รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร : โรงเรียนบ้านยุโป

ร่วมกิจกรรม วันวชิราวุธ ๒๕๕๔
    เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ คณะลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนบ้านยุโป (รุ่งวิทยา)ได้เข้าร่วมกิจกรรมถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี ๒๕๕๔ และในกิจกรรมนี้ นางเบญจณี โลหะปณิธาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยุโป (รุ่งวิทยา) ได้เข้ารับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประจำปี ๒๕๕๓ ประเภทผู้บริหาร
บันทึกข้อมูลเมื่อ 29-11-2554
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนบ้านยุโป
  1 2 page 1 / 2
 ขอแสดงความยินดี[15-08-2554]
 ขอแสดงความยินดี[00-00-2554]
 การจัดกิจกรรมโครงการ "คาราวานเสริมสร้างเด็ก"[27-07-2554]
 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ[27-07-2554]
 การรณรงค์ป้องกันยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล โรงเรียนบ้านยุโป (รุ่งวิทยา)[26-06-2554]
 วันไหว้ครู โรงเรียนบ้านยุโป (รุ่งวิทยา)[21-06-2554]
 รับการประเมินภายนอกรอบ ๓[16-03-2554]
 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา "๑ หมู่บ้าน ๑ ชุมชน ๘๐ ต้น ๘๐ พรรษา"[08-02-2554]
 การนิเทศเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพเพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินรอบที่ ๓[31-01-2554]
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน[27-01-2554]
 กิจกรรมวันเด็ก ปี ๒๕๕๕[13-01-2554]
 สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๕[29-12-2554]
 ทัศนศึกษา...แหล่งเรียนรู้[26-12-2554]
 น้อมถวายพระพรชัยมงคล[06-12-2554]
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน[06-12-2554]
 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์[30-11-2554]
 ร่วมกิจกรรม วันวชิราวุธ ๒๕๕๔[29-11-2554]
 การประเมินการประกันคุณภาพภายใน[18-08-2554]
 กิจกรรมระลึกพระคุณแม่ (วันแม่แห่งชาติ)[11-08-2554]
 กีฬา- กรีฑา ประจำปี 2554[28-07-2554]

หน้าแรก