รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร : โรงเรียนบ้านยะต๊ะ

ศุกร์นี้มีธรรม
    

 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา  โรงเรียนบ้านยะต๊ะ ได้จัดกิจกรรม  ศุกร์นี้มีธรรมเรื่องการต้อนรับตรุษอิดิ้ลอัฎฮา(รายอฮัจยี) บรรยายโดยครูรอสนี  การีอูมา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจและรู้หลักในการปฏิบัติที่ถูกต้อง และก่อนกลับบ้านได้ให้นักเรียนสลามกับคุณครูเพื่อเป็นการขออภัยในสิ่งที่ผ่านมาอีกด้วย

อดิ/ภาพ  รอสนี /ข่าว

บันทึกข้อมูลเมื่อ 05-11-2554
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนบ้านยะต๊ะ
  1 2 3 4 5 6 7 page 1 / 7
 วันวิทยาศาสตร์[21-08-2554]
 ต้อนรับรายออิดิ้ลฟิตรี[21-08-2554]
 ประชุมคณะกรรมการ[16-08-2554]
 ประชุมครูวิชาการ[16-08-2554]
 เช้านี้ที่ยะต๊ะ[16-08-2554]
 การประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้[04-08-2554]
 อบรมยาเสพติด[18-07-2554]
 ร่วมปลูกต้นไม้[18-07-2554]
 ประชุมผู้ปกครอง[18-07-2554]
 อินทผาลัมสร้างสุข[17-07-2554]
 เรียนรู้บูรณาการ[17-07-2554]
 เห็ดดีที่ยะต๊ะปี2[17-07-2554]
 ประกวดร้องเพลงชาติไทย[17-07-2554]
 กิจกรรมพ่อถางแม่ปลูกลูกรักษาปี 3[16-07-2554]
 ประชุมวางแผนงานยะลา ยาลัน 55[29-06-2554]
 คัดเลือกนักกีฬา[29-06-2554]
 วันสุนทรภู่[27-06-2554]
 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด[27-06-2554]
 ประชุมปฎิบัติการ[05-04-2554]
 กิจกรรมบัณฑิตน้อย[27-03-2554]

หน้าแรก