รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร : กลุ่มอำนวยการ

รางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร"
    

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติคู่ควรได้รับรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" ซึ่งคณะกรรมการได้คัดเลือก นางสาววริศฐากิ์ โพธิ์ทอง ครูโรงเรียนบ้านราโมง สังกัด สพป.ยะลา เขต ๓  ผู้รับผิดชอบดูแลนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ และในวันนี้(๒๗ ต.ค.) นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องประชุมศรียะลา อ.เมือง จ.ยะลา

กุลธิดา/ภาพ:ข่าว

บันทึกข้อมูลเมื่อ 27-10-2554
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 page 15 / 52
 โครงการค่ายยุวชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซี่ยน[04-04-2554]
 ประชุมชี้แจงการเลื่อนขั้นเงินเดือน[03-04-2554]
 รับสมัครสอบตำแหน่ง รอง ผอ.ร.ร.และ ผอ.ร.ร.[03-04-2554]
 ประชุมคอนเฟอเรนซ์ เรื่องการสอบ O-net[03-04-2554]
 กิจกรรมพบปะยามเช้ากระทรวงศึกษาธิการ[03-04-2554]
 โครงการสร้างเสริมหารายได้ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ [02-04-2554]
 ประชุมคณะทำงานมาตรฐานที่ ๑[02-04-2554]
 วันข้าราชการพลเรือน[02-04-2554]
 วันเจษฎาบดินทร์[02-04-2554]
 ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(โรงเรียนขนาดเล็ก)[30-03-2554]
 วันธรรมสวนะ[30-03-2554]
 ประชุมรองผอ.สพป.ยล.๑ /ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ [28-03-2554]
 วันแห่งเกียรติยศ โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา[28-03-2554]
 บัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านรามัน[28-03-2554]
 ประชุมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนปิดภาคเรียน กลุ่มโรงเรียนไตรสัมพันธ์ [28-03-2554]
 ประชุมขับเคลื่อนคณะอนุกรรมการฯ เอาชนะยาเสพติด[27-03-2554]
 สะเอะเกมส์[27-03-2554]
 เปิดประตูสถานศึกษาสู่อาเซียนโรงเรียนคุรุชนพัฒนา[22-03-2554]
 บัณฑิตน้อยโรงเรียนกอตอตือร๊ะ[21-03-2554]
 บัณฑิตน้อยโรงเรียนบ้านบือยอง[21-03-2554]

หน้าแรก