรงเรียนบ้านท่าสาป

รางวัลระดับเหรียญทอง "การทำบายศรีสู่ขวัญ"
    

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔  นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าสาป จำนวน ๓ คน เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ เข้าร่วมแข่งขันการทำบายศรีสู่ขวัญ ระดับชั้นประถมศึกษา ในงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี ๒๕๕๔  ครั้งที่ ๒  ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้-โลตัส  จ.สตูล  ผลการแข่งขันปรากฎว่านักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรีญทอง  เบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้ โดยมีคุณครูบุตรธิกรณ์  จุลพล  เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียน

                                                วันลี  ภาพ/ข่าว

บันทึกข้อมูลเมื่อ 21-09-2554
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนบ้านท่าสาป
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 page 1 / 12
 การตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในการดำเนินงานตามนโยบายสพฐ.[22-10-2554]
 ต้อนรับดร.อดุลย์ พรมแสง [16-10-2554]
 รับมอบป้ายเด็กท่าสาป ไม่ทิ้งการแปรงฟัน[09-10-2554]
 ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้ ครั้งที่ ๕[27-09-2554]
 งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการกลุ่มโรงเรียนร่มเกล้า[19-09-2554]
 มหกรรมกรีฑาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๕ [17-09-2554]
 การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนร่มเกล้า[31-08-2554]
 เยี่ยมบุคลากรโรงเรียน[29-08-2554]
 อบรมการสร้างสื่อออนไลน์ด้วยโปรแกรม Webpage Maker[24-08-2554]
 กิจกรรมเนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี ๕๕[17-08-2554]
 สพฐ.และคณะดำเนินการจัดการศึกษาปฐมวัยตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่าสาป[17-08-2554]
 กิจกรรมเชิดชูบูชาแม่[10-08-2554]
 เยี่ยมชมการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา[08-08-2554]
 กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ[27-07-2554]
 ร่วมพิธีอัญเชิญกองทุนแม่ของแผ่นดิน[25-07-2554]
 โครงการปรับทัศนคติเรียนสายวิชาชีพให้แกนนำมัธยมศึกษา[25-07-2554]
 อบรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม[24-07-2554]
 ทันตสุขภาพภายในโรงเรียน[23-07-2554]
 เยี่ยมบ้านนักเรียน[20-07-2554]
 มอบเงินอุดหนุนทุนการศึกษา[18-07-2554]

หน้าแรก